TRUE Test 24 Plaster do prób prowokacyjnych Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

true test 24 plaster do prób prowokacyjnych

smartpractice demnark aps - quinoline mix + kalafonia + mercapto mix + neomycyny siarczan + alkohole sterolowe z lanoliny + quaternium-15 + mercaptobenzothiazole + kalii dichromas + carba mix + ethylenediamini dihydrochloridum + thiuram mix + mieszanina substancji zapachowych + black rubber mix + balsamum peruvianum + paraben mix + mieszanina kain + niccoli sulphas + p-tert butylphenol formaldehyde resin + tiomersal + kobaltu chlorek + epoxy resin + formaldehydum + methyl chloro isothiazolinone (kathon cg) + p-phenylenediaminum - plaster do prób prowokacyjnych

TRUE Test 36 - Plaster do prób prowokacyjnych Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

true test 36 - plaster do prób prowokacyjnych

smartpractice demnark aps - epoxy resin + ethylenediamini dihydrochloridum + balsamum peruvianum + paraben mix + formaldehydum + tiomersal + thiuram mix + diazolidynylomocznik + quinoline mix + imidazolidynylomocznik + geranii aetheroleum + budesonidum + hydrocortisoni butyras + mercaptobenzothiazole + bacytracyna + bronopol (2-bromo-2-nitro-propan-1,3-diol) + benzocainum + alkohol cynamonowy + butylu parahydroksybenzoesan + benzyli benzoas + propylis parahydroxybenzoas + etylu parahydroksybenzoesan + tetracaini hydrochloridum + hydro - plaster do prób prowokacyjnych - -