Prosper

Polska - polski - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dostępny od:
Agri – Top EU Piotr Andrzej Kostiw Haslacher Straβe, 94469 Deggendorf, Niemcy
Skład:
piraklostrobina - 150 g, fluksapyroksad - 75 g
Wyprodukowano przez:
BASF SE - Niemcy
Dziedzina terapeutyczna:
Fungicyd
Podsumowanie produktu:
Klasyfikacja ochrony roślin pod względem ryzyka dla (zdrowia ludzi): , H302, H332, H351, H335, H400, H410
Numer pozwolenia:
R-61/2019 h.r.

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację