Ursofalk

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Ursofalk 250 mg kapsułki
 • Dawkowanie:
 • 250 mg
 • Forma farmaceutyczna:
 • kapsułki
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Ursofalk 250 mg kapsułki
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 50 kaps., 5909990689910, Rp; 100 kaps., 5909990689927, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 06899
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ursofalk, 250 mg, kapsułki

Acidum ursodeoxycholicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek

może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

Co to jest Ursofalk kapsułki i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ursofalk kapsułki

Jak stosować Ursofalk kapsułki

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Ursofalk kapsułki

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Ursofalk kapsułki i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna: kwas ursodeoksycholowy jest naturalnie występującym kwasem żółciowym,

którego niewielkie ilości wykrywane są w organizmie człowieka w żółci.

Wskazania do stosowania

Rozpuszczanie kamieni cholesterolowych w pęcherzyku żółciowym u chorych, u których

istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego. Średnica kamieni nie może przekraczać

15 mm, złogi muszą być przepuszczalne dla promieni rentgenowskich (brak zacienienia w

zdjęciu rentgenowskim – cholecystografia), czynność pęcherzyka żółciowego powinna być

zachowana pomimo obecności kamieni.

Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC, która jest chronicznym

zapaleniem przewodów żółciowych powiązanym z marskością wątroby) pod warunkiem, że

nie występuje niewyrównana marskość wątroby (ostra choroba wątroby w stadium, gdy

pozostałe tkanki wątroby nie są już w stanie rekompensować ograniczonej czynności).

Zaburzenia dotyczące wątroby w przebiegu choroby zwanej zwłóknieniem torbielowatym

(mukowiscydozy) u dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ursofalk kapsułki

Kiedy nie stosować leku Ursofalk kapsułki

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwasy żółciowe (tj. kwas

ursodeoksycholowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (patrz punkt 6);

jeśli u pacjenta występuje ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych;

jeśli u pacjenta stwierdzono niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu

pęcherzykowego;

jeśli u pacjenta występuje częsty ból w górnej części brzucha przypominający skurcze (epizody

kolki żółciowej);

jeśli u pacjenta występują zwapniałe kamienie żółciowe dające cień w rtg;

jeśli u pacjenta stwierdzono osłabioną kurczliwość pęcherzyka żółciowego;

jeśli u dziecka występuje atrezja dróg żółciowych i niewystarczający przepływ żółci, pomimo

wykonania zabiegu chirurgicznego.

W razie wątpliwości dotyczących ww. objawów należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku

występowania w przeszłości wyżej wymienionych objawów należy powiadomić lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Ursofalk kapsułki należy stosować pod kontrolą lekarza.

W trakcie terapii lekiem lekarz może zalecić kontrolę parametrów czynności wątroby co 4 tygodnie

przez pierwsze 3 miesiące leczenia, a następnie co 3 miesiące.

Jeśli Ursofalk kapsułki jest stosowany w celu rozpuszczania kamieni żółciowych, lekarz powinien

przeprowadzić badanie pęcherzyka żółciowego po pierwszych 6-10 miesiącach leczenia.

U pacjentek przyjmujących Ursofalk kapsułki w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych zaleca się

stosowanie skutecznych niehormonalnych metod zapobiegania ciąży, ponieważ hormonalne środki

antykoncepcyjne mogą nasilać tworzenie się kamieni żółciowych.

W przypadku zastosowania leku Ursofalk kapsułki w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej

wątroby (PBC), w rzadkich przypadkach objawy takie jak np. świąd mogą ulec nasileniu na początku

leczenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem w celu zmniejszenia dawki

początkowej.

W przypadku wystąpienia przewlekłej biegunki należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, ponieważ

może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki lub zaprzestania leczenia lekiem Ursofalk kapsułki.

Ursofalk kapsułki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działania niżej wymienionych leków mogą ulec zmianie (interakcje).

