Vitaminum E Omega Pharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum E Omega Pharma 400 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 400 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum E Omega Pharma 400 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990860616, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08606
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VITAMINUM E OMEGA PHARMA

400 mg, kapsułki miękkie

(int-rac-α-Tocopherylis acetas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Vitaminum E Omega Pharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E Omega Pharma

Jak stosować Vitaminum E Omega Pharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Vitaminum E Omega Pharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum E Omega Pharma i w jakim celu się go stosuje

Główne działanie leku Vitaminum E Omega Pharma związane jest z jego właściwościami

przeciwutleniającymi. Pełniąc funkcję przeciwutleniacza witamina E przeciwdziała utlenianiu

składników komórkowych, zwłaszcza powstawaniu toksycznych nadtlenków nienasyconych kwasów

tłuszczowych i aktywnych rodników tlenowych. Zapobiega również utlenianiu frakcji LDL

cholesterolu do postaci nadtlenków. Nadtlenki LDL uszkadzają śródbłonek naczyń krwionośnych i

nasilają procesy zapalne, przez co sprzyjają rozwojowi miażdżycy, cukrzycy i chorób

nowotworowych.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dobowym spożyciem witaminy E,

a zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których powstawanie

jest związane z szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wskazania do stosowania leku Vitaminum E Omega Pharma

Wtórna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i wspomagająco w leczeniu miażdżycy.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem Vitaminum E Omega Pharma

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E Omega Pharma

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - witaminę E lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjent ma zwiększone stężenie witaminy E w organizmie,

jeśli pacjent ma zespół upośledzonego wchłaniania tłuszczów,

jeśli pacjent ma hipoprotrombinemię (zmniejszenie krzepliwości krwi wywołane niedoborem

czynnika krzepnięcia – protrombiny) spowodowaną niedoborem witaminy K,

jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne preparaty witaminy E (ze względu na możliwość

przedawkowania),

jeśli pacjent ma nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub wątroby,

jeśli pacjent równocześnie stosuje leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny i indandionu, ze

względu na możliwość występowania hipoprotrombinemii (zmniejszenia krzepliwości krwi z

powodu niedoboru czynnika krzepnięcia – protrombiny).

Inne leki i Vitaminum E Omega Pharma

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kolestyramina, kolestypol (leki zmniejszające steżenie cholesterolu), oleje mineralne lub neomycyna

(antybiotyk), stosowane doustnie mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E.

Witamina E lub jej metabolity działają przeciwnie do witaminy K. U pacjentów przyjmujących

doustne leki przeciwzakrzepowe (z grupy kumaryny i indandionu) lub estrogeny zwiększa się ryzyko

krwotoków. U zdrowych osób witamina E nie wywołuje zmian krzepliwości krwi.

Witamina E może zwiększać wchłanianie i wykorzystanie witaminy A oraz chroni przed

hiperwitaminozą A (nadmiarem witaminy A w organizmie).

Związki żelaza osłabiają działanie witaminy E (należy zachować kilkugodzinny odstęp między

podawaniem obu leków). Również przyjmowanie dużych dawek witaminy E zmniejsza skuteczność

leczenia preparatami żelaza.

Witamina E może zwiększać wchłanianie cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepieniu

narządów).

Vitaminum E Omega Pharma z jedzeniem i piciem

Vitaminum E Omega Pharma można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Vitaminum E Omega Pharma w czasie ciąży powinno odbywać się pod kontrolą

lekarza.

Zalecane dobowe spożycie (RDA) witaminy E dla kobiet ciężarnych w wieku 14-50 lat wynosi 15

mg, a dla kobiet karmiących piersią 19 mg.

Witamina E częściowo przenika przez łożysko, jednak nie opisano komplikacji zarówno po

zwiększeniu, jak i zmniejszeniu stężeń witaminy E u kobiet w ciąży.

Stosowanie leku Vitaminum E Omega Pharma podczas karmienia piersią powinno odbywać się

zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Vitaminum E Omega Pharma nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Vitaminum E Omega Pharma zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) i czerwień

koszenilową

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Vitaminum E Omega Pharma

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Zwykle 1 kapsułka na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E Omega Pharma

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki witaminy E zazwyczaj nie wywołuje objawów toksyczności.

Jednakże, stosowanie dawek większych niż 300 j.m. na dobę może powodować: nudności, biegunkę,

kurcze jelit, zmęczenie, zaburzenia emocjonalne, osłabienie, zakrzepowe zapalenie żył, bóle głowy,

niewyraźne widzenie, wysypkę, zaburzenia gonad, bolesność piersi, kreatynurię (zwiększenie stężenia

kreatyny w moczu), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i

triglicerydów oraz zmniejszenie stężenia tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie

stężenia estrogenów i androgenów w moczu.

Objawy te ustępują po zaprzestaniu stosowania witaminy E.

Pominięcie zażycia leku Vitaminum E Omega Pharma

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią.

Stosowanie witaminy E w dawkach większych niż 300 j.m. na dobę może powodować działania

niepożądane:

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie

stężenia estrogenów i androgenów w moczu.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana:

zaburzenia emocjonalne.

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana:

bóle głowy.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana:

niewyraźne widzenie.

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana:

zakrzepowe zapalenie żył.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana:

nudności, biegunka, kurcze jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana:

wysypka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia kreatyny w moczu (kreatynuria).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana:

zaburzenia gonad, bolesność piersi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: zmęczenie, osłabienie.

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i

triglicerydów w surowicy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać Vitaminum E Omega Pharma

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego

na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Vitaminum E Omega Pharma

Substancją czynną leku jest witamina E (all-

rac

-α-tokoferylu octan).

Jedna kapsułka zawiera 400 mg witaminy E.

Pozostałe składniki to: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol, czerwień koszenilowa

(E124), woda oczyszczona.

Jak wygląda Vitaminum E Omega Pharma i co zawiera opakowanie

Vitaminum E Omega Pharma ma postać kapsułek o kształcie owalnym, z twardą otoczką żelatynową

o barwie czerwonej, ze szwem, wypełnionych olejowym roztworem.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny:

Omega Pharma Poland Sp. z o.o. [+logo]

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

Wytwórca:

Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2017

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.