Vitaminum E Medana

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum E Medana 300 mg/ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • 300 mg/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum E Medana 300 mg/ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 10 ml, 5909990311514, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03115
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vitaminum E Medana, 300 mg/ml, płyn doustny

int-rac-α-Tocopherylis acetas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitaminum E Medana i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E Medana

Jak stosować lek Vitaminum E Medana

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum E Medana

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum E Medana i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum E Medana jest produktem witaminowym. Zawarta w nim substancja czynna - all-

rac

-α-

tokoferylu octan (witamina E) jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wykazuje

silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu chroni organizm przed szkodliwym działaniem

wolnych rodników tlenowych i nadtlenków lipidowych.

Lek Vitaminum E Medana wskazany jest do stosowania:

w leczeniu stanów niedoboru w długotrwałym, nieprawidłowym odżywianiu oraz zaburzeniach

przemiany materii. Niedobory mogą być związane z dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu

lipidów (tłuszczów), jak abetalipoproteinemia, z zespołem złego wchłaniania lub

mukowiscydozą.

wspomagająco w chorobach o pochodzeniu związanym ze wzmożonym wytwarzaniem wolnych

rodników, np. w miażdżycy i chorobie niedokrwiennej serca.

wspomagająco w leczeniu zakrzepowego zapalenia żył; w okulistyce w leczeniu retinopatii

miażdżycowej i nadciśnieniowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum E Medana

Kiedy nie stosować leku Vitaminum E Medana:

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę E, olej arachidowy lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

jeśli występuje niedobór witaminy K (możliwość wystąpienia krwawień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum E Medana należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vitaminum E Medana

u osób przyjmujących

jednocześnie:

doustne leki przeciwzakrzepowe (np. dikumarol, warfaryna),

estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne),

witaminę K.

Vitaminum E Medana a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Witamina E może działać antagonistycznie do witaminy K, zwłaszcza u osób przyjmujących doustne

leki przeciwzakrzepowe lub estrogeny (np. doustne środki antykoncepcyjne).

Stosowanie innych środków o działaniu przeciwutleniającym (witamina C, selen, ubichinon,

aminokwasy zawierające siarkę) może łagodzić niektóre objawy niedoboru witaminy E.

Jednoczesne stosowanie związków żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować

kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem tych leków.

Witamina E zwiększa wchłanianie, wykorzystanie i magazynowanie witaminy A.

Kolestyramina i kolestypol (leki zmniejszające stężenie cholesterolu) zmniejszają wchłanianie

witaminy E z przewodu pokarmowego.

Orlistat (lek zmniejszający przyswajanie tłuszczu) i oleje mineralne mogą zaburzać wchłanianie

witaminy E z przewodu pokarmowego.

Vitaminum E Medana z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować w czasie lub po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie przyjmowania

witaminy E.

Vitaminum E Medana zawiera olej arachidowy (z orzeszków ziemnych)

Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na orzeszki ziemne lub soję, nie należy stosować tego leku.

3.

Jak stosować lek Vitaminum E Medana

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Podawać w łyżeczce płynu.

Aby dokładnie odmierzyć dawkę, należy podczas liczenia kropli trzymać butelkę pod kątem 45°.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

profilaktycznie:

3 krople na dobę;

mukowiscydoza:

100 - 200 mg na dobę (z przepisu lekarza);

abetalipoproteinemia:

50 - 100 mg/kg mc. na dobę (z przepisu lekarza).

Dzieci (z przepisu lekarza):

profilaktycznie noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 6 lat: 1 kropla na dobę;

dzieci w wieku od 7 do 15 lat: 2 krople na dobę;

mukowiscydoza:

dzieci poniżej 1 roku życia: 50 mg na dobę;

dzieci powyżej 1 roku życia: 100 mg na dobę;

abetalipoproteinemia:

50 - 100 mg/kg mc. na dobę;

przewlekła cholestaza u dzieci do 2 lat: 150 - 200 mg/kg mc. na dobę.

W innych stanach niedoboru witaminy E dawkowanie ustala lekarz zależnie od stopnia niedoboru.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum E Medana

W razie przyjęcia znacznie większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu mogą wystąpić: brak łaknienia, biegunka, bóle brzucha, inne zaburzenia ze strony

przewodu pokarmowego, uczucie zmęczenia i osłabienia, nieostre widzenie, bóle głowy, wysypka,

zaburzenia czynności gruczołów płciowych, zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy w osoczu.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum E Medana

Jeżeli została pominięta jedna dawka i zbliża się pora przyjęcia kolejnej, nie należy przyjmować

pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dawki przekraczające 1200 mg na dobę mogą powodować wystąpienie takich objawów jak:

ból głowy,

zaburzenia ostrości widzenia,

nudności, biegunka,

wysypka,

osłabienie, zmęczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitaminum E Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin

ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum E Medana:

Substancją czynną leku jest all-

rac

-tokoferylu octan.

Każdy ml (około 27 kropli) zawiera 300 mg all-

rac

-α-tokoferylu octanu.

Każda kropla zawiera około 11 mg all-

rac

-α-tokoferylu octanu.

Pozostałe składniki to: olej arachidowy oczyszczony.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Vitaminum E Medana to żółty, oleisty płyn o charakterystycznym zapachu i smaku.

Butelka z brunatnego szkła z kroplomierzem i zakrętką, zawierająca 10 ml roztworu, w tekturowym

pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Medana Pharma SA

ul. Wł. Łokietka 10

98-200 Sieradz

tel. 43 829 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3-8-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 21 June 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Decrease in the number of intoxications and suicide attempts using drugs containing acetylsalicylic acid or paracetamol.

Danish Medicines Agency

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.