Strimvelis

União Europeia - esloveno - EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
Avtologni CD34 + obogaten del celice, ki vsebuje CD34 + celice transduced retrovirusni vektor, ki kodira za ljudi adenozin deaminase (ADA) zaporedje cDNA iz človeške krvotvornih matičnih/matičnih (CD34 +) celic
Disponível em:
Orchard Therapeutics (Netherlands) BV
Código ATC:
L03
DCI (Denominação Comum Internacional):
autologous CD34+ enriched cell fraction that contains CD34+ cells transduced with retroviral vector that encodes for the human ADA cDNA sequence
Grupo terapêutico:
Immunostimulants,
Área terapêutica:
Huda kombinirana imunska pomanjkljivost
Indicações terapêuticas:
Strimvelis je indicirano za zdravljenje bolnikov z huda kombinirane imunske pomanjkljivosti zaradi pomanjkanja adenozin deaminase (ADA-HU), za katere ni primeren človeških levkocitov antigenov (HLA)-ujema povezanih izvornih celic darovalca je na voljo (glej oddelek 4. 2 in oddelek 4.
Resumo do produto:
Revision: 5
Status de autorização:
Pooblaščeni
Número de autorização:
EMEA/H/C/003854
Data de autorização:
2016-05-26
Código EMEA:
EMEA/H/C/003854

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - búlgaro

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - búlgaro

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - búlgaro

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - espanhol

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - espanhol

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - espanhol

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - tcheco

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - tcheco

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - dinamarquês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - dinamarquês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - dinamarquês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - alemão

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - alemão

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - alemão

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - estoniano

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - estoniano

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - estoniano

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - grego

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - grego

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - inglês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - inglês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - inglês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - francês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - francês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - francês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - italiano

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - italiano

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - italiano

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - letão

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - letão

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - lituano

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - lituano

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - lituano

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - húngaro

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - húngaro

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - húngaro

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - maltês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - maltês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - maltês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - holandês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - holandês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - holandês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - polonês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - polonês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - polonês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - português

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - português

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - português

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - romeno

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - romeno

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - eslovaco

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - eslovaco

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - eslovaco

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - finlandês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - finlandês

28-01-2021

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - finlandês

08-06-2016

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - sueco

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - sueco

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - norueguês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - norueguês

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - islandês

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - islandês

28-01-2021

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - croata

28-01-2021

Características técnicas Características técnicas - croata

28-01-2021

9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi od 15 do 30

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL

ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

To zdravilo vsebuje genetsko spremenjene celice.

Neporabljeno zdravilo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za biološko varnost.

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV

Prins Bernhardplein 200,

1097 JB Amsterdam,

Nizozemska

12.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/16/1097/001

13.

ŠTEVILKA SERIJE, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV

Lot:

ID bolnika:

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

17.

EDINSTVENI IDENTIFIKATOR – ČRTNA KODA 2D

Navedba smiselno ni potrebna.

18.

EDINSTVENI IDENTIFIKATOR – ZA ČLOVEKA BERLJIVI PODATKI

Navedba smiselno ni potrebna.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

INFUZIJSKA VREČKA

1.

IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Strimvelis 1-10 milijonov celic/ml disperzija za infundiranje

za intravensko uporabo

2.

POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.: {DD MMM LL} {hh:mm}

4.

ŠTEVILKA SERIJE, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV

Lot:

ID bolnika:

Št. vrečke:

5.

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

Celotno število celic:

x 10

celic CD34

/kg:

x 10

6.

DRUGI PODATKI

Samo za avtologno uporabo.

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Strimvelis 1-10 milijonov celic/ml disperzija za infundiranje

avtologna, s CD34

obogatena celična frakcija s celicami CD34

, transduciranimi z retrovirusnim vektorjem,

ki kodira zaporedje človeške ADA cDNA

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o

njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem učinku

zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih učinkih.

Pred začetkom prejemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne

podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se

tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Zdravnik vam bo izročil opozorilno kartico bolnika. Skrbno jo preberite in upoštevajte navodila na

njej.

Na obisku v ordinaciji ali če greste v bolnišnico, opozorilno kartico bolnika vedno pokažite zdravniku

ali medicinski sestri.

Kaj vsebuje navodilo

Kaj je zdravilo Strimvelis in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Strimvelis (ali preden ga bo dobil vaš otrok)

Kako se daje zdravilo Strimvelis

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Strimvelis

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Strimvelis in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Strimvelis spada med zdravila, ki se uporabljajo za t. i.

gensko zdravljenje

Zdravilo Strimvelis se uporablja za zdravljenje resne motnje, hude kombinirane imunske pomanjkljivosti s

pomanjkanjem adenozin deaminaze, ki jo pogosto označujejo z angleško kratico

ADA-SCID

Adenosine

Deaminase-Severe Combined Immune Deficiency

). Gre za motnjo, pri kateri imunski sistem ne deluje

pravilno za obrambo telesa pred okužbami. Pri osebah z ADA-SCID ne nastaja dovolj encima, imenovanega

adenozin deaminaza (ADA)

, ker je okvarjen gen za nastajanje tega encima.

Zdravilo Strimvelis se uporablja za zdravljenje ADA-SCID, če noben družinski član ni primeren za

darovanje matičnih celic kostnega mozga za presaditev.

Zdravilo Strimvelis je izdelano za vsakega bolnika posebej z uporabo njegovih lastnih celic kostnega mozga.

Deluje z vstavitvijo novega gena v matične celice kostnega mozga, tako da lahko izdelujejo ADA.

Zdravilo Strimvelis se daje v infuziji

("kapalni")

v veno

(intravensko)

. Za več informacij o dogajanju pred

zdravljenjem in med njim glejte 3. poglavje,

Kako se daje zdravilo Strimvelis

2.

Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Strimvelis (ali preden ga bo dobil vaš otrok)

Zdravilo Strimvelis za nekatere ljudi ni primerno.

Zdravila Strimvelis ne smete (oz. vaš otrok, če je on bolnik) dobiti, če:

alergični

na katero koli sestavino tega zdravila (

navedeno v poglavju 6

imate ali ste kdaj imeli vrsto

raka

, ki jo imenujemo

levkemija

mielodisplazija.

imate pozitiven izvid testiranja za

HIV ali kakšno drugo okužbo

(zdravnik vam bo dal pojasnila v

zvezi s tem).

ste bili že zdravljeni z

genskim zdravljenjem

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom prejemanja tega zdravila se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Zdravilo Strimvelis je posebej izdelano iz bolnikovih lastnih celic. Nikdar ga ne sme dobiti nihče drug.

Vstavitev novega gena v DNA lahko povzročil levkemijo. V kliničnih preskušanjih genskega zdravljenja

drugih bolezni (ne ADA-SCID) so se nekaterim bolnikom pojavili levkemija ali druge vrste rakov krvnega

sistema. To se ni zgodilo pri nobenem bolniku, ki je prejemal zdravilo Strimvelis, vendar pa je med

dolgotrajnim spremljanjem priporočeno, da zdravnik vas (ali vašega otroka) spremlja glede kakršnih koli

znakov levkemije.

Oseba, zdravljena z zdravilom Strimvelis, po zdravljenju nikdar več ne sme darovati krvi, organov ali tkiv,

ker je zdravilo Strimvelis zdravilo za gensko zdravljenje.

Če zdravljenja z zdravilom Strimvelis ni mogoče dokončati

V nekaterih primerih načrtovanega zdravljenja z zdravilom Strimvelis ni mogoče nadaljevati. Razlogi za to

so različni, na primer:

če so bile težave ob času odvzema celic za izdelavo zdravila,

če ni bilo dovolj prave vrste celic za izdelavo zdravila,

če je med izdelavo zdravila prišlo do onesnaženja,

če je prišlo do zamude med dostavo zdravila v bolnišnico, kjer poteka zdravljenje.

V takšnem primeru boste (oz. bo vaš otrok) dobili nadomestne matične celice iz rezervnega vzorca, ki je bil

odvzet in shranjen pred začetkom zdravljenja (

glejte tudi 3. poglavje, Kako se daje zdravilo Strimvelis

Morda boste potrebovali drugo zdravljenje

Zdravilo Strimvelis je pred uporabo podvrženo številnim preizkusom. Ker je uporabljeno kmalu po izdelavi,

je mogoče, da dokončni rezultati nekaterih izmed teh preizkusov niso na voljo pred uporabo zdravila. Če

preizkusi pokažejo kar koli, kar bi lahko vplivalo na vas (oz. na vašega otroka), vas bo zdravnik zdravil, kot

je potrebno.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, o tem obvestite zdravnika,

preden dobite to zdravilo. Zdravila Strimvelis ne smete dobiti, če ste noseči. Če je mogoče, da bi zanosili,

morate med zdravljenjem in vsaj še 6 mesecev po zdravljenju porabljati pregradno kontracepcijsko zaščito

(na primer kondome).

Zdravila Strimvelis ne smete dobiti, če dojite. Ni znano, ali lahko sestavine zdravila Strimvelis preidejo v

materino mleko.

Zdravilo Strimvelis vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje približno 3,5 mg natrija na mililiter. To je treba upoštevati pri bolnikih, ki uživajo dieto

z omejitvijo natrija.

3.

Kako se daje zdravilo Strimvelis

Zdravilo Strimvelis se daje v infuziji

("kapalni")

v veno

(intravensko).

Uporabi se lahko le v specializirani

bolnišnici in dati ga sme le zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem bolnikov z ADA-SCID in uporabo

tovrstnih zdravil.

Zdravilo Strimvelis je mogoče izdelati le, če lahko zdravnik iz bolnikovega kostnega mozga pridobi pravo

vrsto celic.

Pred izdelavo zdravila Strimvelis

bo zdravnik opravil preizkuse, s katerimi bo preveril, da niste nosilec (oz.

da vaš otrok ni nosilec) določenih okužb (glejte 2. poglavje).

Zdravnik vzame dva vzorca

Zdravnik bo pred načrtovanim zdravljenjem vzel dva vzorca matičnih celic kostnega mozga:

rezervni vzorec

vsaj 3 tedne prej. Ta vzorec bo shranjen kot vir nadomestnih matičnih celic, če

zdravila Strimvelis ni mogoče dati, ali če ne deluje

(glejte "Če zdravljenja z zdravilom Strimvelis

ni mogoče dokončati" v 2. poglavju)

terapevtski vzorec

4 do 5 dni prej. Ta vzorec bo uporabljen za izdelavo zdravila Strimvelis z

vstavitvijo novega gena v celice.

Pred zdravljenjem z zdravilom Strimvelis in med zdravljenjem

Kdaj

Kaj bo narejeno

Zakaj

Vsaj 3 tedne pred

zdravljenjem

Odvzem rezervnega vzorca

matičnih celic

Shranjen bo kot rezerva

(glejte

zgoraj)

Približno 4 do 5 dni pred

zdravljenjem

Odvzem terapevtskega vzorca

matičnih celic

Za izdelavo zdravila Strimvelis

(glejte zgoraj)

3 dni in 2 dni pred

zdravljenjem

Dva dni boste štirikrat na dan

(skupno 8 odmerkov) dobili

zdravilo, imenovano

busulfan

Da bo kostni mozeg pripravljen

na zdravilo Strimvelis

Približno 15 do 30 minut

pred

zdravljenjem

Dobili boste

antihistaminik

To je zdravilo, ki zmanjša

verjetnost reakcij na infuzijo

Dobili boste zdravilo

Strimvelis ...

z infuzijo

v veno.

To bo trajalo približno 20 minut.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Neželeni

učinki, označeni z *, so lahko povezani z busulfanom.

Zelo pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri

več kot 1 od 10 oseb

izcedek iz nosu ali zamašen nos (

alergijski rinitis

piskajoče ali težko dihanje (

astma

vneta, srbeča koža (

atopijski dermatitis, ekcem

zvišana telesna temperatura (

pireksija

premalo dejavna žleza ščitnica (

hipotiroidizem

visok krvni tlak (

hipertenzija

zmanjšano število rdečih ali belih krvnih celic (

anemija, nevtropenija

zvišanje jetrnih encimov*

rezultati preiskav krvi, pozitivni za

protijedrna protitelesa in protitelesa proti gladkim mišicam

Če imate vprašanja o simptomih ali neželenih učinkih, ali če vas kakšen simptom skrbi

se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

ogosti

neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri

največ 1 od 10 oseb

. Vsi so posledica tega, da postane imunski sistem preveč dejaven

in napade tkiva lastnega telesa:

rdeče ali vijoličaste pike na koži, krvavitev pod kožo (

imunska trombocitopenična purpura

vnetje žleze ščitnice (

avtoimunski tiroiditis

šibkost in bolečine v stopalih in dlaneh (

Guillain-Barréjev sindrom

vnetje jeter (

avtoimunski hepatitis

zmanjšano število rdečih krvnih celic (

avtoimunska hemolitična anemija, avtoimunska aplastična

anemija

rezultati preiskav krvi (pozitivni za

protinevtrofilna citoplazemska protitelesa

Če imate vprašanja o simptomih ali neželenih učinkih, ali če vas kakšen simptom skrbi

se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko

poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o

neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila Strimvelis

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti (EXP), ki je naveden na nalepki

vsebnika in nalepki infuzijske vrečke.

Shranjujte pri temperaturi od 15 do 30

Zdravil ne smete odvreči v odpadne vode. To zdravilo vam bo dal usposobljen zdravnik, je tudi odgovoren

za to, da bo zdravilo pravilno zavrženo. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Strimvelis

Zdravilna učinkovina je avtologna (bolniku lastna), s CD34

obogatena celična frakcija s celicami

CD34

, transduciranimi z retrovirusnim vektorjem, ki kodira zaporedje človeške ADA cDNA.

Koncentracija je 1-10 milijonov celic CD34

/ml.

Druga sestavina je natrijev klorid (

glejte poglavje 2, Zdravilo Strimvelis vsebuje natrij

Izgled zdravila Strimvelis in vsebina pakiranja

Zdravilo Strimvelis je motna do bistra, brezbarvna do rožnata disperzija celic za infundiranje, ki je na voljo v

eni ali več infuzijskih vrečkah. Infuzijske vrečke so dobavljene v zaprtem vsebniku.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Orchard Therapeutics (Netherlands) BV

Prins Bernhardplein 200,

1097 JB Amsterdam,

Nizozemska

Izdelovalec

AGC Biologics S.p.A.

58 Via Olgettina

20132

Milan

Italija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne MM/LLLL.

Drugi viri informacij

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu

. , kjer so na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani o redkih boleznih in

zdravljenju.

To navodilo za uporabo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU/EGP na spletni strani Evropske agencije za

zdravila.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Zdravilo Strimvelis se transportira neposredno v zdravstveno ustanovo, v kateri bo infundirano. Infuzijska

vrečka je položena v zaprt zunanji vsebnik. Vrečke je treba hraniti v zunanjem vsebniku, dokler niso

pripravljene za uporabo.

Zdravilo Strimvelis je namenjeno izključno za avtologno uporabo. Identiteto bolnika je treba pred

infundiranjem preveriti s primerjavo ključnih edinstvenih bolnikovih informacij na infuzijski

vrečki/infuzijskih vrečkah in/ali zunanjem vsebniku.

Infuzijsko vrečko previdno obračajte, da boste dispergirali celične skupke, zdravilo pa uporabite po kompletu

za dajanje transfuzij s filtrom, da boste odstranili morebitne preostale celične skupke.

Po uporabi je treba vrečko izprati s 50-ml brizgo s fiziološko raztopino.

To zdravilo vsebuje genetsko spremenjene celice. Upoštevati morate lokalne smernice o biološki varnosti.

Zdravilo Strimvelis ni testirano za prenosljive infekcijske povzročitelje. Zdravstveni delavci, ki imajo

opravka z zdravilom Strimvelis, morajo zato upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe za preprečitev prenosa

infekcijskih bolezni.

Delovne površine in material, ki so lahko bili v stiku z zdravilom Strimvelis, je treba dekontaminirati z

ustreznim dezinfekcijskim sredstvom.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi o biološki varnosti.

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o

njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku

zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.

IME ZDRAVILA

Strimvelis 1-10 milijonov celic/ml disperzija za infundiranje

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

2.1

Splošen opis

Avtologna, s CD34

obogatena celična frakcija s celicami CD34

, transduciranimi z retrovirusnim

vektorjem, ki kodira zaporedje človeške adenozin deaminaze (ADA) cDNA iz človeških hematopoetskih

matičnih/predhodniških celic (CD34

2.2

Kakovostna in količinska sestava

Končna oprema zdravila je ena ali več vrečk iz etilenvinilacetatata (EVA), ki vsebujejo avtologno, s CD34

obogateno celično frakcijo s celicami CD34

, transduciranimi z retrovirusnim vektorjem, ki kodira zaporedje

človeške ADA cDNA.

Kvantitativne informacije o celicah CD34

/kg in celotni vsebnosti celic v zdravilu so navedene na nalepkah

vsake serije. Koncentracija je 1-10 milijonov celic CD34

/ml.

Pomožna snov z znanim učinkom

To zdravilo vsebuje 0,15 mmol natrija na mililiter (glejte poglavje 4.4).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

disperzija za infundiranje

Motna do bistra, brezbarvna do rožnata disperzija celic.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravilo Strimvelis je indicirano za zdravljenje bolnikov s hudo kombinirano imunsko pomanjkljivostjo

zaradi pomanjkanja adenozin deaminaze (ADA-SCID), za katere ni na voljo primernega, po humanem

levkocitnem antigenu sorodnega (HLA-usklajenega) dajalca matičnih celic (glejte poglavji 4.2 in 4.4).

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Strimvelis je treba uporabljati v specialističnem transplantacijskem centru; dati ga mora zdravnik,

ki ima predhodne izkušnje z zdravljenjem in vodenjem bolnikov z ADA-SCID ter z uporabo avtolognih

zdravil CD34

za gensko zdravljenje

ex vivo

. Zdravilo Strimvelis se sme uporabiti le po posvetu z bolnikom

in/ali njegovo družino. Pričakovano je, da se bolniki vključijo v register po zdravljenju in bodo dolgoročno

spremljani.

Potreben je rezervni vzorec matičnih celic CD34

z vsaj 1 milijonom celic CD34

na kilogram. Ta vzorec je

treba bolnikom odvzeti vsaj 3 tedne pred zdravljenjem z zdravilom

Strimvelis. Rezervni vzorec matičnih

celic je potreben za rešilno zdravljenje v primeru neuspešne izdelave zdravila, neuspešne presaditve ali

dolgotrajne aplazije kostnega mozga po zdravljenju z zdravilom

Strimvelis.

Pri bolniku mora biti mogoč odvzem ustreznih celic CD34

za pridobitev najmanj 4 milijonov prečiščenih

celic CD34

/kg, potrebnih za izdelavo zdravila Strimvelis.

Zdravilo Strimvelis je namenjeno le za avtologno uporabo (glejte poglavje 4.4).

Pred infundiranjem je treba potrditi, da se bolnikova identiteta ujema s ključnimi edinstvenimi bolnikovimi

informacijami na infuzijski vrečki/infuzijskih vrečkah zdravila Strimvelis in/ali zunanjem vsebniku (glejte

poglavje 4.4 in 6.6).

Predpriprava pred zdravljenjem

Priporočena je intravenska uporaba busulfana v odmerku 0,5 mg/kg na 6 ur dva dni zapored in z začetkom tri

dni pred uporabo zdravila Strimvelis. Celotni odmerek busulfana je 4 mg/kg, razdeljen na 8 odmerkov po

0,5 mg/kg. Koncentracijo busulfana v plazmi je treba izmeriti vsak dan po prvem odmerku z zaporednim

vzorčenjem krvi in uporabo ustrezne metode. Če AUC busulfana preseže 4000 nanogramov/ml*h

(974 µmol/l*min), je treba odmerek ustrezno zmanjšati glede na AUC.

Premedikacija

Od 15 do 30 minut pred infuzijo zdravila Strimvelis je priporočljivo uporabiti intravenski antihistaminik.

Odmerjanje

Priporočeni razpon odmerkov zdravila Strimvelis je od 2 do 20 milijonov celic CD34

/kg.

Če zdravilo vsebuje manj kot 2 milijona celic CD34

/kg, se mora lečeči zdravnik odločiti, ali bo nadaljeval z

dajanjem, upoštevaje individualno oceno koristi in tveganja. V kliničnih preskušanjih so opažali neuspeh

zdravljenja pri bolnikih, zdravljenih z < 2 milijonoma celic CD34

/kg.

Zdravilo Strimvelis je treba uporabiti samo enkrat.

Posebne populacije bolnikov

Starejši bolniki

Zdravilo Strimvelis ni namenjeno za uporabo pri bolnikih, starejših od 65 let, in v tej starostni skupini ni

raziskano.

Okvara ledvic

Zdravilo Strimvelis ni raziskano pri bolnikih z okvaro ledvic. Predvidoma odmerka ni treba prilagoditi.

Okvara jeter

Zdravilo Strimvelis ni raziskano pri bolnikih z okvaro jeter. Predvidoma odmerka ni treba prilagoditi.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost zdravila Strimvelis pri otrocih, mlajših od 6 mesecev ali starejših od 6 let in 1

meseca, nista bili ugotovljeni (glejte poglavje 4.4). Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Strimvelis je namenjeno za intravensko infundiranje.

Uporabiti je treba komplet za dajanje transfuzije s filtrom. Uporabiti je dovoljeno le filtre, namenjene za

uporabo s transfuzijskimi kompleti, da bi preprečili nenamerno odstranitev celic iz zdravila.

Hitrost infundiranja ne sme preseči 5 ml/kg/uro. Čas dajanja je približno 20 minut (glejte poglavje 6.6). Po

uporabi je treba vrečko izprati s 50-ml brizgo s fiziološko raztopino.

Previdnostni ukrepi pred ravnanjem z zdravilom in dajanjem zdravila

To zdravilo vsebuje genetsko spremenjene celice. Upoštevati je treba lokalne smernice o biološki varnosti, ki

veljajo za takšna zdravila (glejte poglavje 6.6).

Zdravilo Strimvelis ni testirano za prenosljive infekcijske povzročitelje. Zdravstveni delavci, ki imajo

opravka z zdravilom Strimvelis, morajo zato upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe za preprečitev prenosa

infekcijskih bolezni.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilo ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Levkemija ali mielodisplazija trenutno ali kdaj v preteklosti.

Pozitiven test za virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV) ali prisotnost katerega koli drugega

prenosljivega infekcijskega povzročitelja, navedenega v veljavni Direktivi EU o tkivih in celicah pred

odvzemom kostnega mozga.

Anamneza predhodnega genskega zdravljenja.

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo Strimvelis je namenjeno izključno za avtologno uporabo in ga nikdar ne sme dobiti noben drug

bolnik razen prvotnega dajalca celic CD34

V nekaterih primerih bolnik ne more dobiti zdravila Strimvelis zaradi težav pri izdelavi. Po obvestilu o tem

bo lečeči zdravnik morda moral ustrezno prilagoditi bolnikov program zdravljenja (tj. končati predpripravo z

busulfanom in/ali uporabiti zdravljenje z rezervnimi matičnimi celicami, če je to primerno).

Rezultati kontrole kakovosti druge faze so na voljo šele po infundiranju zdravila. Če bodo po infundiranju

zdravila Strimvelis ugotovljeni klinično pomembni problemi s kakovostjo, na primer rezultati zunaj

specifikacij, bo lečeči zdravnik o tem obveščen. Zdravnik mora bolnika nadzorovati in/ali zdraviti, kot je

potrebno.

Zdravilo Strimvelis je treba previdno uporabljati pri bolnikih, starejših od 6 let in 1 meseca, ali mlajših od

6 mesecev, ker iz kliničnih preskušanj ni podatkov o bolnikih zunaj tega starostnega obdobja. Starejši bolniki

imajo praviloma manjšo zmožnost odvzema velikega števila celic CD34

; to lahko pomeni, da starejših

bolnikov ni mogoče zdraviti. Na uspešno nastajanje celic T po zdravilu Strimvelis verjetno vpliva tudi

rezidualno delovanje timusa, ki je lahko pri starejših otrocih okrnjeno. O uporabi zdravila Strimvelis pri

bolnikih, ki so starejši, kot so bili raziskani, je treba pazljivo razmisliti in jo pridržati le za primere, ko so

izčrpane vse druge smiselne možnosti zdravljenja.

Bolnike s predhodno pozitivnim izvidom na prisotnost virusa hepatitisa C, lahko zdravimo z zdravilom

Strimvelis, če je z uporabo testa za nukleinske kisline z mejo določljivosti

15 IE/ml, dokazana odsotnost

potekajoče okužbe. Negativni rezultati testiranja, so potrebni za vsaj 3 zaporedne teste v obdobju najmanj 4

tednov po zaključku zdravljenja za okužbo z virusom hepatitisa C, pri čemer se končni test opravi največ tri

dni pred odvzemom celic.

Zdravilo Strimvelis je treba previdno uporabljati pri bolnikih, preobčutljivih na aminoglikozide ali albumin

govejega seruma.

Po zdravljenju z zdravilom Strimvelis ni bilo zabeleženih primerov levkemije ali mielodisplazije. Vendar pa

so bili v primerljivih preskušanjih genskega zdravljenja pri Wiskott-Aldrichevem sindromu, X-SCID in

kronični granulomatozni bolezni dokumentirani primeri vstavitve vektorja v kromosomske regije, predhodno

povezane z levkemijo. Znotraj ali ob CCND2 in LMO2 so bila ugotovljena retrovirusna insercijska mesta

(RIS –

retroviral insertion sites

) in po zdravljenju z zdravilom Strimvelis obstaja možno tveganje za

levkemično transformacijo. Bolnike je priporočljivo dolgoročno nadzorovati s pregledi vsaj enkrat na leto

prvih 11 let in potem 13. in 15. leto po zdravljenju z zdravilom Strimvelis; pregledi morajo obsegati celotno

krvno sliko z diferencialno krvno sliko, biokemične preiskave in meritev tiroideo stimulirajočega hormona.

Dolgoročni vplivi zdravljenja z zdravilom Strimvelis na ADA-SCID in trajnost odziva niso znani (glejte

poglavje 5.1).

Bolnike je treba natančno nadzorovati glede hudih in oportunističnih okužb, parametrov imunske obnove in

potrebe po nadomestnem intravenskem imunoglobulinu (IVIG); če ni odziva, je priporočljivo pod

zdravniškim nadzorstvom uvesti druge načine zdravljenja ADA-SCID.

Opisani so bili primeri neuspešnega zdravljenja z zdravilom Strimvelis.

Nekateri bolniki so morali znova

začeti uporabljati dolgoročno nadomestno zdravljenje z encimom in/ali opraviti presaditev matičnih celic

(glejte poglavje 5.1).

Neimunološke manifestacije ADA-SCID se lahko ne odzovejo na zdravilo Strimvelis.

Imunogenega testiranja z zdravilom Strimvelis niso izvedli.

Bolnikom se lahko pojavi avtoimunost. 67 % (12 od 18) bolnikov, zdravljenih z zdravilom Strimvelis, je

imelo ali avtoimunska protitelesa ali druge manifestacije (npr. avtoimunsko trombocitopenijo, avtoimunsko

aplastično anemijo, avtoimunski hepatitis ali Guillain-Barréjev sindrom) (glejte poglavje 4.8).

Bolniki, zdravljeni z zdravilom Strimvelis, ne smejo darovati krvi, organov, tkiv ali celic za presaditev

kadarkoli v prihodnosti. Ta informacija je navedena na opozorilni kartici bolnika.

Število limfocitov T (CD3+) in NK (CD56+) se je po zdravljenju z zdravilom Strimvelis izboljšalo. Mediani

vrednosti 3 leta po genskem zdravljenju sta bili pod normalnim območjem. Priporočljivo je stalno

spremljanje. Opisani so bili primeri kožnih papilomov, nenormalne elektroforeze beljakovin v serumu ter po

en primer lipofibroma, pljučne mase in zmanjšanja repertoarja T-celic V beta. Vzročna povezanost z

zdravilom ni bila ugotovljena.

Poročali so o neželenih učinkih, povezanih z uporabo centralnih venskih katetrov (npr. resne okužbe

centralnega venskega katetra in tromboza v njem). Bolnike je treba natančno nadzorovati glede možnih

dogodkov, povezanih s katetrom.

Vsebnost natrija

To zdravilo vsebuje 0,15 mmol natrija na ml. To je treba upoštevati pri bolnikih na dieti z omejitvijo natrija.

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli. Ni pričakovati, da bi zdravilo Strimvelis medsebojno delovalo z

družino jetrnega citokroma P-450 ali s prenašalci zdravil.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Ženske v rodni dobi

Ker se zdravilo Strimvelis uporablja po predpripravi z busulfanom, morajo bolnice v rodni dobi uporabljati

zanesljivo pregradno kontracepcijsko zaščito med uporabo zdravila Strimvelis in vsaj še 6 mesecev potem.

Nosečnost

Kliničnih podatkov o izpostavljenih nosečnostih ni.

Študij škodljivega učinka na sposobnost razmnoževanja in razvojne toksičnosti niso izvedli.

Zdravila Strimvelis se ne sme uporabljati med nosečnostjo.

Dojenje

Ni znano, ali se zdravilo Strimvelis izloča v materinem mleku. Vpliva uporabe zdravila Strimvelis pri

materah na dojene dojenčke niso raziskali.

Zdravila Strimvelis se ne sme dajati ženskam, ki dojijo.

Plodnost

Podatkov o vplivu zdravila Strimvelis na plodnost pri človeku ni. V študijah na živalih niso ocenili učinkov

na plodnost samcev in samic.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Zdravilo Strimvelis nima ali ima zanemarljiv dolgoročen vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnih značilnosti

Varnost zdravila Strimvelis

so ocenili pri 18 preiskovancih; mediano je spremljanje trajalo 12 let.

Glede na majhno populacijo bolnikov in velikost kohort neželeni učinki v tej preglednici ne dajejo popolnega

vpogleda v naravo in pogostnost teh dogodkov. Med resnimi neželenimi učinki so avtoimunske motnje (npr.

avtoimunska hemolitična anemija, avtoimunska aplastična anemija, avtoimunski hepatitis, avtoimunska

trombocitopenija in Guillain-Barréjev sindrom). Najpogosteje opisan neželeni učinek je bila zvišana telesna

temperatura.

Seznam neželenih učinkov v preglednici

Neželeni učinki so navedeni spodaj po organskih sistemih MedDRA in pogostnosti. Uporabljena je naslednja

razvrstitev pogostnosti:

Zelo pogosti

> 1/10

Pogosti

1/100 do < 1/10

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Organski sistem

Zelo pogosti

Pogosti

Bolezni krvi in limfatičnega

sistema

anemija

nevtropenija

avtoimunska hemolitična

anemija, avtoimunska

aplastična anemija,

avtoimunska

trombocitopenija

Bolezni endokrinega sistema

hipotiroidizem

avtoimunski tiroiditis

Bolezni živčevja

Guillain-Barréjev sindrom

Žilne bolezni

hipertenzija

Bolezni dihal, prsnega koša in

mediastinalnega prostora

astma, alergijski rinitis

Bolezni jeter, žolčnika in

žolčevodov

avtoimunski hepatitis

Bolezni kože in podkožja

atopijski dermatitis,

ekcem

Splošne težave in spremembe na

mestu aplikacije

zvišana telesna

temperatura

Preiskave

zvišanje jetrnih

encimov

, pozitivna

protijedrna protitelesa

antinuclear antibody

ANA), pozitivna

protitelesa proti gladkim

mišicam

pozitivna protinevtrofilna

citoplazemska protitelesa,

Neželeni učinki, za katere velja, da so morda povezani s predpripravo z busulfanom.

Opis izbranih neželenih učinkov

Imunska obnova

Vsi ugotovljeni neželeni učinki, navedeni v preglednici (razen tistih, ki so morda povezani z busulfanom),

zaradi svoje narave in časa pojava veljajo za povezane z imunsko obnovo. O teh avtoimunskih neželenih

učinkih so poročali pri osebah po genskem zdravljenju. Večina jih je bila zabeleženih v obdobju od

3 mesecev do 3 let spremljanja in so minili (z izjemo hipotiroidizma in pozitivnih testov ANA). Poleg tega

so poročali o alergijskih neželenih učinkih, navedenih v preglednici, večinoma v obdobju od 3 mesecev do

3 let spremljanja.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča

namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva,

da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je

naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

Iz kliničnih študij ni na voljo podatkov o prevelikem odmerjanju zdravila Strimvelis.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za spodbujanje imunske odzivnosti, druga zdravila za spodbujanje

imunske odzivnosti. Oznaka ATC: še ni določena

Mehanizem delovanja

Po infundiranju se celice CD34

vrastejo v kostnem mozgu in v hematopoetskem sistemu ustvarijo delež

celic z izraženo farmakološko aktivno ravnjo encima ADA.

