Vitaminum E Omega Pharma

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum E Omega Pharma 100 mg kapsułki miękkie
 • Dawkowanie:
 • 100 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki miękkie
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum E Omega Pharma 100 mg kapsułki miękkie
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 kaps., 5909990817214, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08172
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

VITAMINUM E OMEGA PHARMA

100 mg, kapsułki miękkie

(int-rac-α-Tocopherylis acetas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Vitaminum E Omega Pharma i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E Omega Pharma

Jak stosować Vitaminum E Omega Pharma

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Vitaminum E Omega Pharma

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum E Omega Pharma i w jakim celu się go stosuje

Główne działanie witaminy E związane jest z jej właściwościami przeciwutleniającymi.

Pełniąc funkcję przeciwutleniacza witamina E przeciwdziała utlenianiu składników komórkowych,

zwłaszcza powstawaniu toksycznych nadtlenków nienasyconych kwasów tłuszczowych i aktywnych

rodników tlenowych. Zapobiega również utlenianiu frakcji LDL cholesterolu do postaci nadtlenków.

Nadtlenki LDL uszkadzają śródbłonek naczyń krwionośnych i nasilają procesy zapalne, przez co

sprzyjają rozwojowi miażdżycy, cukrzycy i chorób nowotworowych.

Badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy dobowym spożyciem witaminy E, a

zagrożeniem chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą i innymi chorobami, których powstawanie jest

związane z szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Lek Vitaminum E Omega Pharma jest stosowany w leczeniu niedoboru witaminy E spowodowanego

długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem oraz zaburzeniami przemiany materii. Wspomagająco

w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach,

których powstawanie związane jest ze stresem oksydacyjnym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E Omega Pharma

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E Omega Pharma

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - witaminę E lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

jeśli pacjent ma zwiększone stężenie witaminy E w organizmie,

jeśli pacjent ma zespół upośledzonego wchłaniania tłuszczów,

jeśli pacjent ma hipoprotrombinemię (zmniejszenie krzepliwości krwi wywołane niedoborem

czynnika krzepnięcia - protrombiny) spowodowaną niedoborem witaminy K,

jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne preparaty witaminy E (ze względu na możliwość

przedawkowania),

jeśli pacjent ma nadwrażliwość na orzeszki ziemne lub soję.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

jeśli pacjent ma niewydolność nerek lub wątroby,

jeśli pacjent stosuje równocześnie leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny i indandionu, ze

względu na możliwość występowania hipoprotrombinemii (zmniejszenia krzepliwości krwi z

powodu niedoboru czynnika krzepnięcia – protrombiny),

Inne leki i Vitaminum E Omega Pharma

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o

lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kolestyramina, kolestypol (leki zmniejszające stężenie cholesterolu), oleje mineralne lub neomycyna

(antybiotyk), stosowane doustnie, mogą zmniejszać wchłanianie witaminy E.

Witamina E lub jej metabolity działają przeciwnie do witaminy K. U pacjentów przyjmujących

doustne leki przeciwzakrzepowe (z grupy kumaryny i indandionu) lub estrogeny zwiększa się ryzyko

krwotoków. U zdrowych osób witamina E nie wywołuje zmian krzepliwości krwi.

Witamina E może zwiększać wchłanianie i wykorzystanie witaminy A oraz chroni przed

hiperwitaminozą A (nadmiarem witaminy A w organizmie).

Związki żelaza osłabiają działanie witaminy E (należy zachować kilkugodzinny odstęp między

podawaniem obu leków). Również przyjmowanie dużych dawek witaminy E zmniejsza skuteczność

leczenia preparatami żelaza.

Witamina E może zwiększać wchłanianie cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepieniu

narządów).

Vitaminum E Omega Pharma z jedzeniem i piciem

Vitaminum E Omega Pharma można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie witaminy E w czasie ciąży powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.

Zalecane dobowe spożycie (RDA) witaminy E dla kobiet ciężarnych w wieku 14-50 lat wynosi 15

mg, a dla kobiet karmiących piersią 19 mg.

Witamina E częściowo przenika przez łożysko, jednak nie opisano komplikacji zarówno po

zwiększeniu, jak i zmniejszeniu stężeń witaminy E u kobiet w ciąży.

Stosowanie witaminy E podczas karmienia piersią powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami i pod

kontrolą lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i

obsługiwania maszyn.

Vitaminum E Omega Pharma zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) i czerwień

koszenilową

. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować

tego leku.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Vitaminum E Omega Pharma

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

Lek do podawania doustnego.

Zalecana dawka to:

Dorośli:

Zwykle 1 kapsułka na dobę.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E Omega Pharma

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki witaminy E zazwyczaj nie wywołuje objawów toksyczności.

Jednakże, stosowanie dawek większych niż 300 j.m. na dobę (3 kapsułek Vitaminum E Omega

Pharma) może powodować: nudności, biegunkę, kurcze jelit, zmęczenie, zaburzenia emocjonalne,

osłabienie, zakrzepowe zapalenie żył, bóle głowy, niewyraźne widzenie, wysypkę, zaburzenia gonad,

bolesność piersi, kreatynurię (zwiększenie stężenia kreatyny w moczu), zwiększenie aktywności

kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów oraz zmniejszenie stężenia

tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie stężenia estrogenów i androgenów w

moczu.

Objawy te ustępują po zaprzestaniu stosowania witaminy E.

Pominięcie zażycia leku Vitaminum E Omega Pharma

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie witaminy E w dawkach większych niż 300 j.m. na dobę może powodować działania

niepożądane:

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy krwi, zwiększenie

stężenia estrogenów i androgenów w moczu.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: zaburzenia emocjonalne.

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: bóle głowy.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: zakrzepowe zapalenie żył.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, biegunka, kurcze jelit.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: wysypka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia kreatyny w moczu (kreatynuria).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Częstość nieznana: zaburzenia gonad, bolesność piersi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana: zmęczenie, osłabienie.

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia cholesterolu i

triglicerydów w surowicy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać Vitaminum E Omega Pharma

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin

ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Vitaminum E Omega Pharma

Substancją czynną leku jest witamina E (all-

rac

-α-tokoferylu octan).

Jedna kapsułka zawiera 100 mg witaminy E.

Pozostałe składniki to: olej arachidowy oczyszczony, żelatyna, glicerol, czerwień koszenilowa

(E124), woda oczyszczona.

Jak wygląda Vitaminum E Omega Pharma i co zawiera opakowanie

Vitaminum E Omega Pharma ma postać kapsułek o kształcie owalnym, z twardą otoczką żelatynową

o barwie czerwonej, ze szwem, wypełnionych olejowym roztworem.

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland Sp. z o.o. [+logo]

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

Wytwórca:

Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2017

28-8-2018

New recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones

New recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones

The EU's Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) has adopted new recommendations for use of Xofigo for treatment of prostate cancer which has spread to the bones (bone metastases). Xofigo should only be used in symptomatic patients who have had two previous treatments for prostate cancer and who cannot be treated with other medicines.

Danish Medicines Agency

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g Vials by AuroMedics Pharma: Recall - Vials Contain Particulate Matter

Piperacillin and Tazobactam for Injection, USP 3.375 g by AuroMedics Pharma: Recall: Exposure to particulate matter may result in local irritation/swelling or more serious outcomes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-12-2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - December 2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - December 2014

PRAC held its last meeting for this year on 1-4 December 2014. During its December meeting, the PRAC did not initiate or conclude any safety referral. The Committee focused on the broad spectrum of its responsibilities, which cover all aspects of the risk management of the use of medicines.

Danish Medicines Agency

14-11-2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - November 2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - November 2014

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) convened on 3-6 November 2014.

Danish Medicines Agency

17-10-2014

PRAC recommends strengthening the restrictions on the use of valproate in women and girls

PRAC recommends strengthening the restrictions on the use of valproate in women and girls

The EMA’s Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee (PRAC) recommends strengthening the restrictions on the use of the antiepileptic valproate due to the risk of malformations and developmental problems in children exposed to valproate in the womb.

Danish Medicines Agency

14-10-2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - October 2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - October 2014

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) convened on 6-9 October 2014.

Danish Medicines Agency

23-9-2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - September 2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - September 2014

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) convened on 8-11 September 2014.

Danish Medicines Agency

29-8-2014

Consultation: rules of procedure for public hearings in the EMA

Consultation: rules of procedure for public hearings in the EMA

The European Medicines Agency (EMA) has launched a public consultation on draft rules of procedures for public hearings held by its Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

Danish Medicines Agency

15-7-2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - July 2014

Monthly report from the EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) - July 2014

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) convened on 7-10 July 2014.

Danish Medicines Agency

6-5-2014

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recently completed a review of the risk of blood clots (VTE) with contraceptive pills and other combined hormonal contraceptives. Combined hormonal contraceptives contain two types of hormone, oestrogen and progesterone, and are available as pills, transdermal patches and vaginal rings.

Danish Medicines Agency

26-3-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 17 January 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 17 January 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: The Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC, finds that the risks outweigh the benefits from the use of Tredaptive®

Danish Medicines Agency

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

15-2-2019


Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 11-14 February 2019

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 11-14 February 2019

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 11-14 February 2019

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2019


Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 14-17 January 2019

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 14-17 January 2019

Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 14-17 January 2019

Europe - EMA - European Medicines Agency