Imatinib Actavis Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

imatinib actavis

actavis group ptc ehf - imatinib - leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome; dermatofibrosarcoma - inhibitory białka kinazy, środki, - imatinib actavis is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (ph+) chronic myeloid leukaemia (cml) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment;, paediatric patients with ph+ cml in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis;, adult patients with ph+ cml in blast crisis;, adult patients with newly diagnosed philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (ph+ all) integrated with chemotherapy;, adult patients with relapsed or refractory ph+ all as monotherapy;, adult patients with myelodysplastic/myeloproliferative diseases (mds/mpd) associated with platelet-derived growth factor receptor (pdgfr) gene re-arrangements;, adult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (hes) and/or chronic eosinophilic leukaemia (cel) with fip1l1-pdgfr rearrangement;, the treatment of adult patients with unresectable dermatofibro

Levetiracetam ratiopharm Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

levetiracetam ratiopharm

ratiopharm gmbh - lewetyracetam - padaczka - przeciwpadaczkowe narzędzia, - lek levetiracetam ratiopharm jest wskazany w monoterapii w leczeniu napadów o częściowym początku z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. lewetyracetamu Ратиофарм jest wskazany jako leczenie uzupełniające:w leczeniu napadów częściowych napadów padaczkowych, z lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca z padaczką;w leczeniu mioclauniceskie drgawki u osób dorosłych i młodzieży od 12 lat z nieletnich миоклоническая padaczka;w leczeniu pierwotnych uogólnionych napadów toniczno-клонических napadów padaczkowych u osób dorosłych i młodzieży od 12 lat z idiopatyczną uogólnione padaczką.

Respreeza Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

respreeza

csl behring gmbh - human alpha1-proteinase inhibitor - genetic diseases, inborn; lung diseases - antihemorrhagics, - preparat respreeza jest wskazany w leczeniu podtrzymującym, w celu spowolnienia postępu rozedmy płuc u dorosłych z udokumentowanym ciężkim niedoborem inhibitora alfa1-proteina (np.. genotypy pizz, piz (null), pi (null, null), pisz). pacjenci powinni być poddani optymalnemu leczeniu farmakologicznemu i niefarmakologicznemu i wykazywać objawy postępującej choroby płuc (np. niższa wymuszona objętość wydechowa na sekundę (fev1) przewidywana, upośledzona zdolność chodu lub zwiększona liczba zaostrzeń) oceniana przez pracownika służby zdrowia doświadczonego w leczeniu niedoboru inhibitora alfa1-proteinazy.

Afstyla Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

afstyla

csl behring gmbh - lonoctocog alfa - hemofilia - antihemorrhagics, - leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią a (wrodzony niedobór czynnika viii). afstyla może być używany dla wszystkich grup wiekowych.

Privigen Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

privigen

csl behring gmbh - ludzka normalna immunoglobulina (ivig) - purpura, thrombocytopenic, idiopathic; bone marrow transplantation; immunologic deficiency syndromes; guillain-barre syndrome; mucocutaneous lymph node syndrome - odporne surowicy i immunoglobuliny, - hormonalna terapia zastępcza u dorosłych i dzieci i młodzieży (0-18 lat): podstawowy niedoboru odporności (pid) zespoły z zaburzeniami antiteloobrazovaniâ;hypogammaglobulinaemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, w których profilaktyczne antybiotyki nie pomogły;hypogammaglobulinaemia i nawracające bakteryjne zakażenia u plateau-fazy-kilku pacjentów, którzy nie potrafili odpowiedzieć na pneumokokowe szczepień;hypogammaglobulinaemia u pacjentów po transplantacji allogenicznych krwiotwórczych komórek narządów-przeszczepienie komórek macierzystych (ТГСК);wrodzony aids z nawracającymi infekcjami bakteryjnymi. Иммуномодуляция u dorosłych, i u dzieci i młodzieży (0-18 lat): pierwotna małopłytkowość (itp), u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem w celu dostosowania liczby płytek krwi w krwi;zespół guillain-barre;choroba kawasaki;przewlekła zapalna демиелинизирующая polineuropatii (ХВДП). tylko ograniczone doświadczenie w stosowaniu dożylne immunogl

