SomaKit TOC Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

somakit toc

advanced accelerator applications - edotreotyd - neuroendocrine tumors; radionuclide imaging - diagnostyczne radiofarmaceutyki - ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do celów diagnostycznych. po radiolabelling z галлием (68га) roztwór chlorku, roztwór galu (68га) edotreotide uzyskane przeznaczony dla pozytonowej tomografii emisyjnej (pet) wizualizacja receptorów somatostatyny сверхэкспрессия u dorosłych pacjentów z potwierdzoną lub rzekomej высокодифференцированных żołądkowo-enteropancreatic нейроэндокринные guza (gep-net) dla lokalizacji pierwotnych guzów i ich przerzutów.