Vita Buerlecithin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vita Buerlecithin płyn doustny
 • Forma farmaceutyczna:
 • płyn doustny
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vita Buerlecithin płyn doustny
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 250 ml, 5909990179619, OTC; 1 butelka 500 ml, 5909990179626, OTC; 1 butelka 1000 ml, 5909990179640, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01796
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Vita Buerlecithin

Płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań

lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin

Jak stosować lek Vita Buerlecithin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vita Buerlecithin i w jakim celu się go stosuje

Vita Buerlecithin jest lekiem wzmacniającym dostępnym w postaci płynu doustnego oraz tabletek

drażowanych, w skład którego wchodzi lecytyna oraz witaminy.

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi ona bogate źródło choliny, będącej

budulcem substancji przekaźnikowej acetylocholiny, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na

czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie

materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się

cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B obecne w leku Vita Buerlecithin uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i

wspomagają działanie lecytyny. Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów

oraz regulują czynności układu nerwowego.

D-pantotenian sodowy wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki

nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania. W celu osiągnięcia

właściwego efektu terapeutycznego, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Wskazaniami do stosowania leku Vita Buerlecithin płyn są:

osłabienie pamięci i koncentracji,

stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,

stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie,

szybkie męczenie się),

pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,

objawy niedoboru witamin z grupy B,

stan rekonwalescencji po przebytej chorobie.

Ponadto lek Vita Buerlecithin płyn można stosować:

pomocniczo u osób w podeszłym wieku,

zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,

zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vita Buerlecithin

Kiedy nie stosować leku Vita Buerlecithin

-

Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, orzechy, soję lub

którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli u pacjenta stwierdzono zespół antyfosfolipidowy.

-

Ze względu na zawartość alkoholu leku Vita Buerlecithin płyn nie stosować u dzieci w wieku

poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób ze schorzeniami wątroby, padaczką,

chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu.

Ze względu na zawartość sacharozy leku Vita Buerlecithin płyn nie należy stosować u osób z

dziedzicznie występującymi schorzeniami metabolicznymi takimi jak: nietolerancja fruktozy,

zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Vita Buerlecithin płyn zawiera 16,4% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 2,6 g na dawkę (20 ml),

co jest równoważne 66 ml piwa, 27 ml wina na dawkę.

Dawka dobowa leku Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada

0,42 jednostki chlebowej.

Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji leku są dopuszczalne ze względu na zawartość

składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.

Dzieci

Nie stosować leku Vita Buerlecithin płyn u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zawartość

alkoholu.

Inne leki i Vita Buerlecithin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku Vita Buerlecithin przy jednoczesnym przyjmowaniu leków psychotropowych (leki

stosowane w zaburzeniach psychicznych) oraz innych leków wchodzących w interakcje z alkoholem

(np. leki uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe, niektóre leki przeciwbólowe).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować leku Vita Buerlecithin płyn w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na zawartość

alkoholu.

W okresie ciąży można, po zasięgnięciu porady lekarza, stosować lek Vita Buerlecithin tabletki

drażowane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość alkoholu w leku Vita Buerlecithin płyn należy zachować ostrożność w

czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Vita Buerlecithin płyn zawiera 16,4% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 2,6 g na dawkę (20 ml),

co jest równoważne 66 ml piwa, 27 ml wina na dawkę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vita Buerlecithin

Zawarty w leku barwnik Ponceau 4R (E 124) może wywoływać reakcje alergiczne.

3.

Jak stosować lek Vita Buerlecithin

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli:

o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę.

W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vita Buerlecithin

W razie jednorazowego przyjęcia dawki większej niż zalecana dawka dobowa (60 ml),

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Vita Buerlecithin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Vita Buerlecithin mogą wystąpić:

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

ciężkie reakcje alergiczne na składniki leku, reakcje nadwrażliwości na czerwień koszenilową (E 124)

Ponceau 4R, wysypka, pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe np.: nudności, wymioty, stolce tłuszczowe, biegunka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać lek Vita Buerlecithin

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać.

Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

Po otwarciu butelki, leku nie należy przechowywać dłużej niż 12 tygodni.

Nie stosować leku Vita Buerlecithin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vita Buerlecithin płyn

Substancjami czynnymi leku są: lecytyna sojowa,

witamina B

witamina B

, witamina B

D-pantotenian sodowy, amid kwasu nikotynowego.

100 ml leku zawiera:

lecytynę sojową

10,4 g

(roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający

m.in. biologicznie czynne składniki:

fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd)

ryboflawiny sodu fosforan

(witamina B

4,8 mg

(co odpowiada około 3,5 mg witaminy B

pirydoksyny chlorowodorek

(witamina B

3,5 mg

cyjanokobalaminę

(witamina B

2,5 mikrograma

D-pantotenian sodowy

20 mg

amid kwasu nikotynowego

35 mg

Ponadto lek zawiera: etanol 96%, sacharozę, sodu cytrynian dwuwodny, potasu sorbinian, sodu

wersenian, aromat kawowy, czerwień koszenilową (E 124) Ponceau 4R, sodu wodorotlenek,

mannitol, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Vita Buerlecithin i co zawiera opakowanie

Butelka w tekturowym pudełku o pojemności 250 ml, 500 ml lub 1000 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Wytwórca

Nycomed Pharma Sp. z o.o.

Nycomed Pharma Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 A

ul. Księstwa Łowickiego 12

02-305 Warszawa

99-420 Łyszkowice

tel. 22 608 13 00

fax. 22 608 13 03

Data zatwierdzenia ulotki: 31.07.2012