Cegfila (previously Pegfilgrastim Mundipharma) Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

cegfila (previously pegfilgrastim mundipharma)

mundipharma corporation (ireland) limited - pegfilgrastim - neutropenia - Иммуностимуляторы, - zmniejszenie czasu trwania neutropenii i występowanie neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną pod kątem złośliwości (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Nyxoid Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

nyxoid

mundipharma corporation (ireland) limited - naloksonu chlorowodorku dihydrat - choroby związane z opioidami - wszystkie inne produkty terapeutyczne - nyxoid jest przeznaczony do natychmiastowego podawania jako leczenie ratunkowe w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego przedawkowania opioidów objawiającego się depresją układu oddechowego i / lub ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w warunkach pozamedycznych, jak i w opiece zdrowotnej. nyxoid is indicated in adults and adolescents aged 14 years and over. nyxoid is not a substitute for emergency medical care.

Pelmeg Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

pelmeg

mundipharma corporation (ireland) limited - pegfilgrastim - neutropenia - Иммуностимуляторы, - w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i częstotliwości gorączkowe neutropenii na tle chemioterapii.