Oxcarbazepin NeuroPharma 600 mg tabletki powlekane

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Oxcarbazepinum
Dostępny od:
neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Kod ATC:
N03AF02
INN (International Nazwa):
Oxcarbazepinum
Dawkowanie:
600 mg
Forma farmaceutyczna:
tabletki powlekane
Podsumowanie produktu:
10 tabl., 5909991303587, Rp; 50 tabl., 5909991300739, Rp; 100 tabl., 5909991303594, Rp; 200 tabl., 5909991300753, Rp; 1000 tabl., 5909991300760, Rp
Numer pozwolenia:
23544

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Oxcarbazepin

NeuroPharma, 150 mg, tabletki powlekane

Oxcarbazepin

NeuroPharma,

300 mg, tabletki powlekane

Oxcarbazepin

NeuroPharma,

600 mg, tabletki powlekane

Oxcarbazepinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli

pacjenta

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Oxcarbazepin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oxcarbazepin NeuroPharma

Jak stosować lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Oxcarbazepin NeuroPharma i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Oxcarbazepin NeuroPharma zawiera substancję czynną

okskarbazepinę.

Oxcarbazepin NeuroPharma należy do

grupy leków zwanych przeciwdrgawkowymi lub

przeciwpadaczkowymi.

Kiedy jest stosowany lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Leki takie jak

Oxcarbazepin NeuroPharma

są stosowane standardowo w leczeniu padaczki.

Padaczka

jest

zaburzeniem

aktywności

mózgu,

które

powoduje,

pacjentów

występują

powtarzające się napady i drgawki. Są one spowodowane przejściowymi okresami niekontrolowanej

aktywności

elektrycznej

mózgu.

osób

zdrowych,

komórki

mózgowe

koordynują

ruchy

ciała

za pomocą uporządkowanych sygnałów wysyłanych przez komórki nerwowe do mięśni. W padaczce

komórki mózgu wysyłają zbyt wiele sygnałów w niekontrolowany sposób. W efekcie pojawiają się

nieskoordynowane ruchy mięśni nazywane napadami padaczkowymi.

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma jest stosowany w leczeniu napadów częściowych z lub bez wtórnie

uogólnionymi

napadami

toniczno-klonicznymi.

Napady

częściowe

obejmują

ograniczony

obszar

mózgu, mogą się one jednak rozprzestrzeniać na cały mózg i mogą powodować uogólnione drgawki

toniczno-kloniczne. Istnieją dwa typy napadów częściowych: proste i złożone. W przypadku prostych

napadów częściowych pacjent pozostaje świadomy, podczas gdy w napadach częściowych złożonych

świadomość pacjentów ulega zmianie.

Działanie leku

Oxcarbazepin NeuroPharma

polega na kontrolowaniu tzw. „nadpobudliwych" komórek

nerwowych mózgu, co hamuje wystąpienie lub zmniejsza częstość napadów padaczkowych.

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma

może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami

przeciwpadaczkowymi.

Zazwyczaj lekarz próbuje znaleźć jeden lek, który

będzie

najbardziej

odpowiedni

pacjenta

dorosłego albo dziecka. Jednakże w cięższych przypadkach padaczki, może być konieczne podawanie

łącznie dwóch lub więcej leków w celu kontrolowania napadów.

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma jest stosowany u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku 6 lat

i starszych.

Należy

zapytać

lekarza

jeśli

pacjent

jakiekolwiek

pytania

działa

Oxcarbazepin

NeuroPharma oraz dlaczego został przepisany.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Oxcarbazepin NeuroPharma

Oxcarbazepin NeuroPharma

należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli

różnią się

one od informacji podanych w tej ulotce.

Monitorowanie podczas stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma

Przed i podczas stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma, lekarz może przeprowadzić badania

krwi w celu ustalenia właściwej dawki leku dla pacjenta. Lekarz poinformuje, kiedy należy wykonać

takie badania.

Kiedy nie stosować leku Oxcarbazepin NeuroPharma

jeśli pacjent ma uczulenie na okskarbazepinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6) lub jeśli pacjent jest uczulony na eslikarbazepinę.

Jeśli dotyczy to pacjenta, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Oxcarbazepin

NeuroPharma. Jeśli pacjent uważa, że może być uczulony, należy poprosić lekarza o radę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed zastosowaniem leku

Oxcarbazepin

NeuroPharma:

jeśli w przeszłości wystąpiła

reakcja nadwrażliwości

(wysypka lub inne objawy alergiczne)

na karbamazepinę lub jakiekolwiek inne leki. Jeśli pacjent jest uczulony na karbamazepinę, istnieje

prawdopodobieństwo 1 do 4 (25%), że może być uczulony także na okskarbazepinę

(Oxcarbazepin

NeuroPharma).

jeśli u pacjenta występuje

choroba nerek;

jeśli u pacjenta występuje ciężka

choroba wątroby;

jeśli pacjent

przyjmuje leki moczopędne

(stosowane w celu usunięcia soli i wody

z organizmu przez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu);

jeśli u pacjenta występuje

choroba serca,

objawiająca się skróceniem oddechu i (lub)

obrzękami stóp lub nóg z powodu zatrzymania płynów;

jeśli u pacjenta występuje

zmniejszone stężenie sodu

we krwi (patrz punkt 4: Możliwe

działania niepożądane);

jeśli pacjentka

przyjmuje hormonalne środki antykoncepcyjne,

(takie jak tabletki

stosowane w celu kontroli urodzeń), lek Oxcarbazepin NeuroPharma może hamować

działanie

tych

środków.

Zaleca

się

stosowanie

innych

dodatkowych

(niehormonalnych)

metod

antykoncepcji

podczas

stosowania

leku

Oxcarbazepin

NeuroPharma, co powinno zapobiec niechcianej ciąży. Jeśli wystąpią nieregularne

krwawienia z dróg rodnych lub plamienia, należy natychmiast poinformować o tym

lekarza. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem

służby zdrowia.

U pacjentów pochodzenia chińskiego z populacji Han i u osób pochodzenia tajskiego istnieje

ryzyko ciężkich reakcji skórnych związane z leczeniem karbamazepiną lub substancją czynną

o podobnej budowie chemicznej, co można przewidzieć na podstawie wyników badania ich

krwi.

Lekarz

powinien

poinformować

pacjenta,

badanie

krwi

jest

konieczne

przed

rozpoczęciem przyjmowania okskarbazepiny.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli po rozpoczęciu

stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

reakcja alergiczna;

objawy obejmują obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła, ust lub nagłe

problemy z oddychaniem, gorączkę z obrzękiem węzłów chłonnych, wysypkę lub zmiany

pęcherzowe na skórze;

żółtaczka

(zażółcenie

skóry

białek

oczu)

—może

być

objaw

zapalenia

wątroby;

zwiększenie częstości napadów; jest to szczególnie ważne u dzieci, ale może dotyczyć

również dorosłych;

zmęczenie, skrócenie oddechu podczas wysiłku, bladość, ból głowy, dreszcze, zawroty

głowy, częste zakażenia powodujące gorączkę, ból gardła, owrzodzenia w jamie ustnej,

łatwiejsze niż zwykle krwawienie lub powstawanie siniaków, krwawienia z nosa, czerwone

lub purpurowe plamy na skórze lub niewyjaśnione przebarwienia skóry — mogą być to

objawy

zaburzeń krwi;

niewielkiej

liczby

pacjentów

stosujących

leki

przeciwpadaczkowe,

takie

okskarbazepina

występowały myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. W razie wystąpienia

takich myśli, pacjent powinien natychmiast zwrócić się do lekarza;

szybki lub niezwykle wolny rytm serca.

Dzieci i młodzież

U dzieci lekarz może zalecić monitorowanie czynności tarczycy przed leczeniem i podczas leczenia.

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotyczy to zwłaszcza:

hormonalnych

środków

antykoncepcyjnych

(patrz

punkt:

Ostrzeżenia

i

środki

ostrożności

innych leków przeciwpadaczkowych i indukujących enzymy, takich jak karbamazepina,

fenobarbital, fenytoina czy lamotrygina i ryfampicyna;

leków, które zmniejszają stężenie sodu we krwi, takich jak leki moczopędne (stosowane w celu

usunięcia

soli

wody

organizmu

przez

zwiększenie

ilości

wytwarzanego

moczu),

desmopresyna i niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna;

litu

inhibitorów

monoaminooksydazy

(leki

stosowane

leczeniu

zaburzeń

nastroju

i pewnych typów depresji);

leków, które mają wpływ na układ odpornościowy, takich jak cyklosporyna i takrolimus.

Stosowanie leku Oxcarbazepin NeuroPharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma

można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich.

Alkohol

może

nasilać

uspokajające

działanie

leku

Oxcarbazepin

NeuroPharma.

Należy

unikać

spożywania alkoholu podczas stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma. W razie wątpliwości

należy zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży ważne jest kontrolowanie napadów padaczkowych. Jednakże stosowanie

leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży, może spowodować zagrożenie dla

nienarodzonego dziecka. Lekarz prowadzący poinformuje o korzyściach i zagrożeniach

wynikających ze stosowania leku i pomoże pacjentce podjąć decyzję, czy należy stosować lek

Oxcarbazepin NeuroPharma.

Nie należy przerywać stosowania leku

Oxcarbazepin NeuroPharma

w czasie ciąży bez uprzedniej

konsultacji z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku Oxcarbazepin NeuroPharma nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Substancja czynna leku Oxcarbazepin NeuroPharma przenika do mleka matki. Istnieje możliwość

wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt. Przed zastosowaniem tego leku

podczas karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Oxcarbazepin

NeuroPharma

może

powodować

senności

zawroty

głowy,

albo

niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, brak koordynacji mięśniowej lub zmniejszenie

świadomości, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki.

Bardzo ważne jest ustalenie z lekarzem, czy dany pacjent może prowadzić pojazdy lub

obsługiwać urządzenia mechaniczne w czasie stosowania leku.

3.

Jak przyjmować lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, nawet jeśli różnią się

one od informacji podanych w tej ulotce.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Zalecana dawka

Dawka stosowana u pacjentów dorosłych

Zazwyczaj

stosowana

początkowa

dawka

leku

Oxcarbazepin

NeuroPharma

u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) wynosi 600 mg

na dobę.

Należy stosować 1 tabletkę 300 mg dwa razy na dobę lub 2 tabletki 150 mg dwa razy na

dobę.

Lekarz

może

zwiększać

stopniowo

dawkę,

uzyskania

najlepszych

efektów

terapeutycznych.

Zwykle

uzyskuje

się

podaniu

dawek

zakresie

do 2400 mg na dobę.

Dawka jest taka sama, jeśli lek

Oxcarbazepin NeuroPharma

jest stosowany z innym lekiem

przeciwpadaczkowym.

U pacjentów z chorobą nerek (zaburzeniami czynności nerek) dawka początkowa jest

o połowę mniejsza od zwykłej dawki początkowej.

U pacjentów z ciężką chorobą wątroby, lekarz ustali odpowiednią dawkę.

Dawka stosowana u dzieci i młodzieży

Oxcarbazepin NeuroPharma

może być stosowany u dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Dawka u dzieci zależy od masy ciała.

Dawka początkowa to 8 do 10 mg/kg mc. na dobę, podana w dwóch podzielonych

dawkach. Na przykład, dziecko ważące 30 kg rozpoczynałoby leczenie jedną tabletką

150 mg dwa razy na dobę.

Lekarz może zwiększać stopniowo dawkę, aż do uzyskania najwłaściwszej dawki dla

dziecka. Najlepsze działanie terapeutyczne uzyskuje się po podaniu dawki wynoszącej

30 mg/kg mc. na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci to 46 mg/kg mc. na dobę.

Jak przyjmować lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Tabletki należy połknąć, popijając małą ilością wody.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Dla małych dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub u których wymagana dawka leku nie

może być podana w postaci tabletek, dostępna jest okskarbazepina w postaci zawiesiny doustnej.

Kiedy i jak długo przyjmować lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Lek Oxcarbazepin NeuroPharma

należy zażywać dwa razy na dobę, każdego dnia o tej samej porze,

chyba że lekarz zaleci inaczej. Przyjmowanie w ten sposób leku wpływa najlepiej na kontrolowanie

napadów padaczkowych. Ułatwi również pacjentowi zapamiętanie, kiedy należy zażyć tabletkę.

Lekarz prowadzący określi czas stosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma u pacjentów dorosłych

i dzieci. Zależy on od typu napadów. W celu kontrolowania napadów leczenie może trwać przez wiele

lat. Nie należy zmieniać ustalonej dawki ani przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oxcarbazepin NeuroPharma

W przypadku przyjęcia więcej tabletek niż przepisana przez lekarza, należy natychmiast skontaktować

się z najbliższym szpitalem lub lekarzem. Objawy przedawkowania Oxcarbazepin NeuroPharma mogą

obejmować:

- senność, zawroty głowy, problemy z koordynacją i / lub mimowolnym ruchem oczu, drganie mięśni

lub znaczne pogorszenie drgawek, ból głowy, utrata przytomności, śpiączka,

- nudności, wymioty, zwiększone nasilenie niekontrolowanych ruchów,

- letarg, podwójne widzenie, zwężenie źrenic, niewyraźne widzenie,

- zmęczenie,

- krótki i płytki oddech (depresja oddechowa),

- nieregularne bicie serca (wydłużenie odstępu QTc),

- drżenie, bóle głowy, śpiączka, zmniejszona świadomość, niekontrolowane ruchy ust, języka i

kończyn,

- agresja, pobudzenie, dezorientacja,

-niskie ciśnienie krwi,

- duszność.

Pominięcie zastosowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma

W razie pominięcia jednej dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednak jeśli zbliża

się

pora

przyjęcia

następnej

dawki,

należy

stosować

pominiętej

dawki.

Należy

kontynuować leczenie według ustalonego schematu dawkowania. W żadnym wypadku nie

należy przyjmować podwójnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę. W razie wątpliwości

lub pominięcia kilku dawek leku, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Przerwanie przyjmowania leku Oxcarbazepin NeuroPharma

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Nigdy nie należy nagle odstawiać leku, gdyż może to spowodować nagłe nasilenie napadów.

Jeśli

leczenie

być

zakończone,

odstawienie

leku

powinno

następować

stopniowo,

zgodnie

z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału

ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Należą do nich następujące objawy, które występują bardzo rzadko ( mogą dotyczyć 1 do 10 000

osób), ale mogą wymagać pilnej pomocy medycznej.

Lekarz zdecyduje również, czy należy natychmiast przerwać stosowanie leku Oxcarbazepin

NeuroPharma oraz w jaki sposób kontynuować leczenie.

Obrzęk

warg,

powiek,

twarzy,

gardła

jamy

ustnej,

któremu

towarzyszą

trudności

oddychaniu,

mówieniu

przełykaniu

(objawy

reakcji

anafilaktycznych

obrzęku

naczynioruchowego) lub inne objawy nadwrażliwości, takie jak: wysypka, gorączka oraz bóle mięśni

i stawów.

Nasilone zmiany pęcherzowe na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej,

nosa lub narządów płciowych (objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości, w tym zespołu Lyella, zespołu

Stevensa-Johnsona i rumienia wielopostaciowego).

Zmęczenie, skrócenie oddechu podczas wysiłku fizycznego, bladość, ból głowy, dreszcze,

zawroty głowy, częste zakażenia powodujące gorączkę, ból gardła, owrzodzenia w jamie ustnej,

łatwiejsze

niż

zwykle

krwawienie

powstawanie

siniaków,

krwawienie

nosa,

czerwone

purpurowe plamy na skórze , niewyjaśnione przebarwienia skóry (objawy zmniejszenia liczby płytek

krwi lub białych krwinek).

Czerwone plamy na skórze podobne do wysypki, głównie na twarzy, którym towarzyszy zmęczenie,

gorączka,

złe

samopoczucie

(nudności)

utrata

apetytu

(objawy

układowego

tocznia

rumieniowatego)

Letarg, splątanie, drżenie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek (możliwe objawy zmniejszonego

stężenia sodu we krwi; patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Objawy

grypopodobne

żółtaczką

(zażółcenie

skóry

białek

oczu)

(objawy

zapalenia

wątroby)

Silny ból w górnej części brzucha, wymioty, utrata apetytu (objawy zapalenia trzustki)

Zwiększenie

masy

ciała,

zmęczenie,

łysienie,

osłabienie

mięśni,

uczucie

zimna

(objawy

niedoczynności tarczycy).

Należy jak najszybciej powiadomić lekarza , jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych

działań niepożądanych może być wymagana pomoc medyczna.

Często występujące

(Mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

drżenie, zaburzenia koordynacji ruchów, niekontrolowane ruchy gałek ocznych, niepokój

i nerwowość, depresja, wahania nastroju, wysypka.

Bardzo rzadko występujące

(

Mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

nieregularne bicie serca, bardzo szybki lub bardzo wolny rytm serca.

Mogą wystąpić inne działania niepożądane:

Te działania niepożądane leku Oxcarbazepin NeuroPharma zwykle są łagodne do umiarkowanych.

Większość z nich jest przemijająca i zwykle ustępuje stopniowo.

Bardzo często występujące

(Mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

zmęczenie,

ból

głowy,

zawroty

głowy,

senność,

uczucie

mdłości

(nudności),

wymioty,

podwójne widzenie.

Często występujące

(Mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

osłabienie,

zaburzenia

pamięci,

zaburzona

koncentracja,

apatia,

pobudzenie,

splątanie,

niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, zaparcie, biegunka, ból żołądka (brzucha), trądzik,

łysienie, zaburzenia równowagi, wzrost wagi.

Niezbyt często występujące

(Mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

pokrzywka,

zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

podczas

stosowania

Oxcarbazepin NeuroPharma.

Częstość nieznana

(Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia mowy.

Ponadto donoszono o występowaniu zaburzeń kostnych, w tym osteopenii i osteoporozy (zmniejszenie

gęstości kości) oraz złamań. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przez

długi czas stosuje leki przeciwpadaczkowe, w przeszłości stwierdzono u niego osteoporozę lub jeśli

stosował sterydy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcejinformacji

temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie używaj tego leku jeśli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone lub ma ślady próby

jego otwarcia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Oxcarbazepin NeuroPharma

Substancją czynną jest okskarbazepina.

Każda

tabletka

powlekana

leku

Oxcarbazepin

NeuroPharma

zawiera

150 mg okskarbazepiny.

Każda

tabletka

powlekana

leku

Oxcarbazepin

NeuroPharma

zawiera

300 mg okskarbazepiny.

Każda tabletka powlekana leku

Oxcarbazepin NeuroPharma

zawiera 600 mg

okskarbazepiny.

Pozostałe składniki leku to:

Tabletki powlekane 150 mg

Rdzeń tabletki:

krzemionka do użytku stomatologicznego, celuloza mikrokrystaliczna

hypromeloza 3cP, hypromeloza 15cP, krospowidon

(typ A),

magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

opadry green

03F510008,

hypromeloza

6cP,

tytanu dwutlenek (E 171),

makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172),

żelaza tlenek

czarny

(E 172), talk.

Tabletki powlekane 300 mg

Rdzeń tabletki:

krzemionka do użytku stomatologicznego, celuloza mikrokrystaliczna

hypromeloza 3cP, hypromeloza 15cP, krospowidon

(typ A),

magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

opadry yellow

03F520067,

hypromeloza

6cP,

tytanu dwutlenek (E 171),

makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172),

talk.

Tabletki powlekane 600 mg

Rdzeń tabletki:

krzemionka do użytku stomatologicznego, celuloza mikrokrystaliczna

hypromeloza 3cP, hypromeloza 15cP, krospowidon

(typ A),

magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

opadry pink

03F540043,

hypromeloza

6cP,

tytanu dwutlenek (E 171),

makrogol 8000, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172),

talk.

Jak wygląda lek Oxcarbazepin NeuroPharma i co zawiera opakowanie

Tabletki 150 mg są jasnoszarozielone, owalne, z linią podziału po obydwu stronach,

w przybliżeniu

grubość 4,4 mm, długość około 11,1 mm i szerokości około 5,6 mm, z linią podziału po obu stronach

i oznakowana cyframi "150" po jednej stronie linii nacięcia na jednej stronie tabletki.

Tabletki 300 mg są żółte, owalne, z linią podziału po obydwu stronach,

w przybliżeniu grubość 5,4 mm,

długość około 15,1 mm i szerokości około 6,6 mm, z linią podziału po obu stronach i oznakowana

cyframi "300" po jednej stronie linii nacięcia na jednej stronie tabletki.

Tabletki 600 mg są różowe, owalne, z linią podziału po obydwu stronach,

w przybliżeniu grubość 7,0

mm, długość około 18,6 mm i szerokości około 8,1 mm,

z linią podziału po obu stronach i

oznakowana cyframi "600" po jednej stronie linii nacięcia na jednej stronie tabletki.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Tabletki powlekane są dostępne w blistrach zawierających 10, 50, 100, 200 i 1000 (leczenie szpitalne),

tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-

Straße

40764 Langenfeld

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Polska

IMED Poland Sp. z o.o.

ul. Puławska 314

02-819 Warszawa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Oxcarbazepin-neuraxpharm

Filmtabletten

Oxcarbazepin-neuraxpharm

Filmtabletten

Oxcarbazepin-neuraxpharm

Filmtabletten

Polska

: Oxcarbazepin NeuroPharma,tabletki powlekane 150 mg

Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane 300 mg

Oxcarbazepin NeuroPharma, tabletki powlekane 600 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

22.03.2019

Strona 1 z 19

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Oxcarbazepin NeuroPharma, 150 mg, tabletki powlekane

Oxcarbazepin NeuroPharma, 300 mg, tabletki powlekane

Oxcarbazepin NeuroPharma, 600 mg, tabletki powlekane

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg okskarbazepiny.

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg okskarbazepiny.

Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg okskarbazepiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

150 mg: Jasnoszarozielona, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana, o wymiarach

około 4,4

mm grubości, około 11,1 mm długości i około 5,6 mm szerokości, z linią podziału po obu stronach

i na jednej stronie tabletki z tłoczonym napisem "150" po jednej stronie linii podziału.

300 mg: Żółta, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana, o wymiarach

około 5,4 mm grubości,

około 15,1 mm długości i około 6,6 mm szerokości, z linią podziału po obu stronach i na jednej

stronie tabletki z tłoczonym napisem "300" po jednej stronie linii podziału.

600 mg: Różowa, owalna, obustronnie wypukła tabletka powlekana, o wymiarach

około 7,0 mm

grubości, około 18,6 mm długości i około 8,1 mm szerokości, z linią podziału po obu stronach i na

jednej stronie tabletki z tłoczonym napisem "600" po jednej stronie linii podziału.

Tabletkę powlekaną można podzielić na równe dawki.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Oxcarbazepin

NeuroPharmajest

wskazany

stosowania

leczeniu

napadów

padaczkowych

częściowych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych

napadów toniczno-klonicznych.

Oxcarbazepin NeuroPharma jest wskazany do stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym

u dorosłych i u dzieci w wieku 6 lat i starszych.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie

produktu

leczniczego

zawierającego

okskarbazepinę

monoterapii

leczeniu

skojarzonym należy rozpoczynać od skutecznej klinicznie dawki, podawanej w dwóch dawkach

podzielonych. Dawkę tę można zwiększać w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. W przypadku,

okskarbazepina

zastąpić

inne

leki

przeciwpadaczkowe,

dawkę

należy

stopniowo

zmniejszać od momentu rozpoczęcia leczenia okskarbazepiną. W leczeniu skojarzonym może być

konieczne zmniejszenie dawki innego jednocześnie stosowanego przeciwpadaczkowego produktu

Strona 2 z 19

(produktów) leczniczego i (lub) wolniejsze zwiększanie dawki okskarbazepiny, gdyż zwiększa się

całkowite obciążenie pacjenta przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi (patrz punkt 4.5).

Monitorowanie stężeń terapeutycznych

Efekt terapeutyczny okskarbazepiny jest wywierany głównie przez czynny metabolit pochodnej

10- monohydroksylowej (MHD) okskarbazepiny (patrz punkt 5).

Rutynowe monitorowanie stężenia okskarbazepiny lub MHD w osoczu nie jest zalecane. Jednak może

ono być uzasadnione w sytuacjach, gdy spodziewana jest zmiana w klirensie MHD (patrz punkt 4.4).

W takich sytuacjach można dostosować dawkę produktu leczniczego OxcarbazepinNeuroPharma

(w oparciu o stężenie w osoczu mierzone 2-4 godziny po przyjęciu dawki), w celu utrzymania

maksymalnego stężenia MHD w osoczu wynoszącego <35 mg/l.

Dorośli

Monoterapia

Zalecana dawka początkowa

Leczenie produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma należy rozpocząć od dawki 600 mg

na dobę (8 do 10 mg/kg mc. na dobę), podawanej w dwóch podzielonych dawkach.

Dawka podtrzymująca

Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać w ciągu jednego tygodnia maksymalnie

o 600 mg na dobę, rozpoczynając od dawki początkowej, aż do osiągnięcia pożądanej odpowiedzi

klinicznej. Działanie terapeutyczne uzyskuje się po podaniu dawek mieszczących się w zakresie od

600 mg na dobę do 2400 mg na dobę.

Kontrolowane badania z zastosowaniem monoterapii u pacjentów nieprzyjmujących w czasie badania

innych leków przeciwpadaczkowych wykazały, że dawka 1200 mg na dobę była skuteczna; jednak

pacjentów

bardziej

opornych

leczenie,

przestawianych

terapii

innymi

lekami

przeciwpadaczkowymi na monoterapię produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma, wykazano

skuteczność dawki 2400 mg na dobę.

Maksymalna zalecana dawka

W kontrolowanych warunkach szpitalnych, zwiększanie dawki do 2400 mg na dobę osiągano w ciągu

48 godzin.

Leczenie skojarzone

Zalecana dawka początkowa

Początkowo

produkt leczniczy

OxcarbazepinNeuroPharma należy podawać

w dawce

mg na dobę (8 do 10

mg/kg

mc. na dobę), w dwóch podzielonych dawkach.

Dawka podtrzymująca

Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać w ciągu tygodnia,

maksymalnie o 600

dobę,

rozpoczynając

dawki

początkowej,

osiągnięcia

pożądanej

odpowiedzi

klinicznej. Odpowiedź terapeutyczną uzyskuje się po podaniu dawek mieszczących się

w zakresie

od 600

mg na dobę do 2400 mg na dobę.

Maksymalna zalecana dawka

Dobowe dawki od 600 mg do 2400

mg na dobę również okazały się skuteczne w kontrolowanym

badaniu klinicznym z leczeniem skojarzonym, jednak większość pacjentów nie tolerowała dawki 2400

mg na dobę bez zmniejszenia dawek innych leków przeciwpadaczkowych przyjmowanych jednocześnie

z produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma, głównie z powodu działań niepożądanych ze

strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Dawki dobowe powyżej

2400

mg na dobę nie były systematycznie oceniane w badaniach klinicznych.

Strona 3 z 19

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ dawki

terapeutyczne są dostosowywane indywidualnie. Dostosowanie dawkowania jest zalecane u pacjentów

w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz poniżej

informacje na temat dawkowania w niewydolności nerek).

U pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiponatremii jest wymagane ścisłe monitorowanie stężenia sodu

(patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami

czynności

wątroby.

Brak

danych

temat

stosowania

produktu

leczniczego

OxcarbazepinNeuroPharma u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy

zachować ostrożność podając lek pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt

5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

pacjentów

zaburzeniami czynności nerek

(klirens

kreatyniny poniżej 30

ml/min),

leczenie

produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma należy rozpoczynać od połowy zalecanej dawki

początkowej (300 mg na dobę) i zwiększać w odstępach co najmniej tygodniowych aż do uzyskania

pożądanej odpowiedzi klinicznej (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać bardziej wnikliwej obserwacji podczas

zwiększania dawki

.

Dzieci i młodzież

Zalecana dawka początkowa.

monoterapii

leczeniu

skojarzonym

dawka

początkowa

produktu

leczniczego

OxcarbazepinNeuroPharma

powinna

wynosić

mg/kg

dobę,

podana

w dwóch podzielonych dawkach.

Dawka podtrzymująca

Badania w leczeniu skojarzonym wykazały, że dawka podtrzymująca 30-46 mg /kg mc. na dobę,

osiągana

ciągu

dwóch

tygodni,

jest

skuteczna

dobrze

tolerowana

przez

dzieci.

Działanie

terapeutyczne występowały po średniej dawce podtrzymującej około 30 mg/kg mc. na dobę.

Maksymalna zalecana dawka

Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać w odstępach około jednotygodniowych

maksymalnie o 10 mg/kg mc. na dobę zaczynając od dawki początkowej, aż do osiągnięcia dawki

maksymalnej 46 mg/kg mc. na dobę, aby uzyskać żądaną odpowiedź kliniczną (patrz punkt 5.2).

OxcarbazepinNeuroPharma

jest

zalecany

stosowania

dzieci

wieku

starszych.

Bezpieczeństwo i skuteczność były oceniane w kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących

ok. 230 dzieci w wieku poniżej 6 lat (dolna granica wieku 1 miesiąc). OxcarbazepinNeuroPharma nie

jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie

pacjentów nie zostały odpowiednio potwierdzone.

Wszystkie

podane

powyżej

zalecenia

dotyczące

dawkowania

produktu

dorosłych,

pacjentów

w podeszłym wieku i dzieci) zostały określone na podstawie dawek stosowanych w badaniach

klinicznych.

Jednakże,

jeśli

konieczne,

można

rozważyć

zastosowanie

mniejszej

dawki

początkowej.

Sposób podawania

Strona 4 z 19

Tabletki mogą być podzielone na równe dawki. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub gdy

nie można uzyskać przepisanej dawki stosując tabletki, jest dostępny produkt leczniczy zawierający

okskarbazepinę w postaci zawiesiny doustnej.

Produkt leczniczy OxcarbazepinNeuroPharma można przyjmować w czasie posiłku lub niezależnie

od posiłku.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, eslikarbazepinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

wymienioną

w punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Po wprowadzeniu leku do obrotu raportowano reakcje nadwrażliwości typu I (natychmiastowe),

w tym wysypkę, świąd skóry, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy oraz przypadki anafilaksji.

Donoszono o przypadkach anafilaksji i obrzęku naczynioruchowym w obrębie krtani, głośni, warg

i powiek po zastosowaniu u pacjentów pierwszej lub kolejnych dawek okskarbazepiny. Jeśli takie

reakcje wystąpiły u pacjenta po leczeniu produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma, należy

przerwać stosowanie leku i rozpocząć alternatywne leczenie.

