Unasyn

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Unasyn 1 g + 0,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
 • Dawkowanie:
 • 1 g + 0,5 g
 • Forma farmaceutyczna:
 • proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Unasyn 1 g + 0,5 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 fiol. proszku, 5909990057313, Rp

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 00573
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

UNASYN, 500 mg + 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

UNASYN, 1 g + 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

UNASYN, 2 g + 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Ampicillinum + Sulbactamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Unasyn i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Unasyn

3. Jak stosować lek Unasyn

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Unasyn

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Unasyn i w jakim celu się go stosuje

Lek Unasyn jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

Zawiera dwa różne leki: ampicylinę i sulbaktam. Ampicylina należy do grupy leków zwanych

“penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Drugi działający

składnik (sulbaktam) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Lek Unasyn wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje

wrażliwe na ampicylinę z sulbaktamem:

zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego

i zapalenie migdałków;

zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;

zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek;

zakażenia skóry i tkanek miękkich;

zakażenia rzeżączkowe.

Lek Unasyn może być również podawany w okresie okołooperacyjnym w celu zmniejszenia częstości

występowania zakażeń ran pooperacyjnych u pacjentów po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej

lub w obrębie miednicy, u których może dojść do zakażenia otrzewnowego.

Unasyn jest zalecany w leczeniu respiratorowego zapalenia płuc i bakteriemii (obecność bakterii we

krwi) wywołanej przez

Acinetobacter baumanii

Unasyn może być stosowany zapobiegawczo po porodzie lub cięciu cesarskim w celu zmniejszenia

ryzyka pooperacyjnej posocznicy.

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Unasyn

Kiedy nie stosować leku Unasyn

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ampicylinę lub sulbaktam.

Jeśli u pacjenta w przeszłości występowała nadwrażliwość na penicyliny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na penicyliny lub inne antybiotyki

beta-laktamowe, należy koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem

stosowania leku.

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, objawiająca się nagłym wystąpieniem

świszczącego oddechu, trudnościami z oddychaniem, obrzękiem powiek, twarzy lub ust,

wysypką lub swędzeniem, należy przerwać podawanie leku i natychmiast zwrócić się do

lekarza.

Jeśli u pacjenta wystąpi biegunka po zastosowaniu antybiotyku, powinien zgłosić się do

lekarza.

Jeśli wystąpią następujące działania niepożądane: ból brzucha, świąd, ciemne zabarwienie

moczu, żółte zabarwienie skóry lub oczu, nudności (mdłości) lub ogólne złe samopoczucie,

należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Objawy te mogą wskazywać na uszkodzenie

wątroby spowodowane stosowaniem ampicyliny z sulbaktamem.

Należy również poinformować lekarza, jeśli:

pacjent choruje na mononukleozę zakaźną (choroba wirusowa); u pacjenta z mononukleozą po

przyjęciu ampicyliny może wystąpić wysypka skórna;

u pacjenta stwierdzono choroby nerek i (lub) musi kontrolować zawartość sodu w diecie;

u pacjenta wystąpi nowe zakażenie (np. grzybica) podczas stosowania leku Unasyn; lekarz może

wówczas zadecydować o przerwaniu stosowania leku.

Podczas długotrwałej terapii zalecane są okresowe badania czynności narządów wewnętrznych nerek,

wątroby i układu krwiotwórczego. Jest to szczególnie istotne u noworodków (szczególnie

wcześniaków) oraz niemowląt.

Lek Unasyn a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także

o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej – chorobie charakteryzującej się

nawracającym zapaleniem stawów): zwiększa się częstość występowania wysypki skórnej;

antybiotyki aminoglikozydowe (np. streptomycyna, tobramycyna, gentamycyna);

leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi), takie jak warfaryna:

może się zwiększyć skłonność do krwawień;

probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej, przy zwiększonym stężeniu kwasu

moczowego we krwi) podawany jednocześnie z amoksycyliną może zwiększyć stężenie

antybiotyku w surowicy krwi;

chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy (antybiotyki): jednoczesne podawanie leku Unasyn

z którymś z tych leków może zmniejszyć działanie leku;

doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny: istnieje ryzyko, że zmniejszy się

skuteczność działania środka antykoncepcyjnego; w celu uniknięcia nieplanowanej ciąży, należy

zastosować dodatkowo niehormonalną metodę antykoncepcji;

metotreksat (lek stosowany np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów, w chorobach

nowotworowych): ampicylina może zwiększyć jego toksyczność;

kwas salicylowy, indometacyna, fenylbutazon: mogą wydłużyć okres eliminacji penicylin

z organizmu.

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

U pacjentów leczonych ampicyliną wyniki oznaczeń glukozy w moczu mogą być fałszywie dodatnie

i dlatego, jeśli konieczne jest wykonanie takiego oznaczenia, zaleca się używanie testów

enzymatycznych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Unasyn w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna zastosowanie tego leku

za konieczne.

Podczas stosowania leku Unasyn nie zaleca się karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn jest nieznany.

Unasyn zawiera sód

Unasyn, 500 mg + 250 mg

Całkowita zawartość sodu wynosi w przybliżeniu 57,5 mg (2,5 mmol).

Unasyn, 1 g + 500 mg

Całkowita zawartość sodu wynosi w przybliżeniu 115 mg (5 mmol).

Unasyn, 2 g + 1 g

Całkowita zawartość sodu wynosi w przybliżeniu 230 mg (10 mmol).

3. Jak stosować lek Unasyn

Pacjent nie stosuje tego leku samodzielnie.

Lek poda pacjentowi odpowiednio przygotowana osoba, czyli lekarz lub pielęgniarka.

Unasyn można podawać we wstrzyknięciach domięśniowych lub dożylnych lub w infuzji dożylnej.

Zalecana dawka

Dorośli

Zwykle podaje się 1,5 g do 12 g na dobę w dawkach podzielonych co 6-8 godzin.

Nie należy przekraczać dobowej dawki 12 g leku Unasyn (4 g sulbaktamu).

Zakażenia o lżejszym przebiegu można leczyć, podając lek co 12 godzin.

Stopień ciężkości zakażenia

Dawka dobowa leku Unasyn (ampicylina + sulbaktam)

Lekki

1,5 g do 3 g (1 g + 0,5 g do 2 g + 1 g)

Umiarkowany

do 6 g (4 g + 2 g)

Ciężki

do 12 g (8 g + 4 g)

Dawkowanie w leczeniu respiratorowego zapalenia płuc i bakteriemii o etiologii

Acinetobacter

baumanii

Zalecana dawka dobowa wynosi 18 g (12 g + 6 g) w 6 dawkach podzielonych.

W literaturze medycznej opisano stosowanie jeszcze wyższych dawek dobowych w tym wskazaniu.

W zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym należy podać 1,5 g do 3 g produktu Unasyn podczas

znieczulania, co zapewni odpowiedni okres do osiągnięcia terapeutycznych stężeń leku w surowicy

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

krwi i tkankach podczas zabiegu. Dawkę można powtarzać co 6-8 godzin; podawanie leku kończy się

po 24 godzinach od zakończenia większości zabiegów chirurgicznych, chyba że wskazany jest kolejny

cykl terapeutyczny produktem Unasyn.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki lek Unasyn można podawać w postaci pojedynczej dawki 1,5 g.

Aby zwiększyć stężenie i przedłużyć działanie ampicyliny i sulbaktamu w osoczu krwi, należy podać

doustnie 1,0 g probenecydu.

Dzieci, niemowlęta i noworodki

Dawka leku Unasyn w leczeniu większości zakażeń u dzieci, niemowląt i noworodków wynosi

150 mg/kg mc. na dobę (odpowiada to dawce 100 mg/kg mc. ampicyliny na dobę oraz 50 mg/kg mc.

sulbaktamu na dobę).

Dzieciom, niemowlętom i noworodkom Unasyn podaje się co 6-8 godzin, zgodnie z ogólnie

przyjętym dawkowaniem ampicyliny.

U noworodków w pierwszym tygodniu życia (szczególnie u wcześniaków) zalecana dawka wynosi

75 mg/kg mc. na dobę (odpowiada to dawce 50 mg/kg mc. ampicyliny na dobę oraz 25 mg/kg mc.

sulbaktamu na dobę) w dawkach podzielonych co 12 godzin.

U dzieci o masie < 40 kg zalecana dawka wynosi 300 mg (200 mg ampicyliny + 100 mg

sulbaktamu)/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych co 6 godzin.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe,

powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia

Czas leczenia ustali lekarz w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Należy przestrzegać zaleceń

lekarza.

Sposób podawania i przygotowania roztworów

Szczegółowe informacje podano na końcu ulotki w części przeznaczonej dla personelu medycznego -

„Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Unasyn

Podanie pacjentowi dawki większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. Jeśli pacjent uważa,

że podano mu dawkę większą niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym,

farmaceutą lub pielęgniarką tak szybko, jak jest to możliwe. Przedawkowanie leku może doprowadzić

do nasilenia działań niepożądanych, w tym do podrażnienia ośrodkowego układu nerwowego

i wystąpienia drgawek.

W razie wątpliwości dotyczących sposobu podawania leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty

lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku Unasyn

W przypadku pominięcia dawki leku

o stałej, określonej porze, lek należy podać jak najszybciej, jeśli

czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi, lub kontynuować regularne podawanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Unasyn

Ważne jest, aby lek stosować zgodnie z zalecanym cyklem leczenia. Nie należy przerywać leczenia

dlatego, że pacjent poczuł się lepiej. Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie

może powrócić.

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować następujące działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

rozsiana wysypka na skórze, w obrębie, której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry,

szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych;

biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew,

przebiegająca z bólem brzucha i gorączką; może ona być objawem ciężkiego zapalenia jelit

(nazywanego rzekomobłoniastym zapaleniem jelit), mogącego występować po zastosowaniu

antybiotyków.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nagły świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w

połykaniu, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioworuchowy (ciężka reakcja alergiczna);

obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła z trudnościami podczas połykania lub oddychania (obrzęk

naczynioruchowy), wysypka skórna (rumień), pęcherze, zaczerwienienie lub zasinienie skóry

(pokrzywka).

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów,

należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku

i natychmiast poinformować o tym lekarza lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Inne działania niepożądane, o których należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

biegunka

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

nudności, bóle brzucha

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

małopłytkowość (niedobór płytek krwi, warunkujących jej krzepliwość)

ból głowy, senność

uczucie zmęczenia

wymioty, zapalenie języka

hiperbilirubinemia (zwiększone stężenie bilirubiny)

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

rzekomobłoniaste zapalenie jelit

drgawki, zawroty głowy

zapalenie okrężnicy

kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień

wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry (ciężkie reakcje skórne, przebiegające

z łuszczeniem lub odwarstwianiem się naskórka)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

kandydoza (zakażenie drożdżakami), zmniejszona wrażliwość bakterii chorobotwórczych

na stosowany antybiotyk

zmiany liczby różnych rodzajów krwinek: pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych

elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), wydłużony czas

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

krzepnięcia krwi, znaczne zmniejszenie liczby granulocytów, zmniejszenie liczby leukocytów,

zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, niedokrwistość, w tym niedokrwistość

hemolityczna (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, w tym wynikające z rozpadu

krwinek), eozynofilia, plamica małopłytkowa

jadłowstręt

objawy uszkodzenia układu nerwowego (m.in. zmiany nastroju, pobudzenie, bezsenność,

depresja, psychozy, drgawki, zaburzenia widzenia, szumy w uszach)

alergiczne zapalenie naczyń

duszność

krwawe wymioty, krwotok z jelita cienkiego i (lub) okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy

ustnej, suchość w ustach, bóle w nadbrzuszu, zaburzenia smaku, wzdęcia, czarny włochaty

język

zastój żółci (cholestaza), zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, zwiększona aktywność

enzymów wątrobowych

bóle stawów

zapalenie błony śluzowej

wysypka, świąd, reakcje skórne, pokrzywka

zaburzenie agregacji płytek krwi

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Unasyn

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25

C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności

(EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Unasyn

Substancją czynną leku jest ampicylina (w postaci ampicyliny sodowej) oraz sulbaktam (w postaci

sulbaktamu sodowego).

Unasyn, 500 mg + 250 mg: 1 fiolka zawiera 500 mg ampicyliny oraz 250 mg sulbaktamu.

Unasyn, 1 g + 500 mg: 1 fiolka zawiera 1 g ampicyliny oraz 500 mg sulbaktamu.

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

Unasyn, 2 g + 1 g: 1 fiolka zawiera 2 g ampicyliny oraz 1 g sulbaktamu.

Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Unasyn i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały proszek.

Opakowanie:

jedna

fiolka w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Tel.: 22-811-18-14

Lek produkowany przez Polfa Tarchomin S.A. na licencji firmy

Pfizer.

Nazwa handlowa Unasyn jest zastrzeżona dla firmy Pfizer.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl.

Instrukcja przygotowania leku do użycia i sposób podawania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny

z lokalnymi przepisami.

Niezgodności farmaceutyczne

Unasyn oraz aminoglikozydy należy przygotowywać i podawać oddzielnie ze względu na

dezaktywację

in vitro

aminoglikozydów przez wszystkie aminopenicyliny.

Sporządzanie roztworów

Wstrzyknięcie domięśniowe

Unasyn rozpuścić w 3,2 ml jałowej wody do wstrzykiwań lub innego zgodnego roztworu (np.

izotoniczny roztwór chlorku sodu, 5% wodny roztwór glukozy). Aby wstrzyknięcie nie było bolesne,

do sporządzenia roztworu można zastosować 0,5% jałowy roztwór bezwodnego chlorowodorku

lidokainy.

Wstrzyknięcie dożylne

Unasyn rozpuścić w co najmniej 3,2 ml jałowej wody do wstrzykiwań lub innego zgodnego roztworu

(np. izotoniczny roztwór chlorku sodu, 5% wodny roztwór glukozy) i podawać powoli (przez co

najmniej 3 minuty).

Infuzja dożylna

Unasyn rozpuścić w co najmniej 3,2 ml jałowej wody do wstrzykiwań lub innego zgodnego roztworu

(np. izotoniczny roztwór chlorku sodu, 5% wodny roztwór glukozy). Ostateczną objętość roztworu do

infuzji należy uzyskać przez dodanie odpowiedniego rozpuszczalnika (nie stosować wody do

wstrzykiwań). Podawać dożylnie w postaci infuzji przez 15-30 minut.

Aby zapewnić całkowite rozpuszczenie leku, należy odczekać kilka minut, aż do momentu

całkowitego rozpuszczenia substancji czynnych i ustąpienia piany.

Sulbaktam sodowy jest zgodny z większością rozpuszczalników dożylnych, jednak ampicylina

sodowa, a tym samym lek Unasyn, jest mniej stabilny w roztworach zawierających glukozę lub inne

węglowodany, nie należy go zatem łączyć z produktami krwiopochodnymi ani z hydrolizatami białek.

Ampicylina, a tym samym lek Unasyn, jest niezgodna z aminoglikozydami i nie należy jej mieszać

w tym samym pojemniku.

Stężony roztwór do

wstrzykiwań domięśniowych

należy zużyć w ciągu 1 godziny po sporządzeniu.

Roztwory przeznaczone do

wstrzykiwań i infuzji dożylnych

zachowują trwałość w zależności od

użytego rozcieńczalnika i temperatury przechowywania

Rozpuszczalnik

Stężenie ampicylina

+ sulbaktam

Okres przydatności do użycia

[h]

25°C

4°C

Woda do wstrzykiwań

do 45 mg/ml

45 mg/ml

do 30 mg/ml

do 45 mg/ml

Ulotka_Unasyn_Zm_060416_k100717_140717

0,9% roztwór chlorku sodu do

wstrzykiwań

45 mg/ml

do 30 mg/ml

M/6 Roztwór mleczanu sodu

do 45 mg/ml

do 45 mg/ml

5% wodny roztwór glukozy

15 do 30 mg/ml

do 3 mg/ml

do 30 mg/ml

5% roztwór glukozy w 0,45% roztworze

NaCl

do 3 mg/ml

do 15 mg/ml

10% wodny roztwór cukru

inwertowanego

do 3 mg/ml

do 30 mg/ml

Roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu

do 45 mg/ml

do 45 mg/ml