Prepandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) Novartis Vaccines and Diagnostics Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

prepandemic influenza vaccine (h5n1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted) novartis vaccines and diagnostics

novartis vaccines and diagnostics s.r.l. - antygeny powierzchniowe wirusa grypy (hemaglutynina i neuraminidaza) szczepu a / viet nam / 1194/2004 (h5n1) - influenza, human; immunization; disease outbreaks - szczepionki, - aktywna immunizacja przeciwko podtypowi h5n1 wirusa grypy a.. , , this indication is based on immunogenicity data from healthy subjects from the age of 18 years onwards following administration of two doses of the vaccine containing a/vietnam/1194/2004 (h5n1)-like strain. , , prepandemic influenza vaccine (h5n1) novartis vaccines and diagnostic should be used in accordance with official recommendations.

Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis) Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

icandra (previously vildagliptin / metformin hydrochloride novartis)

novartis europharm limited - вилдаглиптин, metformina chlorowodorek - diabetes mellitus, type 2 - leki stosowane w cukrzycy , w połączeniu ustnej glukozy we krwi, leki obniżające - icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 i 5. 1 dla dostępnych danych o różnych kombinacjach).

Enviage Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

enviage

novartis europharm ltd. - aliskiren - nadciśnienie - Środki działające na układ renina-angiotensyna - leczenie nadciśnienia pierwotnego.

Focetria Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

focetria

novartis vaccines and diagnostics s.r.l. - influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: a/california/7/2009 (h1n1)-derived strain used nymc x-181 - influenza, human; immunization; disease outbreaks - szczepionki przeciw grypie - profilaktyka grypy spowodowana wirusem a (h1n1v) 2009. focetria powinny być stosowane zgodnie z oficjalnym kierunkiem.

Imprida HCT Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

imprida hct

novartis europharm ltd. - amlodypina, walsartan, hydrochlorotiazyd - nadciśnienie - antagoniści angiotensyny ii, zwykły, antagoniści angiotensyny ii w połączeniu - leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów, u których ciśnienie krwi jest na połączeniu amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu (hct), podjęte trzech pojedynczego składnika preparatów lub jako dwuskładnikowe i preparat jednoskładnikowy.

Tekturna Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

tekturna

novartis europharm ltd. - aliskiren - nadciśnienie - Środki działające na układ renina-angiotensyna - leczenie nadciśnienia pierwotnego.

Trazec Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

trazec

novartis europharm ltd. - nateglinid - diabetes mellitus, type 2 - leki stosowane w cukrzycy, - nateglinid jest wskazany w leczeniu skojarzonym z metforminą u pacjentów z cukrzycą typu 2 niedostatecznie kontrolowane pomimo maksymalnej tolerowanej dawki metforminy.

Arzerra Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

arzerra

novartis europharm ltd - ofatumumab - białaczka, limfocytowa, przewlekła, komórka b - przeciwciała monoklonalne - wcześniej леченным przewlekłą białaczką limfatyczną (cll): właściciela w skojarzeniu z chlorambucylem lub бендамустин jest wskazany do leczenia pacjentów z cll, którzy nie otrzymywali leczenia wstępnego i które nie mają prawa do флударабин-terapia. nawrót cll: właściciela określone w połączeniu z флударабином i cyklofosfamidem w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotem cll. refrakternym cll: właściciela jest wskazany w leczeniu cll u pacjentów, którzy oporne na fludarabina i alemtuzumab.

Imprida Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

imprida

novartis europharm ltd - valsartan, amlodipine (as amlodipine besilate) - nadciśnienie - Środki działające na układ renina-angiotensyna - leczenie nadciśnienia pierwotnego. imprida jest wskazany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane na amlodypiny lub walsartanu w monoterapii.

Opatanol Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

opatanol

novartis europharm limited - chlorowodorek olopatadyny - zapalenie spojówek, alergia - ophthalmologicals, - leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.