Actelsar HCT Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

actelsar hct

actavis group hf - telmisartan, гидрохлортиазид - essential hypertension - agents acting on the renin-angiotensin system, angiotensin ii antagonists and diuretics - leczenie nadciśnienia pierwotnego. actelsar ГХТ stałej kombinacji dawek (40 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorotiazydu) podaje się w dorosłych, których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane na telmisartan w pojedynkę. actelsar ust kombinacja фикчированн dawki (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorotiazydu) podaje się w dorosłych, których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane na telmisartan w pojedynkę. actelsar ust kombinacja фикчированн dawki (80 mg telmisartan / hydrochlorotiazyd 25 mg) jest wskazany dla osób dorosłych, których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane na actelsar ust 80 mg / 12. 5 mg (80 mg telmisartan / 12. 5 mg hydrochlorotiazydu) lub dorosłych, którzy uprzednio byli ustabilizowani na telmisartanie i hydrochlorotiazydzie podanymi osobno.

Armisarte (previously Pemetrexed Actavis) Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

armisarte (previously pemetrexed actavis)

actavis group ptc ehf - pemetrexed diacid monohydrat - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Środki agentów, - złośliwy opłucnej mesotheliomapemetrexed w połączeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu naiwnego chemioterapii pacjentów niesprawne złośliwy międzybłoniak opłucnej. niedrobnokomórkowego płuc cancerpemetrexed w połączeniu z cisplatyną jest wskazany w terapii pierwszego rzutu pacjentów z miejscowo-powszechne lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc, niż inne w zasadzie плоскоклеточной histologią. pemetrexed jest wskazany w monoterapii do leczenia местнораспространенного lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc, innych niż głównie płaskonabłonkowego histologii u pacjentów, których choroba nie прогрессировало raz po платиносодержащей chemioterapii. pemetrexed jest wskazany w monoterapii dla drugiej linii leczenia u pacjentów z miejscowo-powszechne lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc, niż inne w zasadzie плоскоклеточной histologią.

Azilect Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

azilect

teva b.v. - rasagilina - choroba parkinsona - leki przeciw chorobie parkinsona - azilect jest wskazany w leczeniu idiopatycznej choroby parkinsona (pd) w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z fluktuacją końca dawki.

Biopoin Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

biopoin

teva gmbh - epoetin theta - kidney failure, chronic; anemia; cancer - inne leki przeciwanemiczne - leczenie objawowej niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek u dorosłych pacjentów. leczenie objawowej niedokrwistości u dorosłych chorych na raka z миелоидными nowotwory złośliwe, chemioterapię.

Capecitabine Teva Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine teva

teva pharma b.v. - kapecytabina - colonic neoplasms; breast neoplasms; colorectal neoplasms; stomach neoplasms - Środki przeciwnowotworowe - capecitabine teva jest wskazany w leczeniu uzupełniającym u pacjentów po operacji w stadium iii (rak jelita grubego stopnia c). capecitabine teva jest wskazany w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego . capecitabine teva jest wskazany w leczeniu pierwszej linii zaawansowanym rakiem żołądka w połączeniu z platynowej podstawie trybu. capecitabine teva w połączeniu z docetaxel jest wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo-postępowym lub przerzutowym nowotworem piersi nieskuteczność chemioterapii. wcześniejsza terapia powinna obejmować antracyklinę. capecitabine teva jest również wskazany w monoterapii w leczeniu pacjentów z miejscowo-postępowym lub przerzutowym nowotworem piersi nieskuteczność Таксанов i antratziklinov zawierający trybów chemioterapii lub dla których terapii przeciwnowotworowej nie podano.