Otrivin Regeneracja (1 mg + 50 mg)/ml aerozol do nosa, roztwór

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Xylometazolini hydrochloridum; Dexpanthenolum
Dostępny od:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
Kod ATC:
R01AB06
INN (International Nazwa):
Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum
Dawkowanie:
(1 mg + 50 mg)/ml
Forma farmaceutyczna:
aerozol do nosa, roztwór
Podsumowanie produktu:
1 butelka 10 ml, 05909991388522, OTC
Numer pozwolenia:
25017

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Otrivin Regeneracja, (1 mg + 50 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

Xylometazolini hydrochloridum + Dexpanthenolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Otrivin Regeneracja i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrivin Regeneracja

Jak stosować lek Otrivin Regeneracja

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Otrivin Regeneracja

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Otrivin Regeneracja w jakim celu się go stosuje

Lek Otrivin Regeneracja ma postać aerozolu do nosa.

Lek Otrivin Regeneracja zawiera substancję czynną ksylometazoliny chlorowodorek, która ma

działanie obkurczające naczynia krwionośne i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Lek Otrivin Regeneracja zawiera także substancję czynną deksopantenol, który jest pochodną

witaminy – kwasu pantotenowego.Wspomaga on gojenie się ran i chroni błonę śluzową nosa.

Lek Otrivin Regeneracja jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku od

12 lat:

w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa, a także jako

leczenie wspomagające gojenie ran skóry i błony śluzowej, w łagodzeniu naczynioruchowego

zapalenia błony śluzowej nosa i leczeniu utrudnionego oddychania przez nos po przebytej operacji

nosa,

w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa związanym z

ostrym zapaleniem zatok przynosowych (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Otrivin Regeneracja

Kiedy nie stosować leku

Otrivin Regeneracja

jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub deksopantenol, lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa, w tym także z powstawaniem

strupów (suche lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa),

jeśli pacjent miał zabieg chirurgiczny wykonywany przez nos, np. usunięcie przysadki lub

jakikolwiek inny zabieg chirurgiczny z odsłonięciem opon mózgowych,

jeżeli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie w oku, a zwłaszcza jaskra wąskiego kąta,

u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Otrivin Regeneracja należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą:

jeśli pacjent jest leczony inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitorami IMAO) lub

otrzymywał te leki w okresie ostatnich dwóch tygodni, a także jeśli otrzymywał inne leki, które

mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego,

jeśli pacjent ma ciężką chorobę układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa) lub

wysokie ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze),

jeśli pacjent ma guz nadnerczy (guz chromochłonny),

jeśli pacjent ma zaburzenia metaboliczne, takie jak nadczynność tarczycy lub cukrzyca,

jeśli pacjent ma chorobę metaboliczną (porfiria),

jeśli pacjent ma rozrost gruczołu krokowego (powiększenie prostaty).

W celu uniknięcia szerzenia się zakażenia jedno opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez

jednego pacjenta, a końcówkę należy opłukać po użyciu.

W bardzo rzadkich przypadkach ksylometazolina może powodować bezsenność. W takim przypadku,

należy starać się unikać stosowania leku późnym wieczorem lub w nocy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej narażeni na działania niepożądane tego leku.

W trakcie długo utrzymującego się przeziębienia lek należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza

ze względu na ryzyko ścieńczenia błony śluzowej nosa.

Dzieci i młodzież

Należy unikać długotrwałego stosowania leku (dłużej niż przez dziesięć kolejnych dni) oraz jego

stosowania w dawkach większych niż zalecane, zwłaszcza u dzieci, ponieważ może to spowodować

przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji zwężenie dróg oddechowych. Kontynuowanie

stosowania leku może prowadzić do wtórnego polekowego obrzęku i zaniku błony śluzowej nosa.

Stężenie substancji czynnych w leku Otrivin Regeneracja dobrano z przeznaczeniem do stosowania u

osób dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, w związku z czym leku nie należy stosować u

niemowląt ani u dzieci w wieku do 12 lat.

Dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 11 lat dostępne są odpowiednie leki w postaci aerozolu do

nosa, zawierające mniejszą dawkę substancji czynnej zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa –

ksylometazoliny chlorowodorku.

