Zoxin-med

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zoxin-med 20 mg/ml szampon leczniczy
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • szampon leczniczy
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zoxin-med 20 mg/ml szampon leczniczy
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 60 ml, 5909991058418, OTC; 1 op. 100 ml, 5909990770656, OTC; 6 sasz. 6 ml, 5906071003504, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 10584
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zoxin-med, 20 mg/ml, szampon leczniczy

Ketoconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza, lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Zoxin-med i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoxin-med

Jak stosować Zoxin-med

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Zoxin-med

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Zoxin-med i w jakim celu się go stosuje

Zoxin-med jest szamponem leczniczym zawierającym substancję czynną ketokonazol.

Jest to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Wskazania do stosowania

Zoxin-med jest wskazany w profilaktyce i leczeniu miejscowym zakażeń grzybiczych skóry

wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia:

- w łupieżu skóry głowy (złuszczanie się naskórka w postaci białych, łatwo oddzielających się łusek);

- w łojotokowym zapaleniu skóry (brązowawo-czerwone plamy na klatce piersiowej i na twarzy, które

złuszczają się w postaci białych lub żółtych łusek);

- w łupieżu pstrym (małe, różowo-beżowe lub białe plamki).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoxin-med

Kiedy nie stosować leku Zoxin-med

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoxin-med należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent był wcześniej długotrwale miejscowo leczony kortykosteroidami, w celu uniknięcia

nasilenia objawów choroby po zaprzestaniu ich stosowania, lekarz zaleci stopniowe (w ciągu 2 do 3

tygodni) wycofywanie leczenia kortykosteroidami. Na zbyt szybkie odstawienie kortykosteroidów

skóra może zareagować zaczerwienieniem i swędzeniem. Lek można stosować dopiero po upływie 2

tygodni od zakończenia miejscowego leczenia kortykosteroidami.

- Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości objawiająca się m.in. zaczerwienieniem oraz swędzeniem skóry

w miejscu kontaktu z szamponem, należy zaprzestać stosowania leku i porozumieć się z lekarzem.

- Należy unikać kontaktu leku z oczami. Jeśli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je dużą ilością

wody.

- Łojotokowemu zapaleniu skóry i łupieżowi często towarzyszy zwiększone wypadanie włosów.

Podczas stosowania leku Zoxin-med wypadanie włosów może się nasilić.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci.

Zoxin-med a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zoxin-med można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko gdy w opinii lekarza jest to

zdecydowanie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Zoxin-med zawiera czerwień koszenilową (E 124)

Czerwień koszenilowa może powodować reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować Zoxin-med

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania i dawkowanie

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Na zwilżone wodą włosy i skórę nanieść odpowiednią ilość szamponu leczniczego, rozmasować do

utworzenia się piany. Spłukać po 5 minutach.

Włosy można umyć wstępnie zwykłym szamponem.

W łupieżu skóry głowy i łojotokowym zapaleniu skóry:

- leczniczo – 2 razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni;

- profilaktycznie – raz na 2 tygodnie.

W łupieżu pstrym:

- leczniczo – raz na dobę przez 5 dni;

- profilaktycznie – przed okresem letnim raz na dobę przez kolejne 3 dni.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoxin-med

Brak danych dotyczących przedawkowania leku. W razie przypadkowego połknięcia leku, należy

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, w celu zastosowania odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Zoxin-med

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- miejscowe swędzenie, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, podrażnienie;

- przetłuszczenie lub przesuszenie włosów.

Bardzo rzadko (występują u mnie niż 1 osoby na 10 000):

- zmiana koloru włosów, przede wszystkim uszkodzenie i siwienie włosów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Zoxin-med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Zoxin-med, jeśli widoczna jest zmiana barwy płynu z czerwonej na brunatną.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie lub tubie i na

pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na opakowaniach:

Lot: Numer serii.

EXP: Termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Zoxin-med

- Substancją czynną leku jest ketokonazol.

1 ml szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu.

- Pozostałe składniki to: sodu lauryloeterosiarczan, betaina kokosowa, dietanoloamid kwasów oleju

kokosowego, glikozydy kwasów oleju kokosowego i oleinian glicerolu, all-rac-α-tokoferol, polisorbat

20, imidomocznik, czerwień koszenilowa (E 124), kompozycja zapachowa 60910, sodu chlorek, kwas

solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda Zoxin-med i co zawiera opakowanie

Zoxin-med jest szamponem leczniczym.

Opakowanie leku to

- butelka polietylenowa zamknięta zakrętką polipropylenową typu „flip-top” zawierająca 60 ml

szamponu leczniczego, w tekturowym pudełku, lub

- tuba polietylenowa zamknięta zakrętką polipropylenową typu „flip-top” zawierająca 60 lub 100 ml

szamponu leczniczego, w tekturowym pudełku, lub

- saszetki zawierające po 6 ml, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 6 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel: (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki: