Venolan

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Venolan 300 mg kapsułki twarde
 • Dawkowanie:
 • 300 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki twarde
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Venolan 300 mg kapsułki twarde
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 25 kaps., 5909990422708, OTC; 50 kaps., 5909990310210, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 03102
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VENOLAN, 300 mg, kapsułki twarde

Troxerutinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

Co to jest Venolan i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolan

Jak stosować Venolan

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Venolan

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Venolan i w jakim celu się go stosuje

Trokserutyna, substancja czynna leku Venolan, działa ochronnie na naczynia krwionośne.

Venolan stosuje się w celu leczenia następujących chorób i dolegliwości:

zaburzenia krążenia żylnego i limfatycznego;

zespoły pozakrzepowe;

zapalenia żył kończyn dolnych;

żylaki kończyn dolnych;

obrzęki pochodzenia żylnego;

owrzodzenia podudzi;

nadmierna przepuszczalność naczyń włosowatych;

skłonność do wybroczyn i krwotoków.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolan

Kiedy nie stosować leku Venolan

Jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6). Uczulenie może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem

twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować u dzieci.

Pacjenci, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby

lub nerek, nie powinni stosować leku Venolan, ponieważ może u nich nie wystąpić spodziewane

działanie terapeutyczne.

Venolan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono niekorzystnego działania leku Venolan w skojarzeniu z innymi lekami.

Venolan z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje

mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Venolan nie zaleca się stosować w okresie ciąży.

Nie wiadomo czy Venolan przenika do mleka. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku

Venolan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących niekorzystnego wpływu leku Venolan na zdolność prowadzenia

pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie potrzeby należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3.

Jak stosować Venolan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kapsułka (300 mg) dwa lub trzy razy na dobę, po

posiłkach.

Dawka podtrzymująca to jedna kapsułka (300 mg) na dobę po posiłku.

Venolan stosuje się doustnie. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Venolan

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z kapsułkami.

Pominięcie przyjęcia leku Venolan

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o ustalonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Venolan

Leczenie zaburzeń i chorób, w których stosuje się Venolan jest długotrwałe. Nie należy przerywać

leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Venolan jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym. Działania niepożądane, jeżeli występują, są

łagodne i przemijające.

Rzadko występują (rzadziej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów):

Nudności - przemijają, jeśli lek przyjmowany jest w trakcie posiłku; wzdęcia, bóle brzucha,

pokrzywka, zaczerwienienie twarzy, nadwrażliwość na światło, bóle głowy.

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, lek należy odstawić i skontaktować się z

lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Venolan

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Venolan

- Substancją czynną leku jest trokserutyna.

- Pozostałe składniki to: powidon K-25, talk, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza

tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.

Jak wygląda Venolan i co zawiera opakowanie

Kapsułki twarde, podłużne barwy różowo-brunatnej. Granulat w kapsułce jest barwy żółtej.

Venolan pakowany jest w blistry z folii Aluminium/PVC/PE-PVDC umieszczone w

tekturowym pudełku. W pudełku znajduje się 25 lub 50 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Polska

tel.: (22) 755 50 81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))