Ursofalk kapsułki może osłabiać działanie niżej wymienionych leków:

kolestyraminy, kolestypolu (lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi) lub

wodorotlenku glinu, związków glinu (tlenek glinu) zawierających związki neutralizujące

kwasy (związki wiążące kwas żołądkowy). Jeśli stosowanie leku zawierającego jedną z

wymienionych substancji jest konieczne, należy przyjmować go dwie godziny przed lub po

zastosowaniu leku Ursofalk kapsułki.

cyprofloksacyny, dapsonu (antybiotyk), nitrendypiny (stosowany w celu obniżenia ciśnienia

tętniczego) oraz innych leków metabolizowanych w podobny sposób. W razie konieczności

lekarz może zmienić dawki ww. leków.

Ursofalk kapsułki może zmienić działanie niżej wymienionych leków:

cyklosporyny (zmniejszenie działania na układ immunologiczny). U pacjentów leczonych

cyklosporyną lekarz może zalecić kontrolę jej stężenia we krwi oraz w razie konieczności

zmniejszyć dawkę cyklosporyny;

rozuwastatyny (lek stosowany do obniżania dużego stężenia cholesterolu we krwi).

Jeśli pacjent stosuje Ursofalk kapsułki w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych, powinien

poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, które zawierają hormony estrogenowe lub o lekach

obniżających poziom cholesterolu, takich jak klofibrat. Leki te mogą stymulować powstawanie

kamieni, co stanowi przeciwstawny efekt do terapii lekiem Ursofalk kapsułki.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które

wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ na płodność:

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego wpływu tego leku na płodność. Brak dostępnych

danych dotyczących wpływu tego leku na płodność u ludzi.

Ciąża:

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania kwasu ursodeoksycholowego u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały ryzyko uszkodzenia płodu.

Leku Ursofalk kapsułki nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie

konieczne.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować ten lek tylko z równoczesnym stosowaniem

skutecznych metod zapobiegania ciąży. Zaleca się stosowanie metod niehormonalnych lub doustnych

środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenu. Jednak u pacjentek przyjmujących

Ursofalk kapsułki, w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych należy stosować skuteczne metody

niehormonalne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę

żółciową.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Ursofalk kapsułki należy sprawdzić, czy kobieta nie jest w ciąży.

Karmienie piersią:

Dostępnych jest tylko kilka udokumentowanych przypadków stosowania kwasu ursodeoksycholowego

w okresie karmienia piersią. Stężenie kwasu ursodeoksycholowego w mleku utrzymuje się na bardzo

niskim poziomie, w związku z tym prawdopodobnie nie wystąpią działania niepożądane u dzieci

karmionych piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ursofalk kapsułki nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Ursofalk kapsułki

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić

się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie zależy od wskazania i jest następujące:

Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych

Dawkowanie

Około 10 mg/kg mc./dobę, co odpowiada:

Masa ciała do 60 kg

2 kapsułki

Masa ciała 61 - 80 kg

3 kapsułki

Masa ciała 81 - 100 kg

4 kapsułki

Masa ciała powyżej 100 kg

5 kapsułek

Stosowanie leku Ursofalk kapsułki

Kapsułki należy połykać w całości z niewielką ilością wody lub innego płynu. Lek należy przyjmować

wieczorem, przed snem. Lek należy przyjmować regularnie.

Czas trwania terapii

Zazwyczaj do rozpuszczania kamieni żółciowych dochodzi po 6-24 miesiącach. Jeśli średnica złogów

nie zmniejszy się w ciągu 12 miesięcy, należy przerwać terapię.

Lekarz powinien oceniać skuteczność leczenia co 6 miesięcy. W trakcie kolejnych wizyt należy

kontrolować, czy złogi nie uległy zwapnieniu. Obecność zwapnień jest wskazaniem do przerwania

terapii.

Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby (chroniczne zapalenie przewodów

żółciowych)

Dawkowanie

Przez pierwsze 3 miesiące terapii, lek Ursofalk kapsułki należy przyjmować rano, w południe i

wieczorem. Gdy parametry czynnościowe wątroby ulegną poprawie, dawka dobowa może być

przyjmowana raz na dobę wieczorem.

Masa ciała

(kg)

Dawka

dobowa

(mg/kg mc.)

Ursofalk kapsułki

Pierwsze 3 miesiące

Późniejsza

terapia

Rano

W południe

Wieczorem

Wieczorem

(1 raz na

dobę)

47 – 62

12 – 16

63 – 78

13 – 16

79 – 93

13 – 16

94 – 109

14 – 16

powyżej 110

Pacjentom z trudnościami w połykaniu kapsułek lub pacjentom o masie ciała poniżej 47 kg można

podać Ursofalk w postaci zawiesiny doustnej.

Stosowanie leku Ursofalk kapsułki

Kapsułki należy połykać w całości z niewielką ilością wody lub innego płynu. Lek należy przyjmować

regularnie.

Czas trwania terapii

Nie ma ograniczeń czasowych przyjmowania leku Ursofalk kapsułki w pierwotnej marskości

żółciowej wątroby.

Inne zalecenia

W rzadkich przypadkach, u pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby, na początku

leczenia może dojść do nasilenia objawów (np. świądu). Jeśli to nastąpi, lekarz może zmniejszyć

dawkę dobową leku Ursofalk kapsułki, a następnie stopniowo zwiększać dawkę (co tydzień) aż do

uzyskania zalecanej dawki.

Stosowanie u dzieci (w wieku od 6 do 18 lat) w leczeniu zaburzeń wątroby w przebiegu

zwłóknienia torbielowatego (mukowiscydozy)

Dawkowanie:

Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg na kg masy ciała, podzielona na 2-3 dawki. O ile to konieczne,

lekarz może zalecić dalsze zwiększenie dawki do 30 mg na kg masy ciała na dobę.

Masa ciała

mc. (kg)

Dawka dobowa

(mg/kg mc.)

Ursofalk 250 mg kapsułki

Rano

W południe

Wieczorem

20 – 29

17-25

30 – 39

19-25

40 – 49

20-25

1

50 – 59

21-25

60 – 69

22-25

70 – 79

22-25

80 – 89

22-25

90 – 99

23-25

100 – 109

23-25

>110

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ursofalk kapsułki

W wyniku zastosowania zbyt dużej dawki leku może wystąpić biegunka. W przypadku wystąpienia

przewlekłej biegunki należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Podczas występowania biegunki

należy uzupełniać płyny i elektrolity.

Pominięcie zastosowania leku Ursofalk kapsułki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki tylko kontynuować

leczenie przepisaną dawką.

Przerwanie stosowania leku Ursofalk kapsułki

Przed przerwaniem terapii lekiem Ursofalk kapsułki lub jej przedwczesnym zakończeniem należy

skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na

100 pacjentów):

- jasne, luźne stolce lub biegunka.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- w trakcie terapii w pierwotnej marskości żółciowej wątroby: silny ból w prawym górnym

kwadrancie brzucha, nasilenie objawów choroby wątroby, które częściowo ustępują po przerwaniu

terapii,

- zwapnienie kamieni żółciowych,

- pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać Ursofalk kapsułki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Ursofalk kapsułki po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i

pudełku tekturowym po nadruku EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ursofalk kapsułki

Substancją czynną leku jest kwas ursodeoksycholowy. Jedna kapsułka zawiera 250 mg kwasu

ursodeoksycholowego.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu

stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Jak wygląda Ursofalk kapsułki i co zawiera opakowanie

Kapsułki leku Ursofalk są białe i nieprzejrzyste. Zawierają biały proszek lub granulat.

Ursofalk kapsułki jest dostępny w opakowaniach zawierających po 50 lub 100 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstrasse 5

79108 Freiburg

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego w Polsce:

Ewopharma AG Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, tel. 22 620 11 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2016