Vitaminum B1 Polfarmex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B1 Polfarmex 25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B1 Polfarmex 25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl. w blistrach, 5909990720811, Rp; 50 tabl. w pojemniku, 5909990720828, Rp; 60 tabl. w blistrach, 5909990720835, Rp; 60 tabl. w pojemniku, 5909990720842, Rp; 90 tabl. w blistrach, 5909990720859, Rp; 90 tabl. w pojemniku, 5909990720866, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 07208
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINUM B

1

POLFARMEX, 25 mg, tabletki

Thiamini hydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Vitaminum B

Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

Polfarmex

3. Jak stosować lek Vitaminum B

Polfarmex

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B

Polfarmex

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vitaminum B

1

Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

Witamina B

bierze udział w metabolizmie węglowodanów, a także kwasów tłuszczowych

i związków steroidowych. Jej formą czynną jest ester z kwasem pirofosforanowym (kokarboksylaza).

W przypadku zwiększonej zawartości węglowodanów w pożywieniu wzrasta zapotrzebowanie w

organizmie na tę witaminę.

Niedobór witaminy B

powoduje zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i

mięśni szkieletowych, co może objawiać się brakiem łaknienia, osłabieniem mięśniowym,

parestezjami, obniżonym ciśnieniem krwi i hipotermią. Choroba beri-beri obecnie występuje

niezmiernie rzadko.

Lek Vitaminum B

Polfarmex wskazany jest do stosowania:

w stanach niedoboru witaminy B

oraz zapobieganiu ich powstawania w organizmie;

w zaburzeniach czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych oraz

wspomagająco w zaburzeniach sercowo – naczyniowych i alkoholizmie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

1

Polfarmex

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B

1

Polfarmex:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B

Polfarmex należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Nieznane są działania niepożądane dla produktów witaminy B

stosowanych doustnie.

Inne leki i Vitaminum B

1

Polfarmex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, etanol, herbata zmniejszają wchłanianie witaminy B

. Podanie w

jednym roztworze z siarczynami powoduje rozpad i unieczynnienie tiaminy. Niektóre inne witaminy,

jak np. cyjanokobalamina, mogą ulegać inaktywacji w obecności produktów rozpadu tiaminy.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży po konsultacji z lekarzem.

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania tiaminy w okresie karmienia piersią. Przed

zastosowaniem leku zaleca się konsultację z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Vitaminum B

1

Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Vitaminum B

1

Polfarmex

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować w dawkach podzielonych.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania lek stosuje się w następujących dawkach:

Dorośli:

zapobiegawczo – 3 mg do 9 mg na dobę (1 do 3 tabletek zawierających 3 mg witaminy B

stany niedoboru oraz zaburzenia czynności układu nerwowego, mięśnia sercowego i mięśni

szkieletowych – 25 mg do 50 mg na dobę (1 do 2 tabletek zawierających 25 mg witaminy B

wspomagająco w alkoholizmie – 50 mg na dobę 2 razy w tygodniu (2 tabletki zawierające

25 mg witaminy B

Dzieci:

Ściśle według wskazań lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

W proponowanym dawkowaniu leku nie występują.

5. Jak przechowywać lek Vitaminum B

1

Polfarmex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze lub

pojemniku po: „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B

1

Polfarmex

Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 25 mg tiaminy

chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu

stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B

1

Polfarmex i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 50, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

tel. (24) 357 44 44

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.