Vitaminum A + D3 Medana

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vitaminum A + D3 Medana (10000 j.m. + 20000 j.m.)/ml płyn doustny
 • Dawkowanie:
 • (10000 j.m. + 20000 j.m.)/ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vitaminum A + D3 Medana (10000 j.m. + 20000 j.m.)/ml płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fl. 10 ml, 5909990260119, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02601
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vitaminum A+D

3

Medana, (20 000 j.m. + 10 000 j.m.)/ml, płyn doustny

Retinoli palmitas + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vitaminum A+D

Medana i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum A+D

Medana

Jak stosować lek Vitaminum A+D

Medana

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vitaminum A+D

Medana

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vitaminum A+D

3

Medana i w jakim celu się go stosuje

Vitaminum A+D

Medana, płyn doustny to wodny roztwór witaminy A i witaminy D

do stosowania

doustnego, o zawartości 20 000 j.m./ml witaminy A i 10 000 j.m./ml witaminy D

. Ponieważ 1 ml

odpowiada około 34 kroplom - 1 kropla zawiera około 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D

Witamina D

to rozpuszczalna w tłuszczach witamina regulująca gospodarkę wapniowo-fosforanową

organizmu. Odgrywa zasadniczą rolę we wchłanianiu wapnia i fosforanów z jelit, w transporcie soli

mineralnych i w procesie wapnienia kości; reguluje także wydalanie wapnia i fosforanów przez nerki.

Witamina D

jest aktywnym czynnikiem przeciwkrzywiczym. Jest niezbędna do prawidłowej

czynności przytarczyc, a także funkcjonowania układu odpornościowego.

Niedobór witaminy D

w pożywieniu, upośledzenie jej wchłaniania, niedobór wapnia, a także brak

ekspozycji na światło słoneczne prowadzi w okresie szybkiego wzrostu dziecka do krzywicy,

u dorosłych do osteomalacji (rozmiękania kości), u kobiet w ciąży może doprowadzić do wystąpienia

objawów tężyczki i niewykształcenia szkliwa u noworodków. Kobiety w okresie menopauzalnym,

z osteoporozą, w związku ze zmianami hormonalnymi, powinny zwiększyć dzienną dawkę

witaminy D.

Witamina A jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów wzrostowych młodego organizmu,

jak również procesów regeneracji przez udział w regulacji tworzenia się nowych komórek, zwłaszcza

nabłonkowych. Odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia rodopsyny, barwnika decydującego

o zdolności widzenia o zmierzchu. Bierze udział w metabolizmie białek, tłuszczy i węglowodanów,

współdziała z niektórymi gruczołami wydzielania wewnętrznego (tarczyca, nadnercza, gruczoły

płciowe). Działa na mechanizmy odpornościowe ustroju. Długotrwały niedobór witaminy A prowadzi

do wysychania spojówek i rogówki oka (kseroftalmia), ślepoty zmierzchowej, a w ciężkich

przypadkach do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty; ponadto wystąpić mogą zmiany na skórze

i błonach śluzowych.

Witamina A i D

wzajemnie regulują swoje działanie. W podobny sposób wpływają na proces odnowy

i różnicowania się komórek i w związku z tym są stosowane w leczeniu chorób skóry.

Wskazania do stosowania

stany niedoboru witaminy A i D

leczenie wspomagające w zaburzeniach skóry i błon śluzowych (m.in. łuszczyca, rybia łuska,

dermatozy pochodzenia nowotworowego).

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum A+D

3

Medana

Kiedy nie stosować leku Vitaminum A+D

3

Medana:

jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę A

lub witaminę D

lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma hiperwitaminozę A;

jeśli pacjent ma hiperwitaminozę D

jeśli pacjent ma niewydolność nerek;

jeśli pacjent ma podwyższone stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia);

jeśli pacjent ma zespół złego wchłaniania;

jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające witaminy A i D

u dzieci w wieku do 4 tygodnia życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczeciem stosowania leku Vitaminum A+D

Medana należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą, jeśli:

pacjent jest unieruchomiony, przyjmuje tiazydy oraz inne leki moczopędne, z kamicą nerkową,

chorobami serca oraz stosuje glikozydy naparstnicy;

pacjent stosuje retinoidy oraz doustne środki antykoncepcyjne;

kobieta jest w ciąży lub karmi piersią;

u niemowlęcia stwierdzono od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego.

Podczas stosowania leku zaleca się okresowo kontrolować poziom wapnia i fosforanów we krwi

i w moczu.

Vitaminum A+D

3

Medana a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wchłanianie witaminy A może być zaburzone w przypadku jednoczesnego stosowania:

kolestyraminy,

kolestypolu,

doustnie podanej neomycyny,

oleju mineralnego.

W takich przypadkach konieczne może być zwiększenie dawki witaminy A.

Przyczyną zmniejszonego wchłaniania witaminy A może być również stosowanie orlistatu.

Doustne leki antykoncepcyjne podwyższają stężenie witaminy A w osoczu.

Stosowanie witaminy A jednocześnie z innymi retinoidami może prowadzić do zwiększenia jej

toksyczności.

Wysokie dawki witaminy A, powyżej 50 000 j.m. w połączeniu z tetracykliną mogą być

przyczyną wystąpienia nadciśnienia śródczaszkowego.

Jednoczesne stosowanie z alkoholem może prowadzić do nasilenia działania

hepatotoksycznego.

Długotrwałe stosowanie środków zobojętniających zawierających glin w połączeniu z witaminą

może przyczyniać się do zwiększenia stężeń glinu we krwi i w konsekwencji do toksycznego

wpływu glinu na kości.

Jednoczesne stosowanie środków zobojętniających zawierających magnez i witaminę D

może

prowadzić do hipermagnezemii, szczególnie przy współistniejącej przewlekłej niewydolności

nerek.

Jednoczesne podawanie witaminy D

i leków zawierających fosfor zwiększa ryzyko

wystąpienia hiperfosfatemii.

Vitaminum A+D

3

Medana z jedzeniem i piciem

W czasie leczenia nie należy spożywać nadmiernych ilości pokarmów bogatych w witaminę A (np.

wątroby).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Decyzję o suplementacji witaminy A u kobiet w okresie ciąży lub karmienia piersią podejmie lekarz

tylko w przypadkach absolutnie koniecznych, gdy występują ewidentne niedobory tej witaminy,

a dieta nie wystarcza do ich pokrycia, oraz po dokładnej ocenie stanu gospodarki witaminy A.

Ciąża

Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla płodu.

Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m. na dobę w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Witamina A przenika do mleka kobiecego, co może prowadzić do przedawkowania u dziecka.

Przyjmowanie zwiększonej ilości witaminy A może być niebezpieczne dla dziecka.

Nie stosować witaminy A w dawkach przekraczających 4 000 j.m. na dobę w okresie karmienia

piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Vitaminum A+D

Medana nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn.

Lek Vitaminum A+D

3

Medana zawiera alkohol benzylowy

Lek może powodować zatrucia i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat.

3.

Jak stosować lek Vitaminum A+D

3

Medana

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Niemowlęta w wieku od 4 tygodni i dzieci - 2 krople na dobę

Młodzież i dorośli - 2 krople na dobę

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące - 2 krople na dobę.

Sposób podawania

Lek stosuje się doustnie.

Lek podawać w łyżce płynu.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z opakowania do ust dziecka.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum A+D

3

Medana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

W ostrym zatruciu witaminą A, zwłaszcza u dzieci, występuje wzrost ciśnienia śródczaszkowego

i wymioty. W przewlekłym zatruciu witaminą A występuje: utrata łaknienia, podwójne widzenie, złe

samopoczucie, bóle głowy, łysienie, pękanie warg, nadmierna pobudliwość, podokostnowe zgrubienie

kości i bóle kostne, powiększenie wątroby i śledziony, niedokrwistość hipoplastyczna (zmniejszona

produkcja składników morfotycznych krwi: głównie krwinek czerwonych, ale też granulocytów

i płytek krwi), leukopenia, niekiedy wzrost ciśnienia śródczaszkowego i wodogłowie. U dzieci

występuje przedwczesne kostnienie nasad kości długich.

Objawy toksycznego działania witaminy D

obejmują: hiperkalcemię, zwiększone wydalanie wapnia

z moczem (hiperkalciuria), zwapnienie nerek i uszkodzenie kości. Objawami klinicznymi

przedawkowania witaminy D

były: bóle głowy, letarg, utrata apetytu, nadmierne pragnienie,

wielomocz, nudności, wymioty, zaparcie, osłabienie mięśniowe, spadek masy ciała, zapalenie

spojówek, światłowstręt, zapalenie trzustki, wodnisty wyciek z nosa, świąd, znaczny wzrost

temperatury ciała (hipertermia), obniżone libido, wzrost stężenia cholesterolu we krwi

(hipercholesterolemia), podwyższona aktywność aminotransferaz, mocznica, nadciśnienie tętnicze

i zaburzenia rytmu serca.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów) występującej nadwrażliwości na witaminy

lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek podawanych przez dłuższy okres może dojść do zatruć

określanych jako hiperwitaminoza D

lub hiperwitaminoza A.

Objawy hiperwitaminozy D

obejmują:

utratę łaknienia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), zaparcia,

suchość w jamie ustnej;

bóle głowy;

bóle mięśni i stawów;

wielomocz;

depresje, zaburzenia psychotyczne;

ubytek masy ciała;

może dojść do zwiększenia poziomu wapnia we krwi i (lub) w moczu, kamicy nerkowej

i zwapnienia tkanek.

Na ogół objawy te ustępują po odstawieniu witamin.

Długotrwałe przyjmowanie witaminy A może być przyczyną uszkodzenia wątroby.

Mogą również wystąpić:

zawroty i bóle głowy, drażliwość;

zajady, wypadanie włosów, suchość skóry;

wymioty, bóle brzucha;

niedokrwistość, podwyższone stężenie wapnia w krwi;

obrzęki tkanki podskórnej;

bóle kostno-stawowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vitaminum A+D

3

Medana

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Chronić od światła.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 4 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Substancjami czynnymi leku są witamina A (retinolu palmitynian) i witamina D

(cholekalcyferol).

Każdy ml płynu (około 34 kropli) zawiera 20 000 j.m. retinolu palmitynianu

i 10 000 j.m.

cholekalcyferolu.

Każda kropla zawiera 588 j.m. witaminy A i 294 j.m. witaminy D

Pozostałe składniki to: polisorbat 80, alkohol benzylowy, glicerol, glikol propylenowy,

kwas cytrynowy, disodu fosforan, aromat anyżowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Vitaminum A+D

3

Medana i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, żółty, lepki płyn o zapachu anyżowym w butelce z brunatnego szkła o pojemności

10 ml, zamkniętej zakrętką polietylenową z kroplomierzem w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

tel: 43 829-92-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: