Vitaminum B6 Polfarmex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B6 Polfarmex 50 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 50 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B6 Polfarmex 50 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl. w blistrach, 5909990720415, OTC; 50 tabl. w pojemniku, 5909990720422, OTC; 60 tabl. w blistrach, 5909990720439, OTC; 60 tabl. w pojemniku, 5909990720446, OTC; 90 tabl. w blistrach, 5909990720453, OTC; 90 tabl. w pojemniku, 5909990720460, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07204
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINUM B

6

POLFARMEX, 50 mg, tabletki

Pyridoxini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza

lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować

się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vitaminum B

Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

Polfarmex

3. Jak stosować lek Vitaminum B

Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B

Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B

6

Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Witamina B

(pirydoksyna) uczestniczy w przemianach aminokwasów, wpływa na wzrost stężenia

glukozy w mięśniach, a także bierze udział w syntezie hemoglobiny.

U ludzi niedobór witaminy B

objawia się nudnościami, wymiotami, stanem zapalnym oraz

uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem

wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną. Hormonalne środki antykoncepcyjne zwiększają

zapotrzebowanie na pirydoksynę. Pirydoksyna jest łatwo wchłaniana po podaniu doustnym i

przekształcana do czynnego fosforanu pirydoksalu, magazynowana jest w wątrobie a wydalana z

moczem.

Lek Vitaminum B

Polfarmex wskazany jest do stosowania:

w uzupełnianiu niedoboru witaminy B

w leczeniu następstw niedoboru witaminy B

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

6

Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B

6

Polfarmex:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli pacjent stosuje lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B

Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Podczas terapii należy unikać ekspozycji na światło.

Inne leki i Vitaminum B

6

Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna i penicylina tworzą nieaktywne połączenia z witaminą B

(zmniejszają jej stężenie w organizmie).

Witamina B

zastosowana u pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej

dekarboksylazy obniża jej skuteczność w leczeniu parkinsonizmu. Stosowana łącznie

z amiodaronem może powodować fotouczulenie.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Witamina B

w zakresie dawek 50 mg - 200 mg na dobę może być stosowana w okresie ciąży. Wyższe

dawki mogą być stosowane jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść przeważa nad

potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do

mleka matki. Wiadomo natomiast, że terapeutyczne dawki witaminy B

mogą hamować laktację.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Vitaminum B

6

Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum B

6

Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

W zależności od podstawowej diagnozy, ściśle według wskazań lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B

6

Polfarmex

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami pirydoksyny prowadzi do rozwinięcia się ciężkiej neuropatii

obwodowej.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vitaminum B

6

Polfarmex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie witaminy B

w dawce około 200 mg przez 30 dni powoduje występowanie zespołu

uzależnienia od pirydoksyny. Stosowanie wyższych dawek przez kilka miesięcy powoduje

wystąpienie zespołu neuropatii, charakteryzującego się zmniejszeniem czucia dotyku i temperatury,

zaburzeniem czucia wibracji i położenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B

6

Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze lub

pojemniku po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B

6

Polfarmex

Substancją czynną leku jest pirydoksyny chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 50 mg

pirydoksyny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, talk.

Jak wygląda lek Vitaminum B

6

Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki: