Zincas

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Zincas 5,5 mg Zn2+ tabletki
 • Dawkowanie:
 • 5,5 mg Zn2+
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Zincas 5,5 mg Zn2+ tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990263615, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02636
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ZINCAS

5,5 mg jonów cynku, tabletki

Zinci hydroaspartas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń

lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 30 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Zincas i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas

3. Jak stosować lek Zincas

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Zincas

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zincas i w jakim celu się go stosuje

Zincas jest lekiem zawierającym cynk.

Cynk jest mikroelementem.

Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest

niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na

zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Niedobór cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu

nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować

karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

Wskazania do stosowania:

uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas

Kiedy nie stosować leku Zincas

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z

pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent ma niewydolność nerek;

- jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Dzieci

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Zincas a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Zincas jednocześnie z następującymi lekami:

antybiotyki z grupy tetracyklin (np. doksycyklina), ponieważ cynk zmniejsza ich wchłanianie;

zawierające kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna, polopiryna);

leki przeciwbólowe zwanymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np.

ibuprofen, indometacyna;

leki zwiększające wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd;

kortykosteroidy, zwane sterydami, np. hydrokortyzon;

leki i suplementy diety zawierające wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie

cynku;

substancje chelatujące, np.penicylamina – lek stosowany w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub

miedzią.

Stosowanie leku Zincas z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Nie należy przyjmować leku Zincas jednocześnie z produktami mlecznymi (mleko i jego przetwory),

produkty te zmniejszają wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Zincas

nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zincas zawiera sacharozę. Jedna tabletka zawiera 30 mg sacharozy Jeżeli stwierdzono wcześniej u

pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

przyjęciem leku.

Zincas zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Zincas

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z

zaleceniem lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Wiek

Dawka leku

Stosować

dzieci w wieku do 5 lat

1 tabletka

1 raz na dobę

dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat

1 tabletka

2 razy na dobę

dorośli i młodzież w wieku

powyżej 15 lat

1 tabletka

3 razy na dobę

Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości. Tabletkę można rozkruszyć, rozpuścić w

niewielkiej ilości wody i podać dziecku do połknięcia.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincas

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania leku (wymienione w punkcie 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincas

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań

niepożądanych.

Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności,

bóle brzucha, biegunka, metaliczny smak w ustach, ból głowy.

Długotrwałe stosowanie leku Zincas może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al.

Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301,

fax: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zincas

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Zincas po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zincas

Substancją czynną leku jest cynku wodoroasparaginian dwuwodny.

Jedna tabletka zawiera: 5,5 mg jonów cynku w postaci 31 mg cynku wodoroasparaginianu

dwuwodnego.

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna,

karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), celuloza mikrokrystaliczna, żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda Zincas i co zawiera opakowanie

Zincas ma postać żółtych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich.

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

tel.: +48 61 852 63 53

e-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu:

0800 706 848.

Data zatwierdzenia ulotki: 07.03.2017