Virolex

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Virolex 30 mg/g maść do oczu
 • Dawkowanie:
 • 30 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść do oczu
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Virolex 30 mg/g maść do oczu
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 op. 4,5 g, 5909990273317, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 02733
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Virolex,

30 mg/g, maść do oczu

Aciclovirum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed

zastosowaniem leku

, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Virolex i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex

Jak stosować lek Virolex

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Virolex

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Virolex

i w jakim celu się go stosuje

Acyklowir jest lekiem przeciwwirusowym, działającym miejscowo i ogólnoustrojowo. Działa

wirusostatycznie i jest skuteczny przeciwko wirusom opryszczki pospolitej (

Herpes simplex

typu 1 i 2

- HSV) oraz półpaśca (

Varicella-zoster

- VZV). Hamuje syntezę wirusowego kwasu

dezoksyrybonukleinowego, nie wpływając przy tym na normalną czynność komórki.

Ogólne wchłanianie po miejscowym zastosowaniu nie ma istotnego znaczenia.

Właściwości farmakokinetyczne acyklowiru u dzieci powyżej pierwszego roku życia są podobne do

właściwości farmakokinetycznych leku u dorosłych.

Kiedy należy stosować lek Virolex

Opryszczkowe zapalenie rogówki (

Herpes simplex keratitis

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Virolex

Kiedy nie stosować l

eku Virolex

jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir lub którąkolwiek z substancji

pomocniczych tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

bezpośrednio po zastosowaniu maści może wystąpić krótkotrwałe, nieznaczne uczucie kłucia;

nie należy nosić soczewek kontaktowych podczas stosowania tego leku.

Inne leki i lek Virolex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a

także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak doniesień o wzajemnym oddziaływaniu acyklowiru z innymi lekami podczas jego miejscowego

stosowania.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak wystarczających danych, podawanie acyklowiru należy rozważać jedynie wtedy,

gdy oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Acyklowir przenika do mleka ludzkiego; dlatego też nie zaleca się stosowania leku Virolex w czasie

karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsług

iwanie maszyn

W czasie stosowania leku Virolex, maść do oczu mogą wystąpić zaburzenia widzenia. Nie należy

prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn gdy wystąpią zaburzenia widzenia.

3

Jak stosować lek Virolex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Nie należy zmieniać

dawkowania ani nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie i sposób podawania

Bardzo ważne jest rozpoczęcie stosowania leku jak najwcześniej po zauważeniu pierwszych objawów

chorobowych.

Około 10 mm maści należy wprowadzić do worka spojówkowego pięć razy na dobę w odstępach

około 4-godzinnych, z przerwą nocną. Leczenie kontynuuje się jeszcze przez co najmniej 3 dni po

wygojeniu się zmian.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Virolex

Brak doniesień o przedawkowaniu maści do oczu Virolex. Prawdopodobieństwo wystąpienia

klinicznych objawów zatrucia po zażyciu nawet całej tuby maści jest bardzo mało prawdopodobne.

Pominięcie zastosowania leku Virolex

Lek należy stosować każdego dnia możliwie o tej samej porze. W przypadku pominięcia zastosowania

leku, lek należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe; nie ma potrzeby zmiany schematu

dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane określono w następujący sposób, według częstości występowania:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

podrażnienie lub uczucie obecności ciała obcego w oku (powierzchowna, ogniskowa

keratopatia).

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

lekkie pieczenie występujące natychmiast po zastosowaniu leku,

obrzęk i łzawienie oczu (zapalenie spojówek).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

obrzęk powiek (zapalenie powiek).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

nagła reakcja nadwrażliwości

obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała (obrzęk naczynioruchowy)

pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.

Jak przechowywać lek Virolex

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Nie należy stosować po upływie 28 dni od momentu pierwszego otwarcia tubki.

Nie stosować leku Virolex po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Virolex

Substancją czynną leku jest acyklowir. 1 g maści zawiera 30 mg acyklowiru.

Pozostałe składniki leku to wazelina biała.

Jak w

ygląda lek Virolex i co zawiera opakowanie

Lek Virolex to bezbarwna, homogenna, lekko przezroczysta, tłusta, bez grudek maść do oczu.

Opakowanie:

tuba aluminiowa zawierająca 4,5 mg maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: