Tussi Drill

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Tussi Drill 5 mg/5 ml syrop
 • Dawkowanie:
 • 5 mg/5 ml
 • Forma farmaceutyczna:
 • syrop
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Tussi Drill 5 mg/5 ml syrop
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 butelka 150 ml, 5909990913619, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 09136
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-03-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Tussi Drill syrop 5 mg/5 ml ostrożnie i

zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Tussi Drill

5 mg/5 ml syrop

(Dextromethorphani hydrobromidum)

Skład:

Substancja czynna:

5 ml (1 miarka) syropu zawiera 5 mg dekstrometorfanu bromowodorku

Substancje pomocnicze:

Maltitol ciekły

Metylu parahydroksybenzoesan sodowy

Propylu parahydroksybenzoesanu sodowy

Zapach karmelowy

28 A 103

Kwas mlekowy

Woda oczyszczona

Zawartość leku w opakowaniu;

Butelka z ciemnego szkła zawierająca 150 ml syropu w tekturowym pudełku z łyżeczką o pojemności

5 ml i ulotką informacyjną.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45 Place Abel Gance

92100 Boulogne Billancourt

Francja

Nazwa i adres wytwórcy:

PIERRE FABRE SANTE

45 Place Abel Gance

92654 Boulogne

Francja

Spis treści:

Co to jest lek Tussi Drill i w jakim celu się go stosuje

Zanim zastosuje się lek Tussi Drill

Jak stosować lek Tussi Drill

Możliwe działania niepożądane

Przechowywanie leku Tussi Drill

Inne informacje

1.

Co to jest lek Tussi Drill i w jakim celu się go stosuje

Syrop Tussi Drill jest opioidowym lekiem przeciwkaszlowym.

Preparat zawiera substancję dekstrometorfan (pochodną morfiny), która hamuje odruch kaszlowy

poprzez działanie ośrodkowe. W dawkach leczniczych bromowodorek dekstrometorfanu nie działa

hamująco na czynność ośrodka oddechowego, nie powoduje przyzwyczajenia lub powstania nałogu.

Wskazania:

Doraźnie w ostrym, suchym kaszlu.

2.

Zanim zastosuje się lek Tussi Drill

Leku nie stosować w następujących przypadkach:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu

Niewydolność oddechowa i ryzyko jej wystąpienia

Kaszel astmatyczny (jednoczesne stosowanie leków przeciwkaszlowych z rozszerzającymi

oskrzela jest nieuzasadnione)

Leczenie inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia: wysokiej gorączki, pobudliwości, zapaści

krążeniowej)

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat życia

Okres karmienia piersią

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tussi Drill

Jeśli kaszel utrzymuje się kilka dni, należy skontaktować się z lekarzem

Podczas leczenia należy unikać stosowania preparatów zawierających alkohol.

W przypadku niewydolności wątroby należy początkowo zmniejszyć dawki o połowę; w miarę

potrzeb i tolerowaniu leku przez pacjenta dawkę tę można następnie zwiększyć.

Należy pamiętać, że kaszel wilgotny jest ważnym elementem obronnym oskrzeli i płuc, a więc nie

należy go tłumić. Przed rozpoczęciem leczenia przeciwkaszlowego należy stwierdzić powód kaszlu,

który wymaga leczenia przyczynowego, zwłaszcza w przypadkach astmy, lub innych chorób płuc czy

oskrzeli.

Jeśli kaszel jest oporny na normalnie dawkowany środek przeciwkaszlowy, nie należy zwiększać

dawek, a lekarz powtórnie powinien ocenić sytuację kliniczną.

Nie jest racjonalne kojarzenie stosowania leków wykrztuśnych lub o działaniu mukolitycznym z

preparatami przeciwkaszlowymi.

Lek zawiera maltitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Duże dawki dekstromorfanu podane pod koniec ciąży mogą wywołać hamowanie czynności

oddechowej u noworodka. Długotrwałe stosowanie dekstrometorfanu przez kobiety w ostatnim

trymestrze ciąży, bez względu na dawkę, może powodować powstanie zespołu odstawiennego u

noworodków.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dekstrometorfan przenika do mleka matki i z tego względu nie można leczyć tym preparatem kobiet

karmiących.

Opisano kilka przypadków obniżenia ciśnienia i zatrzymania oddychania u niemowląt w następstwie

przyjęcia przez ich karmiące matki preparatów przeciwkaszlowych o działaniu ośrodkowym w

dawkach większych niż terapeutyczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Istnieje ryzyko wystąpienia senności i zawrotów głowy związanych ze stosowaniem preparatu. Osoby

kierujące pojazdami lub obsługujące maszyny powinny być tego świadome.

Również opiekunowie stosujący lek u dzieci powinni pamiętać, że obniża on sprawność

psychomotoryczną i niekiedy powoduje senność oraz zawroty głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tussi Drill:

Lek zawiera maltitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent

powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy i propylu parahydroksybenzoesanu sodowy. Lek

może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)

Stosowanie innych leków

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO.

Nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z alkoholem, gdyż uspokajające działanie ośrodkowe

leku przeciwkaszlowego nasila się pod wpływem alkoholu.

W przypadku jednoczesnego stosowania z innymi preparatami działającymi hamująco na ośrodkowy

układ nerwowy, należy brać pod uwagę możliwość nasilenia tego działania, co może mieć wpływ na

sprawność psychofizyczną.

3.

Jak stosować lek Tussi Drill

Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat.

Zwykła dawka wynosi 1 mg na kilogram masy ciała na dobę, podzielona na 4 dawki podawane w

odstępach 6 godzinnych.

Np. dla dziecka o masie ciała 20 kg 1 łyżeczka miarowa 4 razy na dobę.

Nie stosować dawki jednorazowej większej niż 0,25 mg/kg masy ciała.

Leczenie objawowe powinno być krótkotrwałe (do 5 dni).

1 łyżeczka (1 miarka) zawiera 5 ml syropu (5 mg bromowodorku dekstrometorfanu).

W przypadku zażycia większej dawki leku Tussi Drill niż zalecana

Objawy przedawkowania (występujące zwłaszcza po jednoczesnym podaniu niektórych leków

przeciwalergicznych): nudności, wymioty, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, senność,

wykwity skórne typu pokrzywki, nieostre widzenie i oczopląs.

Po znacznym przedawkowaniu można zaobserwować śpiączkę, zahamowanie czynności ośrodka

oddechowego i drgawki.

W razie przypadkowego przedawkowania należy zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala.

W przypadku pominięcia dawki leku Tussi Drill

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Tussi Drill może powodować działania niepożądane.

Możliwe jest występowanie senności, zawrotów głowy, zaparć, nudności, wymiotów, reakcji

alergicznych (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Tussi Drill mogą wystąpić inne działania niepożądane. W

przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy

poinformować o nich lekarza.

5.

Przechowywanie leku Tussi Drill syrop 5 mg/5 ml

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego 5 dni.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

6.

Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

ul. Belwederska 20/22

00-762 Warszawa

Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

10-1-2019

Stanley Black & Decker Canada Corp. recalls DEWALT DWD110 and DWD112 variable speed reversing drills

Stanley Black & Decker Canada Corp. recalls DEWALT DWD110 and DWD112 variable speed reversing drills

The internal wiring of the DEWALT 3/8-inch variable speed reversing drills can come into contact with internal parts, posing a risk of electrical shock.

Health Canada

1-11-2018

Stanley Black & Decker Canada Corp. recalls certain Porter-Cable and Black & Decker hammer drills

Stanley Black & Decker Canada Corp. recalls certain Porter-Cable and Black & Decker hammer drills

The side handle supplied with the drill may slip when the drill is in use and lead to loss of control, posing a risk of injury.

Health Canada

25-1-2019

Infanrix hexa (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Infanrix hexa (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Infanrix hexa (Active substance: diphtheria (d), tetanus (t), pertussis (acellular, component) (pa), hepatitis b (rdna) (hbv), poliomyelitis (inactivated) (ipv) and haemophilus influenzae type b (hib) conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)676 of Fri, 25 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

19-12-2018

Hexacima (Sanofi Pasteur)

Hexacima (Sanofi Pasteur)

Hexacima (Active substance: Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9062 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-12-2018

Hexyon (Sanofi Pasteur)

Hexyon (Sanofi Pasteur)

Hexyon (Active substance: diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)9061 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety