Deltyba

União Europeia - esloveno - EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:
Delamanid
Disponível em:
Otsuka Novel Products GmbH
Código ATC:
J04AK06
DCI (Denominação Comum Internacional):
delamanid
Grupo terapêutico:
Antimikobakterij
Área terapêutica:
Tuberkuloza, odporna proti multidrugom
Indicações terapêuticas:
Deltyba is indicated for use as part of an appropriate combination regimen for pulmonary multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) in adults, adolescents and children  with a body weight of at least 30 kg when an effective treatment regimen cannot otherwise be composed for reasons of resistance or tolerability. Upoštevati je treba uradne smernice za ustrezno uporabo protibakterijsko agenti.
Resumo do produto:
Revision: 15
Status de autorização:
Pooblaščeni
Número de autorização:
EMEA/H/C/002552
Data de autorização:
2014-04-27
Código EMEA:
EMEA/H/C/002552

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - búlgaro

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - búlgaro

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - búlgaro

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - espanhol

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - espanhol

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - espanhol

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - tcheco

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - tcheco

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - dinamarquês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - dinamarquês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - dinamarquês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - alemão

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - alemão

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - alemão

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - estoniano

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - estoniano

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - estoniano

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - grego

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - grego

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - inglês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - inglês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - inglês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - francês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - francês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - francês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - italiano

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - italiano

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - italiano

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - letão

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - letão

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - lituano

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - lituano

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - lituano

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - húngaro

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - húngaro

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - húngaro

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - maltês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - maltês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - maltês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - holandês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - holandês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - holandês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - polonês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - polonês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - polonês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - português

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - português

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - português

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - romeno

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - romeno

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - eslovaco

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - eslovaco

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - eslovaco

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - finlandês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - finlandês

17-12-2020

Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público - finlandês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - sueco

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - sueco

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - norueguês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - norueguês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - islandês

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - islandês

17-12-2020

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula - croata

17-12-2020

Características técnicas Características técnicas - croata

17-12-2020

10.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL

ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

Jih ni.

11.

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21, 80636 München

Nemčija

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/13/875/004

13.

ŠTEVILKA SERIJE<, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV>

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Deltyba 50 mg

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM

TRAKU

Pretisni omoti (alu/alu)

1.

IME ZDRAVILA

Deltyba 50 mg filmsko obložene tablete

delamanid

2.

IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

OTSUKA

3.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

4.

ŠTEVILKA SERIJE<, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV>

5.

DRUGI PODATKI

B. NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Deltyba 50 mg filmsko obložene tablete

delamanid

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o

njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem učinku

zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih učinkih.

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, medicinsko sestro ali farmacevtom.

Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo,

čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte

poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

Kaj je zdravilo Deltyba in za kaj ga uporabljamo

Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Deltyba

Kako jemati zdravilo Deltyba

Možni neželeni učinki

Shranjevanje zdravila Deltyba

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1.

Kaj je zdravilo Deltyba in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Deltyba vsebuje učinkovino delamanid, antibiotik za zdravljenje tuberkuloze pljuč, ki jo povzroča

bakterija, ki je drugi antibiotiki, ki se najpogosteje uporabljajo za zdravljenje tuberkuloze, ne morejo uničiti.

2.

Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Deltyba

Ne jemljite zdravila Deltyba:

če ste alergični na delamanid ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

če imate zelo nizke ravni albumina v krvi

če jemljete zdravila, ki močno inducirajo določen jetrni encim, imenovan »CYP450 3A4« (npr.

karbamazepin).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Deltyba, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Preden začnete jemati zdravilo Deltyba in med zdravljenjem bo morda zdravnik preveril električno aktivnost

vašega srca z elektrokardiogramom (EKG) (beleženje električne aktivnosti srca). Vaš zdravnik lahko opravi

tudi krvne preiskave, da ugotovi koncentracijo nekaterih mineralov in beljakovin, ki so pomembni za

delovanje srca.

Povejte zdravniku, če imate katero od spodaj navedenih stanj:

v krvi imate zmanjšane ravni albumina, kalija, magnezija ali kalcija

povedali so vam, da imate težave s srcem, na primer počasen srčni ritem (bradikardijo) ali imate srčni

napad (miokardni infarkt) v anamnezi

če imate stanje, imenovano sindrom prirojenega podaljšanega intervala QT ali resno bolezen srca ali

težave s srčnim ritmom

če imate bolezen jeter ali bolezen ledvic

če imate HIV

Otroci in mladostniki

Zdravilo Deltyba ni primerno za otroke s telesno maso manj kot 30 kg.

Druga zdravila in zdravilo Deltyba

Obvestite zdravnika,

če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo ali zeliščni

preparat, ki ste ga dobili brez recepta,

če jemljete zdravila za zdravljenje nenormalnega srčnega ritma (npr. amiodaron, dizopiramid, dofetilid,

ibutilid, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, sotalol).

če jemljete zdravila za zdravljenje psihoz (npr. fenotiazine, sertindol, sultoprid, klorpromazin,

haloperidol, mesoridazin, pimozid ali tioridazin) ali depresijo.

če jemljete nekatera protimikrobna zdravila (npr. eritromicin, klaritromicin, moksifloksacin,

sparfloksacin, bedakilin ali pentamidin).

če jemljete triazolne antimikotike (npr. flukonazol, itrakonazol, vorikonazol).

če jemljete nekatera zdravila za zdravljenje alergijskih reakcij (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin).

če jemljete nekatera zdravila za zdravljenje malarije (npr. halofantrin, kinin, klorokin,

artezunat/amodiakin, dihidroartemizinin/piperakin).

če jemljete kaj od naslednjega: cisaprid (uporablja se za zdravljenje bolezni želodca), droperidol

(uporablja se proti bruhanju in migreni), domperidon (uporablja se proti slabosti in bruhanju), difemanil

(uporablja se za zdravljenje bolezni želodca ali pretirano znojenje), probukol (znižuje raven holesterola v

krvnem obtoku), levometadil ali metadon (uporablja se za zdravljenje odvisnosti od opiatov), vinka

alkaloide (zdravila proti raku) ali arzenov trioksid (uporablja se za zdravljenje nekaterih vrst levkemije).

če jemljete zdravila za zdravljenje okužbe s HIV-om, ki vsebujejo lopinavir/ritonavir ali sakvinavir.

Morda je pri vas tveganje za nevarne spremembe srčnega ritma večje.

Nosečnost in dojenje

Zdravilo Deltyba lahko škodi nerojenemu otroku. Zdravilo se običajno ne priporoča med nosečnostjo.

