Urtix

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Urtix 330 mg tabletki
 • Dawkowanie:
 • 330 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Urtix 330 mg tabletki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 60 tabl., 5909990912612, OTC; 90 tabl., 5909990912629, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09126
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Urtix, 2018.02.26

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

POJEMNIK DO TABLETEK - ETYKIETA (zewnętrzna część etykieto-ulotki)

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

URTIX,

330 mg, tabletki

Urticae radix

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

korzeń pokrzywy – 330 mg

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

60 tabletek

Kod EAN UCC:

5909990912612

90 tabletek

Kod EAN UCC:

5909990912629

5.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU

LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA

DZIECI

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Urtix, 2018.02.26

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważn.:

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać

zamkniętym

opakowaniu,

temperaturze

wyższej

niż

miejscu

niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA

NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9126

13.

NUMER SERII

Numer serii:

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

lek roślinny tradycyjnie stosowany w zaburzeniach czynnościowych dróg moczowych z

utrudnionym oddawaniem moczu u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, po

wykluczeniu przez lekarza poważnych zmian.

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Urtix

Urtix, 2018.02.26

17.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18.

NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

19.

INNE – ULOTKA DLA PACJENTA (

wewnętrzna część etykieto-ulotki

)

URTIX,

330 mg, tabletki

Urticae radix

Wskazania:

Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w zaburzeniach czynnościowych dróg moczowych z

utrudnionym oddawaniem moczu u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, po

wykluczeniu przez lekarza poważnych zmian.

Korzeń pokrzywy jest stosowany w celu zwiększenia objętości oddawanego moczu, zwiększenia

intensywności oddawania moczu, zmniejszenia ilości zalegającego moczu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na korzeń pokrzywy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Trudności w oddawaniu moczu wymagają konsultacji z lekarzem oraz regularnej kontroli medycznej.

Jeśli w trakcie stosowania leku dolegliwości nasilają się, wystąpi gorączka, skurcze lub pojawi się

krew w moczu, ból przy oddawaniu moczu albo zatrzymanie moczu, należy porozumieć się z

lekarzem.

Interakcje:

Interakcje dotychczas nie są znane.

Ostrzeżenia specjalne:

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Ciąża i karmienie piersią:

Nie dotyczy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie badano.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku:

Może wymagać zmniejszenia dawki.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Droga podania:

podanie doustne.

Dawkowanie:

Dorośli:

tabletki 3 do 4 razy na

dobę,

posiłku, popijając

dużą

ilością

płynu

trakcie

przyjmowania leku wskazane są konsultacje z lekarzem urologiem.

Przedawkowanie:

Przedawkowanie leku może wywołać łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W razie przyjęcia

większej niż zalecana dawki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Urtix, 2018.02.26

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zgaga, uczucie pełności,

wzdęcia biegunka) oraz skórne reakcje uczuleniowe (takie jak świąd, wysypka, pokrzywka). Częstość

nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych

Urzędu

Rejestracji

Produktów

Leczniczych,

Wyrobów

Medycznych

Produktów

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu

działań

niepożądanych

można

będzie

zgromadzić

więcej

informacji

temat

bezpieczeństwa

stosowania leku.

Przechowywanie leku:

Przechowywać

zamkniętym

opakowaniu,

temperaturze

wyższej

niż

miejscu

niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Skład leku:

Każda tabletka zawiera 330 mg

Urtica dioica

L. lub

Urtica urens

L. lub ich hybryd, bądź mieszanin

tych gatunków,

radix

(korzenia pokrzywy).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gd.

tel. 58 561 20 08

fax 58 561 20 16

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: