Taneven 300 mg/ml Zawiesina do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

taneven 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań

wdt- wirtschaftsgenossenschaft deutscher tieraerzte eg - benzylpenicillinum procainum monohydricum - zawiesina do wstrzykiwań - 300 mg/ml - bydło; koń; koza; owca

Taneven LC 3 g/20 g Zawiesina dowymieniowa Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

taneven lc 3 g/20 g zawiesina dowymieniowa

wdt- wirtschaftsgenossenschaft deutscher tieraerzte eg - benzylpenicillinum procainum monohydricum - zawiesina dowymieniowa - 3 g/20 g - bydło (krowy w okresie laktacji)

Octicide 1 mg/g + 20 mg/g Aerozol na skórę Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

octicide 1 mg/g + 20 mg/g aerozol na skórę

neofyt spol. s r.o. - octenidini dihydrochloridum + phenoxyethanolum - aerozol na skórę - 1 mg/g + 20 mg/g

Spherox Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

spherox

co.don ag - granulki ludzkich autologicznych chondrocytów związanych macierzy - choroby chrzęstne - inne leki stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego - naprawa objawowych ubytków chrząstki stawowej kłykcia udowego i rzepki kolana (międzynarodowe towarzystwo naprawcze chrząstki [icrs] stopnia iii lub iv) z wielkościami defektów do 10 cm2 u dorosłych.

Oxybee Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

oxybee

dany bienenwohl gmbh - kwasu szczawiowego dihydrat - ectoparasiticides do użytku zewnętrznego, w tym. środki owadobójcze - pszczoły - do leczenia varroosis (Варроа destruktor) pszczoły miodne pszczoły miodne (apis mellifera) w brood-darmowy kolonii.