Silodosin Recordati Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

silodosin recordati

recordati ireland ltd - silodosyna - hiperplazja prostaty - urologicals, alfa-adrenergicznych antagoniści - leczenie oznaki i objawy korzystny sterczowy hyperplasia (bph) u mężczyzn w wieku.

Urorec Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

urorec

recordati ireland ltd - silodosyna - hiperplazja prostaty - urologiczne - leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (bph).

Fortacin Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

fortacin

recordati ireland ltd. - lidokaina, prilocaine - zaburzenia seksualne, fizjologiczne - Środki znieczulające - leczenie podstawowej przedwczesnego wytrysku u dorosłych mężczyzn.

Carbaglu Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

carbaglu

recordati rare diseases - kwas karglumowy - amino acid metabolism, inborn errors; propionic acidemia - inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia, - carbaglu jest wskazany w leczeniu:hyperammonaemia odniesieniu do n-acetylglutamate-syntazy pierwotny niedobór;hyperammonaemia z powodu изовалериановой acidaemia;hyperammonaemia z powodu methymalonic acidaemia;hyperammonaemia kosztem пропионовой acidaemia.

Cystadane Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

cystadane

recordati rare diseases - betaina bezwodna - homocystynuria - inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia, - adjunctive treatment of homocystinuria, involving deficiencies or defects in:cystathionine beta-synthase (cbs);5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (mthfr);cobalamin cofactor metabolism (cbl). cystadane should be used as supplement to other therapies such as vitamin b6 (pyridoxine), vitamin b12 (cobalamin), folate and a specific diet.

Cystadrops Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

cystadrops

recordati rare diseases - chlorowodorek merkaptaminy - cystynoza - ophthalmologicals, - cystadropy są wskazane w leczeniu rogowacenia kryształów rogówki u dorosłych i dzieci od 2 lat z cystynozą.

Cystagon Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

cystagon

recordati rare diseases - wodorowinian merkaptaminy - cystynoza - inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia, - cystagon jest wskazany w leczeniu udowodnionej cystynozy nefropatycznej. cysteamina zmniejsza akumulację cystyny ​​w niektórych komórkach (np. leukocyty, komórki mięśniowe i wątrobowe) pacjentów z cystynozą nefropatyczną, a gdy leczenie rozpoczyna się wcześnie, opóźnia rozwój niewydolności nerek.

Signifor Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

signifor

recordati rare diseases - pasyreotyd - acromegaly; pituitary acth hypersecretion - hormony przysadki i podwzgórza i ich analogi - preparat signifor jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą cushinga, u których operacja nie jest możliwa lub w przypadku której operacja nie powiodła się. Сигнифор jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z acromegaly, dla których interwencja chirurgiczna nie jest rozwiązaniem lub nie został leczniczy i które nie są kontrolowane na leczenie z innym analogiem somatostatyny.

Vedrop Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

vedrop

recordati rare diseases - tokofersolan - cholestasis; vitamin e deficiency - witaminy - preparat vedrop jest wskazany w niedoborze witaminy e z powodu wchłaniania pokarmowego u dzieci i młodzieży cierpiących na wrodzoną przewlekłą żółtaczkę cholestatyczną lub dziedziczną przewlekłą żółtaczkę cholestatyczną, od urodzenia (u noworodków termin) do 16 lub 18 lat, w zależności od regionu.

Wilzin Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

wilzin

recordati rare diseases - cynk - zwyrodnienie hepatotensywne - inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia, - leczenie choroby wilsona.