Pričakovano je, da učinki zdravila po uspešni vrasti ("engraftment") trajajo vse življenje.

Farmakodinamični učinki

Mediani delež genetsko spremenjenih celic v periferni krvi je bil za bolnike, vključene v ključno študijo, pri

celicah CD19+ po 1 letu 28 % (razpon: od 6 do 92 %) in po 3 letih 30 % (razpon: od 8 do 101 %), pri celicah

CD3+ pa po 1 letu 73 % (razpon: od 20 do 100 %) in po 3 letih 67 % (razpon: od 39 do 82 %). Mediana

odstotka genetsko spremenjenih celic v periferni krvi v 8. letu za bolnike, vključene v dolgoročno

spremljanje, sta bila 97 % (razpon 1 % do 101 %) pri celicah CD19+ in 101 % (razpon 1 % do 101 %) pri

celicah CD3+.

Prisotnost transgena poveča izražanje ADA. Eno leto po zdravljenju je bila mediana aktivnost ADA

(adenozin deaminaza mononuklearnih celic) v limfocitih periferne krvi 181,2 (razpon: od 42,1 do

1678,2) nmol/h/mg beljakovin; izhodiščno je bila ta aktivnost (razpon) 80,6 (30,5-92,3) nmol/h/mg

beljakovin. Aktivnost ADA je ostala večja med celotnim 8-letnim spremljanjem.

Klinična učinkovitost in varnost

Skupno število bolnikov z ADA-SCID, zdravljenih z zdravilom Strimvelis,

je bilo 18: 12 v enem odprtem

ključnem preskušanju (AD1115611), 3 v dveh zgodnjih odprtih pilotskih študijah (AD1117054/AD1117056)

in 3 v programu sočutne uporabe (AD1117064). Študije so ovrednotile uporabo zdravila Strimvelis v

razponu od 0,9 milijona do 18,2 milijona celic CD34

/kg. Vsi bolniki so pred genskim zdravljenjem opravili

predpripravo z busulfanom; večina jih je prejela skupen odmerek 4 mg/kg intravensko 2 zaporedna dneva

pred infundiranjem CD34

). Štirje bolniki so predhodno opravili neuspešno presaditev matičnih celic

haploidentičnega dajalca, 15 od 18 bolnikov pa je predhodno prejemalo encimsko nadomestno zdravljenje s

polietilenglikol-modificirano govejo adenozin deaminazo (PEG-ADA). Bolnikom, ki so predhodno prejemali

PEG-ADA, so to zdravljenje prekinili od 10 do 22 dni pred uporabo zdravila Strimvelis. Mediana starost v

programu je bila 1,7 let (razpon: od 0,5 do 6,1) in 61 % je bilo moškega spola. 83 % je bilo belcev (56 %

kavkaškega/evropskega porekla in 28 % arabskega/severnoafriškega porekla), 11 % je bilo

Afroameričanov/Afričanov in 6 % Azijcev.

Bolniki, zdravljeni v ključni študiji

Učinkovitost zdravila Strimvelis

so ocenili v 3-letni odprti, prospektivni študiji pri otrocih, ki med sorojenci

niso imeli HLA-usklajenega dajalca matičnih celic ter se na zdravljenje s PEG-ADA niso ustrezno odzvali,

ga niso prenesli ali jim to zdravljenje ni bilo dostopno.

Rezultati po 3 letih pri bolnikih, zdravljenih v ključni študiji,

so prikazani v preglednici 1. Delež preživetja

3 leta po zdravljenju z zdravilom Strimvelis je bil 100-odstoten. Delež hudih okužb se je zmanjšal, število

limfocitov T (CD3+) se je povečalo in vsi bolniki so imeli poizhodiščno koncentracijo

deoksiadenozinnukleotida v venskih eritrocitih (RBC dAXP) pod patološko vrednostjo (> 100 nmol/ml).

Preglednica 1. Rezultati po 3 letih populacije ZNZ v ključni študiji

*

Opazovani dogodek

Izhodiščno/pred

zdravljenjem

a

3. leto/3 leta po

zdravljenju

b

Preživetje

Navedba smiselno

ni potrebna

100 %

Hude okužbe

Delež hudih okužb na bolnik-leto opazovanja

(95-odstotni interval zaupanja)

1,10 (0,74-1,58)

0,429

(0,24-0,72)

Limfociti T (x10

mediana (razpon)

88,0 (19-2718)

828,0 (309-2458)

% bolnikov z venskim RBC dAXP < 100

nmol/ml po zdravljenju z zdravilom Strimvelis

Navedba smiselno

ni potrebna

100 %

Vključno s podatki enega bolnika, zbranimi po ukrepanju s PEG-ADA (> 3 mesece zdravljenja) ali presaditvijo

hematopoetskih matičnih celic.

Na podlagi celotnega obdobja pred zdravljenjem za hude okužbe (zbrane retrospektivno) in podatke o limfocitih T,

zbrane na izhodiščnem obisku. Bolnik št. 10 ni imel izhodiščne vrednosti za limfocite T.

Na podlagi 3-letnega obdobja po zdravljenju za preživetje in hude okužbe ter podatke, zbrane na obisku po 3 letih za

limfocite T in dAXP. Bolnik št. 8 je prenehal sodelovati v študiji pred obiskom ob 3. letu spremljanja in zato zanj ni

podatkov o limfocitih T in dAXP.

Hude okužbe so okužbe, ki zahtevajo sprejem v bolnišnico ali podaljšajo bivanje v bolnišnici. Trimesečno obdobje

hospitalizacije tik po genskem zdravljenju ni bilo vključeno v izračune.

dAXP = dAMP + dADP + dATP. Rezultati dAXP temeljijo na analizi odzivnega odstotka bolnikov, ki so po genskem

zdravljenju izpolnjevali definicijo ustrezne presnovne detoksifikacije, zato izhodiščna vrednost ne pride v poštev.

Izhodiščno je imelo 9 od 11 (82 %) bolnikov dAXP < 100 nmol/ml. Vsi ti bolniki so predhodno uporabljali

PEG-ADA.

