Orabloc (40 mg + 0,01 mg)/ml Roztwór do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

orabloc (40 mg + 0,01 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań

pierrel pharma s.r.l. - articaini hydrochloridum + epinephrini bitartras - roztwór do wstrzykiwań - (40 mg + 0,01 mg)/ml

Orabloc (40 mg + 0,005 mg)/ml Roztwór do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

orabloc (40 mg + 0,005 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań

pierrel pharma s.r.l. - epinephrini bitartras + articaini hydrochloridum - roztwór do wstrzykiwań - (40 mg + 0,005 mg)/ml

Citocartin 200 (40 mg + 5 mcg)/ml Roztwór do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

citocartin 200 (40 mg + 5 mcg)/ml roztwór do wstrzykiwań

molteni dental s.r.l. - epinephrini bitartras + articaini hydrochloridum - roztwór do wstrzykiwań - (40 mg + 5 mcg)/ml

Ubistesin Forte (40 mg + 0,012 mg)/ml Roztwór do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

ubistesin forte (40 mg + 0,012 mg)/ml roztwór do wstrzykiwań

3m deutschland gmbh - articaini hydrochloridum + adrenalini hydrochloridum - roztwór do wstrzykiwań - (40 mg + 0,012 mg)/ml

Ubistesin (40 mg + 6 mcg)/ml Roztwór do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

ubistesin (40 mg + 6 mcg)/ml roztwór do wstrzykiwań

3m deutschland gmbh - adrenalini hydrochloridum + articaini hydrochloridum - roztwór do wstrzykiwań - (40 mg + 6 mcg)/ml