Verospiron

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Verospiron 25 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 25 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Verospiron 25 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 20 tabl., 5909990117215, Rp; 100 tabl., 5909990117222, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 01172
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Verospiron, 25 mg, tabletki

Spironolactonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

Spis treś

ci ulotki

Co to jest lek Verospiron i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Verospiron

Jak stosować lek Verospiron

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Verospiron

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek Verospiron i w jakim celu się go stosuje

Lek Verospiron należy do grupy leków zwanych diuretykami, nazywanych również lekami

moczopędnymi. Powodem wizyty pacjenta u lekarza mogła być opuchlizna kostek lub pojawiająca się

zadyszka. Objawy te mogą występować, jeżeli czynność tłoczenia krwi przez serce słabnie z powodu

zbyt dużej ilości płynów w organizmie. Jest to tak zwana zastoinowa niewydolność serca.

Konieczność przepompowania dodatkowej ilości płynów w całym organizmie oznacza, że serce musi

pracować intensywniej. Lekarz przepisuje pacjentowi lek Verospiron, w celu pozbycia się nadmiernej

ilości płynów z organizmu. Dzięki temu serce będzie mogło pracować mniej intensywnie. Dodatkowe

ilości płynów usuwane są w moczu, dlatego w trakcie stosowania leku Verospiron może być

potrzebne częstsze korzystanie z toalety.

Lek Verospiron może być również stosowany w następujących schorzeniach:

Nadciśnienie tętnicze, w skojarzeniu z innymi lekami, gdy dotychczasowe leczenie innymi

lekami przeciwnadciśnieniowymi jest niewystarczające.

Wodobrzusze – nadmierna ilość płynów w jamie brzusznej, na przykład spowodowana

marskością wątroby lub występowaniem nowotworu.

Obrzęki w zespole nerczycowym – zaburzenie czynności nerek spowodowane nadmierną

ilością płynów w organizmie.

Hiperaldosteronizm pierwotny – nadmierna ilość płynów w organizmie spowodowana zbyt

dużym stężeniem hormonu zwanego aldosteronem.

Jeżeli u pacjenta występują wymienione schorzenia, lek Verospiron ułatwi pozbycie się nadmiaru

płynów z organizmu.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Verospiron

Kiedy nie przyjmować leku Verospiron:

jeśli pacjent ma uczulenie na spironolakton lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienionych w punkcie 6);

jeśli pacjent ma Chorobę Addisona (niedobór pewnych hormonów, charakteryzujący się

skrajnym osłabieniem, zmniejszeniem masy ciała i niskim ciśnieniem krwi);

jeśli pacjent ma hiperkaliemię (zwiększone stężenie potasu we krwi);

jeśli pacjent ma trudności z oddawaniem moczu;

jeśli pacjent ma ostrą niewydolność nerek - ciężką chorobę nerek;

jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne zwane lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas

lub jakiekolwiek inne leki w celu uzupełnienia niedoboru potasu;

jeśli pacjent przyjmuje eplerenon (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi);

jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Verospiron należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby;

- jeśli pacjent ma cukrzycę z zaburzeniami czynności nerek lub bez takich zaburzeń;

- jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki moczopędne (diuretyki) jednocześnie z lekiem

Verospiron, ponieważ może to prowadzić do zmniejszenia stężenia sodu we krwi (hiponatremia);

- jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki mające wpływ na stężenie potasu we krwi;

- jeśli pacjent stosuje dietę bogatą w potas lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas;

- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Jednoczesne stosowanie leku Verospiron z niektórymi lekami, środkami uzupełniającymi potas lub

produktami spożywczymi bogatymi w potas może prowadzić do ciężkiej hiperkaliemii (zwiększonego

stężenia potasu we krwi). Objawami ciężkiej hiperkaliemii mogą być skurcze mięśni, zaburzenia

rytmu serca, biegunka, nudności, zawroty głowy lub ból głowy.

W takich przypadkach lekarz będzie regularnie zlecał wykonywanie badań laboratoryjnych.

W przypadku zaburzenia czynności lub niewydolności nerek, u pacjenta może wystąpić niebezpieczne

zwiększenie stężenia potasu we krwi. Może to wpływać na pracę serca, a w skrajnych przypadkach

może prowadzić do zgonu.

jeśli u pacjenta występuje porfiria, specyficzne zaburzenie dotyczące wytwarzania związku

chemicznego, który zawiera żelazo i nadaje krwi czerwone zabarwienie;

jeśli pacjentka jest w ciąży.

O ile nie jest to konieczne, nie należy stosować tego leku długotrwale.

Verospiron a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz może zmienić dawkę leku Verospiron, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących

leków:

- digoksynę (stosowana w niektórych zaburzeniach serca),

- leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka (takie jak karbenoksolon),

-

leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, w tym inhibitory ACE, antagoniści receptora

angiotensyny II, leki moczopędne, antagoniści wapnia, leki beta-adrenolityczne,

- azotany (np. nitrogliceryna) mogą powodować dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi spowodowanego

przez lek Verospiron,

- niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak aspiryna, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy,

indometacyna i kwas mefenamowy,

- suplementy potasu,

- leki, o których wiadomo, że mogą wywołać hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi),

- heparynę lub heparynę niskocząsteczkową (leki stosowane w celu zapobiegania zakrzepom krwi),

- leki zawierające amonowy chlorek (leki o działaniu wykrztuśnym),

- antypiryny, stosowane w celu obniżenia gorączki,

- leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w przypadku

zaburzeń psychicznych),

- lit stosowany w leczeniu chorób psychicznych (np. mania, choroba dwubiegunowa),

- leki nasenne (np. barbiturany) lub leki znieczulające, leki przeciwbólowe,

- noradrenalinę,

leki immunosupresyjne (leki stosowane, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu, takie

jak cyklosporyna i takrolimus),

- kortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe (leki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia

stawów (przewlekła choroba stawów), wyprysku, łuszczycy lub reakcji alergicznych), terfenadynę,

- leki stosowane w leczeniu padaczki (takie jak karbamazepina),

- leki, które zapobiegają krzepnięciu krwi, zwane lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne

kumaryny),

- agoniści niektórych hormonów działających na przysadkę mózgową, np. agoniści hormonu

uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH),

- leki stosowane w leczeniu dużego stężenia cholesterolu we krwi (np. kolestyramina),

- trimetoprim i trimetoprim w skojarzeniu z sulfametoksazolem.

Jeżeli pacjent ma być poddany zabiegowi chirurgicznemu z podaniem znieczulenia, należy

poinformować lekarza prowadzącego o stosowaniu leku Verospiron.

Verospiron z jedzeniem, piciem i alkoholem

Ten lek należy przyjmować w czasie posiłku (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Verospiron”).

Picie alkoholu jest przeciwwskazane podczas stosowania leku Verospiron.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Verospiron może być stosowany w czasie ciąży tylko wówczas, gdy jest to bezwzgl

ędnie

konieczne.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Verospiron. Pacjentka powinna porozmawiać z

lekarzem, który doradzi inny sposób karmienia dziecka w czasie przyjmowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Może wystąpić senność i zawroty głowy związane z przyjmowaniem leku Verospiron, co może mieć

wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Verospiron zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych

cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.

Jak stosować lek Verospiron

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ilość przyjmowanych tabletek zależy od stopnia nasilenia choroby. Zaleca się stosowanie raz na dobę,

w trakcie posiłku.

Podczas stosowania leku Verospiron lekarz może zalecić wykonanie badania krwi w celu

monitorowania stężenia potasu i kreatyniny.

Stosowanie u dorosłych

Dawka dla dorosłych wynosi od 25 mg do 200 mg spironolaktonu na dobę.

W razie wątpliwości dotyczących dawki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Lekarz prowadzący rozpocznie leczenie od najmniejszej dawki początkowej, a następnie stopniowo

będzie zwiększać dawkę o ile jest to konieczne, aż do oczekiwanego działania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Jeżeli lek Verospiron jest przyjmowany przez dzieci, to liczba tabletek zależy od masy ciała dziecka.

Lekarz ustala dawkę indywidualnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Verospiron

W razie przypadkowego zastosowania zbyt wielu tabletek należy skontaktować się z lekarzem lub

najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Objawami przedawkowania mogą być: senność,

zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, uczucie zdezorientowania. Zmiany stężenia sodu i

potasu we krwi mogą powodować uczucie osłabienia oraz mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry i

(lub) skurcze mięśni.

Pominięcie zastosowania leku Verospiron

W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć tabletkę leku Verospiron, powinien przyjąć ją jak

najszybciej, chyba, że zbliża si

ę pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej

w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Verospiron

Lek Verospiron należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy przerywać stosowania

leku bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Po zbyt szybkim

zaprzestaniu stosowania leku, stan pacjenta może ulec pogorszeniu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza

, jeżeli po przyjęciu leku u pacjenta wystąpi

którykolwiek z niżej wymienionych objawów. Chociaż objawy te przeważnie występują bardzo

rzadko lub z nieznaną częstością, mogą mieć ciężki przebieg.

Gorączka i pęcherze na wargach, błonach śluzowych i spojówkach (zespół Stevensa-

Johnsona) (częstość nieznana),

Oddzielanie się naskórka od niższych warstw skóry na powierzchni całego ciała (toksyczne

martwicze oddzielanie się naskórka) (częstość nieznana),

Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu) - lek Verospiron może powodować zaburzenia czynności

wątroby (częstość nieznana) i zapalenie wątroby (bardzo rzadko),

Nieregularna czynność serca (bardzo często u pacjentów z niewydolnością nerek i u

pacjentów, którzy jednocześnie stosują produkty zawierające potas ) - mogą to być objawy

zwiększonego stężenia potasu we krwi. Lekarz zaleci regularne wykonywanie badań krwi w

celu kontrolowania stężenia potasu i innych elektrolitów. W razie konieczności lekarz może

zdecydować o przerwaniu leczenia.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane

(mogą występować u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

- zwiększenie stężenia potasu we krwi (u pacjentów z niewydolnością nerek i u pacjentów stosujących

jednocześnie produkty zawierające potas),

- osłabienie popędu seksualnego (libido) u obu płci,

- zaburzenia miesiączkowania, tkliwość i powiększenie piersi u kobiet,

- zaburzenia erekcji, nadmierny rozrost tkanki gruczołu piersiowego (ginekomastia) i ból piersi u

mężczyzn.

Częste działania niepożądane

(mogą występować do 1 na 10 pacjentów):

- zwiększenie stężenia potasu we krwi (u pacjentów w podeszłym wieku, z cukrzycą i stosujących

inhibitory ACE),

- nudności, wymioty,

- bezpłodność (w przypadku stosowania dużych dawek - 450 mg na dobę).

Niezbyt częste działania niepożądane

(mogą występować do 1 na 100 pacjentów):

- dezorientacja,

- senność (u pacjentów z marskością wątroby),

- ból głowy,

- złe samopoczucie, zmęczenie.

Rzadkie działania niepożądane

(mogą występować do 1 na 1000 pacjentów):

- reakcje alergiczne,

- zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka, krwawienie z żołądka, ból żołądka, biegunka,

- wysypka skórna, pokrzywka (tworzenie się swędzących guzków na skórze),

- małe stężenie sodu we krwi, niewystarczające nawodnienie tkanek (odwodnienie),

- porfiria (zaburzenia syntezy czerwonego barwnika krwi powodujące bóle brzucha, ból mięśni,

zabarwienie moczu na czerwono lub brązowo, napady drgawkowe i zaburzenia psychiczne).

Bardzo rzadkie działania niepożądane

(mogą występować do 1 na 10 000 pacjentów):

- zmniejszenie ilości krwinek białych (leukopenia, agranulocytoza), zmniejszenie ilości płytek krwi

(małopłytkowość) lub zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia),

- słabe działanie androgenne, w tym hirsutyzm i zmiana głosu,

- zapalenie naczyń krwionośnych,

- wypadanie włosów,

- wyprysk, rumień obrączkowaty,

- objawy o typie tocznia,

- rozmiękanie kości (osteomalacja),

- ostra niewydolność nerek,

- zmiany w wynikach badań laboratoryjnych dotyczących czynności nerek (zwiększenie stężenia

mocznika i kreatyniny we krwi),

- niezdolność do wykonywania ruchów na skutek utraty czynności mięśni (porażenie wiotkie na

skutek zwiększenia stężenia potasu we krwi, porażenie obu kończyn górnych lub dolnych).

Nieznana

(częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych):

- zakwaszenie krwi (kwasica),

- zawroty głowy,

- niskie ciśnienie tętnicze,

- swędzenie całego ciała,

- nadmierne owłosienie,

- kurcze mięśni nóg,

- pemfigoid (choroba powodująca powstawanie pęcherzy na skórze),

- zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zwiększenie stężenia hemoglobiny glikowanej).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Verospiron

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Verospiron

-

Substancją czynną leku jest spironolakton.

-

Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, skrobia

kukurydziana, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Verospiron i co zawiera opakowanie

Prawie białe, okrągłe tabletki, o średnicy 9 mm, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z oznakowaniem

„VEROSPIRON” po jednej stronie.

Tabletki leku Verospiron pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC. Blistry pakowane są w

pudełko tekturowe, zawierają

ce ulotkę dla pacjenta. Opakowanie zawiera 20 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Gedeon Richter Plc.

t 19-21

1103 Budapeszt

Węgry

Wytwórca:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska

Gedeon Richter Plc.

t 19-21

1103 Budapeszt

Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: