Vitaminum B1

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B1 25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B1 25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 tabl., 5909990313914, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03139
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

VITAMINUM B

1

Thiamini hydrochloridum

TEVA, 25 mg, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić

innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Vitaminum B

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B

Teva i w jakim celu się go stosuje

Jak stosować lek Vitaminum B

Teva

Możliwe działania niepożądane

Teva

Jak przechowywać lek Vitaminum B

Zawartość opakowania i inne informacje

Teva

1.

Co to jest lek Vitaminum B

1

Teva

i w jakim celu się go stosuje

Witamina B

Zapotrzebowanie na tiaminę u człowieka zależy od ilości spalanych kalorii; około 0,75 mg - 1 mg na 1000

kcal (4187 kJ). Niedobór witaminy B

(tiamina) jest koenzymem dekarboksylazy kwasu pirogronowego i kwasu

alfa-ketoglutarowego. Jest niezbędna w procesach oddychania tkankowego, głównie w przemianie

węglowodanów. Wzmaga czynność acetylocholiny, hamuje esterazę cholinową, działa synergicznie

z tyroksyną i insuliną, pobudza wydzielanie gonadotropin. Niedobór tiaminy jest przyczyną niedostatecznej

ilości związków wysokoenergetycznych, upośledzonej syntezy acetylocholiny, zaburzeń funkcjonowania

układu nerwowego.

Witamina B

wynika najczęściej z niewłaściwego odżywiania.

podana doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w dwunastnicy

i w jelicie cienkim. Po wchłonięciu szybko przenika do tkanek. Nadmiar tiaminy wydalany jest

z moczem.

Wskazaniami do stosowania leku Vitaminum B

1

Hipowitaminoza i awitaminoza B

Teva są:

, zapalenie wielonerwowe, stany zapalne i porażenie nerwów

obwodowych, nerwobóle, rwa kulszowa, niektóre schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, alkoholizm,

polineuropatia cukrzycowa, zaburzenia sercowo-naczyniowe, uszkodzenie miąższu wątroby. Pomocniczo w

półpaścu, liszaju Wilsona, zaburzeniach trawienia, zaburzonej koncentracji, depresji. Duże dawki witaminy

Profilaktycznie po antybiotykoterapii i w okresie rekonwalescencji.

podaje się po przebytych zakażeniach wirusowych, zapaleniu wątroby, rzucawce porodowej.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku

Vitaminum B

1

Teva

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B

1

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników

tego leku (wymienione w punkcie 6).

Teva

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest zwykle dobrze tolerowany.

Vitaminum B

1

Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane

są bez recepty.

Wchłanianie witaminy B

jest zmniejszone przy równoczesnym stosowaniu alkoholu etylowego.

Vitaminum B

1

Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania chlorowodorku tiaminy.

Teva z jedzeniem i piciem

Stosowanie leku Vitaminum B

1

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Teva u pacjentów z niewydolnością nerek

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Witamina B

przenika przez barierę łożyska. Brak jest danych mogących wskazywać na uszkodzenie płodu

podczas stosowania witaminy B

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek przenika przez łożysko i jest wydzielany do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i

obsługiwani

e maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vitaminum B

1

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się

z lekarzem przed przyjęciem leku.

Teva zawiera

laktozę

3.

Jak stosować lek Vitaminum B

1

Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.

Dorośli: 25 mg do 100 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Leczniczo

Dzieci: 10 mg do 25 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Dorośli: 3 mg do 9 mg na dobę.

Zapobiegawczo

Dzieci: 0,5 mg do 1,5 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B

1

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Teva

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail:

adr@urpl.gov.pl.

5.

Jak przechowywać

lek Vitaminum B

1

Teva

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony

przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: „Termin

ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B

1

Substancją czynną leku jest tiaminy chlorowodorek.

Teva

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza

mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Vitaminum B

1

Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki.

2 blistry po 25 tabletek (50 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nie ma żadnych newsów dotyczących tego produktu.