Delovanje celic T:

Pri bolnikih, zdravljenih v ključni študiji, je bila dokazana proliferacija celic T v odziv na

stimulacijo s protitelesi proti CD3 (mediana 62629 cpm, razpon od 4531 do 252173) in fitohemaglutininom

(mediana 140642 cpm, razpon od 11119 do 505607) po 1 letu po genskem zdravljenju; ta odziva sta se

ohranila do 3. leta. Dodatna potrditev razvoja funkcionalnih celic T sta ugotovitvi, da se je TREC (

T cell

receptor excision circles

– izrezni krožci receptorjev celic T) v limfocitih periferne krvi po 1 letu povečal

nad izhodiščno vrednost (mediana 141, razpon od 56 do 1542 kopij/100 ng DNA) in se je ohranil do 3. leta

po zdravljenju ter da so imeli vsi bolniki ugotovljene poliklonske verige V-beta na eni ali več časovnih

točkah po genskem zdravljenju.

Delovanje celic B:

Vseh 12 bolnikov, ki so se zdravili v ključni študiji, je ob presejanju prejemalo

zdravljenje z IVIG in 7 bolnikov (58 %) je v obdobju od 0 do 3 let spremljanja po genskem zdravljenju

prenehalo uporabljati IVIG.

Dolgoročno spremljanje

Preživetje je bilo 100-odstotno tako pri vseh 12 bolnikih, ki so se zdravili v ključni študiji, kot pri vseh

18 bolnikih v skupni analizi; mediano obdobje spremljanja je trajalo približno 12 let. V tej ključni populaciji

je bilo preživetje brez ukrepanja (opredeljeno kot preživetje brez potrebe po dolgotrajni (

3-mesečni)

ponovni uvedbi PEG-ADA in brez potrebe po presaditvi matičnih celic) 92 % (11/12 bolnikov) (82 %

(14/17 bolnikov) za skupno populacijo). En bolnik zdravljen v pilotski študiji ni imel podatkov o ponovni

uvedbi PEG-ADA in tako ni bil vključen v analizo preživetja brez ukrepanja v skupni populaciji.

Dolgotrajno uporabo PEG-ADA (neprekinjeno več kot 3 mesece) so potrebovali trije bolniki; dvema od njih

so nato presadili matične celice usklajenega sorojenca, en bolnik pa je ostal na kroničnem zdravljenju s

PEG-ADA.

Drug bolnik je prehodno potreboval PEG-ADA zaradi avtoimunskega dogodka (glejte poglavje

4.4).

Pri bolnikih, ki so se zdravili v ključni študiji in v dolgoročnem spremljanju, je delež hudih okužb med

obdobjem spremljanja upadal (preglednica 2).

Preglednica 2. Kumulativni delež hudih okužb na oseba-leto izpostavljenosti (kombinirana ključna

populacija in populacija za dolgoročno spremljanje – populacija ITT (vsi bolniki, predvideni za

zdravljenje v študiji))*

Pred

zdravljenj

Po zdravljenju

Obdobje

3 mesec

e-1 leto

Do 2 l

Do 3 let

Do 4 let

Do 5 let

Do 6 let

Do 7 let

Do 8 let

Št.

preiskov

ancev

Št. hudih

okužb

Delež

hudih

okužb na

osebo-

leto

0,86

0,73

0,56

0,35

0,30

0,24

0,22

0,19

0,17

* Izključujoč podatke enega bolnika iz osrednje študije 1, ki ga niso spremljali do 13. leta po genskem zdravljenju. n/a –

navedba smiselno ni potrebna.

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Zdravilo Strimvelis je avtologno celično zdravljenje. Narava zdravila Strimvelis je takšna, da običajne

študije farmakokinetike, absorpcije, porazdelitve, presnove in izločanja ne pridejo v poštev.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

Reproduktivnih in razvojnih študij niso izvedli.

Pri miših so izvedli 4-mesečno študijo biološke porazdelitve. Celice CD34

, pridobljene iz popkovnične krvi

zdravih ljudi in transducirane z vektorjem, ki se uporablja za izdelavo zdravila Strimvelis, so intravensko dali

mišim, ki so prehodno kot pripravo prejemale busulfan. Pri večini miši so do konca študije ugotovili obnovo

hematopoetskega sistema. Nizko raven človeških celičnih in vektorskih zaporedij so odkrili tudi v

nehematopoetskih organih, skladno s prisotnostjo krvi, v kateri so transducirane človeške celice. Neželenih

učinkov na preživetje, hematološke parametre in histopatologijo pomembnih organov ni bilo, razen

zmanjšanja telesne mase in atrofije mod in jajčnikov, skladno z uporabo busulfana.

Študij kancerogenosti niso izvedli, ker ni ustreznega živalskega modela za oceno tumorigenega potenciala

zdravila Strimvelis zaradi nezmožnosti za doseganje dolgoročne vrasti transduciranih celic pri miših.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

Natrijev klorid

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/249031/2016

EMEA/H/C/003854

Povzetek EPAR za javnost

Strimvelis

avtologna, s CD34+ obogatena celična frakcija s celicami CD34+,

transduciranimi z retrovirusnim vektorjem, ki kodira zaporedje človeške

adenozin deaminaze (ADA) cDNA

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Strimvelis. Pojasnjuje,

kako je agencija ocenila zdravilo, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v EU in pogoje

njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Strimvelis naj bolniki preberejo navodilo za uporabo ali se

posvetujejo z zdravnikom ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Strimvelis in za kaj se uporablja?

Zdravilo Strimvelis se uporablja za zdravljenje hude kombinirane imunske pomanjkljivosti zaradi

pomanjkanja adenozin deaminaze (ADA-SCID). ADA-SCID je redka prirojena motnja, pri kateri gre za

spremembo (mutacijo) gena, potrebnega za izdelovanje encima, imenovanega adenozin deaminaza

(ADA). Zato imajo bolniki pomanjkanje encima ADA. Ker je ADA ključen za ohranjanje zdravih

limfocitov (belih krvnih celic, ki premagujejo okužbe), imunski sistem bolnikov z ADA-SCID ne deluje

pravilno in bolniki brez učinkovitega zdravljenja redko preživijo dlje kot dve leti.

Zdravilo Strimvelis se uporablja pri bolnikih z ADA-SCID, ki niso primerni za presaditev kostnega

mozga, ker nimajo primernega, usklajenega, sorodnega dajalca.

Zdravilo Strimvelis vsebuje celice, pridobljene iz bolnikovega lastnega kostnega mozga. Nekatere celice

(imenovane celice CD34+) so bile gensko spremenjene, da vsebujejo gen, ki izdeluje ADA. Zdravilo

Strimvelis spada v skupino zdravil za napredno zdravljenje, ki se imenujejo „zdravila za gensko

zdravljenje“. Gre za skupino zdravil, ki delujejo tako, da prenesejo gene v telo.

Ker je bolnikov z ADA-SCID malo, velja ta bolezen za redko, zato je bilo zdravilo Strimvelis

26. avgusta 2005 določeno kot „zdravilo sirota“ (zdravilo za zdravljenje redkih bolezni).

Strimvelis

EMA/CHMP/249031/2016

stran 2/3

Kako se zdravilo Strimvelis uporablja?

Izdaja zdravila Strimvelis je le na recept in dati ga sme le zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem

bolnikov z ADA-SCID in uporabo tovrstnih zdravil.

Za pripravo zdravila Strimvelis se odvzameta dva vzorca bolnikovega kostnega mozga, eden za

izdelavo zdravila Strimvelis in drugi kot rezervni vzorec v primeru, če zdravila Strimvelis ni mogoče

dati ali če ne deluje. Zdravilo Strimvelis se uporablja le za zdravljenje bolnika, čigar kostni mozeg je bil

uporabljen za izdelavo zdravila. Zdravilo Strimvelis se daje v infuziji (kapalni) v veno, ki traja približno

20 minut. Odmerek je odvisen od telesne mase bolnika.

Preden se uporabi zdravilo Strimvelis, bo bolnik prejel predpripravo pred zdravljenjem z drugim

zdravilom, busulfanom, da se odstranijo nenormalne celice kostnega mozga. Bolniki bodo tik pred

začetkom zdravljenja prejeli tudi intravenski antihistaminik, da se zmanjša tveganje za alergijske

reakcije.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

Kako zdravilo Strimvelis deluje?

Za izdelavo zdravila Strimvelis se odvzame vzorec bolnikovega kostnega mozga. Nato se iz celic

kostnega mozga pridobijo celice CD34+ (celice, ki izdelujejo limfocite). Gen, ki izdeluje ADA, se vstavi

v celice CD34+ z uporabo vrste virusa, imenovanega retrovirus, ki je bil genetsko spremenjen, da

lahko prenaša gen ADA v celice in ne povzroči virusnih bolezni pri ljudeh.

Po dajanju zdravila Strimvelis v veno se zdravilo prenese po krvnem obtoku do kostnega mozga, kjer

celice CD34+ začnejo rasti in izdelovati normalne limfocite, ki proizvajajo ADA. Ti limfociti izboljšajo

bolnikovo zmožnost bojevanja proti okužbam in tako premagajo simptome bolezenskih stanj, ki so

povezana z imunskim sistemom. Pričakovano je, da učinki trajajo vse življenje.

Kakšne koristi je zdravilo Strimvelis izkazalo v študijah?

Koristi zdravila Strimvelis so se izkazale v eni glavni študiji z 12 bolniki z ADA-SCID, starimi od

6 mesecev do približno 6 let. Bolniki v študiji niso imeli primernega dajalca kostnega mozga in

alternativno zdravljenje ni delovalo oziroma ni bilo na voljo. Vsi bolniki so se zdravili z zdravilom

Strimvelis in so tri leta po zdravljenju še živeli. Delež hudih okužb se je po zdravljenju zmanjšal in se

je v dolgoročnem spremljanju po obdobju treh let še zmanjševal.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Strimvelis?

Najpogostejši neželeni učinek zdravila Strimvelis (ki lahko prizadene največ 1 osebo od 10) je povišana

telesna temperatura (pireksija). Resni neželeni učinki zdravila Strimvelis so lahko povezani z

avtoimunskimi motnjami (ko imunski sistem napade celice lastnega telesa), kot so hemolitična anemija

(nizka raven rdečih krvnih celic zaradi njihove prehitre razgradnje), aplastična anemija (nizka raven

krvnih celic zaradi okvare kostnega mozga), hepatitis (vnetje jeter), trombocitopenija (nizka raven

trombocitov) in Guillain-Barréjev sindrom (poškodba živcev, ki lahko povzroči bolečino, odrevenelost,

mišično oslabelost in težave pri hoji).

Zdravila Strimvelis ne smejo dobiti bolniki, ki imajo ali so v preteklosti imeli levkemijo (rak belih krvnih

celic) ali mielodisplazijo (vrsto bolezni kostnega mozga). Ne sme se uporabljati pri bolnikih, ki imajo

pozitiven izvid testiranja za okužbo z virusom humane imunske pomanjkljivosti (virusom HIV, ki

povzroča aids) ali kakšno drugo okužbo, in bolnikih, ki so v preteklosti že bili zdravljeni z genskim

zdravljenjem.

Strimvelis

EMA/CHMP/249031/2016

stran 3/3

Za celoten seznam omejitev in neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Strimvelis,

glejte navodilo za uporabo.

Zakaj je bilo zdravilo Strimvelis odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila

Strimvelis večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. Zdravilo

Strimvelis omogoča možnost zdravljenja, ki izboljšuje delovanje imunskega sistema pri bolnikih z

ADA-SCID, ki je življenjsko nevarna bolezen. Rezultati glavne študije kažejo, da je zdravilo Strimvelis

učinkovito pri izboljševanju preživetja pri bolnikih z ADA-SCID. Kar zadeva varnost, so bolniki zdravilo

Strimvelis prenašali sorazmerno dobro, čeprav so podatki omejeni zaradi majhnega števila

preiskovanih bolnikov. Ker se zdravilo Strimvelis izdela z uporabo retrovirusa, obstaja potencialno

tveganje za raka zaradi nenačrtovanih sprememb genskega materiala, čeprav do zdaj niso opazili takih

primerov. Obstaja tudi tveganje za avtoimunske bolezni. Vzpostavljeni so ukrepi za spremljanje takih

dogodkov po uporabi zdravila, in sicer z vključitvijo bolnikov v register za proučevanje njihovega

dolgoročnega napredka.

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe

zdravila Strimvelis?

Za zagotovitev čim varnejše uporabe zdravila Strimvelis je bil pripravljen načrt obvladovanja tveganj.

V skladu s tem načrtom so bile v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo uporabo

vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni

delavci in bolniki.

Poleg tega bo družba, ki izdeluje zdravilo Strimvelis, priskrbela izobraževalna gradiva za bolnike in

zdravstvene delavce z informacijami o zdravilu, bolniki pa bodo morali pred začetkom zdravljenja

podpisati obrazec o soglasju. Družba bo prav tako vodila register bolnikov, zdravljenih z zdravilom

Strimvelis, in redno spremljala njihov napredek po zdravljenju, da bi proučila dolgoročno varnost

zdravila.

Druge informacije o zdravilu Strimvelis

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Strimvelis je na voljo na spletni

strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Strimvelis preberite navodilo za uporabo (ki je prav tako

del EPAR) ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Povzetek mnenja Odbora za zdravila sirote o zdravilu Strimvelis je na voljo na spletni strani

agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação