Zorba 340 SE

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Rudnikagro Sp. z o.o. ul. Pomorska, 70-812
Skład:
terbutylazyna - 250 g, bromoksynil - 90 g
Wyprodukowano przez:
Nufarm GmbH and Co. KG - Austria
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H317, H361d, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-23/2019 h.r.

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację