Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - leki immunosupresyjne - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej нелеченной ze szpiczakiem mnogim, którzy nie polega przeszczep. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly d

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - leki immunosupresyjne - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej нелеченной ze szpiczakiem mnogim, którzy nie polega przeszczep. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monotherapy is indi

Repaglinide Krka Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

repaglinide krka

krka, d.d., novo mesto - repaglinid - diabetes mellitus, type 2 - leki stosowane w cukrzycy, - repaglinid jest wskazany u pacjentów z cukrzycą typu 2 (cukrzyca insulinoniezależna (niddm)), u których hiperglikemia nie może być już kontrolowana w sposób zadawalający poprzez dietę, zmniejszenie masy ciała i ćwiczenia fizyczne. leczenie powinno być rozpoczęte jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi w związku z posiłkami.

Pioglitazone Krka Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone krka

krka, d.d., novo mesto - chlorowodorek pioglitazonu - diabetes mellitus, type 2 - leki stosowane w cukrzycy, - pioglitazone pokazany jako drugiej lub trzeciej linii leczenia cukrzycy typu 2, jak opisano poniżej: w monoterapii u dorosłych pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą) niewłaściwie kontrolowanej diety i ćwiczeń fizycznych, dla których metformina jest niewłaściwe z powodu przeciwwskazań lub nietolerancji;jako podwójny doustnej terapii w połączeniu z sulfonylomocznika, tylko u dorosłych pacjentów, którzy wykazują brak tolerancji metforminu lub których metformina jest przeciwwskazany, za niski poziom kontroli glikemii, mimo maksymalne tolerowane dawki w monoterapii z сульфонилмочевин; pioglitazone pokazano również dla połączeniu z insuliną w cukrzycy typu 2 cukrzyca u dorosłych pacjentów z niewystarczającą kontrolą glikemii na insulina, metformina dla których jest niewłaściwe z powodu przeciwwskazań lub nietolerancji. po rozpoczęciu terapii z pioglitazonom, pacjenci muszą być zmienione przez 3-6 miesięcy w celu oceny adekwatności odpowiedzi na leczenie (e. spadek wskaźników hba1c). u pacjentów, którzy nie wyk

Atazanavir Krka Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

atazanavir krka

krka, d.d., novo mesto - atazanavir (as sulfate) - infekcje hiv - leki przeciwwirusowe do stosowania systemowego, - atazanawir kapsułki krka, wprowadzone w połączeniu z małą dawką rytonawiru, nie jest wskazany do leczenia hiv-1 zakażonych dorosłych i pacjentów pediatrycznych 6 lat i starszych w połączeniu z innymi leki antyretrowirusowe. na podstawie dostępnych wirusologicznych i danych klinicznych u dorosłych pacjentów, żadnego pożytku nie ma u pacjentów z odmian odpornych na wielu inhibitory proteazy (≥ 4 mutacje pi). wybór atazanavir krka w leczeniu doświadczeni, dorosli i pediatryczni pacjenci muszą być oparte na indywidualnej wirusowej odporności i historii leczenia pacjenta .

Abiraterone Krka Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone krka

krka, d.d., novo mesto - octan abirateronu - nowotwory stercza - terapia endokrynologiczna - abiraterone krka is indicated with prednisone or prednisolone for: , the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt) (see section 5. 1), the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. 1), the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel-based chemotherapy regimen.

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

emtricitabine/tenofovir disoproxil krka d.d.

krka, d.d., novo mesto - эмтрицитабин, tenofowir disoproxil bursztynian - infekcje hiv - leki przeciwwirusowe do stosowania systemowego, - emtrycytabina / dizoproksyl tenofowiru krka d. jest wskazany w skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej w leczeniu dorosłych zakażonych hiv-1. emtrycytabina / dizoproksyl tenofowiru krka d. jest również wskazany do leczenia zakażonych hiv-1 nastolatków, z nnrti opór lub toksyczności, wykluczających zastosowanie pierwszego agentów, w wieku od 12 do < 18 lat.