Viprosal B

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Viprosal B maść
 • Forma farmaceutyczna:
 • maść
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Viprosal B maść
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 50 g, 5909990888917, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08889
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Viprosal B, maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się

z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest lek Viprosal B i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Viprosal B

Jak stosować lek Viprosal B

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Viprosal B

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Viprosal B i w jakim celu się go stosuje

Maść Viprosal B jest stosowana zewnętrznie jako środek przeciwbólowy do uśmierzania

bólów neuralgicznych i stawowych.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Viprosal B

Kiedy nie stosować leku Viprosal B

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub

którykolwiek z pozostałych składników leku Viprosal B,

na skórę owrzodzoną lub dotkniętą innymi schorzeniami,

jeśli pacjent cierpi na zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego,

jeśli pacjent ma skłonności do skurczów naczyń,

w przypadku ciężkiego uszkodzenia czynnościowego wątroby lub nerek

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Viprosal B

Maści Viprosal B nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry. W celu

zapobieżenia silnym podrażnieniom należy chronić oczy i unikać kontaktu z i błoną

śluzową. W celu uniknięcia objawów niepożądanych należy przed zastosowaniem

leku określić wrażliwość skóry poprzez naniesienie małej ilości maści na małą

powierzchnię skóry.

Dzieci i młodzież

Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania u dzieci lub nastolatków, nie zaleca się

stosowania leku w tych grupach.

Stosowanie leku Viprosal B z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych,

które wydawane są bez recepty.

Nie przeprowadzano badań dotyczących interakcji.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania substancji czynnych leku

Viprosal B u kobiet w ciąży. Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania

leku Viprosal B nie należy stosować w ciąży ani w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Maść Viprosal B nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie

maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Viprosal B

Maść Viprosal B zawiera jako substancję pomocniczą alkohol cetostearylowy, który

wykazuje działanie biologiczne. Ze względu na jego zawartość lek może powodować

miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.

Jak stosować Viprosal B

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza

lub farmaceuty.

W zależności od wielkości dotkniętego obszaru małą ilość maści Viprosal B (5 do 10 cm)

stosuje się na bolesne miejsca i wmasowuje w skórę raz lub dwa razy dziennie, zależnie od

intensywności bólu, aż do jego ustąpienia. Czas trwania leczenia zależy od natury

i ciężkości choroby.

W przypadku odczucia, że maść działa zbyt silnie lub zbyt słabo, skonsultuj się z lekarzem

lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania u dzieci lub nastolatków, nie zaleca się

stosowania leku w tych grupach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Viprosal B

Nie zanotowano przypadku przedawkowania. Po zastosowaniu na błony śluzowe maść

powoduje

silne

podrażnienie

błon

śluzowych.

przypadku

połknięcia

należy

się

skontaktować z lekarzem i zachować opakowanie. Nie należy prowokować wymiotów.

W sytuacji przypadkowego połknięcia przez dziecko należy się skontaktować z lekarzem

który zaleci odpowiednie postępowanie. Nie należy próbować wywoływać wymiotów.

Pominięcie zastosowania leku Viprosal B

Należy jak najszybciej zastosować pominiętą dawkę a następnie postępować według

przepisu.

W przypadku, gdy zbliża się pora kolejnego użycia, należy zastosować odpowiednią ilość

maści i kontynuować leczenie według przepisu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Viprosal B

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Bardzo częste (mogą dotyczyć 1 osoby na 10)

Reakcje miejscowe:

Zapalenie skóry

Wysuszenie skóry

Miejscowe złuszczenie skóry

Rumień

Świąd

Wysypka rumieniowata

Kruchość skóry (ryzyko uszkodzeń mechanicznych)

Nadżerki

Owrzodzenia

Nieznana (czestotliwość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych

danych)

W przypadku nadwrażliwości skóry na składniki maści, zastosowanie jej może

spowodować swędzenie, obrzęk lub pokrzywkę. W takim przypadku zaleca się

zaprzestanie leczenia i zmycie maści ze skóry. Opisane powyżej objawy znikają po

zaprzestaniu leczenia.

Jeśli pojawi się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty. Dotyczy to równie objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub

pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:

ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Viprosal B

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie przechowywać w lodówce ani nie

zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Viprosal B

Substancjami czynnymi leku są:

1 g maści zawiera 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej

(Camphora racemica), 30 mg olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej (Terebinthini

aetheroleum), 10 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Substancje pomocnicze to: wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina stała, sodu

cetostearylosiarczan, glicerol, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Viprosal B i co zawiera opakowanie

Biała lub nieznacznie żółtawa maść o zapachu kamfory i terpentyny, 50 g maści

w aluminiowej tubie umieszczonej w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Genexo Sp. z o.o.

ul. Gen. Zajączka 26

01-510 Warszawa, Polska

Wytwórca

Tallińskie Zakłady Farmaceutyczne

Tondi 33, 11316, Tallinn, Estonia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: