Erbitux Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

erbitux

merck europe b.v.  - cetuksymab - head and neck neoplasms; colorectal neoplasms - Środki przeciwnowotworowe - erbitux jest wskazany do leczenia pacjentów z receptora naskórkowego czynnika wzrostu (egfr)-wyrażenie, ras dzikiego typu przerzuty raka jelita grubego:w połączeniu z irinotekanem podstawie chemioterapii;w pierwszej linii w połączeniu z folfox;w monoterapii u pacjentów, którzy nie oksaliplatyna - i irynotekanu-terapia i kto jest nietolerancyjny do иринотекану. więcej informacji można znaleźć w rozdziale 5. erbitux jest wskazany do leczenia pacjentów z плоскоклеточным rakiem głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo-najczęstszych chorób;w połączeniu z chemoterapią na bazie platyny dla powtarzających się i/lub rozsiana choroba.

Formodual (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. Aerozol inhalacyjny, roztwór Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

formodual (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh. aerozol inhalacyjny, roztwór

chiesi farmaceutici s.p.a. - formoteroli fumaras + beclometasoni dipropionas - aerozol inhalacyjny, roztwór - (100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.

Budesonide/Formoterol Teva Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budezonid, formoterola fumaran dihydrat - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - preparaty do obturacyjne choroby dróg oddechowych, - lek budesonide / formoterol teva jest wskazany wyłącznie u dorosłych w wieku 18 lat i starszych. asthmabudesonide/fumaranu teva podano w regularnym leczeniu astmy, w których korzystanie z kombinacji (wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrenergicznych), właściwe jest:u pacjentów właściwie nie jest kontrolowana wziewnymi kortykosteroidami i "w miarę potrzeby" wziewnych короткодействующих β2 adrainomimetikov. auryn pacjentów już odpowiednio kontrolowane zarówno wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrainomimetikov. copdsymptomatic leczenia pacjentów z ciężką pochp (fev1 < 50%, prognozuje normalny) i powtarzające się liczby zaostrzeń, które mają znaczące objawy, bez względu na regularną terapię z długo działające leki rozszerzające oskrzela.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budezonid, formoterol - astma - preparaty do obturacyjne choroby dróg oddechowych, - budesonide / formoterol teva pharma b. jest wskazany tylko dla dorosłych w wieku 18 lat i starszych. asthmabudesonide/fumaranu teva pharma b.. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v.  - budezonid, formoterola fumaran dihydrat - asthma; pulmonary disease, chronic obstructive - preparaty do obturacyjne choroby dróg oddechowych, - budesonide / formoterol teva pharma b. jest wskazany tylko dla dorosłych w wieku 18 lat i starszych. asthmabudesonide/fumaranu teva pharma b.. wskazuje się w regularnym leczeniu astmy, w których korzystanie z kombinacji (wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrenergicznych) wskazane jest, aby:-u pacjentów właściwie nie jest kontrolowana wziewnymi kortykosteroidami i "w miarę potrzeby" wziewnych короткодействующих β2 adrainomimetikov. lub-u pacjentów już właściwie kontrolowane zarówno wziewnych kortykosteroidów i długo działających β2 adrainomimetikov. copdsymptomatic leczenia pacjentów z pochp, kotor wymuszona ekspiracyjna pojemność w drugim 1 (fev1) .