Urosept

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Urosept tabletka drażowana
 • Forma farmaceutyczna:
 • tabletka drażowana
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Urosept tabletka drażowana
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 30 tabl., 5909990422166, OTC; 60 tabl., 5909990422173, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00801
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Urosept tabletki drażowane
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. - Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki:

Co to jest lek Urosept i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosept

Jak stosować lek Urosept

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Urosept

Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Urosept i w jakim celu się go stosuje Urosept jest tradycyjnie stosowanym lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urosept
Kiedy nie stosować leku Urosept - jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie stosować, jeśli występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca i nerek. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 12 roku życia ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania. Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.
Inne leki i Urosept Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotychczas nie są znane interakcje z innymi lekami.
Ciąża i karmienie piersią Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Stosowanie leku nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.
Lek Urosept zawiera laktozę i sacharozę Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 3. Jak stosować lek Urosept Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: stosować doustnie, 3 razy dziennie po 2 tabletki, popić szklanką wody lub według indywidualnych wskazań lekarza. Pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym z innymi lekami. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci do 12 roku życia ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Urosept Nie są znane przypadki przedawkowania leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia niepokojących objawów należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie przyjęcia leku Urosept Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie zanotowano wystąpienia działań niepożądanych. Ze względu na obecność w preparacie wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Urosept Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Podczas przechowywania możliwe jest wystąpienie ciemniejszych przebarwień otoczki, co nie wpływa na właściwości terapeutyczne leku. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Urosept Substancje czynne 1 tabletka drażowana zawiera: - wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum (4-7 : 1) ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz., ekstrahent: metanol 90 % [v/v]) - 86,2 mg; - naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium) - 78 mg; - wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1), ekstrahent: woda) - 26 mg; - wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9 : 1), ekstrahent: woda) - 8 mg; - potasu cytrynian (Kalii citras) - 19 mg; - sodu cytrynian (Natrii citras) - 16 mg. Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, indygotyna E 132, mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295). Jak wygląda lek Urosept i co zawiera opakowanie Urosept jest w postaci tabletek drażowanych, okrągłych, dwustronnie wypukłych, o barwie błękitnej. Podczas przechowywania możliwe jest wystąpienie ciemniejszych przebarwień otoczki, co nie wpływa na właściwości terapeutyczne leku.
Dostępne opakowania: blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku zawierającym 30 lub 60 tabletek drażowanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: