Arti-Cell Forte Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

arti-cell forte

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - chrząstki wywołane krwi obwodowej koni allogenicznych мезенхимальных komórek macierzystych - inne leki stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego - konie - skrót od łagodnego do umiarkowanego nawracające хромотой związane z osadnikiem zapalenie stawów u koni.

Zalmoxis Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

zalmoxis

molmed spa - allogenicznych komórek t genetycznie zmodyfikowanych z antyretrowirusowych wektor kodowania dla okrojonej formie ludzkiej niskie powinowactwo receptora czynnika wzrostu nerwu (Δlngfr) i herpes simplex wirus kinazy tymidyny (hsv-tk mut2) - hematopoietic stem cell transplantation; graft vs host disease - Środki przeciwnowotworowe - zalmoxis jest wskazany jako leczenie wspomagające w haploidentycznym transplantacji komórek macierzystych krwi (hsct) dorosłych pacjentów z hematologicznymi nowotworami złośliwymi wysokiego ryzyka.

Bleomedac 15000 IU/fiolkę Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

bleomedac 15000 iu/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - bleomycini sulfas - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 15000 iu/fiolkę

Thiotepa Riemser Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

thiotepa riemser

esteve pharmaceuticals gmbh - tiotepa - hematopoietic stem cell transplantation; neoplasms - Środki przeciwnowotworowe - thiotepa riemser is indicated, in combination with other chemotherapy medicinal products:with or without total body irradiation (tbi), as conditioning treatment prior to allogeneic or autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in haematological diseases in adult and paediatric patients;when high dose chemotherapy with hpct support is appropriate for the treatment of solid tumours in adult and paediatric patients. thiotepa riemser is indicated, in combination with other chemotherapy medicinal products:with or without total body irradiation (tbi), as conditioning treatment prior to allogeneic or autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in haematological diseases in adult and paediatric patients;when high dose chemotherapy with hpct support is appropriate for the treatment of solid tumours in adult and paediatric patients.

Tevagrastim Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

tevagrastim

teva gmbh - filgrastim - neutropenia; hematopoietic stem cell transplantation; cancer - Иммуностимуляторы, - tevagrastim jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących ustaloną chemioterapię nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i mielodysplastycznych zespoły) i w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddawanych leczeniu mieloablacyjnemu po przeszczepie szpiku, uważane za zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. bezpieczeństwo i skuteczność filgrastymu są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię cytotoksyczną. tevagrastim jest przeznaczony do mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (pbpc). u pacjentów, dzieci lub dorosłych z ciężką wrodzoną, cyklicznej lub idiopatyczną neutropenią, bezwzględna liczba neutrofili (anc) 0. 5 x 109/l, i w historii ciężkie lub nawracające infekcje, w dłuższej perspektywie administracja tevagrastim wskazuje na wzrost neutrofilów i zmniejszyć częstotliwość i czas trwania zakaźnych zdarzeń. tevagrastim jest wskazany w leczeni