Prinocate 80 mg / 0,8 ml + 8 mg / 0,8 ml Roztwór do nakrapiania Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

prinocate 80 mg / 0,8 ml + 8 mg / 0,8 ml roztwór do nakrapiania

krka, d.d., novo mesto d.o.o. - moxidectinum + imidaclopridum - roztwór do nakrapiania - 80 mg / 0,8 ml + 8 mg / 0,8 ml - kot