NanoScan 0,5 mg w 1000 ml Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

nanoscan 0,5 mg w 1000 ml zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

radiopharmacy laboratory ltd. - albumina osocza ludzkiego w postaci nanokoloidu - zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego - 0,5 mg w 1000 ml

Lumark Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

lumark

i.d.b. radiopharmacy b.v. - lutetium (177lu) chloride - obrazowanie radionuklidami - terapeutyczne radiofarmaceutyki - lumark jest prekursorem radiofarmaceutycznym. nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów. ten lek musi być stosowany wyłącznie do radioznakowania cząsteczek nośnikowych, które zostały specjalnie opracowane i zatwierdzone do radioznakowania tym radionuklidem.

Yttriga Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

yttriga

eckert ziegler radiopharma gmbh - yttrium (90y) chloride - obrazowanie radionuklidami - diagnostyczne radiofarmaceutyki - do stosowania wyłącznie do znakowania izotopowego cząsteczek nośnikowych, które zostały specjalnie opracowane i dopuszczone do radioznakowania tym radionuklidem. Радиофармацевтический prekursor - nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

GalliaPharm 0,74 - 1,85 GBq Generator radionuklidu Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

galliapharm 0,74 - 1,85 gbq generator radionuklidu

eckert & ziegler radiopharma gmbh - gallii (68ga) chloridum + germanii (68ga) chloridum - generator radionuklidu - 0,74 - 1,85 gbq

Livacox T Eimeria acervulina, szczep Ch-p72-89    300-500 oocyst Eimeria tenella, szczep CH-E-A                300-500 oocyst Ei Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

livacox t eimeria acervulina, szczep ch-p72-89 300-500 oocyst eimeria tenella, szczep ch-e-a 300-500 oocyst ei

biopharm research institute of biopharmacy and veterinary drugs a.s. - eimeria acervulina hp + eimeria acervulina hp + eimeria acervulina hp - zawiesina doustna - eimeria acervulina, szczep ch-p72-89 300-500 oocyst eimeria tenella, szczep ch-e-a 300-500 oocyst eimeria maxi - kura

Neuraceq Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

neuraceq

life radiopharma berlin gmbh - florbetaben (18f) - radionuclide imaging; alzheimer disease - diagnostyczne radiofarmaceutyki - ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. neuraceq jest радиофармацевтический preparat jest wskazany do pozytonowej tomografii emisyjnej (pet), tomografia β amyloidu neuritic gęstości platelet w mózgu dorosłych pacjentów z zaburzeniami poznawczymi, które są oceniane dla choroby alzhaimera (ad) i inne przyczyny zaburzeń poznawczych. neuraceq powinien być stosowany w połączeniu z oceną kliniczną. negatywne skanowanie wskazuje są rzadkie lub nie ma blaszek, które nie jest zgodne z diagnozą piekło.