Otrivin Regeneracja a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Otrivin Regeneracja jednocześnie z lekami poprawiającymi nastrój (inhibitorami

monoaminooksydazy bądź trój- i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi), jak też innymi

lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze, może powodować wzrost ciśnienia krwi będący wynikiem

działania tych substancji na układ sercowo-naczyniowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ksylometazoliny chlorowodorku i

deksopantenolu u kobiet w ciąży, dlatego leku Otrivin Regeneracja nie należy stosować u kobiet w

ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy ksylometazolina i deksopantenol przenikają do mleka ludzkiego, dlatego leku

Otrivin Regeneracja nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Wpływ na płodność

Brak wystarczających danych na temat wpływu ksylometazoliny chlorowodorku i deksopantenolu na

płodność u ludzi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Działania niepożądane nie powinny wystąpić, gdy lek ten stosowany jest w zalecanych dawkach.

Jednak jeśli pacjent będzie odczuwał ospałość lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani

obsługiwać maszyn.

Lek Otrivin Regeneracja zawiera benzalkoniowy chlorek

Substancja ta może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa.

Jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek dyskomfort podczas stosowania leku Otrivin Regeneracja, należy

poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

3.

Jak stosować lek Otrivin Regeneracja

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

Lek Otrivin Regeneracja jest przeznaczony do stosowania do nosa.

1. Zdjąć nasadkę ochronną z końcówki aplikatora.

2. Przed pierwszym podaniem należy kilka razy nacisnąć pompkę, aż do uwolnienia się mgiełki leku

w powietrze.

Nie ma potrzeby powtarzania tej czynności przy kolejnych podaniach leku.

Pompka będzie gotowa do dalszego używania przez cały zalecany okres stosowania.

Jeśli jednak po naciśnięciu pompki nie uwolni się lek lub jeśli produkt nie będzie używany przez kilka

dni, wówczas należy ponownie przygotować lek, poprzez dwukrotne naciśnięcie pompki.

Należy zachować ostrożność, aby nie rozpylić leku do oczu.

3. Oczyścić nos.

4. Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem przytrzymując dno butelki, a końcówkę trzymać między

dwoma palcami.

5. Lekko pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.

6. Nacisnąć pompkę i jednocześnie delikatnie wciągnąć nosem powietrze. Powtórzyć czynności

podczas podawania leku do drugiego otworu nosowego.

7. Bezpośrednio po użyciu przetrzeć końcówkę aplikatora i nałożyć nasadkę.

8. W celu uniknięcia szerzenia się zakażenia opakowanie aerozolu powinno być stosowane tylko przez

jedną osobę.

Dawkowanie

U osób dorosłych i młodzieży, o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować jedną dawkę aerozolu

Otrivin Regeneracja do każdego otworu nosowego, maksymalnie 3 razy na dobę, stosownie do

potrzeb. Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości oraz od odpowiedzi klinicznej. Nie należy

stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Czas trwania leczenia

Leku Otrivin Regeneracja nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni, chyba że lekarz wyraźnie zaleci

dłuższe stosowanie.

Ciągłe stosowanie tego leku może prowadzić do przewlekłego obrzęku, a ostatecznie do utraty błony

śluzowej nosa.

Stosowanie u dzieci

Leku Otrivin Regeneracja nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Patrz punkt 2

Kiedy

nie stosować leku

Otrivin Regeneracja.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrivin Regeneracja

W przypadku przedawkowania lub przypadkowego połknięcia mogą wystąpić następujące objawy:

zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, gorączka, pocenie się, bladość, niebieskie wargi (sinica),

nudności, skurcze, zaburzenia sercowo-naczyniowe, takie jak zaburzenia rytmu serca (tachykardia,

bradykardia, inne arytmie), zapaść krążeniowa, zatrzymanie akcji serca, wysokie ciśnienie krwi

(nadciśnienie tętnicze), zaburzenia dotyczące płuc (obrzęk płuc, trudności w oddychaniu), zaburzenia

psychiczne.

Może również wystąpić senność, obniżenie temperatury ciała, zmniejszenie częstości akcji serca,

obniżenie ciśnienia krwi przypominające wstrząs, niewydolność oddechowa i utrata przytomności

(śpiączka). W przypadku podejrzenia przedawkowania należy natychmiast skontaktować się

zlekarzem. Opcjonalnie mogą zostać podjęte odpowiednie działania.

Pominięcie zastosowania leku Otrivin Regeneracja

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować

leczenie zgodnie z zalecanym dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u nie więcej niż 1 na 100 osób)

reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych)

Rzadkie działania niepożądane (występują u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

kołatanie serca,

przyspieszone bicie serca (tachykardia),

podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

pobudzenie,

bezsenność,

zmęczenie (senność, uspokojenie),

bóle głowy,

omamy (szczególnie u dzieci),

nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca),

zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku osłabienia działania leku,

krwawienie z nosa,

skurcze (szczególnie u dzieci)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa,

kichanie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi

odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Otrivin Regeneracja

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 24 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Otrivin Regeneracja

Substancjami czynnymi leku są ksylometazoliny chlorowodorek i deksopantenol.

Jedna dawka 0,1 ml roztworu aerozolu zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg

deksopantenolu.

Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek (roztwór), potasu diwodorofosforan, disodu

fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Otrivin Regeneracja

i co zawiera opakowanie

Lek Otrivin Regeneracja ma postać bezbarwnego, przezroczystego roztworu.

Opakowanie leku to plastikowa butelka o pojemności 15 ml z dozownikiem i aplikatorem z nasadką

ochronną, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 10 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Wytwórca

Medana Pharma S.A.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 57

98-200 Sieradz, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

styczeń 2019

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku są dostępne na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje dla użytkownika

Funkcja zdrowego nosa polega na ogrzewaniu, nawilżaniu i filtrowaniu wdychanego powietrza.

Chroni to oskrzela przed zimnym powietrzem z zewnątrz i zapobiega wysychaniu nosa. Wnętrze nosa

jest pokryte dobrze ukrwioną błoną śluzową.

Błona śluzowa może ulegać uszkodzeniu w wyniku różnych czynników, takich jak przeziębienie lub

zabiegi chirurgiczne.

Prowadzi to do obrzęku błony śluzowej nosa, co z kolei utrudnia oddychanie przez nos i powoduje

uczucie „zatkanego nosa”.

Aerozol do nosa Otrivin Regeneracja zawierający ksylometazoliny chlorowodorek i deksopantenol

jako substancje czynne stosuje się bezpośrednio na błonę śluzową nosa w celu przeciwdziałania

obrzękowi spowodowanemu przeziębieniem lub zabiegiem chirurgicznym w obrębie nosa.

Ksylometazoliny chlorowodorek w ciągu kilku minut po podaniu powoduje długotrwałe zmniejszenie

obrzęku błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie przez nos.

To działanie jest dodatkowo zwiększone dzięki połączeniu z deksopantenolem. Deksopantenol jest

pochodną kwasu pantotenowego – witaminy, która jest potrzebna we wszystkich tkankach organizmu

ludzkiego i występuje w codziennej diecie.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Otrivin Regeneracja, (1 mg + 50 mg)/ml, aerozol do nosa, roztwór

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu aerozolu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu.

Jedna dawka 0,1 ml roztworu aerozolu zawiera 0,1 mg chlorowodorku ksylometazoliny i 5,0 mg

deksopantenolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każdy 1 ml roztworu aerozolu zawiera 0,2 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do nosa, roztwór

Bezbarwny, przezroczysty roztwór

pH: 5,5–6,5

osmolalność: 435–475 mOsmol/kg

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Otrivin Regeneracja jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat:

- w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz pobudzenia

gojenia się błony śluzowej, w leczeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa i

utrudnionego oddychania przez nos po przebytej operacji nosa,

- w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w zapaleniu błony śluzowej nosa związanym z

ostrym zapaleniem zatok przynosowych (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok).

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania donosowego.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego stosownie do potrzeb, lecz nie więcej niż 3 razy

na dobę.

Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz od odpowiedzi klinicznej.

Każda odmierzona dawka aerozolu Otrivin Regeneracja odpowiada 0,1 ml roztworu zawierającego

0,1 mg ksylometazoliny i 5 mg deksopantenolu.

Produktu leczniczego Otrivin Regeneracja nie należy stosować dłużej niż przez 7 kolejnych dni, chyba

że lekarz zaleci inaczej.

Dzieci i młodzeż

Otrivin Regeneracja jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz

punkt 4.3).

Sposób podawania

Otrivin Regeneracja należy rozpylić do każdego otworu nosowego, trzymając butelkę pionowo.

Przed pierwszym użyciem należy 3 razy nacisnąć pompkę, aż do pojawienia się w powietrzu jednolitej

mgiełki. Po uruchomieniu pompka jest gotowa do regularnego, codziennego stosowania przez cały

okres leczenia.

Jeśli po naciśnięciu pompki nie uwolni się aerozol lub jeśli produkt leczniczy nie

będzie używany przez kilka dni, wówczas należy ponownie przygotować produkt do użycia, poprzez

dwukrotne naciśnięcie pompki.

Należy zachować ostrożność, aby nie rozpylić produktu do oczu.

Oczyścić nos.

Butelkę należy trzymać pionowo, kciukiem przytrzymując dno butelki, a końcówkę trzymając

między dwoma palcami.

Lekko pochylić głowę do przodu i umieścić końcówkę w otworze nosowym.

Rozpylić produkt, jednocześnie delikatnie wciągnąć powietrze nosem. Powtórzyć powyższe

czynności w drugim otworze nosowym.

Bezpośrednio po użyciu przetrzeć końcówkę i nałożyć nasadkę.

W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażenia opakowanie aerozolu powinno być stosowane

tylko przez jedną osobę.

4.3

Przeciwwskazania

Tego produktu leczniczego nie należy stosować w następujących przypadkach:

nadwrażliwość na ksylometazoliny chlorowodorek, deksopantenol lub na którąkolwiek substancję

pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa (

rhinitis sicca

) lub zanikowe zapalenie błony śluzowej

nosa

podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, zwłaszcza w przypadku jaskry wąskiego kąta

po przezklinowym usunięciu przysadki lub po zabiegach chirurgicznych z odsłonięciem opony

twardej

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Otrivin Regeneracja podobnie jak inne leki sympatykomimetyczne, należy stosować ostrożnie u

pacjentów wykazujących silną reakcję na substancje o działaniu adrenergicznym z objawami, takimi

jak bezsenność, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia rytmu serca lub podwyższone ciśnienie krwi.

Ten produkt leczniczy można stosować wyłącznie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka

związanego z jego stosowaniem u pacjentów:

leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) lub otrzymujących te leki w okresie

ostatnich dwóch tygodni, a także otrzymujących inne leki, które mogą powodować

podwyższenie ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.5),

z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. chorobą wieńcową) lub

nadciśnieniem tętniczym,

z guzem chromochłonnym nadnerczy,

z zaburzeniami metabolicznymi (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca),

z porfirią,

z rozrostem gruczołu krokowego.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, opakowanie produktu leczniczego nie

powinno być stosowane przez więcej niż jedną osobę, a końcówkę należy opłukać po użyciu.

W bardzo rzadkich przypadkach ksylometazolina może powodować bezsenność. Jeśli występuje

bezsenność, należy starać się unikać stosowania produktu leczniczego późnym wieczorem lub w nocy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej narażeni na działania niepożądane tego produktu

leczniczego.

W trakcie długo utrzymującego się przeziębienia produkt leczniczy należy stosować wyłącznie pod

nadzorem lekarza ze względu na ryzyko ścieńczenia błony śluzowej nosa.

Otrivin Regeneracja zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie lub obrzęk

błony śluzowej nosa.

Inne informacje:

Długotrwałe stosowanie leków sympatykomimetycznych lub stosowanie ich w dawkach większych

niż zalecane może powodować przekrwienie błony śluzowej nosa i w konsekwencji zwężenie dróg

oddechowych. Kontynuowanie stosowania produktu leczniczego (w przypadku stosowania przez

więcej niż dziesięć kolejnych dni) może prowadzić do wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej

nosa (

rhinitis medicamentosa

) i zaniku błony śluzowej nosa (ozeny).

W łagodniejszych przypadkach lek sympatykomimetyczny można podawać do jednego otworu

nosowego, a gdy objawy ustąpią, można go podać do drugiego otworu nosowego, tak aby utrzymać

możliwość przynajmniej częściowego oddychania przez nos.

4.5

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ksylometazoliny chlorowodorek:

Ze względu na podwyższanie ciśnienia tętniczego przez ksylometazolinę, podczas jednoczesnego

stosowania tej substancji z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) bądź trój- i

czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak też innymi produktami leczniczymi

zwiększającymi ciśnienie tętnicze, może nastąpić zwiększenie ciśnienia krwi będące wynikiem

działania tych leków na układ sercowo-naczyniowy (patrz punkt 4.4).

Otrivin Regeneracja i inne leki mogące zwiększyć ciśnienie tętnicze mogą wzajemnie nasilać swoje

działania hipertensyjne.

Deksopantenol:

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ksylometazoliny chlorowodorku i

deksopantenolu u kobiet w ciąży, dlatego produktu leczniczego Otrivin Regeneracja nie należy

stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy ksylometazolina i deksopantenol przenikają do mleka ludzkiego, dlatego produktu

leczniczego Otrivin Regeneracja nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Wpływ na płodność

Brak wystarczających danych na temat wpływu ksylometazoliny i (lub) deksopantenolu na płodność u

ludzi.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ten produkt leczniczy stosowany zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu lub wywiera nieistotny

wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak jeśli lek powoduje senność,

wówczas pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8

Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów

oraz częstością występowania według następującej konwencji: bardzo często (

1/10), często (

1/100

do <1/10), niezbyt często (

1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko

(<1/10 000), częstość nieznana (częstości nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), bóle głowy, omamy (głównie u

dzieci)

Zaburzenia serca

Rzadko: kołatanie serca, tachykardia

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: zwiększony obrzęk błony śluzowej w wyniku osłabienia działania leku, krwawienie z

nosa

Częstość nieznana: uczucie pieczenia lub suchości błony śluzowej nosa, kichanie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko: skurcze (szczególnie u dzieci)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Ksylometazoliny chlorowodorek:

Objawy

Obraz kliniczny przedawkowania pochodnych imidazolu może być mylący, ponieważ fazy

pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego mogą występować

naprzemiennie z fazami hamowania.

Szczególnie u dzieci przedawkowanie często prowadzi do wystąpienia działań ze strony ośrodkowego

układu nerwowego z drgawkami i śpiączką, bradykardią, bezdechem i nadciśnieniem tętniczym, po

którym może nastąpić niedociśnienie tętnicze.

Objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego to: niepokój, pobudzenie, omamy i drgawki.

Objawy zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego to: obniżenie temperatury ciała,

ospałość, senność i śpiączka.

Ponadto mogą wystąpić następujące objawy: zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, pocenie się,

gorączka, bladość, sinica, nudności, tachykardia, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie

akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obniżenie ciśnienia krwi przypominające wstrząs, obrzęk płuc,

zaburzenia oddychania i bezdech.

Postępowanie

W przypadku ciężkiego przedawkowania wskazane jest intensywne leczenie szpitalne. Ze względu na

szybkie wchłanianie ksylometazoliny należy natychmiast zastosować węgiel aktywny (adsorbent),

sodu siarczan (środek przeczyszczający) lub płukanie żołądka (w przypadku dużych ilości). W celu

obniżenia ciśnienia krwi można zastosować lek blokujący nieselektywnie receptory alfa-

adrenergiczne. Środki wazopresyjne są przeciwwskazane. W razie konieczności należy podać leki

przeciwgorączkowe, leki przeciwdrgawkowe oraz tlen.

Deksopantenol:

Kwas pantotenowy i jego pochodne, w tym deksopantenol, wykazują małą toksyczność.

W razie przedawkowania nie jest konieczne szczególne postępowanie.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Sympatykomimetyki w skojarzeniu z innymi lekami, z wyjątkiem

kortykosteroidów.

Kod ATC: R 01 AB 06

Ksylometazoliny chlorowodorek wykazuje działanie obkurczające naczynia krwionośne i w ten

sposób zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Deksopantenol jest pochodną kwasu pantotenowego – witaminy, która charakteryzuje się

właściwościami wspomagającymi gojenie się ran i ochronę błony śluzowej.

Ksylometazoliny chlorowodorek:

Ksylometazoliny chlorowodorek, będący pochodną imidazolu, to lek o działaniu

sympatykomimetycznym, działający głównie na receptory α-adrenergiczne. Jest lekiem

obkurczającym naczynia krwionośne, w wyniku czego zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony

śluzowej nosa. Działanie to występuje w ciągu 5–10 minut, ułatwiając oddychanie przez nos dzięki

zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej i ułatwieniu odprowadzania wydzieliny.

Deksopantenol:

Deksopantenol (alkohol D-(+)pantotenylowy) jest alkoholowym analogiem kwasu pantotenowego i

wykazuje taką samą aktywność biologiczną jak kwas pantotenowy w wyniku pośredniej konwersji.

Jest to związane z prawoskrętną konfiguracją D. Kwas pantotenowy i jego sole są witaminami

rozpuszczalnymi w wodzie, a po przekształceniu w organizmie do głównego składnika koenzymu A

związek ten bierze udział w wielu procesach metabolicznych, np. ułatwia syntezę białek i

kortykosteroidów, a także wytwarzanie przeciwciał. Koenzym A jest ważny między innymi w

wytwarzaniu lipidów, na przykład tłuszczowej tkanki podskórnej, która pełni ważną funkcję ochronną,

jak również w acetylacji aminocukrów, które uczestniczą w syntezie różnych mukopolisacharydów.

Deksopantenol ma właściwości ochronne nabłonka i wspomaga gojenie się ran.

Podawanie deksopantenolu szczurom z niedoborem deksopantenolu miało troficzny wpływ na skórę.

Stosowany zewnętrznie deksopantenol/pantenol może kompensować zwiększone zapotrzebowanie na

kwas pantotenowy w uszkodzeniach skóry lub błony śluzowej.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Ksylometazoliny chlorowodorek:

W przypadku donosowego podawania ksylometazoliny chlorowodorku wchłonięta ilość leku może

być wystarczająca do wywołania działania ogólnoustrojowego, np. w obrębie ośrodkowego układu

nerwowego i (lub) układu sercowo-naczyniowego.

Brak danych farmakokinetycznych z badań przeprowadzonych u ludzi.

Deksopantenol:

Deksopantenol jest wchłaniany przez skórę i utleniany enzymatycznie do kwasu pantotenowego w

organizmie. W osoczu witamina ta jest transportowana w postaci związanej z białkami. Kwas

pantotenowy jest składnikiem koenzymu A, który bierze udział w wielu procesach biochemicznych.

Brak szczegółowych badań dotyczących metabolizmu deksopantenolu w obrębie skóry i błony

śluzowej. Od 60 do 70% dawki podanej doustnie jest wydalane w moczu, a 30 do 40% z kałem.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące bezpieczeństwa ksylometazoliny i deksopantenolu nie ujawniają

szczególnego zagrożenia podczas stosowania zalecanych dawek produktu leczniczego w prawidłowy

sposób.

Na podstawie badań toksyczności po wielokrotnym podaniu donosowym ksylometazoliny u psów nie

stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Wynik badania

in vitro

dotyczącego mutagenności

u bakterii był ujemny. Brak danych na temat działania rakotwórczego. U szczurów i królików nie

zaobserwowano działań teratogennych. Dawki większe niż terapeutyczne powodowały śmierć zarodka

lub zmniejszenie wzrostu płodu. U szczurów obserwowano zahamowanie wytwarzania mleka. Brak

dowodów potwierdzających wpływ na zaburzenia płodności.

Kwas pantotenowy i jego pochodne, w tym deksopantenol, wykazują bardzo niską toksyczność. W

odniesieniu do ostrej toksyczności doustnej deksopantenolu/pantenolu obliczono, że wartość LD

myszy wynosi 6,25 g/kg masy ciała, a wartość LD

u królików wynosi 3,0 g/kg masy ciała. Nie ma

dostępnych danych naukowych na temat działania mutagennego, rakotwórczego i teratogennego.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan dwunastowodny

Potasu diwodorofosforan

Benzalkoniowy chlorek, roztwór

Woda oczyszczona

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3

Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania: 24 tygodnie.

Nie należy stosować tego produktu leczniczego po upływie terminu ważności.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE o pojemności 15 ml, z pompką dozującą z PP/LDPE/IIR i aplikatorem donosowym z

PP z nasadką ochronną z PE w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 10 ml roztworu.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego

do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 25017

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.12.2018 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.01.2019 r.

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację