Vitaminum B6 Teva

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B6 Teva 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B6 Teva 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990137114, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01371
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vitaminum B

6

Teva, 50 mg, tabletki

Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitaminum B

Teva i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

Teva

Jak stosować lek Vitaminum B

Teva

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum B

Teva

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum B

6

Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Vitaminum B

Teva zawiera witaminę B

(pirydoksynę), która po przekształceniu w postać

aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów,

białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu

odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe

związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe

(uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie witaminy B

żelaza i magnezu.

Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i

dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub w preparatach uzupełniających.

Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B

u dorosłego wynosi około 2 mg/dobę. Zapotrzebowanie na

witaminę B

wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę) oraz u osób

nadużywających alkoholu.

Niedobór witaminy B

często towarzyszy niedoborowi innych witamin z grupy B. Stany niedoboru

spowodowane są najczęściej niewłaściwą dietą. Niedobory obserwowano również u kobiet w ciąży, u

niemowląt, a także podczas stosowania niektórych leków.

Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B

w organizmie może być również wynikiem

wrodzonych wad metabolicznych.

Pirydoksyna wchłaniana jest głównie w jelicie czczym. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a

wydalany głównie w moczu, w postaci metabolitów.

Podawania witaminy B

wymagają osoby, u których stwierdza się jej niedostateczne spożycie w diecie

albo zwiększone zapotrzebowanie.

Wskazania do stosowania:

Stany niedoboru witaminy B

Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:

polineuropatie obwodowe (zespół charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w

zakresie kilku nerwów);

zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;

stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;

zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem;

oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo);

zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej -akrodynia) i

zapalenie języka;

erytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok,

paradontopatie (choroby przyzębia);

wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria - wydalanie z moczem

aminokwasów zawierających siarkę - cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria - nadmierne

wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, acyduria ksanturenowa - wydalanie z moczem

kwasu ksanturenowego ze zwiększonym pH moczu);

zatrucie izoniazydem;

zatrucie cykloseryną;

Pomocniczo:

niedokrwistość syderoblastyczna (spowodowana nieprawidłowym wykorzystaniem

wewnątrzkomórkowego żelaza do produkcji hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba

krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);

nudności i wymioty ciężarnych;

stany depresyjne;

zaburzenia snu (bezsenność);

nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);

choroba popromienna.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

6

Teva

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B

6

Teva

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę B

lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Przeciwwskazania” i

„Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,

pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Vitaminum B

6

Teva a inne leki

Leki: cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki

antykoncepcyjne zawierające estrogen i izoniazyd, zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B

Witamina B

zmniejsza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy

w leczeniu choroby Parkinsona.

Lek może zmniejszać stężenie fenytoiny we krwi.

Witamina B

ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B

Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Vitaminum B

6

Teva z jedzeniem i piciem

Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie pirydoksyny z przewodu pokarmowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz może zalecić witaminę B

w ciąży w dawkach nie przekraczających 50 mg na dobę.

Witamina B

może być stosowana w ciąży w zalecanych dawkach.

Witamina B

przenika do mleka kobiet karmiących. Lekarz może zalecić stosowanie witaminy B

w okresie karmienia piersią z zachowaniem specjalnej ostrożności.

Witamina B

może być stosowana w okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W dużych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może wpływać na sprawność

psychofizyczną, ze względu na możliwość wywołania uspokojenia i senności.

3.

Jak stosować lek Vitaminum B

6

Teva

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,

farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka to:

Dorośli

leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę;

zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 1 tabletka na dobę;

zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry:

150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach podzielonych;

zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych;

choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę;

pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej: 50 mg do 300 mg na dobę,

w dawkach podzielonych.

Dzieci

leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (1/2 - 3 tabletek), w 2 -3 dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dziennej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B

6

Teva

Podczas stosowania dużych dawek witaminy B

(od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres

czasu (2 do 4 miesięcy) obserwowano objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, objawiającej się

drętwieniem i mrowieniem w kończynach, zaburzeniem czucia wibracji i położenia, szczególnie w

obrębie kończyn dolnych, zaburzeniami snu. Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie

witaminy B

Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie

osłabienia.

W razie przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum B

6

Teva

Lek należy zażyć możliwie szybko.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Duże dawki witaminy B

stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy

długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje

możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.

Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych (reakcje

nadwrażliwości), występujących z nieznaną częstością.

Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się

zespołu zależności.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B

6

Teva mogą wystąpić inne działania

niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej

ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitaminum B

6

Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed

światłem.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku Vitaminum B

Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B

6

Teva

Substancją czynną leku jest 50 mg pirydoksyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian,

talk, żelatyna.

Co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: