Rento 150 EC

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Innvigo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, 02-486 Warszawa
Skład:
fluazyfop-P butylu - 150 g
Wyprodukowano przez:
Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa
Dziedzina terapeutyczna:
Chwastobójczy
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H226, H304, H315, H317, H318, H336, H361d, H400,
Numer pozwolenia:
R-93/2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację