Vitaminum B compositum Teva

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum B compositum Teva tabletki drażowane
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki drażowane
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum B compositum Teva tabletki drażowane
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 tabl., 5900004074098, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02035
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vitaminum B compositum Teva, tabletki drażowane

(Thiamini nitras + Riboflavinum + Pyridoxini hydrochloridum + Nicotinamidum +

Calcii pantothenas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub

pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Vitaminum B compositum Teva i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B compositum Teva

Jak stosować lek Vitaminum B compositum Teva

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum B compositum Teva

Zawartość opakowania i inne informacje

Co to jest lek Vitaminum B compositum Teva i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum B compositum Teva to zestaw witamin grupy B biorących udział w przemianach

węglowodanów, tłuszczów i białek. W wyniku tych przemian możliwe jest powstawanie w organizmie

człowieka aktywnych substancji koniecznych do życia, jak również związków magazynujących

energię. Skuteczność działania witamin z grupy B jest znacznie większa, gdy działają one w

skojarzeniu. Organizm nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać witaminy z grupy B i dlatego muszą

być dostarczane regularnie w pożywieniu lub drogą suplementacji.

Niedobory witamin z grupy B mogą być przyczyną, m. in.: ogólnego osłabienia, zaburzeń snu,

zaburzeń nerwowych, zapalenia skóry i błon śluzowych, zapalenia wielonerwowego, niedokrwistości,

zaburzeń krążenia i innych.

Wskazania do stosowania

Profilaktyka i niedobory witamin z grupy B w okresach zwiększonego zapotrzebowania

(wspomagająco w leczeniu stanów gorączkowych, oparzeń, wyniszczenia alkoholowego).

Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach lub przeżytym stresie.

Wspomagająco:

choroby żołądka i jelit przebiegające z zaburzeniami wchłaniania, zaburzeniami trawienia, także

z towarzyszącą długotrwałą biegunką;

stany zapalne skóry i błon śluzowych (np. warg, jamy ustnej);

zaburzenia czynności obwodowego układu nerwowego (zapalenie wielonerwowe);

podczas stosowania leków moczopędnych;

po przebytej antybiotykoterapii;

przed i po zabiegach chirurgicznych;

w przewlekłych i wyniszczających chorobach (cukrzyca, infekcje o różnej etiologii, choroby

psychosomatyczne).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B compositum Teva

Kiedy nie przyjmować leku Vitaminum B compositum Teva

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum Teva, jeżeli występują:

uczulenie/ nadwrażliwość na witaminy z grupy B lub którykolwiek ze składników leku;

u pacjentów stosujących lewodopę (lek w chorobie Parkinsona) bez inhibitora obwodowej

dekarboksylazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u osób z upośledzoną czynnością nerek, kamicą nerkową, hiperkalcemią

(zwiększone stężenie wapnia we krwi).

Zawarta w produkcie witamina B

może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest

objawem prawidłowym, gdyż barwa ta pochodzi od wodnego roztworu tej witaminy.

Lek może powodować reakcje alergiczne.

Vitaminum B compositum Teva a inne leki

Witamina B

nasila działanie leków zwiotczających mięśnie.

Probenecyd przedłuża, a pochodne fenotiazyny, leki przeciwdepresyjne i hormonalne środki

antykoncepcyjne osłabiają działanie witaminy B

Pirydoksyna znosi działanie terapeutyczne lewodopy podawanej bez inhibitora dekarboksylazy.

Witamina B

hamuje ośrodkowe działanie lewodopy. Podawana jednocześnie z amiodaronem może

wywoływać uczulenie na światło słoneczne. Podczas stosowania chloramfenikolu, cykloseryny,

doustnych środków antykoncepcyjnych, hydralazyny, leków immunosupresyjnych, izoniazydu i

penicylaminy zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę B

Nikotynamid nasila działanie leków obniżających ciśnienie krwi.

Alkohol i palenie papierosów zmniejszają wchłanianie witamin z grupy B.

W trakcie stosowania leku Vitaminum B compositum Teva mogą ulec zaburzeniu wyniki niektórych

testów laboratoryjnych.

Vitaminum B compositum Teva z jedzeniem i piciem

Brak danych dotyczących wpływu pokarmu na wchłanianie witamin z grupy B.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży.

Nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B

na dobę.

Witaminy z grupy B mogą być stosowane w ciąży w zalecanych dawkach.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Nie należy przekraczać dawki 50 mg witaminy B

na dobę.

Witaminy z grupy B mogą być stosowane w okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W zalecanych dawkach lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień chinolinową (E104). Lek może powodować reakcje alergiczne.

Jak stosować lek Vitaminum B compositum Teva

Dorośli i młodzież:

1 tabletka drażowana, 3 razy na dobę.

Dzieci od 4 roku życia:

1 tabletka drażowana, 1 do 2 razy na dobę.

Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B compositum Teva

Lek jest słabo toksyczny i przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Nadmiar witamin z grupy B

wydalany jest w moczu.

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vitaminum B compositum Teva

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie szybko. Nie należy zażywać dawki podwójnej w celu

uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Vitaminum B compositum Teva może powodować działania niepożądane.

Do działań niepożądanych witamin z grupy B należą reakcje nadwrażliwości występujące z nieznaną

częstością.

Witamina B

1

Objawy uboczne pojawiają się bardzo rzadko (głównie po podaniu parenteralnym) i mają jedynie

charakter alergiczny.

Witamina B

2

Może powodować ciemnożółte zabarwienie moczu, co jest objawem prawidłowym. Sporadycznie

może dochodzić do skórnych zmian uczuleniowych, nudności i wymiotów.

Witamina B

6

Duże dawki witaminy B

(>2 g/d stosowane przez 2 miesiące i dłużej) mogą wywołać neuropatie

obwodowe.

Witamina PP

W pojedynczych przypadkach może powodować pieczenie i zaczerwienienie skóry, wysypkę, nagłe

zaczerwienienie twarzy (nieznana częstość), pokrzywkę. Podczas stosowania dużych dawek

nikotynamidu mogą wystąpić: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, spadek apetytu oraz

zaburzenia czynności wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B compositum Teva mogą wystąpić inne

działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w

tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Vitaminum B compositum Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła.

Nie należy stosować leku Vitaminum B compositum Teva po upływie terminu ważności

zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vitaminum B compositum Teva

Substancjami czynnymi leku są: :

Tiaminy azotan (witamina B

3 mg

Ryboflawina (witamina B

5 mg

Pirydoksyny chlorowodorek (witamina B

5 mg

Nikotynamid (witamina PP)

40 mg

Wapnia pantotenian

5 mg

Substancje pomocnicze to: sacharoza, laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu

stearynian, talk, guma arabska, żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E124), Opaglos

6 000 white.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie:

60 tabletek drażowanych (4 blistry po 15 tabletek drażowanych) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca:

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: