Zovirax Intensive

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zovirax Intensive 50 mg/g krem
 • Dawkowanie:
 • 50 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • krem
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zovirax Intensive 50 mg/g krem
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 2 g, 5909990214112, OTC; 1 dyspenser po 2 g, 5909990214136, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02141
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania

: informacja dla pacjenta

ZOVIRAX INTENSIVE

50 mg/g, krem

Aciclovirum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Zovirax Intensive i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Intensive

Jak stosować lek Zovirax Intensive

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Zovirax Intensive

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Zovirax Intensive

i w jakim celu się go stosuje

Lek Zovirax Intensive w postaci kremu do stosowania na skórę zawiera substancję czynną

acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującą silne działanie na wirusa opryszczki

pospolitej (

Herpes

simplex

Lek Zovirax Intensive krem jest wskazany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki

warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej

Herpes simplex.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Zovirax Intensive

Kiedy nie

stosować leku Zovirax Intensive:

- jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub

którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zovirax

Intensive

należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty

lub pielęgniarki jeśli:

układ odpornościowy pacjenta nie działa prawidłowo (np. jeśli pacjent miał

przeszczep szpiku kostnego lub choruje na AIDS), pacjenci z obniżoną odpornością

powinni zwrócić się do lekarza w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia

opryszczka po upływie 10 dni nie zniknęła, nie zagoiła się całkowicie lub uległa

nasileniu

wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa

Nie należy stosować kremu:

na zakażenia skórne inne niż opryszczka

do leczenia opryszczki narządów płciowych

na błony śluzowe (np. oczu, wewnątrz jamy ustnej lub nosa)

Lek Zovirax Intensive powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na

wargach i twarzy.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

W przypadku dostania się leku do oczu należy przemyć je dokładnie ciepłą wodą. W razie

wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed zastosowaniem leku i po jego zastosowaniu należy umyć ręce, aby nie dopuścić do

przeniesienia zakażenia na inne miejsca na skórze. Podczas leczenia nie należy drapać

pęcherzyków i strupów ani dotykać ich ręcznikiem.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia na inne osoby, nie należy

pozwalać im na dotykanie opryszczkowych zmian skórnych, używanie wspólnych ręczników

itp.

Lek Zovirax Intensive a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez

pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje leku Zovirax Intensive z innymi lekami nie są znane.

Ciąża

,

karmienie piersią

i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub

gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsług

iwanie maszyn

Lek Zovirax Intensive nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Zovirax Intensive zawiera glikol propylenowy oraz alkohol cetostearylowy.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej glikolu propylenowego, lek może

powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej alkoholu cetostearylowego, lek może

powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.

Jak stosować lek

Zovirax Intensive

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Zovirax Intensive w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się jak opisano poniżej.

Lek należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach

około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie

rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np.

pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym

okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki.

Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli

zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z

lekarzem.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem

i po nałożeniu leku, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub

dotykania ich ręcznikiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do

lekarza.

Zastosowanie

większej niż zalecana dawki

leku Zovirax Intensive

Nie powinny wystąpić objawy toksyczne, nawet po przypadkowym spożyciu całej zawartości

tuby leku Zovirax Intensive. Jednak w przypadku połknięcia dużej ilości kremu zaleca się

kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

P

ominięci

e zastosowania leku Zovirax Intensive

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku

pominięcia dawki należy nałożyć krem kiedy tylko pacjent sobie o tym przypomni i

kontynuować leczenie jak poprzednio.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Należy przerwać stosowanie tego leku i skontaktować się natychmiast z lekarzem w

przypadku wystąpienia:

Reakcji alergicznej o objawach obejmujących także obrzęk twarzy.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Niezbyt często

(

mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry

- przemijające uczucie pieczenia, kłucia lub mrowienia może pojawić się bezpośrednio po

nałożeniu kremu

- swędzenie.

Rzadko

(mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

- rumień

- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku Zovirax Intensive.

Bardzo rzadko

(mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów)

- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek

Zovirax Intensive

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zovirax Intensive

Substancją czynną leku jest acyklowir.

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, wazelina biała, alkohol cetostearylowy,

parafina ciekła, Arlacel 165, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, dimetykon, woda

oczyszczona.

Jak wygląda lek

Zovirax Intensive i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białego kremu umieszczonego w tubie lub plastikowym dyspenserze w formie

pompki.

Opakowanie zawiera 2 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. (22) 576 96 00

Wytwórca:

Glaxo Operations UK Ltd.

Harmire Road

Barnard Castle

Co. Durham

DL 12 8 DT

Wielka Brytania

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.