Woda do wstrzykiwań BRAUN

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Woda do wstrzykiwań BRAUN rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
 • Forma farmaceutyczna:
 • rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Woda do wstrzykiwań BRAUN rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 10 poj. 500 ml, 5909990875627, Lz; 10 butelek po 500 ml, 5909990875634, Lz; 10 poj. 250 ml, 5909990653775, Lz; 20 poj. 100 ml, 5909990336265, Lz

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08756
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Woda do wstrzykiwań Braun

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych

(Aqua ad iniectabile)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych

wątpliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub

pielegniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści:

Co to jest lek Woda do wstrzykiwań Braun w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woda do wstrzykiwań Braun

Jak stosować lek Woda do wstrzykiwań Braun

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Woda do wstrzykiwań Braun

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Woda do wstrzykiwań Braun w jakim celu się go stosuje

Woda do wstrzykiwań Braun to jałowa woda do wstrzykiwań.

Woda do wstrzykiwań Braun służy jako rozpuszczalnik do sporządzania leków podawanych bezpośrednio do

żyły (do podawania pozajelitowego).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Woda do wstrzykiwań Braun

Kiedy nie stosować Wody do wstrzykiwań Braun

Nie są znane przypadki, kiedy lek Woda do wstrzykiwań Braun nie powinien być stosowany.

Przed

podaniem

dożylnym

roztwór

należy

doprowadzić

izotoniczności

odpowiednią

substancją

rozpuszczoną.

Jeżeli wody do wstrzykiwań używa się do rozcieńczania roztworów hipertonicznych, należy dobrać takie

rozcieńczenie, aby otrzymany roztwór był w przybliżeniu izotoniczny.

Podanie we wlewie wody do wstrzykiwań grozi wystąpieniem hemolizy. Odnotowano podczas hemolizy

wystąpienie niewydolności nerek wywołane hemoglobiną.

Przy podawaniu dużych objętości płynów należy regularnie kontrolować równowagę jonową. Lekarz zmiesza

wodę do wstrzykiwań z innym lekiem bezpośrednio przed podaniem.

Lek Woda do wstrzykiwań Braun a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje pomiędzy lekiem Woda do wstrzykiwań Braun a innymi lekami nie są znane.

Woda do wstrzykiwań Braun z jedzeniem i piciem

Interakcje pomiędzy lekiem Woda do wstrzykiwań Braun a jedzeniem i piciem nie są znane.

Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,

powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Woda do wstrzykiwań Braun może być stosowana u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Woda do wstrzykiwań Braun nie ma wpływu na zdolność prowadzania pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Woda do wstrzykiwań Braun

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten podawany jest przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.

Sposób podawania zależy od instrukcji podawania leku rozpuszczonego lub rozcieńczonego w wodzie do

wstrzykiwań. Lek należy poddać rekonstytucji lub rozcieńczyć bezpośrednio przed użyciem.

Dawkowanie leku Woda do wstrzykiwań Braun oraz czas stosowania zależą od zaleceń obowiązujących dla

leku rozpuszczonego lub rozcieńczonego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Ponieważ ten lek stosowany jest jako rozpuszczalnik dla innych leków do podawania pozajelitowego,

przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

Przedawkowanie może wystąpić w postaci przewodnienia. Po przyjęciu większej objętości hipotonicznego

płynu mogą się pojawić zaburzenia pod postacią hipoelektrolitemii, szczególnie, jeśli współistnieją zaburzenia

czynności nerek.

W razie dodatkowych pytań dotyczących stosowania tego leku należy porozumieć się z lekarzem lub

farmaceutą.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie należy spodziewać się działań niepożądanych w przypadku stosowania tego leku zgodnie z zaleceniami.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można

zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki

zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej

informacji

temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Woda do wstrzykiwań Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych warunków dotyczących przechowywania.

należy

stosować

leku

przypadku

stwierdzenia,

opakowanie

jest

uszkodzone,

ciecz

jest

nieprzezroczysta lub zabarwiona.

Pojemniki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku.

Pozostałości niewykorzystanego płynu należy zniszczyć.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Woda do wstrzykiwań Braun

1000 ml rozpuszczalnika do sporządzania leków parenteralnych zawiera 1000 ml wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Woda do wstrzykiwań Braun i co zawiera opakowanie

Woda do wstrzykiwań Braun służy jako rozpuszczalnik do sporządzania leków podawanych bezpośrednio do

żyły.

Lek jest przezroczystą, bezbarwną cieczą.

Szklane butelki z gumowymi korkami, o pojemności 500 ml

dostępne są w opakowaniach zbiorczych

10 x 500 ml

Pojemniki polietylenowe typu Ecoflac plus o pojemności: 100 ml, 250 ml, 500 ml

dostępne są w opakowaniach zbiorczych 20 x 100 ml,

10 x 250 ml,

10 x 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny posiadający

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Wytwórca

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Niemcy

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Niemcy

B.Braun Medical SA

Carretera de Terrassa, 121

08191 Rubi (Barcelona)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething Liquids Due to Microbial Contamination

King Bio is voluntarily recalling four lots of Aquaflora Candida HP9, Lymph Detox, and Baby Teething liquids to the consumer level. During a routine inspection by the U.S. Food and Drug Administration, the products were found to contain microbial contaminants Pseudomonas Brenneri, Pseudomonas Fluroescens and Burkholderia Multivorans.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-5-2018

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA Approves Application for AquaBounty Salmon Facility in Indiana

FDA approved a supplemental New Animal Drug Application submitted by AquaBounty Technologies, Inc. The supplemental NADA requested FDA approval to raise AquAdvantage Salmon at a land-based contained facility near Albany, Indiana.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.