Troxerutin Chema

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Troxerutin Chema 20 mg/g żel
 • Dawkowanie:
 • 20 mg/g
 • Forma farmaceutyczna:
 • żel
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Troxerutin Chema 20 mg/g żel
  Polska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Podsumowanie produktu:
 • 1 tuba 30 g, 5909990857210, OTC

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Numer pozwolenia:
 • 08572
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 17-10-2018

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

Strona 1 z 3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TROXERUTIN

, 20 mg/g, żel

(Troxerutinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz

punkt 4.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

Co to jest Troxerutin i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Troxerutin

Jak stosować Troxerutin

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać Troxerutin

Zawartość opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Troxerutin

i w jakim celu się go stosuje

Troxerutin

ma postać żelu.

Jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

Substancją czynną w żelu Troxerutin jest trokserutyna, która należy do grupy bioflawonoidów.

Wskazania do stosowania

Troxerutin

jest wskazany do miejscowego stosowania na skórę w bólach i obrzękach nóg,

wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną oraz jej objawami takimi jak: uczucie „ciężkich nóg”

i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych, żylaki podudzi.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem lekuTroxerutin

Kiedy nie stosować leku Troxerutin

:

jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6);

na błony śluzowe i otwarte rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować na błony śluzowe i otwarte rany.

Leku nie zaleca się stosować u dzieci.

Troxerutin

a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Strona 2 z 3

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Troxerutin nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że w opinii lekarza

korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Troxerutin

nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.

Jak stosować Troxerutin

Lek Troxerutin

jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, cienką warstwę żelu nakładać 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo

powierzchnię skóry i delikatnie wmasowywać, aż do całkowitego wchłonięcia.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Troxerutin

Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami

i zalecanym sposobem stosowania.

Pominięcie zastosowania leku Troxerutin

W przypadku pominięcia zastosowania leku należy kontynuować leczenie stosując żel jak zwykle,

nanosząc preparat na skórę, w tej samej ilości jak do tej pory.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Troxerutin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po miejscowym stosowaniu trokserutyny działania niepożądane występują bardzo rzadko. Może

wystąpić zaczerwienienie skóry i pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

Strona 3 z 3

5.

Jak przechowywać Troxerutin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności

oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Troxerutin

Substancją czynną leku jest trokserutyna.

1 g żelu zawiera 20 mg trokserutyny.

Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu rycynooleinian, karbomer, trolamina, glicerol, disodu

edetynian, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda Troxerutin

i co zawiera opakowanie

Troxerutin

to galaretowata, przezroczysta masa barwy żółtej, żółtopomarańczowej lub

żółtozielonej.

Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką z PE lub PP wraz z ulotką dla pacjenta

umieszczona w tekturowym pudełku, zawiera 30 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: