Wamag

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Wamag (115,6 mg Ca 2+ + 25,5 mg Mg 2+)/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • (115,6 mg Ca 2+ + 25,5 mg Mg 2+)/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Wamag (115,6 mg Ca 2+ + 25,5 mg Mg 2+)/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990261314, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02613
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła brunatnego – 150 ml

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

WAMAG

115,6 mg jonów wapnia + 25,5 mg jonów magnezu/5 ml, syrop

Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus + Magnesii lactas dihydricus

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

100 ml syropu zawiera

substancje czynne:

wapnia glukonolaktobionian bezwodny (Calcii glubionas anhydricus) 29,4 g

wapnia laktobionian dwuwodny (Calcii lactobionas dihydricus) 6,4 g

(co odpowiada 2,312 g jonów wapnia)

magnezu mleczan dwuwodny (Magnesii lactas dihydricus) 5,0 g

(co odpowiada 509,6 mg jonów magnezu)

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapnia i 25,5 mg jonów magnezu.

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze:

sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny rozcieńczony, aromat poziomkowy, woda

oczyszczona.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop

150 ml

Kod EAN 5909990261314

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Podanie doustne.

Syrop należy dawkować przy pomocy miarki dołączonej do opakowania.

Dorośli i młodzież: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania:

- dzieci od 2 do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

- dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: (22) 742 00 22,

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2613

13.

NUMER SERII

Numer serii

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Syrop wapniowo-magnezowy

Wskazania do stosowania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoborów wapnia i magnezu w organizmie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podwyższone

stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia). Podwyższone stężenie magnezu we krwi

(hipermagnezemia). Zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria). Ciężka niewydolność

nerek lub kamica nerkowa. Blok przedsionkowo-komorowy. Miastenia (myasthenia gravis).

Zaburzenia wchłaniania, biegunka, galaktozemia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować ostrożność stosując u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy

D. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Interakcje

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami

naparstnicy, np. digoksyną lub antagonistami wapnia, np. nifedypiną), mogą wywołać poważne

zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy

tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny,

penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, aby odstęp

pomiędzy przyjęciem syropu Wamag oraz wymienionych leków wynosił 2-3 godziny. Leki

moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Produkt stosowany w zalecanych dawkach nie wykazuje szkodliwego działania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo – jelitowe (zaparcia, biegunka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania

niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

wamag

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.