Pacjenci,

których

wystąpiły

reakcje

nadwrażliwości

karbamazepinę,

powinni

zostać

poinformowani, że u około 25-30% z nich mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości (np. ciężkie

reakcje skórne) na produkt leczniczy OxcarbazepinNeuroPharma (patrz punkt 4.8).

Reakcje nadwrażliwości, w tym wielonarządowe reakcje nadwrażliwości, mogą wystąpić także

u pacjentów, u których nie obserwowano nadwrażliwości na karbamazepinę. Takie reakcje mogą

dotyczyć

skóry,

wątroby,

krwi

układu

limfatycznego

bądź

innych

narządów,

występować

samodzielnie

jako

element

reakcji

układowej

(patrz

punkt

4.8).

Jeśli

wystąpią

objawy

przedmiotowe i podmiotowe charakterystyczne dla reakcji nadwrażliwości, stosowanie produktu

leczniczego OxcarbazepinNeuroPharma powinno być natychmiast przerwane.

Objawy skórne

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu ciężkich reakcji skórnych, w tym zespołu Stevensa-

Johnsona,

toksycznego

martwiczego

oddzielania

się

naskórka

(zespołu

Lyella)

oraz

rumienia

wielopostaciowego w związku z zastosowaniem okskarbazepiny. Pacjenci, u których wystąpią ciężkie

reakcje skórne, mogą wymagać hospitalizacji, ponieważ stany te mogą zagrażać życiu, a nawet,

bardzo

rzadko,

prowadzić

zgonu.

Przypadki

tych

zdarzeń

związane

zastosowaniem

okskarbazepiny występowały zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Średni czas od rozpoczęcia leczenia

do wystąpienia tych objawów wynosił 19 dni. Opisywano kilka pojedynczych przypadkach nawrotu

ciężkich reakcji skórnych po ponownym podaniu okskarbazepiny. Pacjenci, u których wystąpi reakcja

skórna

zastosowaniu

produktu

OxcarbazepinNeuroPharma,

powinni

zostać

szybko

poddani

kontroli lekarskiej, a leczenie produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma należy natychmiast

przerwać, chyba że wysypka wyraźnie nie ma związku z lekiem. W razie przerwania leczenia, należy

rozważyć

zastąpienie

produktu

leczniczego

OxcarbazepinNeuroPharma

innym

lekiem

przeciwpadaczkowym,

uniknąć

napadów

padaczkowych

odstawieniu

leku.

Produktu

leczniczego OxcarbazepinNeuroPharma nie należy ponownie podawać pacjentom, którzy przerwali

leczenie z powodu reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.3).

Allel HLA-A*3101 u osób pochodzących z Europy i z Japonii

Istnieją dane sugerujące związek między obecnością allelu HLA-A*3101 a zwiększonym ryzykiem

wywołania przez karbamazepinę skórnych działań niepożądanych leku, w tym SJS, TEN, wysypkę

lekową z eozynofilią (DRESS) lub mniej ciężką ostrą uogólnioną opuchlinę osierdzielniczą (AGEP)

i grudkową wysypkę u osób pochodzenia europejskiego i Japończyków.

Strona 5 z 19

Częstość

występowania

allelu

HLA-A*3101

znacząco

się

różni

pomiędzy

różnymi

grupami

etnicznymi. Allel HLA-A*3101 występuje u 2 do 5% osób pochodzenia europejskiego i u około 10%

osób pochodzenia japońskiego.

U osób pochodzenia europejskiego leczonych karbamazepiną obecność allelu HLA-A*3101 może

zwiększać ryzyko tych reakcji skórnych (głównie o mniejszym nasileniu) z 5% w ogólnej populacji

do 26%, podczas gdy brak tego allelu może zmniejszyć powyższe ryzyko z 5 do 3,8%.

Allel HLA-A*3101 u osób o innym pochodzeniu

Szacuje

się,

częstość

występowania

tego

allelu

wynosi

mniej

niż

większości

Australijczyków, Azjatów, mieszkańców Afryki i Ameryki Północnej, z pewnymi wyjątkami, gdzie

wynosi ona 5 do 12%. Szacuje się, że częstość powyżej 15% występuje w pewnych grupach

etnicznych z Ameryki Południowej (w Argentynie i Brazylii), Ameryki Północnej (amerykańskie

plemiona Nawahów i Siuksów oraz Sonora Seri w Meksyku) i Południowych Indii (Tamil Nadu),

natomiast częstość występowania od 10% do 15% notuje się w innych rdzennych grupach etnicznych

z tych regionów.

Częstości występowania allelu odpowiadają odsetkowi chromosomów będących nośnikami danego

allelu w konkretnej populacji. Ponieważ u każdej osoby występują dwie kopie każdego chromosomu,

a nawet jedna kopia allelu HLA-A*3101 wystarczy, by zwiększyć ryzyko SJS, odsetek pacjentów,

którzy mogą być narażeni jest prawie dwa razy większy niż częstość występowania allelu.

Brak

wystarczających

danych,

które

pozwoliłyby

zalecić

przeprowadzanie

rutynowych

badań

przesiewowych na obecność allelu HLA-A*3101 przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną lub

substancją czynną o podobnej budowie chemicznej.

Jeżeli wiadomo, że u pacjenta pochodzenia europejskiego lub japońskiego występuje allel HLA-A*

3101, leczenie karbamazepiną lub substancją o podobnej budowie chemicznej można rozważyć, gdy

korzyści z leczenia przewyższają ryzyko.

Allele HLA-B*1502 – u Chińczyków Han, Tajów i w innych populacjach azjatyckich

HLA-B * 1502 u osób pochodzenia chińskiego i tajskiego wiąże się z dużym ryzykiem rozwoju

ciężkich reakcji skórnych takie jak zespół Stevensa-Johnsona (SJS) podczas leczenia karbamazepiną.

Struktura chemiczna okskarbazepiny jest podobna do karbamazepiny, i jest możliwe, że u pacjentów

z allelem HLA-B * 1502 można również wystąpić ryzyko SJS po leczeniu okskarbazepiną. Istnieją

dane sugerujące taki związek dla okskarbazepiny. Częstość występowania HLA-B * 1502 nośnika

wynosi około 10% w populacji tajskiej i chińskiej. Jeśli to możliwe, osoby te powinny podlegać

badaniom przesiewowym na obecność tego allelu przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną lub

podobną chemicznie substancją czynną. Jeśli pacjenci pochodzący z wyżej wymienionych populacji

mają HLA-B * 1502 allel należy rozważyć zastosowanie okskarbazepiny, jeśli korzyści przewyższają

ryzyko.

Ze względu na częstość występowania tego allelu w innych populacjach azjatyckich (np. u ponad 15%

populacji na Filipinach i w Malezji), genetyczne badania przesiewowe w grupie ryzyka na obecności

allelu HLA-B * 1502 mogą być brane pod uwagę.

Częstość występowania allelu HLA-B * 1502 jest nieznaczna dla populacji europejskiej, afrykańskiej,

hiszpańskiej w badanych grupach, dla japońskiej i koreańskiej (<1%).

Częstość występowania allelu odpowiada odsetkowi chromosomów będących nośnikami danych alleli

w populacji. Ponieważ u człowieka obecne są dwie kopie każdego chromosomu, ale nawet jedna kopia

allelu HLA-B * 1502 może być wystarczająca do zwiększenia ryzyka wystąpienia SJS, odsetek

pacjentów,

którzy

mogą

być

narażeni

ryzyko

jest

prawie

razy

większe

niż

częstość

wystepowania allelu.

Ograniczenia przesiewowych badań genetycznych

Wyniki przesiewowych badań genetycznych nie powinny nigdy zastępować odpowiedniej czujności

klinicznej i prawidłowego prowadzenia pacjenta. U wielu azjatyckich pacjentów z dodatnim wynikiem

na obecność HLA-B*1502 leczonych okskarbazepiną nie dojdzie do rozwoju SJS/TEN, podczas gdy

zespoły

mogą

rozwinąć

się

pacjentów

ujemnym

wynikiem

obecność

HLA-B*1502

Strona 6 z 19

należących

dowolnej

grupy

etnicznej.

samo

dotyczy

obecności

allelu

HLA-A*3101

w odniesieniu do ryzyka wystąpienia SJS, TEN, DRESS, AGEP lub wysypki grudkowo-plamistej.

Nie badano roli innych czynników takich jak dawka leku przeciwpadaczkowego, stosowanie się

do zaleceń terapeutycznych, jednoczesne przyjmowanie innych leków, choroby współistniejące oraz

stopień dokładności kontroli dermatologicznej, które mogą mieć udział w rozwoju tych ciężkich

skórnych działań niepożądanych i związanej z nimi śmiertelności.

Informacja dla fachowego personelu medycznego

W wypadku wykonywania badań na obecność allelu HLA-B*1502, zaleca się stosowanie

„genotypowania HLA-B*1502" na poziomie wysokiej rozdzielczości. Badanie daje wynik dodatni,

jeśli dojdzie do wykrycia jednego lub dwóch alleli HLA-B*1502, a wynik ujemny — jeśli nie dojdzie

do wykrycia żadnego allelu HLA-B*1502. Podobnie, w wypadku wykonywania badań na obecność

allelu HLA-A*3101, zaleca się stosowanie „genotypowania HLA-A*3101" na poziomie wysokiej

rozdzielczości. Badanie daje wynik dodatni, jeśli dojdzie do wykrycia jednego lub dwóch alleli

HLA¬A*3101, a wynik ujemny — jeśli nie dojdzie do wykrycia żadnego allelu MA-A*3101.

Ryzyko nasilenia napadów padaczkowych

Po zastosowaniu

okskarbazepiny

zgłaszano ryzyko nasilenia napadów padaczkowych. Ryzyko

nasilenia napadów jest widoczne szczególnie u dzieci, może jednak wystąpić także u dorosłych.

W razie nasilenia

się napadów padaczkowych produkt leczniczy

OxcarbazepinNeuroPharma

należy odstawić.

Hiponatremia

U maksymalnie 2,7% pacjentów leczonych produktem oksk

arbazepiny

stężenie

sodu w surowicy

wynosiło poniżej 125 mmol/1, było zazwyczaj bezobjawowe i nie wymagało

modyfikacji

leczenia.

Badania

kliniczne wykazały, że stężenie sodu w surowicy powróciło do normy

po zmniejszeniu dawki, przerwaniu leczenia lub po wdrożeniu leczenia zachowawczego (np.

ograniczonego przyjmowania płynów).

pacjentów ze współistniejącymi chorobami nerek

przebiegającymi

małym

stężeniem

sodu

(np.

zespołem

przypominającym

zespół

niewłaściwego wydzielania wazopresyny)

oraz u chorych

leczonych jednocześnie produktami

zmniejszającymi stężenie sodu (np. lekami moczopędnymi, desmopresyną), jak również lekami

z grupy NLPZ (np. indometacyną), przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu

surowicy.

Następnie

czynność

należy

powtórzyć

około

tygodniach,

potem

w odstępach miesięcznych, przez trzy pierwsze miesiące

leczenia,

razie

potrzeby.

Wspomniane powyżej czynniki ryzyka odnoszą się szczególnie do osób w podeszłym wieku.

pacjentów

leczonych

produktem

leczniczym

OxcarbazepinNeuroPharma

momencie

wprowadzania

leczenia

lekami

zmniejszającymi

stężenie

sodu

należy

również

oznaczyć

stężenie sodu w

surowicy. W razie

wystąpienia objawów świadczących o niedoborze sodu we

krwi podczas stosowania produktu leczniczego

OxcarbazepinNeuroPharma

(patrz punkt 4.8)

należy rozważyć

oznaczenie

stężenia sodu. U innych pacjentów ocena stężenia sodu w

surowicy

może być częścią rutynowych badań laboratoryjnych.

Wszyscy

pacjenci

pierwotną

wtórną

niewydolnością

serca

powinni

być

poddawani

regularnym pomiarom masy ciała w celu określenia stopnia retencji płynów. W przypadku

zatrzymania płynów lub

nasilenia

się niewydolności serca, należy sprawdzić

stężenie

sodu w

surowicy. Jeśli stwierdzi się niedobór sodu we krwi u tych pacjentów, należy ograniczyć podaż

wody. Ponieważ okskarbazepina może bardzo rzadko powodować zaburzenia przewodzenia

w sercu, pacjenci ze współistniejącymi

zaburzeniami przewodzenia (np. blokiem przedsionkowo-

komorowym,

arytmią) wymagają dokładnego

monitorowania.

Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy jest działaniem niepożądanym (o „nieznanej" częstości występowania, patrz

punkt 4.8) okskarbazepiny. Biorąc pod uwagę znaczenie hormonów tarczycy dla pourodzeniowego

rozwoju

dziecka

zaleca

się

monitorowanie

czynności

tarczycy

dzieci

młodzieży

podczas

stosowania produktu leczniczego OxcarbazepinNeuroPharma.

Strona 7 z 19

Czynność wątroby

Donoszono o bardzo rzadkich przypadkach zapalenia wątroby, z których większość zakończyła się

pozytywnie. W razie podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, należy ocenić jej czynność i rozważyć

przerwanie

podawania

produktu

leczniczego

OxcarbazepinNeuroPharma.

Należy

zachować

ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2

i 5.2).

Czynność nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) należy

zachować ostrożność podczas leczenia produktem leczniczym

OxcarbazepinNeuroPharma

zwłaszcza podczas ustalania dawki początkowej i zwiększania dawki. Można rozważyć

monitorowanie stężenia MHD w osoczu

(patrz punkty 4.2 i 5.2).

Objawy hematologiczne

Po dopuszczeniu do obrotu bardzo rzadko obserwowano agranulocytozę, niedokrwistość aplastyczną

i pancytopenię u pacjentów leczonych okskarbazepiną (patrz punkt 4.8).

W razie pojawienia się jakichkolwiek objawów znaczącego zahamowania czynności szpiku kostnego,

należy rozważyć odstawienie tego produktu leczniczego.

Zachowania samobójcze

Donoszono

myślach

zachowaniach

samobójczych,

pacjentów

leczonych

lekami

przeciwpadaczkowymi

różnych

wskazaniach.

Metaanaliza

randomizowanych

kontrolowanych

placebo

badań

prowadzonych

zastosowaniem

leków

przeciwpadaczkowych

również

wykazała

niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm leżący

u podstaw tej zależności nie jest znany, a dostępne dane nie wykluczają możliwości zwiększenia

ryzyka pod wpływem okskarbazepiny.

tego

względu

należy

uważnie

obserwować

pacjentów

kierunku

oznak

myśli

zachowań

samobójczych, a w razie potrzeby rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Należy doradzić

pacjentom (oraz ich opiekunom), aby skontaktowali się z lekarzem, jeśli pojawią się oznaki myśli

i zachowań samobójczych.

Hormonalne środki antykoncepcyjne

Pacjentki

wieku

rozrodczym

powinny

być

poinformowane,

jednoczesne

przyjmowanie

okskarbazepiny wraz z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi może zmniejszać ich skuteczność

(patrz punkt 4.5). Zaleca się stosowanie dodatkowych niehormonalnych metod antykoncepcji podczas

leczenia produktem leczniczym Oxcarbazepin NeuroPharma.

Alkohol

Z powodu możliwości wystąpienia addycyjnego działania uspokajającego, pacjenci leczeni produktem

leczniczym

Oxcarbazepin

NeuroPharma

powinni

zachować

ostrożność

podczas

jednoczesnego

spożywania alkoholu.

Odstawienie leku

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, dawkę produktu

leczniczego Oxcarbazepin NeuroPharma należy zmniejszać stopniowo, aby ograniczyć do minimum

ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych o nasilonej częstości.

Monitorowanie

stężenia

leku w osoczu

Chociaż związek pomiędzy

stężeniem

okskarbazepiny w osoczu a jej dawkowaniem oraz

między stężeniem w osoczu a skutecznością kliniczną i tolerancją,

jest raczej

wątpliwy,

monitorowanie stężenia

leku w osoczu

może być

przydatne do oceny stosowania

się

pacjenta do zaleceń terapeutycznych albo w sytuacjach,

kiedy dochodzi do zmian w eliminacji

metabolitu (MHD), takich jak:

zmiany

w czynności nerek (patrz zaburzenia czynności nerek w punkcie

4.2)

Strona 8 z 19

ciąża

(patrz punkty 4.6 i 5)

jednoczesne stosowanie

leków indukujących enzymy wątrobowe (patrz punkt

4.5)

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Indukcja enzymów

Okskarbazepina i jej farmakologicznie czynny metabolit (monohydroksypochodna, MHD) są słabymi

induktorami

in vitro

in vivo

enzymów CYP 3A4 i CYP 3A5 cytochromu P450, odpowiedzialnych

głównie za metabolizm bardzo dużej liczby leków, np. produktów o działaniu immunosupresyjnym

(takich jak cyklosporyna, takrolimus), doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz poniżej) oraz

niektórych

innych

leków

przeciwpadaczkowych

(np.

karbamazepina),

powodując

zmniejszenie

stężenia tych leków w osoczu (patrz tabela poniżej przedstawiająca interakcje z innych lekami

przeciwpadaczkowymi).

In

vitro

okskarbazepina

słabymi

induktorami

UDP-glukuronylotransferaz

(wpływ

na poszczególne enzymy z tej grupy nie jest znany). Stąd okskarbazepina i MHD

in vivo

mogą

wywierać niewielki pobudzający wpływ metabolizm produktów leczniczych, które są eliminowane

głównie

poprzez

sprzęganie

pomocą

UDP-glukuronylotransferaz.

przypadku

rozpoczęcia

leczenia produktem leczniczym Oxcarbazepin NeuroPharma lub zmiany jego dawki, osiągnięcie

nowego poziomu indukcji może trwać 2 do 3 tygodni.

W przypadku przerwania leczenia produktem leczniczym OxcarbazepinNeuroPharma może zajść

konieczność zmniejszenia dawki jednocześnie przyjmowanych leków, a decyzję o tym należy podjąć

podstawie

monitorowania

stanu

klinicznego

pacjenta

(lub)

stężeń

osoczu.

Indukcja

prawdopodobnie stopniowo zmniejszy się w ciągu 2 do 3 tygodni po przerwaniu leczenia.

Hormonalne środki antykoncepcyjne

: wykazano, że okskarbazepina wywiera wpływ na dwa składniki

doustnych środków antykoncepcyjnych — etynyloestradiol (EE) i lewonorgestrel (LNG). Średnie

wartości AUC (pole pod krzywą stężenia leku w czasie) dla EE i LNG ulegały zmniejszeniu

odpowiednio o 48-52% i 32-52%. Z tego względu, stosowanie produktu leczniczego Oxcarbazepin

NeuroPharma

jednocześnie

hormonalnymi

środkami

antykoncepcyjnymi

może

być

przyczyną

nieskuteczności tej metody antykoncepcji (patrz punkt 4.4). Należy stosować inne skuteczne metody

zapobiegania ciąży.

Zahamowanie aktywności enzymów

Okskarbazepina i MHD hamują CYP 2C19. Dlatego w razie podawania dużych dawek produktu

leczniczego Oxcarbazepin NeuroPharma jednocześnie z lekami metabolizowanymi głównie przez

CYP 2C19 (np. fenytoiną) mogą wystąpić interakcje. Stężenia fenytoiny w osoczu zwiększyły się

maksymalnie o 40%, gdy okskarbazepinę podawano w dawkach większych niż 1200 mg na dobę

(patrz

tabela

poniżej

przedstawiająca

podsumowanie

wyników

uzyskanych

innych

leków

przeciwdrgawkowych). W takim przypadku, może zajść potrzeba zmniejszenia dawki stosowanej

jednocześnie fenytoiny (patrz punkt 4.2).

Leki przeciwpadaczkowe i indukujące enzymy

badaniach

klinicznych

oceniano

możliwość

występowania

interakcji

między

okskarbazepiną

i innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Wpływ tych interakcji na średnie wartości AUC i C

przedstawiono w poniższej tabeli.

Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi (LP) i okskarbazepiną

Jednoczesne stosowanie

Wpływ

okskarbazepiny

stężenie LP

Wpływ LP na

stężenie MHD

Karbamazepina

zmniejszenie

0 - 22 %

(zwiększenie stężenia epoksyd

karbamazepiny o 30%

zmniejszenie o 40 %

Klobazam

nie badano

brak wpływu

Felbamat

nie badano

brak wpływu

Strona 9 z 19

Lamotrygina

brak wpływu

brak wpływu

Fenobarbital

zwiększenie o 14 - 15 %

zmniejszenie o 30 - 31 %

Fenytoina

zwiększenie o 0 - 40 %

zmniejszenie o 29 - 35 %

Kwas walproinowy

brak wpływu

zmniejszenie o 0 – 18 %

Jeśli podawano jeden z trzech leków przeciwpadaczkowych silnie indukujących enzymy cytochromu

P450 i/lub UGT (tj. rifampicyna, karbamazepina, fenytoina oraz fenobarbital) osoczowe/surowicowe

stężenie MHD u dorosłych zmniejszało się (o 29-49%), a klirens MHD u dzieci w wieku 4 do 12 lat,

zwiększył się średnio o około 35%, w porównaniu do monoterapii. Zastosowanie okskarbazepiny

jednocześnie z lamotryginą wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych

(nudności,

senność,

zawroty głowy

i ból

głowy). Kiedy jednocześnie

produktem leczniczym

OxcarbazepinNeuroPharma podaje się jeden lub kilka leków przeciwpadaczkowych, należy rozważyć

indywidualne dostosowanie dawkowania i (lub) monitorowanie stężenia leku w osoczu, szczególnie

u dzieci leczonych jednocześnie lamotryginą.

Nie obserwowano autoindukcji w przypadku produktu leczniczego Oxcarbazepin NeuroPharma.

Interakcje z innymi lekami

Cymetydyna, erytromycyna, wiloksazyna, warfaryna i dekstropropoksyfen nie miały wpływu na

farmakokinetykę MED.

Interakcja między okskarbazepiną a inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) jest teoretycznie

możliwa ze względu na podobieństwo budowy chemicznej okskarbazepiny do trójpierścieniowych

leków przeciwdepresyjnych.

W badaniach klinicznych, do których włączono pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami

przeciwdepresyjnymi, nie odnotowano żadnych istotnych klinicznie interakcji.

Jednoczesne stosowanie litu i okskarbazepiny może nasilać toksyczne działanie na układ nerwowy.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym i antykoncepcja

Produkt leczniczy Oxcarbazepin NeuroPharma może powodować nieskuteczność doustnych środków

antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol (EE) i lewonorgestrel (LNG) (patrz punkty 4.4

i 4.5). Należy doradzić kobietom w wieku rozrodczym, by podczas leczenia produktem leczniczym

Oxcarbazepin

NeuroPharma

stosowały

wysoce

skuteczne

metody

antykoncepcji

(najlepiej

antykoncepcję niehormonalną; np. wkładki domaciczne).

Ciąża

Ogólne ryzyko związane z padaczką i przyjmowaniem leków przeciwpadaczkowych:

W populacji osób leczonych obserwowano zwiększenie częstości występowania wad rozwojowych

związku

stosowaniem

terapii

wieloma

lekami,

zwłaszcza

schematach

wielolekowych

zawierających walproinian.

Ponadto, nie należy przerywać skutecznej terapii przeciwpadaczkowej, ponieważ nasilenie choroby

jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Ryzyko związane z okskarbazepiną:

Istnieje umiarkowana liczba danych dotyczących kobiet w ciąży (300-1000 przypadków). Jednak dane

dotyczące związku okskarbazepiny z wadami wrodzonymi są ograniczone. Nie notuje się zwiększenia

całkowitego odsetka wad wrodzonych po zastosowaniu okskarbazepiny w porównaniu z ich częstością

w populacji ogólnej (2-3%). Jednak dysponując taką liczbą danych nie można całkowicie wykluczyć

umiarkowanego ryzyka teratogennego.

Należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

Jeśli pacjentka leczona produktem leczniczym Oxcarbazepin NeuroPharma zajdzie w ciążę lub

planuje

zajść

ciążę

należy

ponownie

dokładnie

rozważyć

konieczność

leczenia

Strona 10 z 19

okskarbazepiną. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku, a jeśli tylko to możliwe,

należy zastosować monoterapię, przynajmniej w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

W czasie ciąży nie wolno przerywać skutecznej terapii przeciwpadaczkowej okskarbazepiną,

ponieważ nasilenie choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Monitorowanie i profilaktyka:

Niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą sprzyjać powstaniu niedoboru kwasu foliowego, co może

prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości rozwoju płodu. Zarówno przed zajściem w ciążę, jak

i w trakcie ciąży, zaleca się podawanie uzupełniających dawek kwasu foliowego. Ze względu nas to,

skuteczność

suplementacji kwasu foliowego nie

została

udowodniona,

należy

zaproponować

kobietom wykonanie diagnostycznych badań prenatalnych, nawet tym pacjentkom, które przyjmują

uzupełniające dawki kwasu foliowego.

Dane

uzyskane

ograniczonej

liczby

kobiet

wskazują,

stężenie

aktywnego

metabolitu

okskarbazepiny w osoczu, pochodnej 10-monohydroksylowej (MHD), może zmniejszać się stopniowo

trwania

czasie

ciąży.

Zaleca

się

dokładne

monitorowanie

odpowiedzi

klinicznej

kobiet

otrzymujących

leczenie

produktem

leczniczym

Oxcarbazepin

NeuroPharmaw

czasie

ciąży,

upewnić się, że utrzymana jest właściwa kontrola napadów padaczkowych. Należy również rozważyć

sprawdzanie zmian stężeń MHD w osoczu. Można również wziąć pod uwagę kontrolowanie stężeń

MM w osoczu po porodzie, gdy dawka leku była zwiększana w czasie ciąży.

U noworodka:

Donoszono o występowaniu zaburzeń krzepnięcia u noworodków, wywołanych stosowaniem leków

przeciwpadaczkowych

indukujących

enzymy

wątrobowe.

Jako

środek

zapobiegawczy,

należy

podawać witaminę K

kobiecie ciężarnej przez kilka ostatnich tygodni ciąży oraz noworodkowi.

Karmienie piersią

Okskarbazepina i jej aktywny metabolit (MHD) przenikają do mleka matki. Ustalono, ze stosunek

stężenia w mleku do stężenia w osoczu wynosi dla obu substancji 0,5. Działanie produktu leczniczego

OxcarbazepinNeuroPharma na niemowlę karmione mlekiem matki przyjmującej lek nie jest znane.

W związku z tym produktu leczniczego Oxcarbazepin NeuroPharma nie należy stosować w czasie

karmienia piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność ludzi.

U szczurów nie obserwowano wpływu okskarbazepiny na płodność. Obserwowano wpływ MHD

na rozrodczość u samic szczura po podaniu dawek porównywalnych z dawkami stosowanymi u ludzi

(patrz punkt 5.3).

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas

stosowania

okskarbazepiny

zgłaszano

występowanie

takich

działań

niepożądanych,

zawroty

głowy,

senność,

ataksja,

podwójne

widzenie,

nieostre

widzenie,

zaburzenia

widzenia,

hiponatremia

i zaburzenia świadomości (pełny

wykaz działań

niepożądanych,

patrz

punkt

4.8),

zwłaszcza na początku leczenia lub w związku ze zmianą dawki (częściej w fazie zwiększania dawki

leku). Z tego względu pacjenci powinni zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub

obsługiwania maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą: senność, bóle głowy, zawroty głowy,

podwójne widzenie, nudności, wymioty i zmęczenie, które występują u ponad 10% pacjentów.

Strona 11 z 19

Profil

bezpieczeństwa,

oparty

działaniach

niepożądanych,

opracowano

podstawie

badań

klinicznych, w których działania niepożądane określono jako związane z działaniem Oxcarbazepin

NeuroPharma.

Ponadto

wzięto

uwag

klinicznie

istotne

doniesienia

dotyczące

działań

niepożądanych uzyskane z programów obejmujących konkretnych pacjentów oraz doświadczenia

zebrane po wprowadzeniu leku na rynek.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Szacowana częstość (zgodnie z CIOMS HI klasyfikacją częstości) :

Działania niepożądane (Tabela 1) zostały przedstawione zgodnie z klasyfikacja MedRA.

W obrębie każdej kategorii układów narządowych działania niepożądane zostały wymienione według

częstości występowania, poczynając od najczęstszych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości

występowania

objawy

niepożądane

wymienione

zgodnie

zmniejszającym

się

nasileniem.

Ponadto

każdej reakcji niepożądanej

podano

również

odpowiednią

kategorię

częstotliwości,

stosując następującą konwencję (CIOMS III)

Bardzo często:

(1/10); często:

(1/10 do < 1/10);

niezbyt często: (

1/1 000 do< 1 /100); rzadko: (

1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10

000); nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia

Bardzo rzadko

Trombocytopenia

Częstość nieznana

Hamowanie

czynności

szpiku

kostnego,

niedokrwistość

aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Nadwrażliwość

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia endokrynologiczne

Często

Wzrost wagi

Częstość nieznana

Niedoczynność tarczycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiponatremia

Częstość nieznana

Zespół przypominający zespół nieprawidłowego wydzielania

wazopresyny, przebiegający z takimi objawami

przedmiotowymi

podmiotowymi

letarg,

nudności,

zawroty głowy, zmniejszenie osmolalności surowicy (krwi),

wymioty, bóle głowy, stany splątania lub inne neurologiczne

objawy przedmiotowe i podmiotowe

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie

(np.

nerwowość),

chwiejność

afektu,

stany

splątania, depresja, apatia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność, bóle głowy, zawroty głowy

Często

Ataksja, drżenie, oczopląs, zaburzenia koncentracji uwagi,

amnezja

Częstość nieznana

Zaburzenia

mowy

dyzartria);

częstsze

podczas

zwiększania dawki okskarbazepiny

Zaburzenia oka

Bardzo często

Podwójne widzenie

Często

Nieostre widzenie, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Blok przedsionkowo-komorowy, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Strona 12 z 19

Częstość nieznana

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Wymioty, nudności

Często

Biegunka, ból brzucha, zaparcie.

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki i (lub) zwiększenie aktywności lipazy

i (lub) amylazy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka, łysienie, trądzik

Niezbyt często

Pokrzywka

Bardzo rzadko

Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie

się

naskórka

(zespół

Lyella),

obrzęk

naczynioruchowy,

rumień (patrz punkt 4.4.)

wielopostaciowy (patrz punkt 4.4)

Częstość nieznana

Wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi

(DRESS, ang.

Drug Rash with Eosinophilia and Systemie

Symptoms

)**, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP,

ang.

Acute Generalized Exanthematous Pustulosis

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i kostne , oraz tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Toczeń rumieniowaty układowy

Częstość nieznana

Zmniejszona

gęstość

mineralna

kości,

osteopenia,

osteoporoza

złamania

pacjentów

poddanych

przewlekłemu

leczeniu

okskarbazepiną.

Mechanizm

oddziaływania

okskarbazepiny

metabolizm

kości

został ustalony.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Zmęczenie

Często

Astenia

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych,

zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Częstość nieznana

Zmniejszenie

stężenia

niejasnym

znaczeniu

klinicznym)

klinicznym)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Częstość nieznana

Upadki

Opis wybranych działań niepożądanych

Nadwrażliwość (w tym nadwrażliwość wielonarządowa) przejawiająca się wysypką, gorączką. Może

to dotyczyć innych narządów czy układów, takich jak krew czy układ limfatyczny (np. eozynofilia,

trombocytopenia, leukopenia, powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie śledziony), wątroba

(np. zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby), mięśnie i stawy

(np. obrzęk stawów, ból mięśni, ból stawów), układ nerwowy (np. encefalopatia wątrobowa), nerki

(np. niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, białkomocz), płuca (np. obrzęk płuc, astma,

skurcz oskrzeli, śródmiąższowa choroba płuc, duszność), obrzęk naczynioruchowy.

Stężenie sodu w surowicy poniżej 125 mmol / l obserwowano u maksymalnie 2,7% pacjentów

leczonych

okskarbazepiną,

których

częstotliwosć

była

częsta

(patrz

punkt

4.4).

większości

przypadków hiponatriaemia przebiega bezobjawowo i nie wymaga dostosowania leczenia.

Bardzo rzadko, hiponatremia jest związana z objawami takimi jak napady padaczkowe, encefalopatia,

obniżony poziom świadomości, dezorientacja (patrz także Zaburzenia układu nerwowego odnośnie

innych działań niepożądanych), zaburzenia widzenia (np. Niewyraźne widzenie), niedoczynność

tarczycy, wymioty i nudności. Niski poziom sodu w surowicy występował na ogół w ciągu pierwszych

3 miesięcy leczenia okskarbazepiną, chociaż byli to pacjenci, u których po raz pierwszy rozwinęło się

stężenie sodu w surowicy <125 mmol/l ponad 1 rok po rozpoczęciu leczenia (patrz punkt 4.4).

Strona 13 z 19

Działania

niepożądane

pochodzące

ze

zgłoszeń

spontanicznych

i

przypadki

opisane

w

piśmiennictwie (częstość nieznana)

: Następujące działania niepożądane obserwowano w okresie po

wprowadzeniu

okskarbazepiny

obrotu

pochodzą

zgłoszeń

spontanicznych

przeglądu

literatury.

Ponieważ

działania

zgłaszane

dobrowolnie

pochodzą

populacji

nieokreślonej

wielkości i nie można wiarygodnie oszacować ich częstości, która w związku z tym określono jako

nieznaną.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu

leczniczego.

Osoby

należące

fachowego

personelu

medycznego

powinny

zgłaszać

wszelkie

podejrzewane

działania

niepożądane

pośrednictwem

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Odnotowano pojedyncze przypadki przedawkowania. Maksymalną przyjętą dawką było

około 48 000 mg.

Objawy podmiotowe

Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej: hiponatremia

Zaburzenia oka: podwójne widzenie, zwężenie źrenic, nieostre widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, hiperkineza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie zmęczenia

Badania diagnostyczne: zmniejszenie częstości oddechów, wydłużenie odstępu QTc

Zaburzenia układu nerwowego: senność, zawroty głowy, ataksja oraz oczopląs, drżenie, zaburzenia

koordynacji (nieprawidłowa koordynacja), drgawki, ból głowy, śpiączka, utrata przytomności,

dyskineza

Zaburzenia psychiczne: agresja, pobudzenie, stany splątania

Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność

Postępowanie

Nie ma swoistego antidotum. W miarę potrzeby należy stosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Należy rozważyć usunięcie leku przez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywnego.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwpadaczkowe, pochodne karboksamidu

kod ATC: N03A F02.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie farmakologiczne okskarbazepiny wywierane jest głównie przez metabolit (MHD) (patrz

punkt 5.2). Uważa się, że mechanizm działania okskarbazepiny i MHD oparty jest głównie na

Strona 14 z 19

blokadzie

wrażliwych

napięcie

kanałów

sodowych,

prowadzi

stabilizacji

nadmiernie

pobudzonych błon komórek nerwowych, hamowania powtarzających się wyładowań neuronów oraz

zmniejszenia przekaźnictwa bodźców synaptycznych. Ponadto, do przeciwdrgawkowego działania

może

także

przyczyniać

się

wzmożone

przewodnictwo

potasowe

oraz

modulacja

zależnych

napięcia

kanałów

wapniowych.

odnotowano

żadnych

istotnych

interakcji

miejscami

receptorowymi neuroprzekaźników lub modulatorów w mózgu.

Okskarbazepina i jej aktywny metabolit (MHD) mają silne i skuteczne działanie przeciwdrgawkowe

zwierząt.

Związki

chroniły

gryzonie

przed

uogólnionymi

napadami

toniczno-klonicznym

i w mniejszym stopniu, przed napadami klonicznymi oraz zapobiegały lub zmniejszały częstość

przewlekle nawracających napadów częściowych u małp rezusów z implantami aluminiowymi. Nie

obserwowano

rozwoju

tolerancji

okskarbazepinę

(czyli

osłabienia

działania

przeciwdrgawkowego)

leczeniu

napadów

padaczkowych

toniczno-klonicznych

przypadku

codziennego podawania leku myszom i szczurom odpowiednio przez 5 dni lub 4 tygodnie

Indiach

przeprowadzono

prospektywne,

wieloośrodkowe,

nieporównywalne,

24-tygodniowe

obserwacyjne badanie post-marketingowe. Spośród badanej populacji 816 pacjentów, 256 pacjentów

pediatrycznych

miesiąca

lat)

uogólnionymi

napadami

padaczkowymi

toniczno-

klonicznymi

(wtórnymi

pierwotnymi)

leczono

pomocą

okskarbazepiny

monoterapii.

Początkowa dawka okskarbazepiny dla wszystkich pacjentów> 6 lat wynosiła 8-10 mg / kg / dobę,

podawana w 2 dawkach podzielonych. W przypadku 27 pacjentów w wieku od 1 miesiąca do 6 lat

zakres dawek dla dawki początkowej wynosił 4,62 - 27,27 mg / kg mc./dobę i 4,29 - 30,00 mg / kg

mc./dobę.

Pierwszorzędowym

punktem

końcowym

było

zmniejszenie

częstości

napadów

padaczkowych w stosunku do wartości wyjściowej w 24. tygodniu. W grupie wiekowej od 1 miesiąca

do 6 lat (n = 27) liczba napadów padaczkowych zmieniła się od 1 [zakres] [1-12] do 0 [0-2] , w grupie

wiekowej od 7 lat do 12 lat (n = 77) częstotliwość zmieniła się od 1 [1-22] do 0 [0-1], a w grupie

wiekowej 13-19 lat (n = 152), zmieniono częstotliwość od 1 [1-32] do 0 [0-3]. Nie zidentyfikowano

żadnych

szczególnych

zastrzeżeń

dotyczących

bezpieczeństwa

stosowania

pacjentów

pediatrycznych. Dane potwierdzające korzyści do ryzyka z badania dotyczącego dzieci w wieku

poniżej 6 lat są niejednoznaczne (patrz punkt 4.2). W oparciu o dane z randomizowanych badań

kontrolowanych,

stosowanie

okskarbazepiny nie jest

zalecane

u dzieci w

wieku

poniżej

6 lat,

ponieważ nie wykazano w sposób wystarczający bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 4.2).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

podaniu

doustnym

produktu

leczniczego

Oxcarbazepin

NeuroPharma,

okskarbazepina

jest

całkowicie wchłaniana i podlega intensywnej przemianie do farmakologicznie aktywnego metabolitu

(MHD).

Po jednorazowym podaniu dawki 600 mg produktu leczniczego Oxcarbazepin NeuroPharmana czczo

zdrowym

ochotnikom

płci

męskiej,

średnia

wartość

wynosiła

µmol/l

MHD,

przy

odpowiadającej jej medianie t

wynoszącej 4,5 godziny.

badaniu

bilansu

masy

prowadzonym

człowieka

wykazano,

zaledwie

całkowitej

radioaktywności w osoczu zależało od okskarbazepiny w postaci niezmienionej, około 70% zależało

od MHD a pozostałą ilość można było przypisać nieistotnym wtórnym metabolitom, które były

szybko eliminowane.

Pokarm nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania okskarbazepiny, dlatego produkt leczniczy

Oxcarbazepin NeuroPharma można zażywać zarówno w trakcie, jak i między posiłkami.

Dystrybucja

Względna objętość dystrybucji MHD wynosi 49 litrów.

Około

wiąże

się

białkami

surowicy,

głównie

albuminami.

zakresach

dawek

terapeutycznych wiązanie to jest niezależne od stężenia leku w surowicy. Okskarbazepina i MHD nie

wiążą się z grupą kwasową alfa-l-glikoproteiny.

Strona 15 z 19

Okskarbazepina i MHD przenikają przez łożysko. W jednym przypadku stwierdzono, że stężenia

MHD w osoczu matki i w osoczu noworodka były podobne.

Metabolizm

Okskarbazepina jest szybko metabolizowana przez enzymy cytozolowe w wątrobie do MHD, który

jest

głównie

odpowiedzialny

działanie

farmakologiczne

produktu

leczniczego

Oxcarbazepin

NeuroPharma.

jest

dalej

metabolizowany

przez

sprzęganie

kwasem

glukuronowym.

Niewielkie ilości (4% dawki) są utleniane do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu (pochodnej

10,11-dihydroksylowej, DHD).

Wydalanie

Okskarbazepina jest wydalana z organizmu głównie w postaci metabolitów, przeważnie przez nerki.

Ponad 95% dawki wydala się z moczem, w tym mniej niż 1% jako niezmieniona okskarbazepina.

Z kałem wydala się mniej niż 4% podanej dawki. Około 80% dawki wydalane jest z moczem albo

w postaci glukuronidów MHD (49%) lub jako niezmieniony MHD (27%), podczas gdy nieaktywny

związek DHD to około 3%, a 13% dawki to okskarbazepina w postaci sprzężonej.

Okskarbazepina jest szybko eliminowana z osocza; jej okres półtrwania wynosi pomiędzy 1,3 a 2,3

godzin, podczas gdy okres półtrwania MHD w osoczu wynosi średnio 9,3 + 1,8 godzin.

Liniowość lub nieliniowość

U pacjentów otrzymujących produkt leczniczy Oxcarbazepin NeuroPharma dwa razy na dobę stężenia

stanie

stacjonarnym

osiągane

osoczu

ciągu

2—3

dni.

osiągnięciu

stanu

stacjonarnego, farmakokinetyka MHD ma charakter liniowy i wykazuje zależność od dawki dla

zakresu dawek od 300 do 2400 mg na dobę.

Szczególne populacje

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Przeprowadzono badania farmakokinetyki i metabolizmu okskarbazepiny oraz MHD u zdrowych

ochotników oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, po podaniu jednorazowej doustnej

dawki

Łagodne

umiarkowane

zaburzenia

czynności

wątroby

miały

wpływu

farmakokinetykę okskarbazepiny ani MHD. Nie badano wpływu produktu leczniczego Oxcarbazepin

NeuroPharma u pacjentów z ciężki zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Istnieje

zależność

liniowa

pomiędzy

klirensem

kreatyniny

klirensem

nerkowym

MHD.

Oxcarbazepin NeuroPharma podawany jest w pojedynczej dawce 300 mg, u pacjentów z zaburzoną

czynnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) okres półtrwania w fazie eliminacji MHD ulega

wydłużeniu o 60-90% (16 do 19 godzin) a wartość AUC zwiększa się dwukrotnie w porównaniu

z osobami dorosłymi z prawidłową czynnością nerek (10 godzin).

Dzieci i młodzież

Farmakokinetyka

produktu

leczniczego

Oxcarbazepin

NeuroPharma

była

oceniana

badaniach

klinicznych u dzieci otrzymujących produkt leczniczy Oxcarbazepin NeuroPharma w dawce od 10 do

60 mg/kg mc. na dobę. Klirens MHD dostosowany do masy ciała zmniejsza się wraz z wiekiem

i zwiększaniem się masy ciała, osiągając wartości obserwowane u pacjentów dorosłych. Średni klirens

dostosowany do masy ciała u dzieci w wieku od 4 do 12 lat jest około 40% większy niż u pacjentów

dorosłych. Na tej podstawie oczekuje się, że ekspozycja na MHD u tych dzieci wynosi około 2/3

wartości spotykanych u pacjentów dorosłych leczonych podobną dawką w przeliczeniu na kg masy

ciała. Oczekuje się, że wraz ze zwiększaniem się masy ciała, u pacjentów w wieku 13 lat i starszych

klirens MHD w przeliczeniu na kg masy ciała zbliży się do wartości stwierdzonych u pacjentów

dorosłych.

Pacjentki w ciąży

Dane uzyskane od ograniczonej liczby kobiet wskazują, że stężenia MHD w osoczu mogą się

stopniowo zmniejszać przez cały okres ciąży (patrz punkt 4.6).

Strona 16 z 19

Pacjenci w podeszłym wieku

Po podaniu jednorazowym (300 mg) oraz wielokrotnym (600 mg na dobę) ochotnikom w podeszłym

wieku (60-82 lata) maksymalne stężenia w osoczu oraz wartości AUC dla MHD były o 30-60%

większe niż wartości uzyskane u młodszych ochotników (18-32 lata). Porównanie klirensu kreatyniny

u ochotników młodszych i w podeszłym wieku wskazuje, że różnice między grupami wynikały ze

związanego z wiekiem zmniejszenia wartości klirensu kreatyniny. Nie ma szczególnych zaleceń

dotyczących dawkowania, ponieważ dawki terapeutyczne są ustalane indywidualnie.

Płeć

obserwowano

różnic w

farmakokinetyce

produktu

leczniczego

zależnych

płci

dzieci,

dorosłych i osób w podeszłym wieku.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane

przedkliniczne

uzyskane

konwencjonalnych

farmakologicznych

badaniach

dotyczących

bezpieczeństwa stosowania oraz genotoksycznością okskarbazepiny i jej farmakologicznie czynnego

metabolitu, monohydroksypochodnej (MHD) nie wskazują na istnienie szczególnego zagrożenia dla

ludzi.

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym prowadzonych na szczurach zebrano dowody

na nefrotoksyczne działanie leku, czego nie obserwowano w badaniach na psach lub myszach.

Immunotoksyczność

Badania dotyczące immunostymulacji u myszy wykazały, iż MHD (a także w mniejszym stopniu

okskarbazepina) mogą wywoływać reakcję nadwrażliwości typu opóźnionego.

Genotoksyczność

W jednym teście Amesa

in vitro

bez aktywacji metabolicznej okskarbazepina zwiększała częstość

występowania mutacji w jednym z pięciu szczepów bakterii. Okskarbazepina i MHD powodowały

zwiększenie liczby aberracji chromosomowych i (lub) poliploidii w teście na komórkach jajnika

chomika chińskiego

in vitro

bez aktywacji metabolicznej. MHD dała ujemny wynik testu Amesa, nie

stwierdzono też aktywności mutagennej ani klastogennej okskarbazepiny lub MHD w teście na

komórkach V79 chomika chińskiego

in vitro.

Zarówno okskarbazepina, jak i MHD nie powodowały

działań klastogennych ani aneugenicznych (tworzenie mikrojąder) w teście na szpiku kostnym szczura

in vivo.

Toksyczny wpłvw na reprodukcję

Okskarbazepina nie miała wpływu na płodność samic i samców szczura po podaniu dawek doustnych

wysokości

mg/kg

dobę,

których

marginesu

bezpieczeństwa.

zastosowaniu MHD w dawkach porównywalnych do dawek stosowanych u ludzi, u samic zwierząt

obserwowano zaburzenia cyklu rujowego oraz zmniejszoną liczbę ciałek żółtych, implantacji i żywych

zarodków (patrz punkt 4.6).

Standardowe badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzone na gryzoniach i królikach

wykazały

zwiększenie

śmiertelności

zarodków

płodów

oraz

(lub)

opóźnienie

przed-

(lub)

pourodzeniowego rozwoju potomstwa po podaniu dawek toksycznych dla matki. Obserwowano

zwiększenie liczby wad rozwojowych u płodów szczura w jednym z ośmiu badań dotyczących

toksycznego działania leku na zarodek i płód, w których badano okskarbazepinę lub MHD w dawkach

powodujących również toksyczne działanie u matek (patrz punkt 4.6).

Rakotwórczość

W badaniach działania rakotwórczego u leczonych zwierząt obserwowano powstawanie nowotworów

wątroby (szczury i myszy), nowotworów jąder i z komórek ziarnistych narządów płciowych żeńskich

(szczury).

Występowanie

nowotworów

wątroby

było

najprawdopodobniej

skutkiem

indukcji

wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie to jest słabe lub nie występuje, choć nie można go

wykluczyć, u pacjentów stosujących okskarbazepinę. Nowotwory jąder mogły być indukowane przez

zwiększone stężenia hormonu luteinizującego. U ludzi nie obserwowano takiego zwiększenia stężenia,

dlatego uważa się, że tego typu nowotwory u szczurów nie mają znaczenia klinicznego dla ludzi.

Strona 17 z 19

W badaniu działania rakotwórczego MHD u szczurów obserwowano zależne od dawki zwiększenie

częstości występowania nowotworów z komórek ziarnistych w drogach płciowych (w obrębie szyjki

macicy

pochwy).

Zmiany

występowały

uzyskaniu

stężeń

leku

porównywalnych

z przewidywanym stężeniem w organizmie człowieka. Mechanizm powstawania tych nowotworów

nie został dotychczas w pełni wyjaśniony, ale może on mieć związek ze zwiększonym stężeniem

estradiolu właściwym dla szczurów. Znaczenie kliniczne obserwowanych zmian jest niejasne.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki powlekane 150 mg

Rdzeń tabletki:

krzemionka do użytku stomatologicznego

celuloza mikrokrystaliczna

hypromeloza (E464) 3 cP

hypromeloza 15 cP

opadry green

03F510008

hypromeloza

(E464) 15 cP

Krospowidon (typ A)

Magnezu stearynian (E470b)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464) 6cP

tytanu dwutlenek (E 171)

makrogol 8000

żelaza tlenek żółty (E 172)

żelaza tlenek czerwony (E 172)

żelaza tlenek czarny

(E 172)

talk

Tabletki powlekane 300 mg

Rdzeń tabletki:

krzemionka do użytku stomatologicznego

celuloza mikrokrystaliczna

hypromeloza (E464) 3 cP

hypromeloza (E464)15 cP

krospowidon

(typ A) (E1202)

magnezu stearynian

(E470b)

Otoczka tabletki:

opadry yellow

03F520067

hypromeloza

tytanu dwutlenek (E 171)

makrogol 8000

żelaza tlenek żółty (E 172)

żelaza tlenek czerwony (E 172)

talk

Tabletki powlekane 600 mg

Strona 18 z 19

Rdzeń tabletki:

krzemionka do użytku stomatologicznego

celuloza mikrokrystaliczna

hypromeloza (E464) 3cP

hypromeloza (E464) 15 cP

krospowidon

(typ A) (E1202)

magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

opadry pink

03F540043

hypromeloza (E464)

tytanu dwutlenek (E 171)

makrogol 8000

żelaza tlenek żółty (E 172)

żelaza tlenek czerwony (E 172)

talk

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres ważności

3 lata.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Materiał blistra: PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Blistry po 10, 50, 100, 200 lub 1000 (opakowanie szpitalne) tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.

PODMIOT

ODPOWIEDZIALNY

POSIADAJĄCY

POZWOLENIE

NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-

Straße

40764 Langenfeld

Niemcy

8.

NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Strona 19 z 19

9.

DATA

WYDANIA

PIERWSZEGO

POZWOLENIA

NA

DOPUSZCZENIE

DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.

DATA

ZATWIERDZENIA

LUB

CZĘŚCIOWEJ

ZMIANY

TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.03.2019

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację