Wołek 500 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Agrosimex Sp. z o.o. 05-620 Goliany
Skład:
pirymifos metylowy - 500 g
Wyprodukowano przez:
Syngenta Limited - Wielka Brytania
Dziedzina terapeutyczna:
Insektycyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H226, H302, H304, H317, H318, H335, H336, H400
Numer pozwolenia:
R-22/2020 h.r.

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację