Protopy Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

protopy

astellas pharma gmbh - takrolimus - zapalenie skóry, atopowe - inne preparaty dermatologiczne - leczenie atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u osób dorosłych, u których nie występuje adekwatna reakcja na leczenie konwencjonalne, takie jak miejscowe kortykosteroidy. leczenie atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dzieci (w wieku 2 lat i starszych), u których nie wystąpiła adekwatna odpowiedź na konwencjonalne terapie, takie jak miejscowe kortykosteroidy. leczenie umiarkowanego do ciężkiego atopowe zapalenie skóry w celu zapobiegania wybuchom i przedłużenie lampy błyskowej-bezpłatny odstępach czasu u pacjentów występuje wysoka częstotliwość zaostrzeń choroby (ja. miejsce 4 lub więcej razy do roku) który miał wstępną odpowiedź do maksymalnie 6 tygodni leczenia dwa razy na dobę takrolimusu w maści (uszkodzenia wyczyszczone, prawie całkowicie ustąpiły lub lekko wpływ).

Xospata Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

xospata

astellas pharma europe b.v. - gilteritinib fumaran - białaczka, szpikowe, ostre - Środki przeciwnowotworowe - xospata jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotem lub oporną na leczenie ostrej białaczki szpikowej (aml) z mutacją flt3 w .

Evrenzo Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

evrenzo

astellas pharma europe b.v. - roxadustat - anemia; kidney failure, chronic - preparaty antyanemiczne - evrenzo is indicated for treatment of adult patients with symptomatic anaemia associated with chronic kidney disease (ckd).

Mycamine Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

mycamine

astellas pharma europe b.v. - mikafungina - candidiasis - Środki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - Микамин wskazany dla:dorosłych, młodzieży ≥ 16 lat i elderlytreatment inwazyjne kandydozy;leczenie kandydozy przełyku u pacjentów, dla których śródżylna terapia;zapobieganie candidal zakażenia u pacjentów poddawanych аллогенную przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych lub przeszczepu pacjentów, które, jak się oczekuje, neutropenii (bezwzględna liczba neutrofili < 500 komórek/µl) w ciągu 10 dni lub więcej. dzieci (w tym noworodków) i młodzieży < 16 lat agetreatment inwazyjnej kandydozy. profilaktyka candidal zakażenia u pacjentów poddawanych аллогенную przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych lub przeszczepu pacjentów, które, jak się oczekuje, neutropenii (bezwzględna liczba neutrofili < 500 komórek/µl) w ciągu 10 dni lub więcej. rozwiązanie stosować leku Микамин należy wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko rozwoju nowotworów wątroby . dlatego Микамин należy stosować tylko wtedy, jeśli inne leki przeciwgrzybicze nie pasują.

Betmiga Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

betmiga

astellas pharma europe b.v. - mirabegron - pęcherz moczowy, nadaktywność - urologiczne - objawowe leczenie nagłej potrzeby. zwiększona częstotliwość oddawania moczu i / lub pilności moczu może wystąpić u dorosłych pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego .

Xtandi Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

xtandi

astellas pharma europe b.v. - enzalutamid - nowotwory stercza - terapia endokrynologiczna - xtandi is indicated for:the treatment of adult men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mhspc) in combination with androgen deprivation therapy (see section 5. the treatment of adult men with high-risk non-metastatic castration-resistant prostate cancer (crpc) (see section 5. the treatment of adult men with metastatic crpc who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. the treatment of adult men with metastatic crpc whose disease has progressed on or after docetaxel therapy.

Padcev Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

padcev

astellas pharma europe b.v. - enfortumab vedotin - carcinoma, transitional cell; urologic neoplasms - Środki przeciwnowotworowe - padcev as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial cancer who have previously received a platinum-containing chemotherapy and a programmed death receptor 1 or programmed death ligand 1 inhibitor.

Advagraf Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

advagraf

astellas pharma europe bv - takrolimus - odrzucenie wniosku - leki immunosupresyjne - profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców alogenicznych nerki lub wątroby. leczenie odrzucenia alloprzeszczepu opornego na leczenie innymi immunosupresyjnymi produktami leczniczymi u dorosłych pacjentów.

Modigraf Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

modigraf

astellas pharma europe b.v. - takrolimus - odrzucenie wniosku - leki immunosupresyjne - profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców aloprzeszczepów dorosłych i dzieci, nerek, wątroby lub serca. i pediatrycznych pacjentów leczenie odrzucenia opornych na leczenie innych leków immunosupresyjnych u dorosłych .