Pomembno je, da zdravnika nemudoma obvestite, če ste noseči, ali menite, da bi lahko bili noseči, ali če

načrtujete zanositev. Vaš zdravnik bo ocenil prednosti za vas glede na tveganja za otroka, povezane z

jemanjem zdravila Deltyba, če ste noseči.

Ni znano, ali se delamanid izloča v materino mleko. Med uporabo zdravila Deltyba

se dojenje ne priporoča.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni za pričakovati, da bi zdravilo Deltybavplivalo na vašo sposobnost vožnje ali upravljanja strojev. Če

doživite neželene učinke, ki bi lahko vplivali na vašo sposobnost koncentracije in reagiranja, ne vozite in ne

upravljajte strojev.

Zdravilo Deltyba vsebuje laktozo monohidrat.

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z

zdravnikom.

3.

Kako jemati zdravilo Deltyba

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z

zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek, ki vam ga je svetoval zdravnik, je:

odrasli, mladostniki in otroci s telesno maso 50 kg ali več: dve tableti 50 mg, ki se vzameta dvakrat na dan

(zjutraj in zvečer);

otroci s telesno maso 30 kg ali več in manj kot 50 kg: ena tableta v odmerku 50 mg dvakrat na dan

24 tednov.

Tablete morate vzeti med obrokom ali takoj zatem. Tablete pogoltnite z vodo.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Deltyba, kot bi smeli

Če ste vzeli več tablet, kot je predpisani odmerek, se takoj posvetujte z zdravnikom ali pojdite v najbližjo

zdravstveno ustanovo. Ne pozabite vzeti s seboj škatle zdravil, da bo jasno, kaj ste vzeli.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Deltyba

Če ste pozabili vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko se spomnite. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek,

preskočite odmerek, ki ste ga pozabili vzeti.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če prenehate jemati zdravilo Deltyba

NE

prenehajte jemati zdravila, razen če vam je zdravnik tako naročil. Predčasno prenehanje jemanja bi

bakteriji omogočilo, da okreva, in postane odporna za delamanid.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4.

Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki, o katerih so zelo pogosto (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov) poročali

kliničnih študijah z zdravilom Deltyba, so bili:

občutek nerednega in/ali silovitega utripanja srca

bruhanje

slabost

driska

bolečina v želodcu

glavobol

občutek mravljinčenja, zbadanja, skelenja ali odrevenelost kože (parestezija)

tresenje (tremor)

zmanjšan tek

vrtoglavica

zvenenje v ušesih (tinitus)

močno pomanjkanje energije

bolečine v sklepih ali mišicah

težave z uspavanjem in spanjem

zvišanje nezrelih rdečih krvnih celic

nizka raven kalija v krvi

zvišana raven sečne kisline v krvi

izkašljevanje krvi

spremembe, ugotovljene pri preiskavah srca (elektrokardiogram, EKG)

Neželeni učinki, o katerih so pogosto (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov) poročali

kliničnih študijah z zdravilom Deltyba, so bili:

slabokrvnost

zvišanje nekaterih belih krvnih celic (eozinofilija)

povišani trigliceridi v krvi

psihotična motnja

agitacija (vznemirjenje)

tesnoba

depresija

nemir

okvara živcev, ki povzroči odrevenelost ali bolečino (žarenje) ali mravljinčenje v rokah in nogah

zaspanost

zmanjšana občutljivost za dotik

suhe oči

zmanjšana toleranca oči za močno svetlobo

bolečine v ušesu

zvišanje krvnega tlaka (hipertenzija)

znižanje krvnega tlaka (hipotenzija)

modrice

vročinski oblivi

oteženo dihanje

kašelj

bolečina v ustih ali žrelu

draženje grla

suho grlo

izcedek iz nosu

gastritis

zaprtje

prebavne motnje

dermatitis

koprivnica

srbečica

papule (dvig majhnega dela kože nad ravnjo kože)

izpuščaj

akne

povečano znojenje

bolezen kosti, ki se imenuje osteohondroza

oslabelost mišic

bolečine v kosteh

bolečine v ledvenem predelu

bolečine v rokah ali nogah

kri v urinu

zvišana telesna temperatura

bolečine v prsih

slabo počutje

nelagodje v prsih

otekanje stopal, nog ali gležnjev

povečane vrednosti hormona kortizola pri krvnih preiskavah

Neželeni učinki, o katerih so občasno (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov) poročali

kliničnih študijah z zdravilom Deltyba, so bili:

pasovec

glivična okužba v ustih

okužba kože s kvasovkami (tinea versicolor)

nizko število belih krvnih celic (levkopenija)

nizko število krvnih ploščic (trombocitopenija)

dehidracija

nizka raven kalcija v krvi

visoka raven holesterola v krvi

agresija

paranoja

napadi panike

motnje prilagajanja z depresivnim razpoloženjem

nevroza (nemir)

občutek čustvenega in duševnega nelagodja

duševna motnja

težave s spanjem

povečan libido

letargija

motnje ravnotežja

regionalna bolečina

alergijski konjunktivitis

težave s srčnim ritmom

težave pri požiranju

nenormalen občutek v ustih

občutljivost trebuha

izpadanje las

srbeča ali rdeča koža, vključno z lasnimi koreninami

zadrževanje urina

boleče uriniranje

povečana potreba po uriniranju ponoči

občutek vročine

nenormalne vrednosti krvnih preiskav glede koagulacije (podaljšan APPT)

nenormalne vrednosti v krvi, povezane z delovanjem jeter, žolčnega sistema ali trebušne slinavke

znižane vrednosti hormona kortizola pri krvnih preiskavah

zvišan krvni tlak

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko

sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Posvetujte

se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi

neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih

učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5.

Shranjevanje zdravila Deltyba

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli ali pretisnem

omotu poleg oznake "EXP:". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila,

ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Deltyba

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg učinkovine delamanida.

Druge sestavine zdravila so hipromelozaftalat, povidon, vseracemni-alfa-tokoferol, mikrokristalna

celuloza, natrijev karboksimetilškrob, kalcijev karmelozat, koloidni hidratirani silicijev dioksid,

magnezijev stearat, laktoza monohidrat, hipromeloza, makrogol 8000, titanov dioksid, smukec,

železov oksid (E172).

Izgled zdravila Deltyba in vsebina pakiranja

Zdravilo Deltyba 50 mg filmsko obložene tablete so okrogle in rumene.

Zdravilo Deltyba je na voljo v pakiranjih po 48 filmsko obloženih tablet v aluminij/aluminij pretisnih

omotih.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21

80636 München

Nemčija

Tel: +49 (0)89 206020 500

Proizvajalec

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Wye Valley Business Park

Brecon Road

Hay-on-Wye

Hereford, HR3 5PG

Velika Britanija

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Straße 35

89257 Illertissen

Nemčija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika

dovoljenja za promet z zdravilom:

BE

Otsuka Novel Products GmbH

Tél/Tel: +49 (0)89 206020 500

LT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

BG

Otsuka Novel Products GmbH

Teл.: +49 (0)89 206020 500

LU

Otsuka Novel Products GmbH

Tél/Tel: +49 (0)89 206020 500

CZ

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

HU

Otsuka Novel Products GmbH

Tel.: +49 (0)89 206020 500

DK

Otsuka Novel Products GmbH

Tlf: +49 (0)89 206020 500

MT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

DE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

NL

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

EE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

NO

Otsuka Novel Products GmbH

Tlf: +49 (0)89 206020 500

EL

Otsuka Novel Products GmbH

Τηλ: +49 (0)89 206020 500

AT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

ES

Otsuka Pharmaceutical S.A.

Tel: +34 93 208 10 20

PL

Otsuka Novel Products GmbH

Tel.: +49 (0)89 206020 500

FR

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél. : +33 (0)1 47 08 00 00

PT

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

HR

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

RO

Ewopharma AG

Tel.: +40 (0)21 260 13 44; +40 (0)21 260 14 07

IE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

SI

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

IS

Otsuka Novel Products GmbH

Sími: +49 (0)89 206020 500

SK

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

IT

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 (0)2 00632710

FI

Otsuka Novel Products GmbH

Puh/Tel: +49 (0)89 206020 500

CY

Otsuka Novel Products GmbH

Τηλ: +49 (0)89 206020 500

SE

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

LV

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

UK

Otsuka Novel Products GmbH

Tel: +49 (0)89 206020 500

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne {MM/LLLL}.

Zdravilo je pridobilo tako imenovano „pogojno dovoljenje za promet“.

To pomeni, da se pričakujejo dodatni dokazi o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila bo vsaj enkrat letno ponovno pregledala nove podatke o tem zdravilu. Če bo

potrebno, bo posodobljeno tudi navodilo za uporabo.

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila

http://www.ema.europa.eu

, kjer so na voljo tudi povezave do drugih spletnih strani o redkih boleznih in

zdravljenju.

PRILOGA I

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o

njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku

zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.

IME ZDRAVILA

Deltyba 50 mg filmsko obložene tablete

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg delamanida.

Pomožna snov z znanim učinkom: ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg laktoze (v obliki laktoze

monohidrata).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta (tableta)

Okrogla, rumena, filmsko obložena tableta, premera 11,7 mm.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1

Terapevtske indikacije

Zdravilo Deltyba je indicirano kot del ustreznega kombiniranega režima zdravljenja pljučne tuberkuloze,

odporne na več zdravil (MDR-TB,

multi-drug resistant tubercolosis

) pri odraslih, mladostnikih in otrocih s

telesno maso vsaj 30 kg, če učinkovitega režima zdravljenja sicer ni mogoče sestaviti zaradi odpornosti ali

prenašanja (glejte poglavja 4.2, 4.4 in 5.1).

Upoštevati je treba uradna navodila glede ustrezne uporabe protibakterijskih zdravil.

4.2

Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje z delamanidom mora uvesti in nadzirati zdravnik z izkušnjami v obravnavi na več zdravil

odporne

Mycobacterium tuberculosis

Delamanid morate za zdravljenje tuberkuloze, odporne na več zdravil (MDR-TB -

multidrug-resistant

tuberculosis

), vedno dajati kot del ustreznega kombiniranega režima (glejte poglavji 4.4 in 5.1). Po

končanem 24-tedenskem obdobju zdravljenja z delamanidom zdravljenje nadaljujte s kombiniranim

režimom v skladu s smernicami SZO.

Priporoča se, da se delamanid daje kot neposredno nadzorovano zdravljenje (DOT,

directly observed

therapy

Odmerjanje

Priporočeni odmerek za odrasle je 100 mg dvakrat na dan, ki se jemlje 24 tednov.

Pediatrična populacija

Mladostniki in otroci s telesno maso

50 kg ali več: priporočeni odmerek je 100 mg dvakrat na dan 24 tednov;

30 kg ali več in manj kot 50 kg: priporočeni odmerek je 50 mg dvakrat na dan 24 tednov.

Varnost in učinkovitost delamanida pri otrocih s telesno maso manj kot 30 kg še nista bili dokazani.

Podatkov ni na voljo.

Starejši bolniki (> 65 let)

Podatkov za starejše ni na voljo.

Okvara ledvic

Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic odmerka ni treba prilagajati Podatkov o uporabi delamanida pri

bolnikih s hudo okvaro ledvic ni, zato se uporaba ne priporoča (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Okvara jeter

Pri bolnikih z blago okvaro jeter odmerka ni treba prilagajati. Delamanid se ne priporoča pri bolnikih z

zmerno do hudo okvaro jeter (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Način uporabe

peroralna uporaba

Delamanid se jemlje s hrano.

4.3

Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Serumski albumin < 2,8 g/dl (za uporabo pri bolnikih s serumskim albuminom ≥ 2,8 g/dl glejte

poglavje 4.4).

Jemanje zdravil, ki so močni induktorji encima CYP3A4 (npr. karbamazepin).

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Podatkov o zdravljenju z delamanidom, ki traja dlje kot 24 zaporednih tednov, ni.

Ni kliničnih podatkov o uporabi delamanida za zdravljenje

zunajpljučne tuberkuloze (npr. osrednji živčni sistem, kosti)

okužbe z vrsto mikobakterije, razen s sklopom M. tuberculosis

latentne okužbe z M. tuberculosis

Ni kliničnih podatkov o uporabi delamanida kot dela kombiniranega režima za zdravljenje M. tuberculosis,

dovzetne na zdravljenje.

Odpornost na delamanid

Delamanid se lahko uporablja le kot ustrezni kombinirani režim za zdravljenje MDR-TB po priporočilih

SZO za preprečitev razvoja odpornosti na delamanid.

Podaljšanje intervala QT

Pri bolnikih, zdravljenih z delamanidom, so opazili podaljšanje intervala QT. To podaljšanje se sčasoma

počasi povečuje prvih 6 do 10 tednov zdravljenja, nato pa se stabilizira. Podaljšanje intervala QTc zelo tesno

korelira z glavnim presnovkom delamanida, DM-6705. Nastajanje DM-6705 uravnava albumin v plazmi,

presnovo pa CYP3A4 (glejte spodaj Posebni dejavniki).

Splošna priporočila

Priporoča se, da se elektrokardiogram (EKG) opravi pred začetkom zdravljenja in nato vsak mesec ves čas

zdravljenja delamanidom. Če se pred prvim odmerkom delamanid ali med zdravljenjem z delamanidom

opazi QTcF > 500 ms, zdravljenja z delamanidom ni dovoljeno začeti ali ga je treba prekiniti. Če trajanje

intervala QTc med zdravljenjem z delamanidom preseže 450/470 ms za moške/ženske bolnike, je treba te

bolnike pogosteje spremljati s pomočjo EKG-ja. Priporoča se tudi, da se ob izhodišču pridobijo vrednosti

elektrolitov v serumu, npr. kalija, ki jih je treba popraviti, če so nenormalne.

Posebni dejavniki

Dejavniki tveganja za srce

Zdravljenja z delamanidom se ne sme uvesti pri bolnikih z naslednjimi dejavniki tveganja, razen če so možne

koristi delamanida ocenjene kot večje od možnih tveganj. Te bolnike je treba zelo pogosto spremljati s

pomočjo EKG-ja v celotnem obdobju zdravljenja z delamanidom.

Znano prirojeno podaljšanje intervala QTc ali katerega drugega kliničnega stanja, za katerega je

znano, da podaljšuje interval QTc ali QTc > 500 ms.

Simptomatske srčne aritmije ali klinično pomembna bradikardija v anamnezi.

Vsakršna bolezen srca, ki poveča nagnjenost k aritmijam, kot je huda hipertenzija, hipertrofija levega

prekata (vključno s hipertrofično kardiomiopatijo) ali kongestivna srčna odpoved, ki jo spremlja

zmanjšan iztisni delež levega prekata.

Motnje elektrolitov, zlasti hipokaliemija, hipokalciemija ali hipomagneziemija.

Jemanje zdravil, za katera je znano, da podaljšujejo interval QTc. Ta vključujejo (vendar niso

omejena na):

antiaritmike (npr. amiodaron, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin,

hidrokinidin, sotalol)

nevroleptike (npr. fenotiazine, sertindol, sultoprid, klorpromazin, haloperidol,

mesoridazin, pimozid ali tioridazin), antidepresive.

nekatera protimikrobna zdravila, ki vključujejo:

makrolide (npr. eritromicin, klaritromicin)

moksifloksacin, sparfloksacin (glejte poglavje 4.4 glede uporabe z drugimi fluorokinoloni)

bedakilin

triazolne antimikotike

pentamidin

sakvinavir

nekatere nesedativne antihistaminike (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin).

nekatere antimalarike, ki lahko podaljšajo interval QT (npr. halofantrin, kinin, klorokin,

artezunat/amodiakin, dihidroartemizinin/piperakin).

cisaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probukol, levometadil, metadon, vinka

alkaloide, arzenov trioksid.

Hipoalbuminemija

V klinični študiji je bila prisotnost hipoalbuminemije povezana z večjim tveganjem podaljšanja intervala

QTc pri bolnikih, zdravljenih z delamanidom. Delamanid je kontraindiciran pri bolnikih z albuminom

< 2.8 g/dl (glejte poglavje 4.3). Bolnike, ki začnejo delamanid uporabljati pri serumskem albuminu

< 3,4 mg/dl ali ki so med zdravljenjem doživeli upad serumskega albumina v ta razpon, je treba zelo redno

spremljati s pomočjo EKG-ja ves čas zdravljenja z delamanidom.

Sočasna uporaba z močnimi zaviralci CYP3A4

Sočasna uporaba delamanida z močnimi zaviralci CYP3A4 (lopinavir/ritonavir) je bila povezana s 30 %

višjo izpostavljenostjo presnovku DM-6705, kar je povezano s podaljšanjem QTc. Zato se priporoča zelo

redno spremljanje s pomočjo EKG-ja, ves čas zdravljenja z delamanidom, če se razmišlja o sočasni uporabi

delamanida s katerim koli močnim zaviralcem CYP3A4.

Sočasna uporaba delamanida s kinoloni

Vsa podaljšanja QTcF za več kot 60 ms so bila povezana s sočasno uporabo fluorokinolonov. Če je sočasna

uporaba za oblikovanje ustrezne sheme zdravljenja za MDR-TB neizogibna, se priporoča zelo redno

spremljanje s pomočjo EKG-ja ves čas zdravljenja z delamanidom.

Okvara jeter

Zdravilo Deltyba se ne priporoča pri bolnikih z zmerno do hudo okvaro jeter (glejte poglavji 4.2 in 5.2).

Biotransformacija in izločanje

Celoten presnovni profil delamanida pri ljudeh še ni bil v celoti pojasnjen (glejte poglavji 4.4 in 5.2). Zato

možnosti klinično pomembnega delovanja med zdravili, ki bi se lahko pojavilo z delamanidom, in njegovih

posledic, vključno s skupnim učinkom na interval QTc, ni mogoče z gotovostjo predvideti.

Pomožne snovi

Zdravilo Deltyba filmsko obložene tablete vsebujejo laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za

galaktozo, odsotnostjo encima laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Celoten presnovni profil in način izločanja delamanida še nista bila v celoti pojasnjena (glejte poglavji 4.4

in 5.2)

Učinki drugih zdravil na zdravilo Deltyba

Induktorji citokroma P450 3A4

Klinične študije medsebojnega delovanja zdravil pri zdravih osebah kažejo na zmanjšano izpostavljenost

delamanidu za do 45 % po 15 dneh sočasnega dajanja močnega induktorja citokroma P450 (CYP) 3A4

(Rifampicin 300 mg na dan) z delamanidom (200 mg na dan). Klinično pomembnega zmanjšanja

izpostavljenosti delamanidu s šibkimi induktorji efavirenza niso opazili po 10-dnevnem dajanju odmerka

600 mg na dan v kombinaciji z delamanidom 100 mg dvakrat na dan.

Zdravila proti HIV-u

V kliničnih študijah medsebojnega delovanja zdravil pri zdravih osebah so 14 dni dajali samo delamanid

(100 mg dvakrat na dan) in skupaj s tenofovir dizoproksilom (245 mg na dan) ali lopinavirjem/ritonavirjem

(400/100 mg na dan) in z efavirenzom 10 dni (600 mg na dan). Izpostavljenost delamanida je v kombinaciji z

zdravili proti HIV-u, ki vsebujejo tenofovir dizoproksil in efavirenz ostala nespremenjena (< 25 % razlika),

nekoliko pa se je zvišala v kombinaciji z zdravili proti HIV-u, ki vsebujejo lopinavir/ritonavir.

Učinki zdravila Deltyba na druga zdravila

V študijah

in-vitro

so opazili, da delamanid ne zavira izoencima CYP450.

V študijah

in-vitro

so opazili, da delamanid in presnovki niso vplivali na prenašalce MDR1 (p-gp), BCRP,

OATP1, OATP3, OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3 in BSEP, pri koncentracijah, približno 5- do 20-krat

višjih kot C

v stanju dinamičnega ravnovesja. Ker pa je lahko koncentracija v črevesju veliko večja kot ti

večkratniki C

, lahko delamanid vpliva na te prenašalce.

Zdravila za zdravljenje tuberkuloze

V klinični študiji medsebojnega delovanja zdravil pri zdravih osebah so delamanid 15 dni dajali sam

(200 mg na dan) in z rifampicinom/izoniazidom/pirazinamidom (300/720/1800 mg na dan) ali etambutolom

(1.100 mg na dan). To ni vplivalo na izpostavljenost sočasnim zdravilom proti-TB (rifampicin [R]/ izoniazid

[H]/ pirazinamid [Z]).Sočasno dajanje z delamanidom je značilno zvišalo koncentracije etambutola v plazmi

za približno 25 %, vendar klinični pomen ni znan.

Zdravila proti HIV-u

V klinični študiji medsebojnega delovanja zdravil pri zdravih prostovoljcih so delamanid 14 dni dajali sam

(100 mg dvakrat na dan) in s tenofovir dizoproksilom (245 mg na dan), lopinavirjem/ritonavirjem

(400/100 mg na dan), 10 dni pa z efavirenzom (600 mg na dan). Delamanid v kombinaciji z zdravili proti

HIV-u, tj. tenofovir dizoproksilom, lopinavirom/ritonavirom in efavirenzom, ni vplival na izpostavljenost

tem zdravilom.

Zdravila, ki lahko podaljšajo QTc

Pri uporabi delamanida pri bolnikih, ki že uporabljajo zdravila, povezana s podaljšanjem intervala QT, je

potrebna previdnost (glejte poglavje 4.4). Sočasne uporabe moksifloksacina in delamanida pri bolnikih z

MDR-TB niso preučili. Uporaba moksifloksacina se ne priporoča pri bolnikih, zdravljenih z delamanidom.

4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi delamanida pri nosečnicah ni oziroma so omejeni.

Študije na živalih so pokazale vpliv na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3).

Zdravila Deltyba ne uporabljajte pri nosečnicah in pri ženskah v rodni dobi, ki ne uporabljajo učinkovite

kontracepcije.

Dojenje

Ni znano, ali se delamanid/presnovki izločajo v materino mleko. Razpoložljivi farmakokinetični/toksikološki

podatki pri živalih kažejo na izločanje delamanida/presnovkov v mleko (za podrobnosti glejte poglavje 5.3).

Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti. Ženske med zdravljenjem z zdravilom

Deltyba ne smejo dojiti.

Plodnost

Zdravilo Deltyba ni imelo vpliva na plodnost samcev ali samic živali (glejte poglavje 5.3). Ni kliničnih

podatkov o vplivu delamanida na plodnost pri ljudeh.

4.7

Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja strojev niso izvedli. Vendar pa je treba bolnikom

svetovati, naj ne vozijo in ne uporabljajo strojev, če doživijo neželene učinke, ki lahko vplivajo na njihovo

sposobnost izvajanja teh dejavnosti (zelo pogosta sta npr. glavobol in tremor).

4.8

Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Neželeni učinki, ki so jih pri bolnikih, zdravljenih z delamanidom v kombinaciji z optimirano osnovno

shemo zdravljenja (OBR, Optimised Background Regimen), najpogosteje opazili (tj. incidenca > 10 %), so

navzea (32,9 %), bruhanje (29,9 %), glavobol (27,6 %), nespečnost (27,3 %), omotica (22,4 %), tinitus

(16,5 %), hipokaliemija (16,2 %), gastritis (15,0 %), zmanjšan apetit (13,1 %) in astenija (11,3 %).

Tabelarični seznam neželenih učinkov

Seznam neželenih učinkov in pogostnosti zdravil temelji na rezultatih 2 dvojno slepih, s placebom

nadzorovanih kliničnih preskušanjih (delamanid plus OBR, n = 662, v primerjavi s placebom plus OBR,

n = 330). Neželeni učinki so našteti po MedDRA razvrstitvi organskih sistemov in priporočenem izrazu.

Znotraj vsakega organskega sistema so neželeni učinki navedeni po kategoriji pogostnosti kot zelo pogosti

(≥1/10), pogosti (≥1/100 do <1/10); občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki (≥1/10.000 do <1/1.000); zelo

redki, <1/10.000, neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). Znotraj vsake skupine

pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Preglednica: Neželeni učinki delamanida

Organski sistem

Pogostnost

občasni

Pogostnost

pogosti

Pogostnost

zelo pogosti

Infekcijske in

parazitske

bolezni

herpes zoster

orofaringealna kandidiaza

tinea versicolor*

Bolezni krvi in

limfatičnega

sistema

levkopenija

trombocitopenija

anemija*

eozinofilija*

retikulocitoza

Presnovne in

prehranske

motnje

dehidracija

hipokalciemija

hiperholesterolemija

hipertrigliceridemija

hipokaliemija

zmanjšan tek

hiperurikemija*

Organski sistem

Pogostnost

občasni

Pogostnost

pogosti

Pogostnost

zelo pogosti

Psihiatrične

motnje

agresija

psihotična motnja, tipa

preganjavice

panična motnja

motnje prilagajanja z depresivnim

razpoloženjem

nevroza

disforija

duševna motnja

motnje spanja

povečan libido*

psihotična motnja

agitacija

anksioznost in anksiozna

motnja

depresija in depresivno

razpoloženje

nemir

nespečnost

Bolezni živčevja

letargija

motnje ravnotežja

radikularna bolečina

slaba kakovost spanja

periferna nevropatija

zaspanost*

hipoastezija

omotica*

glavobol

parestezija

tremor

Očesne bolezni

alergijski konjunktivitis *

suhe oči*

fotofobija

Ušesne bolezni,

vključno z

motnjami

labirinta

bolečine v ušesu

tinitus

Srčne bolezni

atrioventrikularni blok prve

stopnje

ventrikularne ekstrasistole*

supraventrikularne ekstrasistole

palpitacije

Žilne bolezni

hipertenzija

hipotenzija

hematom*

vročinski oblivi*

Bolezni dihal,

prsnega koša in

mediastinalnega

prostora

dispneja

kašelj

orofaringealna bolečina

draženje grla

suho grlo*

izcedek iz nosu*

hemoptiza

Bolezni prebavil

disfagija

oralna parestezija

občutljivost trebuha*

gastritis*

zaprtje*

bolečina v trebuhu

bolečina v spodnjem delu

trebuha

dispepsija

nelagodje v trebuhu

bruhanje

driska*

navzea

bolečina v

zgornjem delu

trebuha

Bolezni jeter,

žolčnika in

žolčevodov

nenormalno delovanje jeter

Bolezni kože in

podkožja

alopecija*

ezinofilen pustulozen folikulitis*

generalizirani pruritus*

eritematozni izpuščaj

dermatitis

urtikarija

srbeč izpuščaj*

pruritus*

makulopapulozni izpuščaj*

izpuščaj*

akne

hiperhidroza

Organski sistem

Pogostnost

občasni

Pogostnost

pogosti

Pogostnost

zelo pogosti

Bolezni mišično-

skeletnega

sistema in

vezivnega tkiva

osteohondroza

oslabelost mišic

mišično-skeletne bolečine*

bolečina v ledvenem

predelu

bolečine v okončinah

artralgija*

mialgija*

Bolezni sečil

zastoj urina

disurija*

nikturija

hematurija*

Splošne težave in

spremembe na

mestu aplikacije

občutek vročine

pireksija*

bolečine v prsih

slabo počutje

nelagodje v prsih*

periferni edem*

astenija

Preiskave

depresija segmenta ST na

elektrokardiogramu

zvišanje transaminaz*

podaljšan aktiviran parcialni

tromboplastinski čas*

zvišana gama-

glutamiltransferaza*

znižan kortizol v krvi

zvišan krvni tlak

zvišan kortizol v krvi

podaljšan QT na

elektrokardiogramu

* Pogostnost teh dogodkov je bila nižja pri skupini s kombinacijo delamanida in OBR v primerjavi s skupino

s placebom in OBR.

Opis izbranih neželenih učinkov

Podaljšanje intervala QT

Pri bolnikih, ki so prejemali 200 mg skupnega dnevnega odmerka delamanida v drugi in tretji fazi

preskušanja, se je povprečna, s placebom korigirana vrednost intervala QTcF od izhodišča zvišala s 4,7 na

7,6 ms pri 1 mesecu oziroma s 5,3 ms na 12,1 ms pri 2 mesecih. Incidenca intervala QTcF > 500 ms je

znašala od 0,6 % (1/161) do 2,1 % (7/341) pri bolnikih, ki so prejemali 200 mg skupnega dnevnega odmerka

delamanida, v primerjavi z od 0 % (0/160) do 1,2 % (2/170 ) bolnikov, ki so prejemali placebo + OBR,

medtem ko se je incidenca spremembe QTcF od izhodišča > 60 ms gibala med 3,1 % (5/161) in 10,3 %

(35/341) pri bolnikih, ki so prejemali 200 mg skupnega dnevnega odmerka delamanida v primerjavi

z

od 0 %

(0/160) do 7,1 % (12/170) pri bolnikih, ki so prejemali placebo.

Palpitacije

Pri bolnikih, ki so prejemali 100 mg delamanida + OBR dvakrat na dan je bila pogostnost 8,1 % (kategorija

pogostnosti pogosti) v primerjavi s pogostnostjo 6,3 % pri bolnikih, ki so prejemali placebo + OBR dvakrat

na dan.

Pediatrična populacija

Na podlagi študije (glejte poglavje 5.1) pri 13 otrocih in mladostnikih, starih od 6 do 17 let, so pričakovane

pogostnost, vrsta in resnost neželenih učinkov enake kot pri odraslih.

Za otroke, mlajše od 6 let, podatki o varnosti iz kliničnih študij niso na voljo.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča

namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva,

da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je

naveden v Prilogi V.

4.9

Preveliko odmerjanje

V kliničnih preskušanjih niso opazili primerov prevelikega odmerjanja delamanida. Vendar pa so dodatni

klinični podatki pokazali, da je bil pri bolnikih, ki so prejemali 200 mg dvakrat na dan, tj. 400 mg

delamanida na dan, splošni profil varnosti primerljiv s tistim pri bolnikih, ki so prejeli priporočeni odmerek

100 mg dvakrat na dan. Vendar pa so nekatere reakcije opazili z večjo pogostnostjo, stopnja povečanja

podaljšanja intervala QT pa se je povečala v odvisnosti od odmerka.

Zdravljenje prevelikega odmerjanja mora vključevat takojšnje ukrepe za odstranitev delamanida iz prebavil

in podporno nego, kot je potrebno. EKG je treba pogosto spremljati.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Učinkovine za zdravljenje infekcij z mikobakterijami, antibiotiki, oznaka

ATC: J04AK06.

Mehanizem delovanja

Farmakološki način delovanja delamanida vključuje zaviranje sinteze sestavin celične stene mikobakterij,

metoksi-mikolične in keto-mikolične kisline. Opredeljeni presnovki delamanida niso pokazali anti-

mikobakterijskega delovanja.

Aktivnost proti specifičnim povzročiteljem bolezni

Delamanid

in vitro

ne deluje proti drugim vrstam bakterij, razen proti mikobakterijam.

Odpornost

Kot mehanizem za odpornost mikobakterije proti delamanidu se nakazuje mutacija v enem od 5 genov

koencima F420. Pri mikobakteriji so bile pogostnosti spontane odpornosti na delamanid

in vitro

podobne kot

pri isoniazidu ter višje kot pri rifampicinu. Med zdravljenjem so dokumentirali odpornost na delamanid

(glejte poglavje 4.4). Delamanid ne kaže navzkrižne odpornosti z nobenim od zdravil proti tuberkulozi, ki se

trenutno uporabljajo.

Mejne vrednosti testiranja občutljivosti

V kliničnih preskušanjih so odpornost na delamanid opredelili kot vsakršno rast v prisotnosti koncentracije

delamanida 0,2 μg/ml, ki je večja kot 1 % pri kontrolnih kulturah brez učinkovine v gojišču Middlebrook

7H11.

Podatki iz kliničnih študij

Delamanid so ovrednotili v dveh dvojno slepih, s placebom nadzorovanih preskušanjih za zdravljenje MDR

TB. Analize konverzije kulture izpljunka (SCC, sputum culture conversion) so bile izvedene na modificirani

populaciji z namenom zdravljenja (angl. intent to treat), ki je vključevala bolnike, ki so imeli ob izhodišču

zdravljenja pozitivne kulture, izolat pa je bil odporen na izoniazid in rifampicin, tj. so imeli MDR TB.

V prvem preskušanju (preskušanje 204) je 64/141 (45,4 %) bolnikov, randomiziranih za prejemanje

delamanida 100 mg BID + OBR, in 37/125 (29,6 %) bolnikov, randomiziranih za prejemanje placeba (PLC)

+ OBR, doseglo dvomesečno konverzijo kulture izpljunka (SCC) (tj. rast bakterij

Mycobacterium

tuberculosis

na raven nerasti v prvih dveh mesecih in ohranitev še en mesec) (p = 0,0083). Čas do SCC v

skupini, ki je bila randomizirana za prejemanje 100 mg BID, je bil prav tako krajši kot pri skupini, ki je bila

randomizirana za prejemanje placeba + OBR (p = 0,0056).

V drugem preskušanju (preskušanje 213) so delamanid dajali peroralno, in sicer 100 mg dvakrat na dan kot

dodatno zdravljenje k OBR v trajanju 2 mesecev, ki mu je sledilo 4-mesečno prejemanje odmerka 200 mg

enkrat na dan. Srednji čas za SCC je bil 51 dni v skupini delamanid + OBR v primerjavi s 57 dni v skupini

PLC + OBR (p = 0,0562 z uporabo stratificirane modificirane modifikacije Peto-Peto Gehan-Wilcoxonovega

preizkusa vsot rangov). Delež bolnikov, ki so dosegli SCC po 6 mesecih zdravljenja, je bil v skupini

zdravljenja z zdravilom delamanid + OBR 87,6 % (198/226) v primerjavi s 86,1 % (87/101) v skupini za

zdravljenje s placebom + OBR (p = 0,7131).

V primarni analizi velja, da so vse manjkajoče kulture do časa izvedbe SCC pozitivne. Izvedeni sta bili dve

analizi občutljivosti – analiza zadnjega opazovanja (LOCF, last-observation-carried-forward) in analiza z

metodo »knjiženja« (angl. bookending, po kateri sta morali biti za pripis negativnega rezultata prejšnja in

naslednja kultura negativni, sicer je rezultat veljal za pozitivnega). Obe sta pokazali 13 dni krajši mediani čas

do SCC v skupini delamanid + OBR (p = 0,0281 za LOCF in p = 0,0052 za »knjiženje«).

Odpornost na delamanid (opredeljeno kot MIK ≥ 0,2 µg/ml) so v izhodišču opazili pri 2 od 316 bolnikov v

preskušanju 204 in pri 2 od 511 bolnikih pri preskušanju 213 (4 od 827 bolnikov [0,48 %]). Odpornost na

delamanid se je pojavila pri 4 od 341 bolnikih (1,2 %), randomiziranih za 6-mesečno prejemanje delamanida

v preskušanju 213. Ti štirje bolniki so razen delamanida prejemali le še dve drugi zdravili.

Pediatrična populacija

Farmakokinetika, varnost in učinkovitost delamanida skupaj z osnovno shemo zdravljenja so bile ocenjene v

preskušanju 242-12 -232 (10-dnevna farmakokinetika), ki mu je sledilo preskušanje -233 (farmakokinetika,

učinkovitost in varnost); obe preskušanji sta bili enoskupinski in odprti ter sta vključevali 13 bolnikov z

mediano starosti 13 let (razpon 7–17) in telesno maso 16–45 kg, pri čemer jih je bilo 11/13 Azijcev, 7/13 pa

žensk. Bolniki so imeli potrjeno ali verjetno okužbo z MDR-TB in bi morali prestati 26 tednov zdravljenja z

delamanidom plus OBR, čemur je sledila samo OBR v skladu s priporočilom SZO. Mladostniki, stari 12 let

in starejši, so prejemali odmerek za odrasle, 100 mg delamanida dvakrat na dan, otroci od 6 do 11 let pa

50 mg delamanida dvakrat na dan. Odmerek, ki so ga prejemali, je bil višji od odmerjanja na podlagi telesne

mase, ki je trenutno priporočeno za pediatrično populacijo.

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom

Deltyba za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje tuberkuloze, odporne na več zdravil

(za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

Zdravilo je pridobilo tako imenovano „pogojno dovoljenje za promet”. To pomeni, da se pričakujejo dodatni

dokazi o zdravilu.

Evropska agencija za zdravila bo vsaj enkrat letno ponovno pregledala nove podatke o zdravilu. Če bo

potrebno, bo posodobljen tudi povzetek glavnih značilnosti zdravila.

5.2

Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Peroralna biološka razpoložljivost delamanida se pri uporabi s standardnim obrokom izboljša za približno

2,7-krat v primerjavi s stanjem na tešče. Izpostavljenost delamanida v plazmi se zvišuje manj kot sorazmerno

z večanjem odmerkom.

Porazdelitev

Delamanid se močno veže na vse beljakovine v plazmi s skupno vezavo na beljakovine ≥ 99,5 %. Delamanid

ima velik navidezni volumen porazdelitve (V

/F 2.100 L).

Biotransformacija

Delamanid se primarno presnavlja v plazmi s pomočjo albumina in v manjši meri s pomočjo encima

CYP3A4. Celotnega presnovnega profila delamanida še niso pojasnili, zato obstaja možnost za medsebojno

delovanje z drugimi sočasno uporabljenimi zdravili, če se odkrijejo znatni neznani presnovki. Opredeljeni

presnovki ne kažejo aktivnosti proti mikobakterijam, vendar pa nekateri prispevajo k podaljšanju intervala

QTc, pretežno DM-6705. Koncentracije opredeljenih presnovkov se postopoma večajo do stanja

dinamičnega ravnovesja po 6 do 10 tednih.

Izločanje

Delamanid iz plazme izgine z razpolovnim časom t

30–38 ur. Delamanid se ne izloča v urin.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/417236/2018

EMEA/H/C/002552

Deltyba (delamanid)

Pregled zdravila Deltyba in zakaj je odobreno v EU

Kaj je zdravilo Deltyba in za kaj se uporablja?

Deltyba je zdravilo, ki se uporablja pri odraslih in otrocih, ki tehtajo vsaj 30 kg, s tuberkulozo, ki

prizadene pljuča in je odporna proti več zdravilom (odporna najmanj proti izoniazidu in rifampicinu,

standardnima zdraviloma za zdravljenje tuberkuloze). Uporablja se skupaj z drugimi zdravili za

zdravljenje tuberkuloze in le takrat, kadar drugih standardnih zdravil ni mogoče uporabiti bodisi zaradi

odpornosti bolezni proti njim bodisi zaradi njihovih neželenih učinkov.

Zdravilo Deltyba vsebuje učinkovino delamanid.

Tuberkuloza je v EU redka, zato je bilo zdravilo Deltyba 1. februarja 2008 določeno kot „zdravilo

sirota“ (zdravilo za zdravljenje redkih bolezni). Nadaljnje informacije glede določitve zdravila sirote

lahko najdete tukaj: ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu307524

Kako se zdravilo Deltyba uporablja?

Predpisovanje in izdaja zdravila Deltyba je le na recept, zdravljenje z njim pa lahko uvede in nadzoruje

le zdravnik z izkušnjami z zdravljenjem tuberkuloze, odporne proti več zdravilom. Uporabljati ga je

treba v skladu z uradnimi smernicami za zdravljenje tuberkuloze, odporne proti več zdravilom.

Na voljo je v obliki tablet (50 mg), priporočeni odmerek za bolnike, ki tehtajo 50 kg in več, sta dve

tableti dvakrat na dan s hrano. Za bolnike, ki tehtajo med 30 in 50 kg, je priporočeni odmerek ena

tableta dvakrat na dan.

Zdravilo Deltyba se daje šest mesecev skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje tuberkuloze. Zdravljenje

s temi zdravili se mora nadaljevati po prenehanju zdravljenja z zdravilom Deltyba, kot določajo uradne

smernice. Za več informacij glede uporabe zdravila Deltyba glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte

z zdravnikom ali farmacevtom.

Kako zdravilo Deltyba deluje?

Tuberkuloza je okužba, ki jo povzroča bakterija Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis).

Učinkovina zdravila Deltyba, delamanid, je antibiotik, ki učinkuje proti M. tuberculosis. Čeprav

Deltyba (delamanid)

EMA/417236/2018

stran 2/3

delovanje delamanida ni jasno, je znano, da zavira tvorbo metoksi-mikolične in keto-mikolične kisline,

dveh najpomembnejših sestavin celičnih sten M. tuberculosis, s čimer povzroči uničenje bakterij.

Kakšne koristi zdravila Deltyba so se pokazale v študijah?

Učinke zdravila Deltyba so preučevali v eni glavni študiji s 481 odraslimi s tuberkulozo, ki je odporna

proti standardnim zdravilom. Bolniki v študiji so dva meseca poleg drugih zdravil prejemali zdravilo

Deltyba ali placebo (zdravilo brez učinkovine). Glavno merilo učinkovitosti je bil delež bolnikov, ki v

izpljunku (sluzi) niso več imeli bakterij. Po dveh mesecih zdravljenja bakterij v izpljunku ni več imelo

več kot 40 % bolnikov, ki so jemali zdravilo Deltyba, in 30 % bolnikov, ki so jemali placebo.

Po zaključku glavne študije so imeli bolniki možnost, da zdravilo Deltyba šest mesecev prejemajo v

okviru podaljšane študije. Poleg tega so večino bolnikov, ki so bili vključeni v glavno študijo, spremljali

še največ 24 mesecev. Skupni rezultati obeh nadaljnjih študij kažejo, da dve leti po začetku

zdravljenja bakterij v izpljunku ni več imelo 75 % bolnikov, ki so prejemali zdravilo Deltyba šest

mesecev ali več, in 55 % bolnikov, ki so zdravilo Deltyba prejemali dva meseca ali manj.

Dodatni podatki kažejo, da bo zdravilo pri otrocih enako učinkovito kot pri odraslih.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Deltyba?

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Deltyba (ki se lahko pojavijo pri več kot 1 od 10 bolnikov) so

siljenje na bruhanje, bruhanje, glavobol, nespečnost (težave s spanjem), omotica, tinitus (zvenenje ali

šumenje v ušesih), krvni testi, ki kažejo nizke ravni kalija v krvi, gastritis (vnetje želodčne sluznice),

zmanjšan tek in šibkost. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi

zdravila Deltyba, glejte navodilo za uporabo.

Zdravilo Deltyba se ne sme uporabljati pri bolnikih, ki imajo nizke ravni albumina (krvne beljakovine).

Prav tako se ne sme uporabljati pri bolnikih, ki jemljejo nekatera druga zdravila, ki vplivajo na

presnovo zdravila Deltyba v telesu. Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo.

Zakaj je bilo zdravilo Deltyba odobreno v EU?

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Deltyba večje od z njim povezanih

tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. Agencija je menila, da so se koristi zdravila Deltyba

pokazale pri bolnikih s tuberkulozo, ki je odporna proti več zdravilom in prizadene pljuča. Čeprav je

bila glavna študija kratkoročna in so imele nadaljnje študije pomanjkljivosti, je agencija menila, da se

učinki, ki so se pokazali po začetnih dveh mesecih zdravljenja, najverjetneje ohranijo v celotnem

obdobju zdravljenja. Agencija je menila, da bo klinična študija, ki trenutno poteka, potrdila dolgoročno

učinkovitost.

Po njenem mnenju je varnostni profil obvladljiv in uvedenih je bilo več ukrepov za zmanjševanje

tveganj, vključno s študijo za potrditev dolgoročne varnosti. Poleg tega je poudarila medicinsko

potrebo po novih zdravilih za zdravljenje tuberkuloze, ki je odporna proti več zdravilom.

Zdravilo Deltyba je pridobilo „pogojno dovoljenje za promet“. To pomeni, da se pričakujejo dodatni

dokazi o zdravilu, ki jih mora zagotoviti podjetje. Evropska agencija za zdravila bo vsako leto ponovno

pregledala vse nove podatke, ki bodo na voljo. Če bo potrebno, bo posodobljen tudi ta pregled.

Katere informacije o zdravilu Deltyba še pričakujemo?

Ker je zdravilo Deltyba pridobilo pogojno dovoljenje za promet, bo podjetje, ki ga trži, izvedlo

nadaljnje študije v podporo dolgoročni učinkovitosti in varnosti zdravila Deltyba.

Deltyba (delamanid)

EMA/417236/2018

stran 3/3

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe

zdravila Deltyba?

Podjetje, ki trži zdravilo Deltyba, bo priskrbelo izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in v njem

pojasnilo, kako se zdravilo varno uporablja, da ne pride do težav, kot so pojav odpornosti in neželeni

učinki za srce, ter opisalo tveganja pri nosečnicah in doječih materah.

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Deltyba

upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni tudi v povzetek glavnih značilnosti zdravila in

navodilo za uporabo.

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Deltyba stalno spremljajo. Neželeni

učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Deltyba, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo

ukrepi za zaščito bolnikov.

Druge informacije o zdravilu Deltyba

Za zdravilo Deltyba je bilo 28. aprila 2014 izdano dovoljenje za promet, veljavno po vsej EU.

Nadaljnje informacije za zdravilo Deltyba so na voljo na spletni strani agencije:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/deltyba

Pregled je bil nazadnje posodobljen 112020.

Produtos Similares

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos

Compartilhe esta informação