Venotonin

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Venotonin 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/kapsułkę kapsułka twarda
 • Dawkowanie:
 • 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/kapsułkę
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułka twarda
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Venotonin 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/kapsułkę kapsułka twarda
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 65 kaps., 5909990884438, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08844
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Venotonin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Venotonin

Hippocastani semen extractum siccum

20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę/kapsułkę

kapsułki twarde

Należy

uważnie

zapoznać

się

z

treścią

ulotki

przed

zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe

objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub

farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 4 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy

skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Venotonin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem

leku Venotonin

Jak stosować lek Venotonin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Venotonin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest lek

Venotonin

i w jakim celu się go stosuje

Venotonin jest produktem leczniczym roślinnym w postaci kapsułek, zawierającym wyciąg

suchy z nasion kasztanowca ze standaryzowaną zawartością escyny.

Wskazania do stosowania

Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnej takich jak: obrzęki podudzi,

kurcze łydek, świąd oraz bóle i uczucie ciężkości w nogach.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venotonin

Kiedy nie stosować leku Venotonin

W przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników leku

wymienionych w pkt. 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli występuje stan zapalny skóry, zakrzepowe zapalenie żył lub stwardnienie śródskórne,

silny

ból,

zmiany

wrzodziejące,

nagły

obrzęk

jednej

obydwu

kończyn

dolnych,

niewydolność serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Venotonin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

Dzieci i młodzież

2017.05.25 1

Ulotka dla pacjenta

Venotonin

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Venotonin

a inne leki

Brak danych. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych

przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Venotonin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie

zaleca się podawania w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie ustalono wpływu leku na

płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych.

Lek Venotonin zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien

skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku.

3.

Jak stosować lek Venotonin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować poniższy schemat dawkowania leku:

3 kapsułki rano, 2 kapsułki wieczorem.

Podanie doustne.

Zalecany czas leczenia: przynajmniej 4 tygodnie.

Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub nie ustąpią po 4 tygodniach należy skonsultować się

z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venotonin

zanotowano

przypadków

przedawkowania

leków

zawierających

wyciąg

nasion

kasztanowca.

Pominięcie zastosowania leku Venotonin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle i zawroty głowy oraz świąd i reakcje

uczuleniowe. Częstotliwość występowania nie jest znana (częstość nie może być określona na

podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

2017.05.25 2

Ulotka dla pacjenta

Venotonin

Jeśli

wystąpią

jakiekolwiek

objawy

niepożądane,

wszelkie

objawy

niepożądane

niewymienione

ulotce,

należy

powiedzieć

lekarzowi

farmaceucie,

pielęgniarce.

Działania

niepożądane

można

zgłaszać

bezpośrednio

Departamentu

Monitorowania

Niepożądanych

Działań

Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na

temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Venotonin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25

Nie należy stosować leku Venotonin po upływie terminu ważności zamieszczonego na

opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy

zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże

chronić środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venotonin

Każda kapsułka zawiera 100 mg – 125 mg suchego wyciągu z

Aesculus hippocastanum

semen

(nasienie

kasztanowca),

odpowiada

glikozydów

trójterpenowych

w przeliczeniu na bezwodną escynę.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V).

Laktoza jednowodna, stearynian magnezu, bezwodna krzemionka koloidalna, maltodekstryna.

Kapsułka żelatynowa twarda (otoczka): żelatyna, tytanu dwutlenek E 171, indygotyna E 131,

żółcień chinolinowa E 104.

Jak wygląda lek Venotonin i co zawiera opakowanie

Słój ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu w tekturowym pudełku.

65 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700, faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{MM/RRRR}

2017.05.25 3