Levetiracetam Accord 100 mg/ml roztwór doustny

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Levetiracetamum
Dostępny od:
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Kod ATC:
N03AX14
INN (International Nazwa):
Levetiracetamum
Dawkowanie:
100 mg/ml
Forma farmaceutyczna:
roztwór doustny
Podsumowanie produktu:
1 butelka 150 ml + strzykawka 1 ml, 5909991374518, Rp; 1 butelka 150 ml + strzykawka 3 ml, 5909991374525, Rp; 1 butelka 300 ml + 1 strzykawka 10 ml, 5909991374501, Rp
Numer pozwolenia:
24777

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Levetiracetam Accord, 100 mg/ml, roztwór doustny

Levetiracetamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku lub podaniem leku

dziecku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Levetiracetam Accord i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Accord

Jak stosować lek Levetiracetam Accord

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Levetiracetam Accord

Zawartość opakowania i inne informacje

l.

Co to jest lek Levetiracetam Accord i w jakim celu się go stosuje

Lek Levetiracetam Accord jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu

napadów w padaczce).

Lek Levetiracetam Accord jest stosowany:

w monoterapii (stosowanie tylko jednego leku) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od

16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie

uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia.

jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym:

u dorosłych, młodzieży dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia w leczeniu

napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia

u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w

leczeniu napadów mioklonicznych,

u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką; w leczeniu napadów

toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Levetiracetam Accord

Kiedy nie stosować leku Levetiracetam Accord

jeśli pacjent ma uczulenie

na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub na którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Levetiracetam Accord należy zwrócić się do lekarza:

Jeśli stwierdzono u pacjenta chorobę nerek, lek Levetiracetam Accord należy stosować zgodnie

z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.

Jeśli zaobserwowano jakiekolwiek spowolnienie wzrostu lub niespodziewane przedwczesne

dojrzewanie dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak Levetiracetam

Accord, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze.W przypadku objawów

depresji i (lub) myśli samobójczych, należy skontaktować się z lekarzem.

Levetiracetam Accord a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach

dostępnych bez recepty.

Levetiracetam Accord z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Levetiracetam Accord można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Ze względów

bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania leku Levetiracetamu nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Levetiracetam Accord nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie

konieczne. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu. W badaniach na

zwierzętach lek Levetiracetam Accord podawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli

napadów drgawkowych, wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość.

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Levetiracetam Accord może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi

lub maszyn, gdyż stosowanie tego leku może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na

początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca sie prowadzenia pojazdów i obsługi

maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Lek Levetiracetam Accord zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu

parahydroksybenzoesan i maltitol

Lek Levetiracetam Accord roztwór zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu

parahydroksybenzoesan (E216), które mogą wywołać reakcję alergiczną (możliwe reakcje typu

późnego).

Lek Levetiracetam Accord zawiera także maltitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

3.

Jak stosować lek Levetiracetam Accord

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować liczbę tabletek zgodną z zaleceniemi lekarza.

Lek Levetiracetam Accord musi być przyjmowany dwa razy na dobę, rano i wieczorem, mniej więcej

o tej samej porze każdego dnia.

Roztwór doustny należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Monoterapia

Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 lat):

W celu odmierzenia właściwej dawki należy użyć 10 ml strzykawki dostępnej w opakowaniu leku

przeznaczonym dla dzieci w wieku 4 lat i starszych pacjentów.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Lek Levetiracetam Accord należy przyjmować dwa razy na dobę, w dwóch równych dawkach

podzielonych, każda z dawek pomiędzy 5 ml (500 mg) a 15 ml (1500 mg).

Jeżeli pacjent przyjmuje lek Levetiracetam Accord po raz pierwszy, lekarz zaleci najpierw mniejszą

dawkę

przez 2 tygodnie, a dopiero potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną dawkę.

Leczenie wspomagające

Dawka u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej:

W celu odmierzenia właściwej dawki należy użyć 10 ml strzykawki dostępnej w opakowaniu leku

przeznaczonego dla dzieci w wieku 4 lat i starszych pacjentów.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Lek Levetiracetam Accord należy przyjmować dwa razy na dobę, w dwóch równych dawkach

podzielonych, każda z dawek pomiędzy 5 ml (500 mg) a 15 ml (1500 mg).

Dawka u dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych

Lekarz przepisze najbardziej odpowiednią postać leku Levetiracetam Accord w zależności od wieku,

masy ciała i dawki.

Dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat

należy odmierzyć właściwą dawkę używając 3 ml

strzykawki dostępnej w opakowaniu.

Dla dzieci w wieku powyżej 4 lat

należy odmierzyć właściwą dawkę używając 10 ml strzykawki

dostępnej w opakowaniu.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Lek Levetiracetam Accord należy przyjmować dwa razy na dobę, w dwóch równych dawkach

podzielonych, każda z dawek pomiędzy 0,1 ml (10 mg) a 0,3 ml (30 mg) na kg masy ciała dziecka

(przykładowe dawkowanie w tabeli poniżej).

Masa ciała

Dawka początkowa:

0,1 ml/kg mc. dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

0,3 ml/kg mc. dwa razy na dobę

6 kg

0,6 ml dwa razy na dobę

1,8 ml dwa razy na dobę

8 kg

0,8 ml dwa razy na dobę

2,4 ml dwa razy na dobę

10 kg

1 ml dwa razy na dobę

3 ml dwa razy na dobę

15 kg

1,5 ml dwa razy na dobę

4,5 ml dwa razy na dobę

20 kg

2 ml dwa razy na dobę

6 ml dwa razy na dobę

25 kg

2,5 ml dwa razy na dobę

7,5 ml dwa razy na dobę

od 50 kg

5 ml dwa razy na dobę

15 ml dwa razy na dobę

Dawka u niemowląt (w wieku od 1 miesiąca życia do poniżej 6 miesięcy)

Dla niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia

do poniżej 6 miesięcy należy odmierzyć właściwą dawkę

używając 1 ml strzykawki dostępnej w opakowaniu.

Zazwyczaj stosowana dawka:

Lek Levetiracetam Accord należy przyjmować dwa razy dobę, w dwóch równych dawkach

podzielonych, każda z dawek pomiędzy 0,07 ml (7 mg) a 0,21 ml (21 mg) na kg masy ciała

niemowlęcia (przykładowe dawkowanie w tabeli poniżej).

Masa ciała

Dawka początkowa:

0,07 ml/kg mc. dwa razy na

dobę

Dawka maksymalna:

0,21 ml/kg mc. dwa razy na

dobę

4 kg

0,3 ml dwa razy na dobę

0,85 ml dwa razy na dobę

5 kg

0,35 ml dwa razy na dobę

1,05 ml dwa razy na dobę

6 kg

0,45 ml dwa razy na dobę

1,25 ml dwa razy na dobę

7 kg

0,5 ml dwa razy na dobę

1,5 ml dwa razy na dobę

Sposób podawania:

Po odmierzeniu właściwej dawki leku Levetiracetam Accord roztwór doustny można rozcieńczyć

w szklance wody lub w butelce do karmienia dziecka.

Instrukcja przygotowania leku do użycia:

otworzyć butelkę: nacisnąć zakrętkę i przekręcić w stronę przeciwną do ruchu wskazówek

zegara (rysunek 1)

oddzielić łącznik od strzykawki (rysunek 2). Umieścić łącznik w szyjce butelki (rysunek 3).

Upewnić się, że jest dobrze zamocowany.

wcisnąć strzykawkę dozującą w otwór łącznika (rysunek 4). Odwrócić butelkę do góry dnem

(rysunek 5)

nabrać do strzykawki niewielką ilość roztworu przez pociągnięcie tłoczka w dół (rysunek 5A),

następnie wciskając tłoczek, usunąć pęcherzyki powietrza ze strzykawki (rysunek 5B).

Pociągnąć tłoczek w dół do miejsca na podziałce odpowiadającego zaleconej przez lekarza

dawce w mililitrach (ml) (rysunek 5C).

Odwrócić butelkę (rysunek 6A). Wyjąć strzykawkę z łącznika (rysunek 6B

).

Wycisnąć zawartość strzykawki do szklanki wody lub butelki do karmienia dziecka, naciskając

tłok strzykawki (rysunek 7).

Wypić całą zawartość szklanki/butelki do karmienia dziecka.

Zamknąć butelkę plastikową zakrętką.

Wypłukać strzykawkę wodą (rysunek

Czas trwania leczenia:

Lek Levetiracetam Accord stosowany jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować

leczenie lekiem Levetiracetam Accord tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

Nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, ponieważ może to

spowodować zwiększenie częstości napadów padaczkowych. Jeśli lekarz zadecyduje

o przerwaniu leczenia, poinformuje także, w jaki sposób należy stopniowo odstawiać lek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Levetiracetam Accord

Możliwe działania niepożądane po przedawkowaniu leku Levetiracetam Accord to senność,

pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty. Lekarz zaleci najlepsze, możliwe leczenie przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Levetiracetam Accord

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek

leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Levetiracetam Accord

Jeżeli leczenie lekiem Levetiracetam Accord ma zostać przerwane, lek powinien być odstawiany

stopniowo, w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

Jeśli lekarz zadecyduje o przerwaniu leczenia, poinformuje także, w jaki sposób należy stopniowo

odstawiać lek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z tych działań niepożądanych, jak senność, zmęczenie lub zawroty głowy, są częstsze na

początku leczenia lub podczas zwiększania dawki leku. Działania te powinny z czasem się osłabić.

Bardzo często:

mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła;

senność, bóle głowy.

Często:

mogące wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów

jadłowstręt (utrata apetytu);

depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość;

drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość (brak energii

i zapału), drżenia (mimowolne drżenie);

zawroty głowy (uczucie wirowania);

kaszel;

ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności;

wysypka;

astenia/zmęczenie (znużenie).

Niezbyt często:

mogące wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów

zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych;

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała;

myśli i próby samobójcze, zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie

złości, dezorientacja, napady paniki, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie;

niepamięć (utrata pamięci), zaburzenia pamięci (zapominanie), ataksja (zaburzenie koordynacji

ruchów),

parestezja (mrowienie), zaburzenia koncentracji uwagi;

podwójne widzenie, niewyraźne widzenie;

podwyższone/nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych;

utrata włosów, wyprysk, świąd;

osłabienie mięśni, ból mięśni;

urazy.

Rzadko:

mogące wystąpić u co najwyżej 1do 10 na 10000 pacjentów

zakażenia;

zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek;

ciężkie reakcje alergiczne (wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi - zespół

DRESS), obrzęk Quinckego (obrzęk twarzy, ust, języka i gardła);

zmniejszenie stężenia sodu we krwi;

samobójstwo, zaburzenia osobowości (zaburzenia zachowania), zaburzenia myślenia (powolne

myślenie, niemożność koncentracji uwagi);

mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów,

hiperkinezja (nadaktywność);

zapalenie trzustki;

zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby;

wysypka na skórze, która może powodować powstawanie pęcherzy i wyglądać jak małe tarcze

strzelnicze (ciemny punkt otoczony jaśniejszym obszarem i ciemnym okręgiem dookoła)

rumień wielopostaciowy

), rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczającą się skórą, występująca

głównie w okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (

zespół Stevensa-Johnsona

), i cięższa

postać wysypki powodująca złuszczanie skóry z ponad 30% powierzchni ciała (

martwica

toksyczno-rozpływna naskórka

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Można również zgłaszać

działania niepożądane bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Levetiracetam Accord

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym

i butelce po „Termin ważności” i (lub) „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego

miesiąca.

Nie stosować po 4 miesiącach od pierwszego otwarcia butelki.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku

Przechowywać w oryginalnej butelce w celu ochrony przed światłem

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Levetiracetam Accord:

Substancją czynną jest lewetyracetam. Każdy mililitr zawiera 100 mg lewetyracetamu.

Ponadto lek zawiera: sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E

218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), amonowy glicyryzynian, glicerol (E422), maltitol

ciekły (E 965), acesulfam potasowy (E 950), aromat winogronowy zawierający glikol propylenowy (E

1520) i substancje aromatyczne, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Levetiracetam Accord i co zawiera opakowanie

Levetiracetam Accord jest bezbarwnym płynem o smaku winogronowym.

Butelka o pojemności 300 ml z ciemnego szkła typu III z PP z zamknięciem zabezpieczającym przed

dostępem dzieci (dla dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży i dorosłych) jest umieszczona w tekturowym

pudełku, zawierającym strzykawkę doustną o pojemności 10 ml z PE/PS, z podziałką co 0,25 ml

i łącznikiem z PE.

Butelka o pojemności 150 ml z ciemnego szkła typu III z PP z zamknięciem zabezpieczającym przed

dostępem dzieci (dla niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 4 lat) jest

umieszczona w tekturowym pudełku, zawierającym strzykawkę doustną o pojemności 3 ml z PE/PS,

z podziałką co 0,1 ml i łącznikiem z PE.

Butelka o pojemności 150 ml z ciemnego szkła typu III z PP z zamknięciem zabezpieczającym przed

dostępem dzieci (dla niemowląt w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy) jest umieszczona w

tekturowym pudełku, zawierającym strzykawkę doustną o pojemności 1 ml z PE/PS, z podziałką co

0,05 ml i łącznikiem z PE.

Podmiot odpowiedzialny:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Wytwórca/ Importer:

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road

North Harrow HA1 4HF

Middlesex

Wielka Brytania

Wessling Hungary Kft.

Fóti út 56

1047 Budapeszt

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa

Członkowskiego

Nazwa Paroduktu Leczniczego

Austria

Levetiracetam Accord 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Dania

Levetiracetam Accord

Francja

Levetiracetam Accord 100 mg/ml solution buvable

Holandia

Levetiracetam Accord 100 mg/ml drank

Malta

Levetiracetam Accord 100 mg/ml oral solution

Niemcy

Levetiracetam Accord 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Polska

Levetiracetam Accord

Portugalia

Levetiracetam Accord

Rumunia

Levetiracetam Accord 100 mg/ml soluție orală

Szwecja

Levetiracetam Accord 100 mg/ml oral lösning

Wielka Brytania

Levetiracetam Accord 100 mg/ml oral solution

Włochy

Levetiracetam Accord Healthcare

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Levetiracetam Accord, 100 mg/ml, roztwór doustny

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu zawiera 100 mg lewetyracetamu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każdy ml roztworu zawiera 1,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E 218), 0,18 mg propylu

parahydroksybenzoesanu (E 216) i 300 mg maltitolu ciekłego (E 965).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.l

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny

Bezbarwny płyn o smaku winogronowym.

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Levetiracetam Accord jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub

częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną

padaczką.

Produkt Levetiracetam Accord jest wskazany jako terapia wspomagająca:

w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych,

młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1. miesiąca życia z padaczką.

w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą

padaczką miokloniczną.

w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży

w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

4.2

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Monoterapia: dorośli i młodzież w wieku od 16 lat

Początkowa dawka wynosi 250 mg dwa razy na dobę, powinna być ona zwiększona do początkowej

dawki terapeutycznej 500 mg dwa razy na dobę po dwóch tygodniach. W zależności od odpowiedzi

klinicznej, dawkę dobową można zwiększać co dwa tygodnie o 250 mg dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 1500 mg dwa razy na dobę.

Terapia wspomagająca: dorośli (≥18 lat) i młodzież (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 500 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę można podawać od

pierwego dnia leczenia.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 1 500 mg

dwa razy na dobę. Dawkowanie można zmieniać, zwiększając lub zmniejszając dawkę dobową o

500 mg dwa razy na dobę, co dwa do czterech tygodni.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz

„Zaburzenia czynności nerek” poniżej).

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dobową ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek.

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać

z tabeli dawkowania, trzeba obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (CL

) w ml/min. Klirens

kreatyniny w ml/min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (w mg/dl)

u dorosłych i młodzieży o masie ciała 50 kg i więcej, posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg)

(ml/min)= ----------------------------------------------------- (x 0,85 dla kobiet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Następnie należy określić CL

dostosowany do powierzchni ciała (

body surface area, BSA

) według

poniższego wzoru:

(ml/min)

(ml/min/1,73 m

)= ------------------------------------------------x 1,73

Powierzchnia ciała (m

Dostosowanie dawkowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 50 kg z zaburzeniami

czynności nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny

(ml/min/1,73 m

Dawka i częstość stosowania

Czynność prawidłowa

Niewielkie

zaburzenia czynności

Umiarkowane zaburzenia

czynności

Ciężkie zaburzenia czynności

Schyłkowa niewydolność nerek

pacjenci poddawani dializie

>80

50-79

30-49

<30

500 do 1500 mg dwa razy na dobę

500 do 1000 mg dwa razy na dobę

250 do 750 mg dwa razy na dobę

250 do 500 mg dwa razy na dobę

500 do 1000 mg jeden raz na dobę

pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka początkowa 750 mg

po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 250 do 500 mg.

U dzieci z zaburzoną czynnością nerek, dawki lewetyracetamu należy dostosować w zależności od

czynności nerek, ponieważ klirens lewetyracetamu jest z nią związany. Niniejsze zalecenie jest oparte

na badaniu przeprowadzonym u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

U młodszej młodzieży, dzieci i niemowląt klirens kreatyniny w ml/min/1,73 m

można obliczyć na

podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), korzystając z poniższego wzoru (wzór Schwartza):

Wzrost (cm) x ks

(ml/min/1,73 m

) = -----------------------------------

Stężenie kreatyniny (mg/dl)

ks= 0,45 u niemowląt urodzonych w terminie, w wieku do 1. roku życia; ks= 0,55 u dzieci w wieku

poniżej 13 lat i młodzieży płci żeńskiej; ks= 0,7 u młodzieży płci męskiej

Dostosowanie dawkowania u niemowląt, dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 50 kg

z zaburzeniami czynności nerek:

Grupa

Klirens

kreatyniny

(ml/min/1,73 m

2

)

Dawka i częstość stosowania

(1)

Niemowlęta w wieku od

od 1 miesiaca życia do

poniżej 6 miesięcy

Niemowlęta i dzieci w wieku

od 6 do 23 miesięcy, dzieci

i młodzież o masie ciała

mniejszej niż 50 kg

Czynność

prawidłowa

>80

7 do 21 mg/kg mc. (0,07

do 0,21 ml/kg mc.) dwa

razy na dobę

10 do 30 mg/kg mc. (0,10 do

0,30 ml/kg mc.) dwa razy na

dobę

Niewielkie

zaburzenia

czynności

50-79

7 do 14 mg/kg mc. (0,07

do 0,14 ml/kg mc.) dwa

razy na dobę

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do

0,20 ml/kg mc.) dwa razy na

dobę

Umiarkowane

zaburzenia

czynności

30-49

3,5 do 10,5 mg/kg mc.

(0,035 do

0,105 ml/kg mc.) dwa

razy na dobę

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do

0,15 ml/kg mc.) dwa razy na

dobę

Ciężkie

zaburzenia

czynności

<30

3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035

do 0,07 ml/kg mc.) dwa

razy na dobę

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do

0,10 ml/kg mc.) dwa razy na

dobę

Schyłkowa

niewydolność

nerek, pacjenci

poddawani

dializie

7 do 14 mg/kg mc. (0,07

do 0,14 ml/kg mc.) jeden

raz na dobę

(2) (4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do

0,20 ml/kg mc.) jeden raz na

dobę

(3) (5)

Levetiracetam Accord powinien być stosowany w przypadku dawek poniżej 250 mg u pacjentów

niezdolnych do połykania

pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 10,5 mg/kg mc.

(0,105 ml/kg mc.)

pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 15 mg/kg mc.

(0,15 ml/kg mc.)

po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 ml/kg mc.)

po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/kg mc.)

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniami czynności wątroby nie ma potrzeby

dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, klirens kreatyniny

może nie oddawać w pełni stopnia rzeczywistej, współistniejącej niewydolności nerek. Z tego

względu, zaleca się zmniejszenie podtrzymującej dawki dobowej o 50%, gdy klirens kreatyniny

wynosi <60 ml/min/1,73 m

Dzieci i młodzież

Lekarz powinien zalecić najwłaściwszą postać farmaceutyczną i moc, w zależności od wieku, masy

ciała i dawkowania.

Produkt Levetiracetam Accord roztwór doustny jest postacią zalecaną do stosowania u niemowląt i

dzieci poniżej 6 roku zycia. Ponadto, dostępne moce tabletek nie są odpowiednie do początkowego

leczenia dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, dla pacjentów niezdolnych do połykania tabletek ani

do podawania

dawek poniżej 250 mg. We wszystkich powyższych przypadkach należy stosować

produkt Levetiracetam Accord roztwór doustny.

Monoterapia

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Levetiracetam Accord

w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Brak dostępnych danych.

Terapia wspomagająca u niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy, dzieci (w wieku

od 2 do 11

lat) i młodzieży (w wieku

od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 30 mg/kg mc.

dwa razy na dobę. Zmiany dawkowania nie powinny przekraczać zmniejszania lub zwiększania dawki

o 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie. Należy stosować najniższą skuteczną dawkę.

Dawkowanie u dzieci o masie ciała 50 kg lub większej jest takie samo jak u dorosłych.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 6 miesięcy, dzieci i młodzieży:

Masa ciała

Dawka początkowa:

10 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

30 mg/kg mc. dwa razy na dobę

6 kg

60 mg (0,6 ml) dwa razy na dobę

180 mg (1,8 ml) dwa razy na dobę

10 kg

100 mg (1 ml) dwa razy na dobę

300 mg (3 ml) dwa razy na dobę

15 kg

150 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

450 mg (4,5 ml) dwa razy na dobę

20 kg

200 mg (2 ml) dwa razy na dobę

600 mg (6 ml) dwa razy na dobę

25 kg

250 mg dwa razy na dobę

750 mg dwa razy na dobę

od 50 kg

500 mg dwa razy na dobę

1500 mg dwa razy na dobę

U dzieci o masie ciała 25 kg lub mniejszej zaleca się rozpocząć leczenie produktem Levetiracetam

Accord w postaci roztworu doustnego.

Dawka u dzieci i młodzieży o masie ciała 50 kg lub większej jest taka sama, jak u dorosłych.

Terapia wspomagająca u niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia do poniżej 6 miesięcy

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 21 mg/kg mc.

dwa razy na dobę. Zmiany dawkowania nie powinny przekraczać zmniejszania lub zwiększania dawki

o 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Leczenie niemowląt należy rozpoczynać od podawania produktu Levetiracetam Accord w postaci

roztworu doustnego.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia do poniżej 6 miesięcy:

Masa ciała

Dawka początkowa:

7 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

21 mg/kg mc. dwa razy na dobę

4 kg

28 mg (0,3 ml) dwa razy na dobę

84 mg (0,85 ml) dwa razy na dobę

5 kg

35 mg (0,35 ml) dwa razy na dobę

105 mg (1,05 ml) dwa razy na dobę

7 kg

49 mg (0,5 ml) dwa razy na dobę

147 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

Dostępne są trzy rodzaje opakowania:

- butelka 300 ml ze strzykawką doustną 10 ml (podającą do 1000 mg lewetyracetamu) z podziałką co

0,25 ml (25 mg)

Ten rodzaj opakowania należy przeznaczyć dla dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży

i dorosłych.

- butelka 150 ml ze strzykawką doustną 3 ml (podającą do 300 mg lewetyracetamu) z podziałką co 0,1

ml (10 mg)

W celu zapewnienia dokładnego dawkowania tę wielkość opakowania należy przeznaczyć dla

niemowląt i małych dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 4 lat.

- butelka 150 ml ze strzykawką doustną 1 ml (podającą do 100 mg lewetyracetamu) z podziałką co

0,05 ml (5 mg)

W celu zapewnienia dokładnego dawkowania tę wielkość opakowania należy przeznaczyć dla

niemowląt w wieku 1 miesiąca życia do poniżej 6 miesięcy.

Sposób podawania

Roztwór doustny można rozcieńczyć w szklance wody lub w butelce dziecka. Roztwór może być

przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Opakowanie produktu Levetiracetam Accord zawiera

strzykawkę doustną z podziałką, łącznik do strzykawki oraz ulotkę dla pacjenta z instrukcją

stosowania. Dawkę dobową należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

4.3

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne związki pochodne pirolidonów, lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zakończenie podawania

Jeśli leczenie produktem Levetiracetam Accord ma być zakończone, zaleca się jego stopniowe

odstawianie [np. dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: zmniejszanie dawki o 500 mg dwa

razy na dobę, co dwa do czterech tygodni; niemowlęta w wieku powyżej 6 miesięcy, dzieci i młodzież

o masie ciała poniżej 50 kg: zmniejszanie dawki nie powinno być znaczniejsze niż o 10 mg/kg mc.

dwa razy na dobę, co dwa tygodnie; niemowlęta (w wieku do 6 miesięcy): zmniejszanie dawki nie

powinno być znaczniejsze niż o 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie].

Zaburzenia czynności nerek

Podawanie produktu Levetiracetam Accord pacjentom z zaburzeniami czynności nerek może

wymagać odpowiedniego dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności

wątroby zaleca się ocenę czynności nerek przed ustaleniem odpowiedniej dawki (patrz punkt 4.2).

Samobójstwa

U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi,w tym lewetyracetamem, opisywano

przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza

wyników randomizowanych, kontrolowanych placebo, badań klinicznych z zastosowaniem

przeciwpadaczkowych produktów leczniczych wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka występowania

myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego działania nie jest znany.

Dlatego należy monitorować pacjentów pod względem występowania depresji i (lub) myśli oraz

zachowań samobójczych i rozważyć odpowiednie leczenie. Należy zalecić pacjentom (i opiekunom

pacjentów), aby zgłaszali się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy depresji i (lub) myśli oraz

zachowania samobójcze.

Dzieci i młodzież

Dostępne dane dotyczące stosowania u dzieci nie wskazują wpływu na wzrost i dojrzewanie. Jednak

długotrwały wpływ na uczenie się, inteligencję, wzrost, funkcje endokrynologiczne, dojrzewanie

i potencjalny wpływ na płodność pozostają nieznane.

Bezpieczeństwo i skuteczność lewetyracetamu nie zostały dokładnie ocenione u niemowląt z padaczką

w wieku poniżej 1 roku. Tylko 35 niemowląt w wieku poniżej 1 roku z napadami częściowymi

uczestniczyło w badaniach klinicznych, z których tylko 13 miało mniej niż 6 miesięcy.

Substancje pomocnicze

Levetiracetam Accord zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) oraz propylu

parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcję alergiczną (możliwe reakcje typu

późnego).

Zawiera także maltitol ciekły; pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni

przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwpadaczkowe produkty lecznicze

Dane z okresu przed wprowadzeniem do obrotu, pochodzące z badań klinicznych prowadzonych

u dorosłych wskazują, że lewetyracetam nie wywiera wpływu na stężenie w surowicy innych

stosowanych aktualnie leków przeciwpadaczkowych (fenytoiny, karbamazepiny, kwasu

walproinowego, fenobarbitalu, lamotryginy, gabapentyny i prymidonu) oraz, że powyższe leki

przeciwpadaczkowe nie wpływają na farmakokinetykę lewetyracetamu.

Tak jak u dorosłych, u pacjentów pediatrycznych przyjmujących lewetyracetam w dawce do

60 mg/kg mc./dobę nie stwierdzono jednoznacznych dowodów na istnienie klinicznie znaczących

interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Ocena retrospektywna interakcji farmakokinetycznych u dzieci i młodzieży (od 4 do 17 lat)

z padaczką potwierdziła, że terapia wspomagająca lewetyracetamem podawanym doustnie nie miała

wpływu na stężenie w stanie stacjonarnym w surowicy podawanych jednocześnie karbamazepiny

i walproinianu. Jednak dane wskazywały na zwiększenie klirensu lewetyracetamu o 20% u dzieci

przyjmujących przeciwpadaczkowe produkty lecznicze indukujące enzymy

.

Dostosowanie dawki nie

jest wymagane.

Probenecyd

Wykazano, że probenecyd, lek hamujący wydzielanie w kanalikach nerkowych, podawany w dawce

500 mg cztery razy na dobę zmniejsza klirens nerkowy głównego metabolitu lewetyracetamu, nie

wpływając jednak na klirens lewetyracetamu. Pomimo to, stężenie tego metabolitu pozostaje

niewielkie. Oczekuje się, że inne produkty lecznicze wydalane poprzez czynne wydzielanie

kanalikowe mogą również zmniejszać klirens nerkowy metabolitu lewetyracetamu. Nie badano

wpływu lewetyracetamu na probenecyd; wpływ lewetyracetamu na inne aktywnie wydzielane

produkty lecznicze, np. NLPZ, sulfonamidy i metotreksat jest nieznany.

Doustne środki antykoncepcyjne i inne interakcje farmakokinetyczne

Lewetyracetam w dawce dobowej 1000 mg nie wpływał na farmakokinetykę doustnych środków

antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i lewonorgestrelu); parametry układu endokrynnego (stężenie

hormonu luteinizującego i progesteronu) pozostawały niezmienione. Lewetyracetam w dawce

dobowej 2000 mg nie wpływał na farmakokinetykę digoksyny i warfaryny; czas protrombinowy

pozostawał niezmieniony. Jednoczesne stosowanie z digoksyną, doustnymi środkami

antykoncepcyjnymi oraz z warfaryną nie wpływało na farmakokinetykę lewetyracetamu.

Leki zobojętniające

Brak danych na temat wpływu leków zobojętniających na wchłanianie lewetyracetamu.

Leki przeczyszczające

Zgłaszano pojedyncze przypadki zmniejszonej skuteczności lewetyracetamu po jednoczesnym

doustnym podaniu lewetyracetamu z makrogolem, osmotycznym lekiem przeczyszczającym. Dlatego

nie należy przyjmować makrogolu doustnie na godzinę przed i godzinę po zastosowaniu

lewetyracetamu.

Pokarm i alkohol

Pokarm nie zmieniał stopnia wchłaniania lewetyracetamu, ale szybkość wchłaniania była nieznacznie

zmniejszona.

Brak danych dotyczących interakcji lewetyracetamu z alkoholem.

4.6

Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane z okresu po wprowadzeniu do obrotu, pochodzące z licznych rejestrów ciąż dokumentują

przebieg ciąży u ponad 1 000 kobiet przyjmujących lewetyracetam w monoterapii w pierwszym

trymestrze ciąży. Ogólnie dane te nie wskazują na istotne zwiększenie ryzyka dużych wrodzonych

wad rozwojowych, jednak nie można całkowicie wykluczyć działania teratogennego. Skojarzone

leczenie przeciwpadaczkowe może być związane z większym ryzykiem wrodzonych wad

rozwojowych niż monoterapia, dlatego należy rozważyć stosowanie monoterapii.

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Nie zaleca się, jeżeli nie jest to klinicznie konieczne, stosowania produktu Levetiracetam Accord

w czasie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na stężenie lewetyracetamu.

Obserwowano zmniejszenie stężenia lewetyracetamu w osoczu podczas ciąży. Zmniejszenie stężenia

jest bardziej wyraźne w trzecim trymestrze (do 60% wartości względem okresu wyjściowego, przed

ciążą). U kobiet w ciąży stosujących lewetyracetam należy zapewnić odpowiednie postępowanie

kliniczne. Zaprzestanie leczenia przeciwpadaczkowego może spowodować zaostrzenie choroby, co

może być szkodliwe dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego względu karmienie piersią nie jest zalecane.

Jednak, jeżeli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersią, należy uwzględniając znaczenie

karmienia piersią, rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z leczeniem.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykryto wpływu na płodność (patrz punkt 5.3). Brak danych

klinicznych, nie jest znane ryzyko u ludzi.

4.7

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu lewetyracetamu na zdolność prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn. Z powodu różnic w osobniczej wrażliwości, u niektórych pacjentów,

szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki, może wystąpić senność lub inne

objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu, pacjentom wykonującym

czynności złożone, zaleca się ostrożność, np.: podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania

maszyn. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń mechanicznych, dopóki nie

jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

4.8

Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil działań niepożądanych sporządzono na podstawie zbiorczej analizy

badań klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, w których

lewetyracetam podawano w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych danych włączono również

informacje dotyczące stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupełniających oraz dane

z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Profil bezpieczeństwa lewetyracetamu jest na ogół

podobny we wszystkich grupach wiekowych (dorośli i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach

w leczeniu padaczki.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych (u dorosłych, młodzieży, dzieci i

niemowląt >1 miesiąca życia) i po wprowadzeniu produktu do obrotu zostały przedstawione poniżej

według częstości występowania oraz układów i narządów. Reakcje niepożądane uszeregowano według

stopnia ciężkości, a częstość ich występowania została określona w następujący sposób: bardzo często

(≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do

<1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja

układów narządów

wg MedDRA

Częstość występowania

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia

i zarażenia

pasożytnicze

zapalenie

błony

śluzowej

nosa

i gardła

infekcje

Zaburzenia krwi

i układu chłonnego

małopłytkowość,

leukopenia

pancytopenia

neutropenia,

agranulocytoza

Zaburzenia układu

immunologicznego

wysypka

polekowa

z eozynofilią

i objawami

narządowymi

(zespół DRESS)

Zaburzenia

metabolizmu i

odżywiania

jadłowstręt

zmniejszenie masy

ciała, zwiększenie

masy ciała

hiponatremia

Zaburzenia

psychiczne

depresja, wrogość/

agresywność, lęk,

bezsenność,

nerwowość/drażliwość

próby samobójcze,

myśli samobójcze,

zaburzenia

psychotyczne,

zaburzenia

zachowania, omamy,

uczucie złości,

splątanie, napady

paniki, chwiejność

emocjonalna/wahania

nastroju, pobudzenie

samobójstwo,

zaburzenia

osobowości,

zaburzenia

myślenia

Zaburzenia układu

nerwowego

senność,

bóle głowy

drgawki, zaburzenia

równowagi, zawroty

głowy (pochodzenia

ośrodkowego),

ospałość, drżenie

niepamięć,

zaburzenia pamięci

zaburzenia

koordynacji,

ruchów/ataksja,

parestezja,

zaburzenia

koncentracji

choreoatetoza,

dyskineza,

hiperkinezja

Zaburzenia oka

podwójne widzenie,

niewyraźne widzenie

Zaburzenia ucha

i błędnika

zawroty głowy

(pochodzenia

błędnikowego)

Zaburzenia układu

oddechowego,

klatki piersiowej

i śródpiersia

kaszel

Zaburzenia

żołądka i jelit

ból brzucha, biegunka,

dyspepsja, wymioty,

nudności

zapalenie trzustki

Zaburzenia

wątroby i dróg

żółciowych

nieprawidłowe

wyniki testów

wątrobowych

niewydolność

wątroby,

zapalenie

wątroby

Zaburzenia nerek

i dróg moczowych

ostre

uszkodzenie

nerek

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

wysypka

łysienie, wyprysk,

świąd

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka, zespół

Stevensa-

Johnsona, rumień

wielopostaciowy

Zaburzenia

mięśniowo-

szkieletowe

i tkanki łącznej

osłabienie mięśni,

ból mięśni

Zaburzenia ogólne

i stany w miejscu

podania

astenia/zmęczenie

Urazy, zatrucia

i powikłania po

zabiegach

urazy

Opis wybranych działań niepożądanych

Ryzyko wystąpienia jadłowstrętu jest większe w przypadku jednoczesnego podawania lewetyracetamu

i topiramatu.

W kilku przypadkach łysienia zaobserwowano ustąpienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu.

W kilku przypadkach pancytopenii zaobserwowano zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających,

lewetyracetam podawano 190 pacjentom w wieku od 1 miesiąca życia do poniżej 4 lat (60 z nich

otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W badaniach klinicznych

kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 645

pacjentom w wieku od 4 do 16 lat (233 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach

kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te uzupełniono informacjami na temat

stosowania lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Profil działań niepożądanych lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach

wiekowych i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Dane dotyczące bezpieczeństwa

u dzieci uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo były podobne do profilu

bezpieczeństwa lewetyracetamu u dorosłych, z wyjątkiem działań niepożądanych dotyczących

zachowania i zaburzeń psychicznych, które występowały częściej u dzieci. U dzieci i młodzieży

w wieku od 4 do 16 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub niż to wynika z ogólnego

profilu bezpieczeństwa zgłaszano: wymioty (bardzo często, 11,2%), pobudzenie (często, 3,4%),

wahania nastroju (często, 2,1%), chwiejność emocjonalną (często, 1,7%), agresję (często, 8,2%),

zaburzenia zachowania (często, 5,6%) i ospałość (często, 3,9%). U niemowląt i dzieci w wieku od

1 miesiąca życia do poniżej 4 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub w ramach ogólnego

profilu bezpieczeństwa zgłaszano: drażliwość (bardzo często, 11,7%) i zaburzenia koordynacji ruchów

(często, 3,3%).

Badanie u dzieci i młodzieży, zaprojektowane w celu wykazania, że produkt leczniczy nie jest gorszy

ang. non-inferiority

), prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i z grupą kontrolną placebo,

dotyczące bezpieczeństwa stosowania, oceniało wpływ lewetyracetamu na funkcje poznawcze oraz

neuropsychiczne u dzieci w wieku od 4 do 16 lat z napadami częściowymi. Stwierdzono, że

lewetyracetam nie różnił się (nie był gorszy) od placebo pod względem zmiany Złożonego wyniku

testu pamięci w części Uwaga i pamięć Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-R (

ang.

Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite)

wobec stanu wyjściowego, w populacji

zefiniowanej przez protokół badania. Wyniki dotyczące funkcji behawioralnych i emocjonalnych

u pacjentów leczonych lewetyracetamem wskazywały pogorszenie w zakresie zachowań

agresywnych, co zmierzono w sposób standaryzowany i systematyczny z wykorzystaniem

zwalidowanego narzędzia - Kwestionariusza zachowań dziecka Achenbacha (

ang.

CBCL

Achenbach

Child Behavior Checklist

). U pacjentów, którzy przyjmowali lewetyracetam w ramach

długoterminowego, otwartego badania obserwacyjnego, zazwyczaj nie występowało jednak

pogorszenie w zakresie funkcji behawioralnych i emocjonalnych; w szczególności wyniki pomiarów

dotyczących zachowań agresywnych nie były gorsze od wartości wyjściowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9

Przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu lewetyracetamu obserwowano: senność, pobudzenie, agresywność, zmniejszenie

stanu świadomości, depresję oddechową, śpiączkę.

Postępowanie po przedawkowaniu

Po ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub

wywołanie wymiotów. Nie istnieje żadne swoiste antidotum dla lewetyracetamu.

Leczenie przedawkowania polega na leczeniu objawowym, w tym z możliwością zastosowania

hemodializy. Skuteczność dializy wynosi 60% dla lewetyracetamu oraz 74% dla jego głównego

metabolitu.

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, inne leki przeciwpadaczkowe,

kod ATC: N03A X14

Substancja czynna, lewetyracetam, jest pochodną pirolidonu (S-enancjomer amidu kwasu

-etylo-2-oksy-l-pirolidynooctowego) chemicznie nie powiązaną z istniejącymi substancjami

czynnymi o działaniu przeciwpadaczkowym.

Mechanizm działania

Mechanizm działania lewetyracetamu nadal nie jest w pełni poznany i różni się od mechanizmów

działania dotychczas znanych leków przeciwpadaczkowych. Wyniki badań

in vitro

in vivo

wskazują,

że lewetyracetam nie zmienia podstawowych właściwości komórki ani prawidłowych procesów

neurotransmisji.

Badania

in vitro

wykazały, że lewetyracetam wpływa na stężenie Ca

w neuronach, częściowo

hamując prądy Ca

typu N oraz ograniczając uwalnianie jonów Ca

zmagazynowanych wewnątrz

neuronów. Dodatkowo częściowo znosi indukowane przez cynk i beta-karboliny hamowanie prądów

bramkowanych przez GABA i glicynę. Ponadto w badaniach

in vitro

wykazano, że lewetyracetam

wiąże się z określonym miejscem w tkance mózgowej gryzoni. Tym miejscem jest białko

pęcherzyków synaptycznych 2A, które, jak się uważa, bierze udział w procesie fuzji pęcherzyków i

egzocytozy neurotransmiterów. Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów

do białka 2A koreluje z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu

audiogennych napadów padaczkowych u myszy. To odkrycie wskazuje, że interakcja lewetyracetamu

z białkiem pęcherzyków synaptycznych 2A wydaje się mieć wpływ na przeciwpadaczkowe działanie

tego produktu leczniczego.

Działania farmakodynamiczne

Lewetyracetam wywołuje ochronę przed drgawkami w wielu zwierzęcych modelach napadów

padaczkowych częściowych i pierwotnie uogólnionych, nie działa drgawkotwórczo.

Główny metabolit jest nieaktywny. Działanie przeciwdrgawkowe u ludzi, zarówno w padaczce

z napadami częściowymi, jak i uogólnionymi (wyładowania padaczkowe w EEG/odpowiedź świetlno-

napadowa w EEG na przerywane bodźce świetlne), potwierdziło szeroki zakres farmakologicznego

profilu lewetyracetamu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych

u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca życia z padaczką.

Skuteczność lewetyracetamu u dorosłych wykazano w trzech badaniach porównawczych,

kontrolowanych placebo, wykonanych metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem dawek

dobowych wynoszących 1 000 mg, 2 000 mg lub 3 000 mg, podawanych w dwóch dawkach

podzielonych, z okresem leczenia do 18 tygodni. Zsumowane dane wykazały, że odsetek pacjentów,

u których stwierdzono zmniejszenie liczby napadów częściowych w tygodniu o 50% lub więcej,

w porównaniu do okresu odniesienia, podczas stosowania stałych dawek leku (12/14 tygodni

leczenia), wynosił odpowiednio 27,7%; 31,6% i 41,3% dla dawek 1 000 mg, 2 000 mg, 3 000 mg

lewetyracetamu, a w grupie otrzymującej placebo – 12,6%.

Dzieci i młodzież

Skuteczność lewetyracetamu u dzieci (od 4 do16 lat) oceniano w badaniu porównawczym,

kontrolowanym placebo, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, obejmującym 198

pacjentów i trwającym 14 tygodni. Uczestnicy badania otrzymywali lewetyracetam w stałej dawce

60 mg/kg mc. na dobę (w dwóch dawkach dobowych).

Zmniejszenie liczby napadów częściowych w tygodniu o 50% lub więcej, w porównaniu do okresu

odniesienia, stwierdzono u 44,6% dzieci leczonych lewetyracetamem oraz u 19,6% pacjentów

otrzymujących placebo. W dłuższym okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów

na co najmniej 6 miesięcy u 11,4% pacjentów, a na rok lub dłużej, u 7,2% chorych.

Skuteczność lewetyracetamu u pacjentów w wieku dziecięcym (od 1 miesiąca życia do poniżej 4 lat)

oceniono w badaniu z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, obejmującym

116 pacjentów, z okresem leczenia wynoszącym 5 dni. Pacjenci biorący udział w badaniu stosowali

roztwór doustny w dawce dobowej 20 mg/kg mc., 25 mg/kg mc., 40 mg/kg mc. lub 50 mg/kg mc.,

w zależności od schematu stopniowego zwiększania dawki dla danego wieku. W badaniu stosowano

dawkę: 20 mg/kg mc. na dobę stopniowo zwiększając ją do 40 mg/kg mc. na dobę u niemowląt

w wieku od 1 miesiąca życia do poniżej 6 miesięcy oraz 25 mg/kg mc. na dobę stopniowo zwiększając

ją do 50 mg/kg mc. na dobę u niemowląt i dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 4 lat. Całkowita

dawka dobowa podawana była w dwóch dawkach podzielonych.

Pierwszorzędowym parametrem skuteczności był odsetek odpowiedzi na leczenie (procent pacjentów,

u których średnia dobowa częstość występowania napadów zmniejszyła się o ≥50% w stosunku do

wartości wyjściowych) oceniany na podstawie odczytu 48-godzinnego zapisu wideo-EEG przez

wyznaczoną odgórnie osobę podlegającą zamaskowaniu. Analiza skuteczności objęła 109 pacjentów,

u których przeprowadzono co najmniej 24-godzinne badanie wideo-EEG zarówno w okresie

wyjściowym, jak i w okresach oceny. U 43,6% pacjentów leczonych lewetyracetamem i 19,6%

pacjentów przyjmujących placebo zaobserwowano odpowiedź na leczenie. Wyniki te są zgodne

w całej grupie wiekowej. W przypadku kontynuacji leczenia długookresowego u 8,6% pacjentów

napady nie występowały przez co najmniej 6 miesięcy, a u 7,8% pacjentów napady nie występowały

przez co najmniej rok.

Monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów

w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Skuteczność lewetyracetamu w monoterapii oceniano w badaniu w grupach równoległych,

przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, mającym na celu wykazanie równoważności

lewetyracetamu i karbamazepiny o kontrolowanym uwalnianiu (CR,) u 576 pacjentów w wieku od

16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Warunkiem kwalifikacji do badania było występowanie

samoistnych napadów częściowych lub wyłącznie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych.

Pacjentów przydzielano losowo do grupy otrzymującej karbamazepinę CR w dawce 400 –

1 200 mg/dobę lub lewetyracetam w dawce 1 000 – 3 000 mg/dobę. Okres leczenia wynosił do 121

tygodni, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Sześciomiesięczny okres bez napadów

osiągnięto u 73,0% leczonych lewetyracetamem oraz u 72,8% pacjentów leczonych karbamazepiną

CR. Skorygowana różnica bezwzględna wyniosła 0,2% (95% CI: -7,8 8,2). U ponad połowy

pacjentów napady ustąpiły na okres 12 miesięcy (56% leczonych lewetyracetamem i 58,5% leczonych

karbamazepiną CR).

W badaniu odzwierciedlającym praktykę kliniczną, podawane jednocześnie leki przeciwpadaczkowe

mogły być odstawione u ograniczonej liczby pacjentów, którzy odpowiedzieli na lewetyracetam

stosowany w terapii wspomagającej (36 dorosłych pacjentów z 69).

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

z młodzieńczą padaczką miokloniczną.

Skuteczność lewetyracetamu oceniano w 16-tygodniowym badaniu porównawczym,

kontrolowanym placebo, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z udziałem pacjentów

w wieku od 12 lat, chorych na idiopatyczną padaczkę uogólnioną z napadami mioklonicznymi

odpowiadającymi różnym zespołom klinicznym. U większości pacjentów rozpoznano młodzieńczą

padaczkę miokloniczną.

W badaniu stosowano lewetyracetam w dawce dobowej wynoszącej 3 000 mg, podawanej w dwóch

dawkach podzielonych.

Zmniejszenie liczby dni w tygodniu z napadami mioklonicznymi o 50% lub więcej stwierdzono

u 58,3% leczonych lewetyracetamem i u 23,3% pacjentów przyjmujących placebo. W dłuższym

okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów mioklonicznych na co najmniej

6 miesięcy u 28,6% pacjentów, a na rok lub dłużej, u 21,0% chorych.

Terapia wspomagająca w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych

u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Skuteczność lewetyracetamu oceniano w 24-tygodniowym badaniu porównawczym, kontrolowanym

placebo, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z udziałem dorosłych, młodzieży

i niewielkiej liczby dzieci, chorych na padaczkę idiopatyczną uogólnioną z pierwotnie uogólnionymi

napadami toniczno-klonicznymi (PGTC), odpowiadającymi różnym zespołom klinicznym

(młodzieńczej padaczce mioklonicznej, młodzieńczej padaczce z napadami nieświadomości,

dziecięcej padaczce z napadami nieświadomości oraz padaczce z napadami

grand mal

występującymi

po obudzeniu się). W badaniu stosowano lewetyracetam w dawce 3 000 mg/dobę u dorosłych

i młodzieży oraz 60 mg/kg mc. na dobę u dzieci, podawanej w dwóch dawkach podzielonych.

Zmniejszenie liczby napadów PGTC w tygodniu o 50 % lub więcej stwierdzono u 72,2% leczonych

lewetyracetamem i u 45,2% pacjentów otrzymujących placebo.

W dłuższym okresie leczenia stwierdzono całkowite ustąpienie napadów toniczno-klonicznych na co

najmniej 6 miesięcy u 47,4% pacjentów, a na rok lub dłużej u 31,5% chorych.

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Lewetyracetam jest związkiem dobrze rozpuszczalnym i przenikającym. Profil farmakokinetyczny ma

charakter liniowy z niewielką zmiennością wewnątrz- i międzyosobniczą. Po wielokrotnym podaniu,

nie występuje zmiana klirensu. Brak dowodów na jakąkolwiek zmienność związaną z płcią, rasą

i rytmem dobowym. Profil farmakokinetyczny jest porównywalny u zdrowych ochotników

i u pacjentów z padaczką.

Ze względu na fakt, że wchłanianie jest całkowite i ma przebieg liniowy, można przewidzieć stężenie

lewetyracetamu w osoczu na podstawie dawki doustnej lewetyracetamu, wyrażonej w mg/kg masy

ciała. Z tego względu, nie jest konieczne kontrolowanie stężenia lewetyracetamu w osoczu.

Wykazano znaczącą korelację u dorosłych i dzieci pomiędzy stężeniem w ślinie i w osoczu (stosunek

stężenia w ślinie do stężenia w osoczu wahał się od 1 do 1,7 dla leku w postaci tabletek i po

4 godzinach po podaniu dla leku w postaci roztworu doustnego).

Dorośli i młodzież

Wchłanianie

Lewetyracetam jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym. Całkowita biodostępność po podaniu

doustnym wynosi prawie 100%.

Stężenie maksymalne w osoczu (C

) jest osiągane po 1,3 godziny po podaniu. Stężenie w stanie

stacjonarnym osiągane jest po 2 dniach, w przypadku schematu dawkowania dwa razy na dobę.

Po podaniu pojedynczej dawki 1000 mg stężenie maksymalne (C

) wynosi zazwyczaj 31 µg/ml,

a po podawaniu wielokrotnym 1000 mg dwa razy na dobę, C

wynosi 43 µg/ml.

Stopień wchłaniania nie zależy od dawki i nie zmienia się pod wpływem pokarmu.

Dystrybucja

Brak dostępnych danych dotyczących przenikania produktu do tkanek u ludzi.

Ani lewetyracetam, ani jego główny metabolit, nie wiążą się w sposób istotny z białkami osocza

(<10%). Objętość dystrybucji lewetyracetamu wynosi około 0,5 do 0,7 l/kg, jest to wartość zbliżona

do całkowitej objętości wody w organizmie.

Metabolizm

U ludzi lewetyracetam nie jest metabolizowany w znacznym stopniu. Główny szlak metabolizmu

(24% dawki) stanowi enzymatyczna hydroliza grupy acetamidowej. Wytwarzanie głównego

metabolitu, ucb L057, nie zachodzi przy współudziale wątrobowych izoenzymów cytochromu P

Hydrolizę grupy acetamidowej stwierdzono w wielu tkankach, w tym w komórkach krwi. Metabolit

ucb L057 jest nieaktywny farmakologicznie.

Zidentyfikowano także dwa inne metabolity. Jeden z nich powstaje przez hydroksylację pierścienia

pirolidynowego (1,6% dawki), a drugi przez otwarcie pierścienia pirolidynowego (0,9% dawki). Inne

niezidentyfikowane składniki stanowią tylko 0,6% dawki.

Nie udowodniono przemiany enancjomerycznej

in vivo

ani dla lewetyracetamu, ani dla jego głównego

metabolitu.

In vitro

wykazano, że lewetyracetam oraz jego główny metabolit nie hamowały aktywności głównych

izomerów ludzkiego wątrobowego cytochromu P

(CYP 3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 1A2),

glukuronylotransferazy (UGT1A1 i UGT1A6) ani aktywności hydroksylazy epoksydowej. Ponadto

lewetyracetam nie wpływa

in vitro

na glukuronidację kwasu walproinowego.

W hodowlach ludzkich hepatocytów lewetyracetam nie wywierał wpływu lub miał niewielki wpływ

na CYP1A2, SULT1E1 lub UGT1A1. Lewetyracetam powodował łagodną indukcję CYP2B6

i CYP3A4. Dane

in vitro

i dane dotyczące interakcji

in vivo

z doustnymi środkami

antykoncepcyjnymi, digoksyną i warfaryną wykazały, że nie należy oczekiwać znacznej indukcji

enzymatycznej

in vivo

. Dlatego interakcje lewetyracetamu z innymi substancjami lub innych

substancji z lewetyracetamem są mało prawdopodobne.

Eliminacja

Okres półtrwania u osób dorosłych wynosi 7±1 godzin i nie zmienia się w zależności od dawki, drogi

podania lub po podaniu wielokrotnym. Średni całkowity klirens wynosi 0,96 ml/min na kg mc.

Główną drogę wydalania stanowi wydalanie z moczem, średnio 95% dawki (około 93% dawki jest

wydalone w ciągu 48 godzin). Wydalanie z kałem stanowi tylko ok. 0,3% dawki.

W ciągu pierwszych 48 godzin całkowite wydalanie z moczem lewetyracetamu i jego głównego

metabolitu stanowi odpowiednio 66% i 24% dawki.

Klirens nerkowy lewetyracetamu i ucb L057 wynosi odpowiednio 0,6 ml/min na kg mc.

i 4,2 ml/min na kg mc., co wskazuje na to, że lewetyracetam jest wydalany na drodze filtracji

kłębuszkowej z następową reabsorpcją kanalikową oraz, że jego główny metabolit jest również

wydalany przez aktywne wydzielanie kanalikowe, niezależnie od filtracji kłębuszkowej. Wydalanie

lewetyracetamu jest skorelowane z klirensem kreatyniny.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku okres półtrwania zwiększa się o ok. 40% (10 do 11 godzin). Jest to

związane ze zmniejszoną wydolnością nerek w tej populacji (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

Całkowity klirens lewetyracetamu oraz jego głównego metabolitu jest skorelowany z klirensem

kreatyniny. Z tego względu, u pacjentów z umiarkowanymi oraz ciężkimi zaburzeniami czynności

nerek zaleca się odpowiednie dostosowanie dobowej dawki podtrzymującej lewetyracetamu

na podstawie klirensu kreatyniny (patrz punkt 4.2).

U dorosłych pacjentów w stadium schyłkowej niewydolności nerek z bezmoczem, okres półtrwania

wynosił około 25 godzin w okresie pomiędzy dializami i około

3,1 godziny podczas dializy. Podczas

typowej 4-godzinnej dializy zostaje usunięte 51% lewetyracetamu.

Zaburzenia czynności wątroby

U osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie stwierdzono istotnej

zmiany klirensu lewetyracetamu. U większości osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby,

klirens lewetyracetamu był zmniejszony o ponad 50% z powodu współistniejącej zaburzonej

czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Dzieci (od 4 do 12 lat)

Po podaniu doustnym pojedynczej dawki (20 mg/kg mc.) dzieciom (od 6 do 12 lat) chorym na

padaczkę okres półtrwania lewetyracetamu wynosi 6,0 godzin. Klirens przeliczany na masę ciała jest

około 30% większy

niż u osób dorosłych chorych

na padaczkę.

Po podaniu wielokrotnym dawki (20 do 60 mg/kg mc. na dobę) dzieciom z padaczką (od 4 do 12 lat)

lewetyraceatm był szybko wchłaniany. Stężenie maksymalne w osoczu występowało od 0,5 do

1,0 godziny po podaniu. Zaobserwowano proporcjonalne zwiększanie wchłaniania liniowego i dawki

dla stężenia maksymalnego i obszaru pod krzywą. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił około

5 godzin. Pozorny całkowity klirens z organizmu wynosił 1,1 ml/min/kg mc.

Niemowlęta i dzieci (od 1 miesiąca do 4 lat)

Po podaniu pojedynczej dawki (20 mg/kg mc.) 100 mg/ml roztworu doustnego dzieciom chorym

na padaczkę (od 1 miesiąca do 4 lat), lewetyracetam był szybko wchłaniany, a stężenie maksymalne

w osoczu zaobserwowano po upływie około 1 godziny od podania leku. Wyniki badań

farmakokinetycznych wykazały, że okres półtrwania był krótszy (5,3 godziny) niż u dorosłych

(7,2 godziny) i pozorny klirens z organizmu był szybszy (1,5 ml/min na kg mc.) niż u dorosłych

(0,96 ml/min na kg mc.).

W populacyjnej analizie farmakokinetycznej przeprowadzonej u pacjentów w wieku od 1 miesiąca

życia do16 lat, masa ciała była w znaczący sposób powiązana z pozornym klirensem (klirens wzrastał

wraz ze wzrostem masy ciała) i pozorną objętością dystrybucji. Również wiek wpływał na oba

parametry. Efekt ten był wyraźny u młodszych dzieci i zmniejszał się wraz z wiekiem, a u dzieci w

wieku około 4 lat tracił znaczenie.

W obu populacyjnych analizach farmakokinetycznych obserwowano zwiększenie pozornego klirensu

lewetyracetamu o około 20%, podczas jednoczesnego podawania z lekami przeciwpadaczkowymi

indukującymi enzymy.

5.3

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących

bezpieczeństwa, genotoksyczności i rakotwórczości, nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla

człowieka.

U szczurów i w mniejszym stopniu u myszy po podobnej jak u ludzi ekspozycji, obserwowano

działania niepożądane, których nie stwierdzono w badaniach klinicznych, a które mogą mieć

znaczenie w praktyce klinicznej. Objawy te obejmują zmiany w wątrobie, wskazujące na reakcje

adaptacyjne, tj. zwiększenie masy i przerost środkowej części zrazika, nacieczenie tłuszczowe oraz

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w osoczu.

Nie zaobserwowano działań niepożądanych wpływających na płodność lub reprodukcję u samic

i samców szczurów po zastosowaniu dawek do 1800 mg/kg mc. na dobę [6 razy większych

od maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi

(ang. MRHD, maximum recommended human daily dose)

w przeliczeniu na mg/m

] w pokoleniu F1 oraz ich rodziców.

Przeprowadzono dwa badania dotyczące rozwoju zarodkowo-płodowego (

ang. EFD,

embryo-fetal

development

) na szczurach, po zastosowaniu dawek 400, 1200 i 3600 mg/kg mc./dobę. W jednym

z dwóch badań EFD przy zastosowaniu dawki 3600 mg/kg mc./dobę obserwowano niewielkie

zmniejszenie masy płodu związane z marginalnym zwiększeniem występowania

zmian/nieprawidłowości szkieletowych. Nie zaobserwowano wpływu na śmiertelność zarodków ani

zwiększonej częstości wad rozwojowych. Dawka, po której nie obserwuje się działania niepożądanego

ang.

NOAEL No Observed Adverse Effect Level

), wynosiła 3600 mg/kg mc. na dobę dla ciężarnych

samic szczurów [12-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi w przeliczeniu na mg/m

] i 1200

mg/kg mc. na dobę dla płodów.

Przeprowadzono cztery badania rozwoju zarodkowo-płodowego na królikach, z zastosowaniem dawek

200, 600, 800, 1200 i 1800 mg/kg mc. na dobę. Dawka 1800 mg/kg mc. na dobę powodowała istotną

toksyczność dla ciężarnej samicy i zmniejszenie masy ciała płodu związane ze zwiększoną częstością

występowania płodów z nieprawidłowościami układu krążenia/szkieletowymi. Dawka NOAEL

wyniosła <200 mg/kg mc. na dobę dla samic i 200 mg/kg mc. na dobę dla płodów (równe dawce

MRHD w przeliczeniu na mg/m

Przeprowadzono badanie dotyczące rozwoju około- i poporodowego u szczurów z zastosowaniem

dawek lewetyracetamu 70, 350 i 1800 mg/kg mc. na dobę. Dawka NOAEL wyniosła

≥ 1800 mg/kg mc./dobę dla samic F0 i dla przeżywalności, wzrostu i rozwoju potomstwa F1,

do momentu zakończenia żywienia mlekiem matki (6-krotność dawki MRHD w przeliczeniu

na mg/m

W badaniach na zwierzętach, na noworodkach oraz młodych osobnikach szczurów i psów nie

zaobserwowano działań niepożądanych w standardowych punktach końcowych dotyczących rozwoju

lub dojrzewania, przy stosowaniu dawek do 1800 mg/kg mc./dobę (6-17-krotność dawki MRHD

w przeliczeniu na mg/m

Ocena ryzyka dla środowiska (ERA)

Stosowanie produktu Levetiracetam Accord zgodnie z informacjami o produkcie prawdopodobnie nie

spowoduje niedopuszczalnego wpływu na środowisko (patrz punkt 6.6).

6.

SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Amonowy glicyryzynian

Glicerol (E 422)

Maltytol ciekły (E 965)

Acesulfam potasowy (E 950)

Aromat winogronowy (substancje aromatyczne, glikol propylenowy (E 1520))

Woda oczyszczona

6.2

Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3

Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 4 miesiące.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5

Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawiera butelkę z ciemnego szkła (typ III) o pojemności 300 ml, zamkniętą

zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, wykonaną z polipropylenu; 10 ml strzykawkę

do odmierzania dawki (polietylen, polistyren) i łącznik do strzykawki (polietylen).

Pudełko tekturowe zawiera butelkę z ciemnego szkła (typ III) o pojemności 150 ml, zamkniętą

zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, wykonaną z polipropylenu; 3 ml strzykawkę

do odmierzania dawki (polietylen, polistyren) i łącznik do strzykawki (polietylen).

Pudełko tekturowe zawiera butelkę z ciemnego szkła (typ III) o pojemności 150 ml, zamkniętą

zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, wykonaną z polipropylenu; 1 ml strzykawkę

do odmierzania dawki (polietylen, polistyren) i łącznik do strzykawki (polietylen).

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego

lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

7.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

24777

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.06.2018

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację