Vipdomet

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Vipdomet
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Vipdomet
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Leki stosowane w cukrzycy , w połączeniu ustnej glukozy we krwi, leki obniżające
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Diabetes Mellitus, Type 2
 • Wskazania:
 • Vipdomet jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych z typ-2 cukrzycy: jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych pacjentów niedostatecznie kontrolowanych o ich maksymalnej tolerowanej dawce tylko metformina, lub tych, którzy już leczył się z kombinacji alogliptin i metforminą w skojarzeniu z pioglitazonom (ja. potrójna terapia) jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych u dorosłych pacjentów niedostatecznie kontrolowanych o ich maksymalnej tolerowanej dawki metformina i pioglitazon w skojarzeniu z insuliną (ja. potrójna terapia) jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u pacjentów, gdy insuliny w stabilnej dawce i metformina sam nie zapewniają odpowiedniej kontroli glikemii.
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 6

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/002654
 • Data autoryzacji:
 • 18-09-2013
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/002654
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 23-12-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Vipdomet 12,5 mg/850 mg tabletki powlekane

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg tabletki powlekane

alogliptyna/metforminy chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Vipdomet i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed przyjęciem leku Vipdomet

Jak stosować lek Vipdomet

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Vipdomet

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Vipdomet i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Vipdomet

Vipdomet zawiera w jednej tabletce dwa różne leki: alogliptynę i metforminę.

alogliptyna należy do grupy leków nazywanych inhibitorami dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4).

Działanie alogliptyny polega na zwiększaniu stężenia insuliny w organizmie po posiłku

i zmniejszaniu stężenia cukru we krwi.

metformina jest lekiem z grupy biguanidów, który również zmniejsza stężenie cukru we krwi

poprzez zmniejszenie ilości cukru produkowanego w wątrobie oraz poprawienie skuteczności

działania insuliny.

Leki z obu tych grup są lekami przeciwcukrzycowymi.

Wskazania do stosowania leku Vipdomet

Vipdomet jest stosowany w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi u osób dorosłych z cukrzycą

typu 2. Cukrzyca typu 2. jest również nazywana cukrzycą insulinoniezależną lub NIDDM (ang. Non

Insulin Dependent Diabetes Mellitus).

Vipdomet jest przyjmowany, kiedy nie można skutecznie kontrolować stężenia cukru we krwi za

pomocą diety, wysiłku fizycznego oraz innych doustnych leków przeciwcukrzycowych, takich jak

metformina w monoterapii, insulina w monoterapii lub metformina i pioglitazon stosowane razem.

Jeśli pacjent dotychczas stosował zarówno alogliptynę, jak i metforminę w oddzielnych tabletkach,

jedna tabletka leku Vipdomet może je zastąpić.

Ważne jest, aby pacjent kontynuował przestrzeganie zaleceń dotyczących diety i wysiłku fizycznego

przekazanych przez pielęgniarkę lub lekarza.

2.

Informacje ważne przed przyjęciem leku Vipdomet

Kiedy nie przyjmować leku Vipdomet:

jeśli pacjent ma uczulenie na alogliptynę, metforminę lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja uczuleniowa na inne podobne leki przyjmowane w celu

kontrolowania stężenia cukru we krwi. Objawami ciężkich reakcji uczuleniowych są: wysypka,

wypukłe czerwone plamy na skórze (pokrzywka), obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, który

może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu. Dodatkowe objawy mogą

obejmować uogólniony świąd i uczucie gorąca, szczególnie w obrębie owłosionej skóry głowy,

jamy ustnej, gardła, wewnętrznych części dłoni lub podeszew stóp (zespół Stevensa-Johnsona);

jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek;

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie lub pacjent jest ciężko odwodniony (pacjent utracił

dużo wody z organizmu).

jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże

stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunka z objawami jak nagłe zmniejszenie

masy ciała, kwasica mleczanowa (patrz ustęp „Ryzyko kwasicy mleczanowej” poniżej) lub

kwasica ketonowa. Kwasica ketonowa to choroba, w przypadku której substancje nazywane

ciałami ketonowymi kumulują się we krwi i która może doprowadzić do cukrzycowego stanu

przedśpiączkowego. Do objawów należą: ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność lub

nietypowy owocowy zapach z ust

jeśli pacjent niedawno miał atak serca lub ciężkie zabużenia krążenia, w tym udar;

jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem;

jeśli pacjent ma chorobę wątroby;

jeśli pacjent spożywa nadmierne ilości alkoholu (codziennie lub w dużych ilościach od czasu do

czasu);

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Vipdomet należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

jeśli pacjent ma cukrzycę typu 1. (organizm pacjenta nie wytwarza insuliny);

jeśli pacjent przyjmuje Vipdomet z insuliną lub tiazolidynodionem. Lekarz może zdecydować

o zmniejszeniu dawki insuliny lub tiazolidynodionu, jeśli pacjent stosuje ją wraz z lekiem

Vipdomet w celu uniknięcia za małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia);

jeśli pacjent przyjmuje inny lek przeciwcukrzycowy zawierający „pochodną

sulfonylomocznika”, nie wolno rozpoczynać przyjmowania leku Vipdomet;

jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości zapalenie trzustki;

w przypadku zaobserwowania objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby w okresie

stosowania leku Vipdomet.

Ryzyko kwasicy mleczanowej

Lek Vipdomet może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane nazywane

kwasicą mleczanową, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek Ryzyko kwasicy

mleczanowej zwiększa się także w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia,

długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia (patrz dokładniejsze informacje

poniżej), zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część

ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).

Jeśli którakolwiek z powyższych okoliczności odnosi się do pacjenta, należy zwrócić się do lekarza o

dokładniejsze instrukcje

Należy zaprzestać czasowo stosowania leku Vipdomet, jeśli u pacjenta występuje stan

chorobowy, który może wiązać się z odwodnieniem (znaczną utratą wody z organizmu), taki jak

ciężkie wymioty, biegunka, gorączka, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej

płynów niż zwykle. Należy zwrócić się do lekarza o dokładniejsze instrukcje.

Należy zaprzestać stosowania leku Vipdomet i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub

najbliższym szpitalem, jeżeli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów kwasicy mleczanowej,

bowiem stan ten może doprowadzić do śpiączki.Kwasica mleczanowa jest nagłym stanem

zagrażającym życiu, w którym jest konieczne natychmiastowe leczenie w szpitalu. W przypadku

podejrzenia kwasicy mleczanowej należy udać się do lekarza lub do szpitala.

Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:

wymioty,

ból brzucha,

skurcze mięśni,

ogólnie złe samopoczucie w połączeniu z silnym zmęczeniem,

trudności z oddychaniem,zmniejszenie temperatury ciała i spowolnienie akcji serca.

Jeśli pacjent ma mieć duży zabieg chirurgiczny, nie może stosować leku Vipdomet podczas zabiegu i

przez pewien czas po nim. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem

Vipdomet.

Podczas leczenia lekiem Vipdomet lekarz będzie kontrolować czynność nerek pacjenta przynajmniej

raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność

nerek.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku Vipdomet u dzieci i młodzieży poniżej

18 lat nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Inne leki i Vipdomet

Jeśli pacjent będzie miał wstrzyknięty do krwiobiegu środek kontrastowy zawierający jod, na przykład

w celu badania rentgenowskiego lub tomografii komputerowej, musi przerwać przyjmowanie leku

Vipdomet przed lub najpóźniej w momencie takiego wstrzyknięcia. Lekarz zdecyduje, kiedy pacjent

musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Vipdomet.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent może wymagać częstszych kontroli stężenia glukozy we krwi i ocen czynności nerek lub też

modyfikacji dawki leku <nazwa produktu> przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o

następujących lekach:

hydrokortyzon i prednizolon (kortykokosteroidy) stosowane w leczeniu chorób obejmujących

zapalenie, takich jak astma i zapalenie stawów;

cymetydyna, stosowana w leczeniu chorób żołądka;

leki rozszerzające oskrzela (beta-2 mimetyki), stosowane w leczeniu astmy;

leki zwiększające wytwarzanie moczu (moczopędne),

leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak

ibuprofen i celekoksyb),

pewne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści

receptora angiotensyny II),

leki zawierające alkohol.

Vipdomet z alkoholem

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Vipdomet,

bowiem może to zwiększyć ryzyko kwasicy mleczanowej (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki

ostrożności”).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Pacjentki

w ciąży nie powinny stosować leku Vipdomet.

Nie zaleca się stosowania leku Vipdomet podczas karmienia piersią, ponieważ metformina przenika

do mleka ludzkiego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wiadomo czy lek Vipdomet wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania

maszyn. Przyjmowanie leku Vipdomet wraz z lekami takimi jak pioglitazon lub insulina może

powodować za małe stężenia cukru we krwi (hipoglikemia), co może wpływać na zdolność

prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować lek Vipdomet

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie

wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz poinformuje pacjenta, jakie dawki leku Vipdomet należy przyjmować. Wielkość dawki leku

Vipdomet zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz dotychczas przyjmowanej dawki metforminy

w monoterapii, metforminy w skojarzeniu z pioglitazonem, insuliny i(lub) oddzielnych tabletek

alogliptyny i metforminy.

Zalecana dawka to jedna tabletka dwa razy na dobę. Jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, lekarz

może przepisać mniejszą dawkę, która musi być podawana w oddzielnych tabletkach alogliptyny i

metforminy.

Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą. Lek należy przyjmować z posiłkiem w celu

zmniejszenia podrażnienia żołądka.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Vipdomet

W razie przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana lub połknięcia leku przez inną osobę lub

dziecko należy natychmiast skontaktować się ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym lub się tam

zgłosić. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę lub tabletki, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Vipdomet

W przypadku pominięcia dawki należy ją jak najszybciej przyjąć. Nie należy przyjmować dawki

podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Vipdomet

Nie wolno przerywać przyjmowania leku Vipdomet bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Po

przerwaniu przyjmowania leku Vipdomet stężenie cukru we krwi pacjenta może się zwiększyć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast PRZERWAĆ przyjmowanie leku Vipdomet i niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem lub najbliższym szpitalem: Jeśli wystąpi którykolwiek objaw z poniższych ciężkich

działań niepożądanych:

Bardzo rzadko (może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów):

Kwasica mleczanowa (nagromadzenie kwasu mlekowego we krwi)jest bardzo ciężkiem

działaniem niepożądanym, które może doprowadzić do śpiączki. Po objawy patrz punkt

„Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Reakcja uczuleniowa. Objawy mogą obejmować: wysypkę, pokrzywkę, trudności

w przełykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka i uczucie osłabienia.

Ciężka reakcja uczuleniowa: zmiany skórne lub plamy na skórze, które mogą rozwijać się w

bolesne zmiany otoczone bladym lub czerwonym pierścieniem, pęcherze i (lub) złuszczanie się

skóry z możliwymi objawami, takimi jak swędzenie, gorączka, złe samopoczucie ogólne, bóle

stawów, zaburzenia widzenia, pieczenie, ból lub swędzenie oczu i owrzodzenia jamy ustnej

(zespół Stevensa-Johnsona i rumień wielopostaciowy).

Silny i uporczywy ból brzucha (w okolicy żołądka), który może promieniować do pleców, oraz

nudności i wymioty, ponieważ może to być oznaką zapalenia trzustki.

Ponadto, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią następujące działania niepożądane:

Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Ból brzucha.

Biegunka.

Utrata apetytu.

Nudności.

Wymioty.

Często (mogą wystąpić u

nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Objawy małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemia) mogą wystąpić podczas stosowania

leku Vipdomet w skojarzeniu z insuliną lub pochodną sulfonylomocznika (np. glipizyd,

tolbutamid, glibenklamid). Objawy mogą obejmować: drżenie, nadmierną potliwość, lęk,

niewyraźne widzenie, mrowienie ust, bladość, zmianę nastroju lub uczucie splątania. Stężenie

cukru we krwi może zmniejszyć się poniżej granicy normy, ale można je zwiększyć przyjmując

cukier. Zaleca się noszenie przy sobie kostek cukru, cukierków lub herbatników lub słodkiego

soku owocowego.

Objawy przeziębienia takie jak ból gardła, katar lub zatkany nos, uczucie zmęczenia, gorączka,

dreszcze, suchy kaszel.

Wysypka.

Świąd skóry z pokrzywką lub bez.

Ból głowy.

Niestrawność, zgaga.

Wymioty i(lub) biegunka.

Mmetaliczny smak w ustach.

Bardzo rzadko:

Zmniejszenie stężenia witaminy B

lub niedokrwistość; objawy obejmujące zmęczenie, letarg,

uczucie osłabienia, duszność.

Choroby wątroby (zapalenie wątroby lub nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych

wątroby).

Rumień (zaczerwienienie skóry).

Nieznana:

Objawy zaburzenia czynności wątroby, takie jak nudności lub wymioty, ból brzucha, nietypowe

lub niemożliwe do wyjaśnienia zmęczenie, brak apetytu, ciemne zabarwienie moczu lub

zażółcenie skóry lub białek oczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu

działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa

stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Vipdomet

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie

EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vipdomet

Substancje czynne to alogliptyna i metforminy chlorowodorek.

Każda tabletka powlekana 12,5 mg/850 mg zawiera 12,5 mg alogliptyny (w postaci alogliptyny

benzoesanu) i 850 mg metforminy (w postaci metforminy chlorowodorku).

Każda tabletka powlekana 12,5 mg/1000 mg zawiera 12,5 mg alogliptyny (w postaci alogliptyny

benzoesanu) i 1000 mg metforminy (w postaci metforminy chlorowodorku).

Pozostałe składniki to: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30,

krospowidon Typu A, magnezu stearynian, hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E171)

i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Vipdomet i co zawiera opakowanie

Vipdomet 12,5 mg/850 mg tabletki powlekane (tabletki) to jasnożółte, podłużne (o długości

około 21,0 mm i szerokości około 10,1 mm), obustronnie wypukłe tabletki powlekane

z wytłoczonym napisem „12.5/850” po jednej stronie i „322M” po drugiej stronie.

Vipdomet 12,5 mg/1000 mg tabletki powlekane (tabletki) to bladożółte, podłużne (o długości

około 22,3 mm i szerokości około 10,7 mm), obustronnie wypukłe tabletki powlekane

z wytłoczonym napisem „12.5/1000” po jednej stronie i „322M” po drugiej stronie.

Lek Vipdomet jest dostępny w opakowaniach zawierających 10, 14, 20, 28, 56, 60, 98, 112, 120,180,

196, 200 tabletek w blistrachi opakowania zbiorcze obejmujące 2 opakowania po 98 tabletek

powlekanych każde.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dania

Wytwórca

Takeda Ireland Limited

Bray Business Park

Kilruddery

Co. Wicklow

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

“Takeda” UAB

Tel: +370 521 09 070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Тел.: +359 2 958 27 36; +359 2 958 15 29

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 234 722 722

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf./Tel: +45 46 77 11 11

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com

Deutschland

Takeda GmbH

Tel: 0800 825 3325

medinfo@takeda.de

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 6177 669

Österreich

Takeda Pharma Ges m.b.H

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Tel: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Polska

Takeda Polska Sp. z o.o.

tel. +48 22 608 13 00

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: +34 917 14 99 00

spain@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: +351 21 120 1457

France

Takeda France S.A.S

Tél: +33 1 46 25 16 16

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +40 21 335 03 91

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Tel: +385 1 377 88 96

Slovenija

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel. +386 (0) 59 082 480

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 6420021

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20 602 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Suomi/Finland

Takeda Oy

Tel. +358 20 746 5000

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Κύπρος

Takeda Pharma A/S

Τηλ: +45 46 77 11 11

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

28-5-2018

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3347 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2178/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Active substance: alogliptin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3345 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2182/R/19

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety